Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Hasta el 07/06/2019
Becas Turismo de España para prácticas profesionales
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo convoca becas para la realización de actividades o prácticas formativas en la red de Consejerías de Turismo en el exterior dependientes del Instituto de Turismo de España o en los servicios centrales del mismo.
Duración: 12 meses.
Hasta el 07/06/2019

15:00 horas.

72 becas de formación en áreas y materias educativas
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca 72 becas para la formación especializada en áreas y materias educativas desarrolladas por el Ministerio.
Duración: 12 meses
Hasta el 17/06/2019
Prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social
A Consellería de Política Social convoca prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2019/20.
Duración: O período máximo de estadía será de 11 meses.
Precio:

A cota que haberá que aboar por mes será:

  • Cuarto dobre: 324 € por residente e mes.
  • Cuarto cuádruplo: 250 € por residente e mes.

Ademais dos servizos de aloxamento e mantenza, as residencias xuvenís ofrecen con carácter xeral os seguintes: Aula de estudo-biblioteca. Salas de xogos. TV e vídeo. Actividades culturais e deportivas. Información aos pais e/ou ás nais ou ás persoas que sexan titoras legais sobre o comportamento do seu fillo ou da súa filla, cando os pais e/ou as nais ou as persoas que sexan titoras legais o soliciten ou cando a dirección da residencia o considere necesario. 

Hasta el 06/06/2019
Campos de Traballo dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior
Programa de axudas da Secretaría Xeral de Emigración para a participación no programa Campos de Traballo dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior.
Hasta el 03/06/2019
Becas de formación de posgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la AEPSAD
El Ministerio de Cultura y Deporte convoca 5 becas de formación de posgrado en el Departamento de Deporte y Salud de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte para el año 2019.
Duración: 12 meses.
Hasta el 03/06/2019
Becas Fulbright para ampliación de estudios artísticos en Estados Unidos
El Ministerio de Cultura y Deporte convoca las "Becas del Ministerio de Cultura y Deporte/Fulbright" para la ampliación de estudios artísticos, en los Estados Unidos de América (curso 2019- 2020), con el objeto de ampliar estudios artísticos o de gestión cultural en universidades y centros de Estados Unidos.
Duración: De 6 a 12 meses
Hasta el 10/07/2019
2 bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid
O Consello da Cultura Galega convoca dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid, unha de investigación e outra de creación.
Duración: 3 meses.
Hasta el 10/06/2019
Beca de formación en biblioteconomía y documentación en el Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional convoca beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada con los fondos bibliográficos del Tribunal.
Duración: 12 meses.
Hasta el 10/06/2019
Axudas de mobilidade complementarias para alumnado de ensinanzas artísticas superiores. Programa Erasmus+
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19.
Hasta el 27/05/2019

a las 14:00 h.

Becas CULTUREX de formación práctica en gestión cultural 2019
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca las becas Culturex de formación práctica en gestión cultural para jóvenes españoles en instituciones culturales en el exterior y en la Representación Permanente de España ante la UNESCO.
Hasta el 22/05/2019

14:00 horas.

Becas FormARTE
El Ministerio de Cultura y Deporte convoca las Becas FormARTE de formación y especialización en materia de la competencia de las instituciones culturales dependientes del Ministerio, correspondientes al año 2019.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix