Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Hasta el 30/11/2020
Axudas para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables
A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica aos consumidores vulnerables severos en risco de exclusión social.

Diferentes plazos según acción.

Ayudas para actividades de Juventud del Programa Erasmus+
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del Instituto de la Juventud, convoca mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2020.

Diferentes prazos segundo supostos. 

Axuda económica a través da tarxeta Benvida
A Consellería de Política Social convoca a axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas en situación de garda con fins adoptivos no ano 2020.
Hasta el 10/03/2020
Prestación económica por fillas e fillos menores de tres anos para o 2020
A Consellería de Política Social convoca a prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2020.
Hasta el 23/03/2020
IX Beca Puénting UMH-Art Mustang
Esta beca de producción está diseñada para que estudiantes de Bellas Artes en 4º de grado, de máster en Bellas Artes o estudiantes de doctorado en Bellas Artes, den el salto a la profesionalización con su primer proyecto expositivo profesional, de principio a fin, desde la preproducción, producción, residencia y exposición del proyecto artístico.
Hasta el 15/02/2020
5 becas Banco de España para la ampliación de estudios
El Banco de España convoca cinco becas de ampliación de estudios dirigidas a personas con titulación universitaria y alumnado de último curso de carrera que deseen ampliar sus conocimientos en el marco económico mediante la realización de unos estudios de posgrado oficiales.
Duración: Máximo dos cursos académicos.

O período de execución de accións abranguerá desde o 2 de outubro de 2019 ata o 14 de novembro de 2020.

Hasta el 30/09/2020
Programa Aprol-economía social - Fomento do emprendemento en economía social
A Consellería de Economía, Emprego e Industria convoca estas axudas co obxecto de fomentar a incorporación de persoas desempregadas e persoas traballadoras temporais a cooperativas e sociedades laborais e apoiar o desenvolvemento de proxectos de emprendemento colectivo en empresas de economía social.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix