Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Desde el 11/01/2019 hasta el 13/12/2019
ou ata o esgotamento da partida orzamentaria
Bono de Alugueiro Social
A Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca subvencións do programa Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVita destinado a atender con carácter urxente situacións de especial dificultade económica nos casos que se especifican na convocatoria.
Subvenciones en el marco del capítulo juventud del Programa Erasmus+
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social convoca, a través del Instituto de la Juventud, las subvenciones en el marco del capítulo de juventud del Programa "Erasmus+" para el año 2019.
Hasta el 23/01/2019
ES-CONECTA, Aceleradora de Economía Social
ES-CONECTA, é unha Aceleradora de Economía Social do proxecto POCTEP-LACES que busca reducir os riscos e tempos de posta en marcha e consolidación de proxectos empresariais de economía social, que está coordinada pola Xunta de Galicia. Este programa de alto rendemento de 4 meses de duración, desenvolverase en Vigo.
Desde el 22/01/2019 hasta el 14/02/2019

14:00 horas.

12 ayudas para realizar estudios de Máster en Estados Unidos, curso 2019-2020
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca 12 ayudas para la realización de estudios de Máster en Universidades e Instituciones de Educación Superior de Estados Unidos de América para el curso 2019-2020.
Duración: 12 meses

2 meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción.

Axuda económica a través da tarxeta benvida
A Consellería de Política Social convoca o procedemento de concesión da axuda económica, a través da tarxeta benvida, para as familias con fillas e fillos nados ou adoptados/as no ano 2019.
Hasta el 17/01/2019

ás 14:00 horas.

Convocatoria Programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña
A Deputación da Coruña, co obxecto de contribuír á difusión e á promoción da música, do folclore, do teatro, da danza, do cine e das demais manifestacións artísticas na provincia, convoca o programa Rede Cultural.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix