Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Desde el 13/03/2019 hasta el 02/04/2019

ata as 12.00 h., na aplicación informática www.informaticacentros.com/xunta

o resgardo da inscrición deberá presentarse, xunto coa documentación requerida e dentro do prazo establecido, na secretaria da EOI ou enviarse escaneada por correo-e a matricula@eoicoruna.org 

Matrícula libre para as probas de certificación da Escola Oficial de Idiomas
A matrícula en modalidade libre está dirixida ao alumnado que só quere presentarse ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a Escola Oficial de Idiomas da Coruña
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix