Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Los días 02/03/2019, 09/03/2019Desde el 21/01/2019 hasta el 12/02/2019
Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos
A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) convoca a Proba de Acceso á Universidade para as/os Maiores de 25 anos, correspondente ao ano 2019, no ámbito das tres Universidades de Galicia (UDC, USC e UVigo).
Precio:

63,67 €

02/03/2019Desde el 21/01/2019 hasta el 12/02/2019
Acceso á Universidade para Maiores de 45 anos. 2019
A CiUG convoca a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.
Precio:

63,67€

Hasta el 11/02/2019
Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral
A Consellería de Economía, Emprego e Industria realiza a segunda convocatoria para o ano 2019 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
Precio:

Para ter dereito a participar nas fases de asesoramento e avaliación, a persoa candidata admitida ao procedemento terá que formalizar un pagamento de taxas para cada unha das fases, antes do seu inicio. A taxa da fase de asesoramento será unha taxa única, independentemente do número de unidades de competencia nas cales sexa admitido, e para a fase de avaliación deberá aboar unha taxa por cada unidade de competencia en que solicite a súa avaliación.

Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix