Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Hasta el 18/12/2019
Praza da escala técnica de especialistas, subescala química, da UDC
A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión dunha praza da escala técnica de especialistas (subescala química) vacante no cadro de persoal funcionario. Sistema selectivo por concurso-oposición.
Hasta el 11/12/2019
Prazas de persoal funcionario e laboral do plan de estabilización de emprego da Deputación de Pontevedra
A Deputación Provincial de Pontevedra convoca procesos selectivos para cubrir varias prazas de persoal funcionario e postos de traballo de persoal laboral fixo incluídos na oferta de emprego público do ano 2018 e vinculadas ao Plan de estabilización de emprego temporal. Sistemas selectivos por concurso-oposición.
Hasta el 11/12/2019
Prazas de persoal funcionario para a Deputación Provincial de Pontevedra
A Deputación Provincial de Pontevedra convoca procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2017, 2018 e 2019. Os procesos selectivos serán polo sistema de oposición.
Hasta el 12/12/2019
Praza da escala técnica superior, subescala microscopía, da UDC
A Univeridade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión dunha praza da escala técnica superior (subescala microscopía). Sistema selectivo por concurso-oposición.
Hasta el 13/12/2019
6 prazas da escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos da UDC
A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión de seis prazas da escala de auxiliares de arquivos, bibliotecas e museos. Sistema selectivo por concurso-oposición.
Hasta el 04/12/2019
Praza de técnico/a de xestión para o Concello de Sada
O Concello de Sada convoca proceso selectivo para a provisión en propiedade, polo sistema de oposición, dunha praza de funcionario de carreira da Escala de Administración Xeral, Subescala de xestión, pertencente ao Grupo A, subgrupo A2.
Desde el 14/11/2019 hasta el 03/12/2019
1 Técnica/o de Informática Concello de Marín
O Concello de Marín convoca proceso selectivo para a cobertura en propiedade por funcionario/a de carreira, mediante o sistema de oposición libre, de 1 praza de técnico/a de informática pertencente á Escala de Administración especial, Subescala Técnica, clase Técnico Medio, Grupo B.
Precio:

 18,03€

Hasta el 12/12/2019
1 técnico de proxectos europeos - UDC
A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para cubrir, pola quenda libre, 1 praza da escala técnica de grao medio (subescala I+D) (técnico en proxectos europeos) da Universidade da Coruña, grupo A, subgrupo A2.
Hasta el 26/11/2019
Praza de traballador/a social para o Concello de Cee
O Concello de Cee convoca proceso selectivo para a contratación temporal dun traballador/a social.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix