Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
1 praza de Técnico/a de Turismo
Convocatoria do proceso de selección temporal, polo sistema de concurso-oposición, con carácter de urxencia, dun/ha técnica/o de turismo.
Hasta el 10/06/2019
2 prazas do corpo auxiliar (grupo D) - Parlamento de Galicia
O obxecto da presente convocatoria é a selección de dúas persoas para ingresar no corpo auxiliar do Parlamento de Galicia e cubrir dúas prazas de uxier, grupo D, mediante acceso libre. O sistema selectivo será o de oposición.
Hasta el 17/06/2019
Enfermeiro/a especialista - Servizo Galego de Saúde
Concurso-oposición para o ingreso nas seguintes especialidades da categoría de enfermeiro/a especialista: enfermaría de saúde mental, enfermaría do traballo, enfermaría familiar e comunitaria, enfermaría obstétrico-xinecolóxica e enfermaría pediátrica.
Hasta el 03/05/2019
4 peóns - Concello de Aranga
Contratación laboral temporal , durante o prazo de 5 meses , de catro peóns ao abeiro do Programa Provincial de Integración Laboral PEL 2019.
Hasta el 28/05/2019
1 peón de mantemento da piscina municipal descuberta O Muíño - Concello de OrdesOrdes
Contratación laboral temporal dun peón de mantemento para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.
Hasta el 28/05/2019
1 limpador/a piscina municipal descuberta O Muíño - Concello de Ordes
Contratación laboral temporal dun/unha limpador/a para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes
Hasta el 30/05/2019
4 Socorristas da piscina municipal descuberta “O Muíño” - Concello de Ordes
Contratación laboral temporal, polo sistema de oposición libre, de CATRO socorristas para a piscina municipal descuberta “O Muíño”, Ordes.
Hasta el 29/05/2019
Bolsa de traballo informador/a turístico/a - Concello de Cedeira
O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de Informador turístico do Concello.
Hasta el 27/05/2019
Oposiciones Cuerpo Gestión Administración de la Seguridad Social
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social convoca proceso selectivos para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social para cubrir 150 plazas por el sistema general de acceso libre.
Hasta el 04/06/2019
1 limpador/a na piscina climatizada “Iván Raña Fuentes” - Concello de Ordes
Selección de persoal laboral temporal para a realización do servizo de limpeza dos espazos existentes nas instalacións da Piscina Climatizada Iván Raña Fuentes.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix