Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  
Hasta el 07/06/2019
Estadías e servizos nas residencias de tempo libre 2019
A Consellería de Política Social convoca o procedemento de adxudicación de estadías e servizos nas residencias de tempo libre adscritas a esta consellería para o ano 2019
Precio:
  • Estadías nas residencias de tempo libre de Panxón- Nigrán (Pontevedra) e o Carballiño (Ourense).  Quendas de 8 ou 10 días nos meses de xullo, agosto e setembro.
  • Servizos de residencia: aloxamento e manutención en réxime de pensión completa.
  • Servizos para non residentes: servizo de comedor para familiares e amizades das persoas residentes.
  • Os prezos, tanto para os servizos de residencia como para as persoas non residentes, serán os previstos no decreto 84/2012, do 16 de febreiro, polo que se establecen os prezos públicos polas prestacións das residencias de tempo libre DOG do 02/03/2012

2 prazos segundo período de realización das prácticas

Axudas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca axudas económicas para o alumnado coa finalidade de compensar parcialmente os gastos extraordinarios derivados da realización das actividades que se desenvolven na empresa, correspondentes ao módulo de FCT ou á FP dual
Hasta el 04/06/2019
Becas formación práctica producciones y mercados agrarios
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca 10 becas de formación práctica en el ámbito de las producciones y mercados agrarios para el ejercicio 2019.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix