Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 13/12/2018
Subvencións para programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario
A Consellería de Sanidade convoca procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das drogodependencias e os trastornos adictivos, e atención ás persoas con maior vulnerabilidade pola infección polo VIH, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas.
Ata o 10/12/2018
Subvencións para actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade
O Concello da Coruña convoca subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade para o exercicio 2019.
Ata o 22/11/2018
Bolsas Programa "AHORA TÚ"
Programa da Fundación SEPI en colaboración co Instituto da Muller destinado a mulleres novas, estudantes ou tituladas universitarias así como a tituladas de grao superior de formación profesional do ámbito das disciplinas STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas), que poderán desenvolver períodos de formación práctica como bolseiras en empresas do sector e, ademais, poderán adquirir habilidades de liderado e desenvolvemento profesional, cun programa de formación de 110 horas de duración.

  A estancia en EE.UU. comezará en agosto de 2019 e finalizará en xuño de 2020, incluídas as vacacións escolares de Nadal e Semana Santa.

Dende o 29/11/2018 ata o 14/12/2018

 até as 14.00h.

60 Bolsas Junior Year para o curso 2019-2020
O Servizo Municipal de Educación do Concello de Coruña convoca unha nova edición das 'Bolsas Junior Year', o programa no que se lle ofrece a oportunidade ao alumnado de 4.º da ESO residente na cidade de cursar o grao 11 en EE. UU., equivalente a 1.º de Bacharelato.
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix