Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 31/07/2018
Probas de aptitude para a obtención do título de xestor administrativo
Por proposta do Colexio Oficial de Xestores Administrativos de Galicia, a Consellería de Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, convoca as probas para obter o título de xestor administrativo.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix