Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
2 convocatorias xullo e decembro de 2018
Convocatoria xullo: 28 de maio ao 15 de xuño. Convocatoria decembro: 24 de outubro ao 14 de novembro
Exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno de embarcacións de lecer
A Consellería do Mar convoca exames extraordinarios teóricos para a obtención das titulacións que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na Comunidade Autónoma de Galicia.
Prezo:
  • Patrón/patroa para navegación básica: 30,04 €.
  • Patrón/patroa de embarcacións de lecer: 38,67 €.
  • Patrón/patroa de iate: 54,18 €.
  • Capitán/capitá de iate: 65,74 €
Proba de madureza: 10 de setembro de 2018. Proba específica: 14 de setembro de 2018 Dende o 23/05/2018 ata o 25/06/2018
entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como 1ª ou única opción.
Admisión aos ciclos formativos de grao medio das familias profesionais de artes plásticas e deseño. curso 2018-2019
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dita instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plasticas e deseño de grao medio para o curso 2018-2019
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix