Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Os días 02/03/2019, 09/03/2019Dende o 21/01/2019 ata o 12/02/2019
Proba de Acceso á Universidade para maiores de 25 anos
A Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) convoca a Proba de Acceso á Universidade para as/os Maiores de 25 anos, correspondente ao ano 2019, no ámbito das tres Universidades de Galicia (UDC, USC e UVigo).
Prezo:

63,67 €

02/03/2019Dende o 21/01/2019 ata o 12/02/2019
Acceso á Universidade para Maiores de 45 anos. 2019
A CiUG convoca a proba de acceso á universidade para maiores de 45 anos.
Prezo:

63,67€

Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix