Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
No te pierdas
Actividades
Becas y ayudas
Exámenes
Concursos y premios
Cursos
Oposiciones
  

Proba de madureza: 10 de setembro de 2019. Proba específica: 17 de setembro de 2019

Desde el 24/05/2019 hasta el 06/09/2019
entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como 1ª ou única opción.
Admisión aos ciclos formativos de grao medio das familias profesionais de artes plásticas e deseño. curso 2019-2020
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dita instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plasticas e deseño de grao medio para o curso 2019-2020

Proba de madureza: 3 de xullo. Proba específica: 15 de xullo. Realizaranse na Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.

Desde el 24/05/2019 hasta el 25/06/2019
A inscrición farase na secretaría das escolas públicas en que se impartan as correspondentes ensinanzas. Entregarase unha única solicitude na secretaría da escola á cal se queira acceder como 1ª ou única opción.
Acceso ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño de grao superior. Curso 2019-2020
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional dita instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plasticas e deseño de grao superior para o curso 2019-2020
Desde el 14/05/2019 hasta el 07/06/2019

Con carácter xeral,  as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365

Acceso e Admisión ás Ensinanzas Superiores de Arte Dramática para o curso 2019-2020
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca as probas de acceso ás ensinanzas superiores de Arte Dramática para o curso 2019-2020.
Precio:

64€

Desde el 14/05/2019 hasta el 07/06/2019

Con carácter xeral,  as solicitudes deberán realizarse de xeito telemático cubrindo o formulario dispoñible en www.edu.xunta.es/reximeespecial e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365

Acceso e Admisión ás Ensinanzas Superiores de Música para o Curso 2019/2020
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convoca as probas de acceso ás Ensinanzas Superiores de Música para o Curso 2019-2020.
Precio:

64€

Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix