Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 13/12/2018
66 prazas de Técnicos Especializados dos Organismos Públicos de Investigación
O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades convoca un proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Técnicos Especializados dos Organismos Públicos de Investigación.
Ata o 27/11/2018
Bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría do Concello de Brión
O Concello de Brión convoca procedemento de selección para a formación dunha bolsa de emprego de técnico de xestión de secretaría, mediante o sistema de concurso-oposición.
Ata o 21/11/2018
Ampliación da lista de emprego de auxiliar administrativo do Concello de Sada
O Concello de Sada convoca proceso para a selección de seis aspirantes para ampliación da lista de emprego para o nomeamento de funcionarios interinos da Escala de Administración Xeral, Subescala Auxiliar.
Ata o 11/12/2018
439 prazas do Corpo Técnico de Facenda
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para o ingreso no Corpo Técnico de Facenda. 439 prazas polo sistema de acceso libre e oposición (reservaranse 22 para ser cubertas por persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%).
Ata o 23/11/2018
Lista de espera de administrativo/a para o Concello das Pontes
O Concello das Pontes convoca proceso selectivo para a constitución e funcionamento dunha lista de espera para nomear ou contratar persoal coa categoría de administrativo/a. O sistema de selección é o de concurso-oposición, en quenda libre.
Ata o 29/11/2018
Bolsa de traballo de persoal funcionario, Administración Xeral, do Concello de Noia
O Concello de Noia convoca proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para a creación dunha bolsa de traballo de persoal funcionario interino, Escala de Administración Xeral, Subescala de Xestión, A2.
Ata o 23/11/2018

Os/as interesados/as deberán remitir ou presentar a documentación na secretaría de Dirección Xeral de EMALCSA, de luns a venres en horario de 9:00 a 12:00 h.

2 prazas de auxiliar administrativo/a para a Empresa Municipal de Augas da Coruña
A Empresa Municipal de Augas da Coruña, S.A. convoca un proceso selectivo, polo sistema de concurso-oposición, para a provisión de dúas prazas de auxiliar administrativo/a e creación dunha bolsa de contratación.
Ata o 22/11/2018
Praza de auxiliar administrativo/a para o Concello de Curtis
O Concello de Curtis convoca proceso para a selección de funcionario/a interino/a, coa categoría de auxiliar administrativo (grupo c, subgrupo c2, escala administración xeral, subescala auxiliar), mediante o sistema de oposición libre, e formación dunha lista de reserva.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix