Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 29/01/2019
Praza de técnico/a en integración social para o Concello de Cambre
O Concello de Cambre convoca proceso, polo sistema de concurso-oposición, para a selección dun/dunha técnico en integración social interino e para a creación dunha lista de reserva para nomeamentos de técnicos en integración social interinos.
Ata o 06/02/2019
Prazas de persoal laboral fixo no Consorcio Zona Franca de Vigo
O Ministerio de Facenda convoca procesos selectivos, polo sistema xeral de acceso libre, para a provisión de postos de traballo no Consorcio Zona Franca de Vigo.
Ata o 28/01/2019
Bolsa de emprego para a contratación de persoal técnico no Concello de Vimianzo
O Concello de Vimianzo convoca proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para a elaboración dunha bolsa de emprego para a contratación de persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación, como funcionario/a interino/a.
Ata o 04/02/2019
Praza de albanel para o Concello de Cerceda
O Concello de Cerceda convoca proceso selectivo para a selección dun/dunha albanel como persoal laboral fixo, polo sistema de oposición libre.

20 días naturais contados desde o seguinte ao da publicación da convocatoria no BOE

9 prazas de Bombeiro/a para o Concello da Coruña
O Concello da Coruña convoca proceso selectivo, polo sistema de oposición, para a cobertura en propiedade de nove prazas de bombeiro/a do Servizo de Extinción de Incendios.
Ata o 07/02/2019
Prazas de auxiliar de servizos para a Universidade de Valladolid
A Universidade de Valladolid convoca proceso selectivo para ingreso como persoal laboral fixo coa categoría de Auxiliar de Servizos. Dez prazas para a quenda de acceso libre e unha praza para a quenda de acceso para persoas con discapacidade.
Ata o 30/01/2019
Praza de auxiliar de administración xeral do Concello das Neves
O Concello das Neves convoca proceso selectivo para cubrir unha praza de auxiliar de administración xeral vacante no cadro de persoal funcionario.
Ata o 21/01/2019
6 prazas de auxiliar de axuda no fogar do Concello do Corgo
O Concello do Corgo convoca procedemento de selección de persoal laboral fixo para cubrir seis prazas de auxiliar de axuda no fogar, mediante o sistema de concurso-oposición.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix