Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 31/05/2018
1 Técnico/a deportivo - Concello de Valdoviño
O Concello de Valdoviño abre o prazo de presentación de solicitudes para concurrir ó proceso de selección dun técnico deportivo.
Ata o 13/06/2018
Oficial obras e servizos - Concello de Ames
Convocatoria do proceso selectivo para a selección e contratación laboral fixa dun/dunha oficial para a sección de obras e servizos básicos, subgrupo C2, polo sistema de concurso-oposición libre.
Ata o 04/06/2018
Persoal laboral temporal: educador/a e auxiliar-administrativo/a servizos sociais - Concello de Irixoa
Proceso selectivo mediante concurso de valoración de méritos.
Ata o 28/05/2018
Cetmar: 1 praza técnica/o superior de proxecto
O Centro Tecnolóxico do Mar abre o proceso de selección para a contratación por obra ou servizo dun técnico/a superior para o proxecto CIVILUAV INNICIATIVE
Ata o 28/05/2018
Cetmar: 1 praza enxeñeiro técnico
O Centro Tecnolóxico do Mar convoca unha praza de enxeñeiro técnico para a súa contratación por obra ou servizo para o proxecto MarRISK.
Ata o 18/06/2018
20 prazas de ordenanza, reservadas para persoas que acrediten discapacidade intelectual
O Ministerio de Facenda e Función Pública convoca proceso selectivo para cubrir, polo sistema xeral de acceso libre, 20 prazas da categoría de Ordenanza, de persoal laboral da Axencia Estatal da Administración Tributaria. O proceso selectivo realizarase mediante o sistema de concurso-oposición.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix