Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 02/08/2018
Bolsa de emprego para o Concello de Narón: Animador/a sociocultural e Técnico/a Prevención Riscos Laborais
O Concello de Narón convoca proceso para a selección de persoal funcionario interino e laboral. Prazas: Animador sociocultural e Técnico Prevención Riscos Laborais.
Ata o 02/08/2018
Oficial de obras e servizos básicos para o Concello de Ames
O Concello de Ames convoca proceso selectivo para a selección e contratación laboral fixa dun/dunha oficial para a sección de obras e servizos básicos, subgrupo C2, polo sistema de concurso-oposición libre.
Ata o 10/08/2018
25 prazas de titulados/as de Escolas Técnicas de Grao Medio de organismos autónomos do Ministerio de Medio Ambiente
O Ministerio para a Transición Ecolóxica convoca un proceso selectivo para o ingreso na Escala de Titulados/as de Escolas Técnicas de Grao Medio de organismos autónomos do Ministerio de Medio Ambiente. 25 prazas polo sistema xeral de acceso libre.
Ata o 02/08/2018
Listas para postos de auxiliar educador da Deputación da Coruña
A Deputación Provincial da Coruña convoca proceso selectivo para elaborar unha lista de persoal temporal para postos de auxiliar educador.

20 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletin Oficial do Estado

Proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local
A Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza convoca o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos de policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.
Ata o 24/07/2018
Praza de administrativo para o Concello de Verea
O Concello de Verea convoca proceso selectivo para cubrir unha praza de administrativo de administración xeral mediante sistema de oposición libre.
Ata o 26/07/2018
6 peóns e 1 oficial albanel para o Concello de Fene
O Concello de Fene convoca proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Plan de integración laboral da Deputación Provincial da Coruña.
Ata o 18/07/2018
Persoal laboral temporal para o Concello de Moeche
O Concello de Moeche convoca proceso para a selección e contratación de persoal laboral temporal para a execución de obras e servizos mínimos municipais.
Ata o 31/07/2018
Técnico de Xestión en Administración do Consorcio da Zona Franca de Santander
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para cubrir praza de persoal laboral fixo coa categoría de Técnico de Xestión en Administración (Grupo III, Nivel III), no Consorcio da Zona Franca de Santander.
Ata o 17/07/2018
5 postos de peón e 1 posto de oficial de segunda para o Concello de Laxe
O Concello de Laxe convoca procedemento de selección para a provisión, laboral temporal, de 5 postos de peóns e 1 posto de oficial de segunda, dentro do Programa de integración laboral da Deputación da Coruña.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix