Logo del CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 24/09/2018
Praza de albanel para o Concello de Abegondo
O Concello de Abegondo convoca proceso selectivo para a contratación, como persoal laboral temporal, dun/dunha albanel (oficial de segunda) para a cuadrilla de obras e servizos mínimos municipais, anualidade 2018, financiada pola Deputación Provincial da Coruña (Programa de Integración Laboral 2018).
Ata o 28/09/2018
Bolsa de traballo de mestres/as de frauta e de mestres/as de saxofón para a Escola de Música de Ames
O Concello de Ames convoca proceso selectivo para a creación dunha bolsa de traballo de mestres/as de frauta e dunha bolsa de traballo de mestres/as de saxofón da Escola Municipal de Música (EMMA).
Ata o 26/09/2018
Prazas de formación sanitaria especializada
O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social convoca probas selectivas para o acceso a prazas de formación sanitaria especializada para médicos/as, farmacéuticos/as, enfermeiros/as e outras persoas graduadas/licenciadas universitarias do ámbito da Psicoloxía, a Química, a Bioloxía e a Física.
Ata o 15/10/2018
Prazas de persoal funcionario para a Universidade da Coruña
A Universidade da Coruña convoca probas selectivas para a provisión dunha praza de técnico de grao medio en relacións internacionais, dúas prazas da escala técnica de servizos e unha praza de técnico superior en relacións internacionais.
Centro Municipal de Información Xuvenil
C/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix