Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Dende o 18/03/2019 ata o 15/04/2019 Ata o 15/04/2019
Proceso selectivo de persoal estatuario fixo do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Resolución de 7 de marzo de 2019, do Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, pola que se convocan procesos selectivos para acceso á condición de persoal estatutario fixo en varias categorías.
Ata o 08/04/2019
28 prazas do Corpo de Arquitectos Técnicos da Facenda Pública
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para ingreso no Corpo de Arquitectos Técnicos ao servizo da Facenda Pública. 28 prazas polo sistema xeral de acceso libre.
Ata o 08/04/2019
40 prazas do Corpo de Arquitectos da Facenda Pública
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para ingreso no Corpo de Arquitectos da Facenda Pública. 40 prazas polo sistema xeral de acceso libre.
Ata o 21/03/2019
Prazas de persoal laboral fixo no Ministerio de Economía e Empresa
O Ministerio de Política Territorial e Función Pública convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como persoal laboral fixo, coas categorías de Técnico Superior de Xestión e Servizos Comúns, Oficial de Xestión e Servizos Comúns e Oficial de Actividades Técnicas e Profesionais no Ministerio de Economía e Empresa, suxeito ao III Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado.
Ata o 04/04/2019
51 prazas de enfermeiro/a en a Rede Hospitalaria de Defensa
O Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social convoca proceso selectivo para acceso á condición de persoal estatutario fixo, en prazas da categoría de Enfermeiro/a en a Rede Hospitalaria da Defensa. 51 prazas polo sistema xeral de acceso libre e proceso selectivo por concurso oposición.
Ata o 11/04/2019
Praza de animador/a cultural para o Concello da Laracha
O Concello da Laracha convoca proceso para a selección dun/dunha animador/a cultural como persoal laboral. Sistema de selección por oposición libre.
Ata o 20/03/2019
Lista de espera profesorado Conservatorio Profesional de Música das Pontes
O Concello das Pontes convoca proceso selectivo para a xeración dunha lista de espera coa que dar cobertura ás vacantes do Conservatorio Profesional de Música.
Ata o 20/03/2019
Técnico/a de prospección e inserción laboral para o Concello das Pontes
O Concello das Pontes de García Rodríguez convoca proceso de selección dun/dunha funcionario/a interino/a coa categoría de técnico/a de prospección e inserción laboral, mediante concurso-oposición.
Dende o 15/03/2019 ata o 30/04/2019
28 prazas da categoría de persoal de servizos xerais do Sergas
O Servizo Galego de Saúde convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de persoal de servizos xerais.
Ata o 09/04/2019
3 prazas de ordenanza, persoal laboral fixo da Xunta de Galicia
A Consellería de Facenda convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Sistema selectivo por concurso-oposición.
Ata o 09/04/2019
205 prazas de persoal funcionario subalterno da Administración xeral de Galicia
A Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 205 prazas. Sistema selectivo por concurso-oposición.
Ata o 02/04/2019
9 prazas da escala superior de saúde laboral, corpo facultativo superior da Administración de Galicia
A Consellería de Facenda convoca proceso selectivo para o ingreso na escala superior de saúde laboral, subgrupo A1, do corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. 9 prazas pola quenda de acceso libre. Sistema selectivo por concurso-oposición.
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix