Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
Repartidor/a de comida a domicilio Contrato: Temporal
Horario:

Horarios variables


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: A Coruña, Culleredo, Oleiros
Descrición:

Xornada parcial (20-25 horas semanais)

 
Requisitos:

Carné de manipulador de alimentos

Persoa comprometida.

Incorporación inmediata

Permiso de conducir clase A1

Vehículo propio (moto)


Experiencia: 1 ano 
Programador/a júnior Contrato: Temporal
Horario:

De 8:30 a 18:00 h aproximadamente


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Formación: curso ESPECIALIZADO de linguaxe de programación JAVA (fixemos unha selección dos frameworks e ferramentas máis utilizadas nas empresas punteiras do noso país e durante a formación farase un repaso de todas elas).

Duración: 20 DÍAS LECTIVOS, cun total de 150 horas.

Data prevista da formación: finais de febreiro de 2019.

Custo: ningún, é GRATUÍTO.

INCORPORACIÓN: tras a formación, se se recibe unha cualificación positiva, accederase a un contrato como programador Java. Ofrecémosvos a OPORTUNIDADE de ter unha formación moi especializada en desenvolvemento JAVA, incorporación ao mundo laboral, e un desenvolvemento profesional connosco. As prazas son limitadas.

 
Requisitos:

Ter gran motivación polo desenvolvemento de aplicacións, moitas ganas de aprender e implicación.

Valorable inglés.


Estudos: Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma / Ciclo Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web / Grao de Enxeñería Informática / Grao de Enxeñería de Telecomunicacións.
Experiencia: Non se require 
Frigorista Contrato: Temporal
Horario:

De 8:30 a 13:00 e de 15:00 a 18:30 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos:

Permiso de conducir


Estudos: Formación mínima de ciclo medio de Formación Profesional
Experiencia: Mínimo de 2 anos 
Perruqueira/o Contrato: Temporal
Horario:

Venres de 9:00 a 13:00 e de 16:00 a 20:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 5 meses
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Servizo de perruquería un día á semana (os venres).

 
Estudos: Formación profesional en perruquería
Experiencia: Experiencia en perruquería 
Carniceiro/a Contrato: Temporal
Horario:

De 9:00 a 14:30 e de 17:00 a 20:30 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 6 meses
Lugar de traballo: Perillo
 
Requisitos:

Manipulador de alimentos

Permiso de conducir B

Vehículo propio


Idade mínima: 21
Idade máxima: 58
Estudos: Educación secundaria obrigatoria
Experiencia: 1 ano en carnicería
Profesor/a de inglés Retribución anual/bruto (€):

Ofrecemos contrato por obra e servizo a tempo parcial, segundo os horarios indicados. A tarifa é 15 € bruto a hora.


Contrato: Temporal
Horario:

MEDIA XORNADA. Profesor/a 1: luns 9:00-10:30 e mércores 9:30-10:30 h. Profesor/a 2: luns 9:00-10:30 e mércores 9:30-10:30 h. Profesor/a 3: mércores 9:30-10:30 h. Profesor/a 4: mércores 9:30-10:30 h.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 4
Duración: Aprox. 7 meses
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Seleccionamos profesores/as de inglés para impartir clases a persoas adultas nunha empresa situada na Coruña no seguinte horario: - Postos 1 e 2: luns 9:00-10:30 e mércores 9:30-10:30 h. Son clases grupais de 2-4 alumnos/as. - Postos 3 e 4: mércores 9:30-10:30. Son clases grupais de 2-4 alumnos/as. As clases teñen que empezar canto antes e a data de fin prevista é o 30/06/2019. Ofrecemos contrato por obra e servizo a tempo parcial, segundo os horarios máis arriba indicados. A tarifa é 15 € bruto a hora.

Requisitos:

Imprescindible coñecer a metodoloxía de ensino e posuír o nivel C2 de inglés (nivel bilingüe ou nativo). É necesario ter unha experiencia mínima e ser capaz de deseñar tanto o plan de clase, como o material correspondente. Ademais, é necesario dispoñer do vehículo propio para chegar á empresa onde se impartirán as clases.


Idade mínima: 20
Idade máxima: 67
Estudos: Certificación celta / tefl / tesol ou similar (licenciatura en filoloxía inglesa, tradución, linguas modernas,…)
Experiencia: Polo menos 6 meses de experiencia impartindo clases de inglés a persoas adultas.
Auxiliar de axuda a domicilio Retribución anual/bruto (€):

Segundo o convenio


Contrato: Por obra
Horario:

Depende do cuadrante de traballo. Hai cuadrantes con xornada completa e cuadrantes con menos horas.


Núm. Solicitudes: 4
Lugar de traballo: Cambre - Carral
 
Requisitos:

Dipoñibilidade horaria

Permiso de conducir clase B e vehículo propio


Estudos: Valorarase o Certificado de Profesionalidade ou formación relacionada con Axuda a Domicilio (non imprescindible)
Experiencia: Imprescindible en posto similar 
Mecánico/a - axustador/a Contrato: Temporal
Horario:

Horario: 8:30 a 17:30 (cunha hora para comer)


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 3
Duración: Contrato de traballo de 1 ano prorrogable
Lugar de traballo: Guipúscoa
Descrición:

Contrato de traballo dun ano prorogable e convertible a indefinido (3 meses de proba). Programa de apoio para a reagrupación familiar; ou asesoramento e apoio na procura de aloxamento; ou programa de inserción laboral orientado aos cónxuxes, consistente en formación con compromiso de contratación en diferentes áreas. Contratación mínima para o cónxuxe de 6 meses a xornada completa ou un ano a media xornada.

 
Requisitos:

Dispoñibilidade de incorporación inmediata


Estudos: FP II
Experiencia: 3 anos de experiencia demostrable no posto 
Auxiliar de axuda a domicilio Contrato: Por obra
Horario:

Horarios por cuadrante


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: Carral / Abegondo
Descrición:

Servizos persoais (axuda a levantar, aseo...) e tarefas domésticas

 
Requisitos:

Carné de conducir e vehículo propio


Estudos: Formación en área de persoas maiores e capacidades diversas
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Montador/a - soldador/a Contrato: Por obra
Horario:

De 9:00 a 14:00 h e de 15:00 a 18:00 horas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 12
Lugar de traballo: Carballo e Cee
Descrición:

Necesítanse montadores e soldadores para montaxe e desmontaxe dunhas obras nos concellos de Carballo e Cee.

 
Requisitos:

Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas; curso prl específico de estruturas metálicas do convenio de metal; curso de plataformas elevadoras; curso de carretilla. Carné de conducir e vehículo propio.


Idade mínima: 23
Estudos: Graduado escolar
Experiencia: Experiencia mínima de 5 anos 
Soldador/a mig/mag autóxena para Holanda Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán B1. Carné de conducir. Vehículo propio valorable


Idade mínima: 22
Idade máxima: 55
Estudos: Estudos primarios
Experiencia: Experiencia en soldadura autóxena
Fontaneiro/a oficial de 1ª e 2ª para Holanda Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán B1 para o oficial de 2ª. Para o oficial de 1ª non é obrigatorio

Carné de conducir. Vehículo propio valorable


Idade mínima: 22
Idade máxima: 55
Estudos: Estudos primarios
Experiencia: Experiencia mínima de 3 anos como fontaneiro
Torneiro/a - fresador/a Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Requírense coñecementos de cnc heidenhaim. Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán b1. Vehiculo propio: valorable


Estudos: Primarios
Experiencia: 3 anos 
Auxiliar de axuda a domicilio Contrato: Por obra
Horario:

Horarios por cuadrante


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: Betanzos
Descrición:

Tarefas persoais e domésticas

 
Requisitos:

Experiencia no sector de axuda a domicilio e formación na materia

Carné de conducir e vehículo propio


Estudos: Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio / Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais / Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermería.
Experiencia: Mínimo 6 meses 
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera