Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
ELECTROMECÁNICA AGRÍCOLA E DE XARDINARÍA Contrato: Temporal
Horario:

De 9:00 a 13:30 e de 16:00 a 19:00 horas


Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cambre
Descrición:

Para empresa dedicada á venda e reparación de maquinaria de xardinaría e agrícola, con especialización en maquinaria agrícola, de xardinaría e en ferramentas.

 
Requisitos:

Carné de conducir B e coche propio


Estudos: En mecánica
Experiencia: Polo menos dous anos en posto similar 
Frigorista Contrato: Indefinido
Horario:

De 8:30 a 13:30 e de 15:00 a 17:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Polígono Industrial Espíritu Santo, Cambre
Descrición:

Búscase frigorista para reparación de compresores e secadores frigoríficos, instalacións de aire comprimido e montaxe de aspiración localizada industrial

 
Requisitos:

Incorporación inmediata

Carné de conducir B

Dispoñibilidade para viaxar


Estudos: Ciclo de grao medio frigorista
Experiencia: Valorarase 
Técnico/a de instalacións de clima e electricidade Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Polígono industrial Vilar do Colo (Fene)
Descrición:

Técnico/a de estudo de obras de electricidade e climatización, execución de orzamentos de instalacións eléctricas e de climatizacion.

Tarefas:

 • Estudo do proxecto
 • Xestión da obra
 • Certificacións
 • Control da planificación desde a oficina
 
Requisitos:

Coñecementos de autocad e Presto

Coñecementos de inglés


Estudos: Ingenieria técnica ou formación profesional
Experiencia: en instalacións de retail 
Asesor/a inmobiliario/a autónomo/a Contrato: Autonomo
Horario:

Flexibles


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 8
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Búscanse asesores/as inmobiliarios/as para ofrecer asesoramento na comercialización de inmobles tanto en venda como en alugueiro

 
Requisitos:

Persoa con empatía, que lle guste o trato con persoas e con carácter emprendedor


Idade mínima: 25
Estudos: Ensino Secundario Obrigatorio
Experiencia: Non necesaria 
Oficial salón de peiteado Contrato: Temporal
Horario:

Xoves, venres e sábado de 10:00 a 13:00 horas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Do 12 de xullo ao 10 de agosto
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Necesítase persoal de salón de peiteado para encargarse do salón de peiteado de residencias de maiores

 
Estudos: Título oficial de salón de peiteado
Experiencia: Polo menos 5 anos en salón de peiteado 
Peón de limpeza con discapacidade Contrato: Temporal
Horario:

De 5:30 a 9:00 horas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 3
Duración: Un ano
Lugar de traballo: Polígono da Grela. A Coruña
Descrición:

Búscanse peóns de limpeza para oficinas

 
Requisitos:

Carné de conducir e coche propio

Certificado de discapacidade


Estudos: Básicos
Experiencia: Si, en posto similar 
Arquitectura ou enxeñería técnica. Persoa con discapacidade Contrato: Temporal
Horario:

Inverno: de 8:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 horas

Xullo e agosto: de 8:00 a 14:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: Un ano
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Tarefas:

 • Dar apoio ao departamento de produción na organización de traballos do departamento
 • Coordinar o equipo postvenda
 • Controlar os custos de obra

Os traballos realizaranse na oficina pero con frecuencia hai que visitar as obras.

 
Requisitos:

Certificado de discapacidade

Dominio de programas: autocad e presto


Estudos: Arquitectura ou enxeñería técnica
Experiencia: Valorarase 
Encargado/a de prevención, recurso preventivo Contrato: Temporal
Horario:

De 9:00 a 18:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Ferrol
Descrición:

Búscase recurso preventivo para obra

 
Requisitos:

Carné de conducir B

Coche propio


Estudos: Curso básico de prevención de riscos laborais básico de 60 horas
Experiencia: Un ano en servizos de prevención de riscos laborais en obras 
Técnico/a de desenvolvemento de mobiliario Contrato: Temporal
Horario:

Quendas rotativas de mañá e tarde


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: Un ano prorrogable
Lugar de traballo: Fene
Descrición:

Definición e desenvolvemento de proxectos a medida

Tarefas:

 • Interpretación e elaboración de planos
 • Desenvolvemento de despezamentos de fabricación
 • Análise e desenvolvemento de prototipos
 • Elaboración de documentación técnica e planos de taller
 • Confección de escandallos
 • Elaboración de orzamento económico
 • Apoio para a optimización de procesos de produción e control de calidade
 
Requisitos:
 • Nivel medio alto de inglés
 • Coñecementos de autocad e solidworks

Estudos: Grao de enxeñería de deseño industrial e desenvolvemento de produtos
Experiencia: Polo menos dous anos en posto similar no sector do moble 
Técnico/a superior en prevención de riscos laborais Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: De 2 a 3 meses e comezan en xaneiro do 2019
Lugar de traballo: Porto Exterior da Coruña
Descrición:

A persoa seleccionada encargarase de que se cumpran todos os requisitos de seguridade e saúde na obra de construción.

A alta do contrato non se realizará ata xaneiro do 2019

 
Requisitos:

Presenza total e continua na obra

Permiso de conducir B e coche propio


Idade mínima: 28
Estudos: Técnico/a superior de riscos laborais. Valorarase enxeñería industrial ou similar
Experiencia: 3 anos en montaxe mecánica en contornas industriais tipo OIL&GAS, química, petroquímica, aluminio, ou en traballos de construción en Alcoa e clientela 
Oficial 1º albanelería Contrato: Temporal
Horario:

A convir


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña e arredores
Descrición:

Necesítase oficial 1º albanelería para traballar na Coruña cidade e arredores, valoraranse coñecementos de fontanería.

 
Requisitos:

Carné de conducir


Estudos: Cursos de prevención de riscos laborais básico de 60 horas. Se non se ten, a empresa facilitaría a formación
Experiencia: Mínimo 5 anos 
Camareiro/a autónomo/a Contrato: Autonomo
Horario:

Aberto de 10:00 a 22:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Cesión dunha cafetería de 100 m2 con cociña e o equipo necesario para a súa administración. Cobrarase un alugueiro único de 420 € onde están incluídos os gastos de electricidade, auga, gas e lixo.

O horario aproximado é de 10:00 a 22:00 horas, aínda que se pode negociar.

A cafetería pertence a unha asociación de máis de 800 socios, con pavillón, polideportivo e máis de 4000 m2 de instalacións onde ademais das actividades deportivas e de lecer propias da asociación, realízanse a miúdo eventos de tipo cultural.

Dada a amplitude do horario laboral, necesitaría contratar unha segunda persoa que correría a cargo do cesionario/a.

 
Requisitos:

Curso de manipulación de alimentos


Idade mínima: 25
Estudos: Básicos
Experiencia: Valorarase 
Enfermería Contrato: Temporal
Horario:

Posibilidade de media xornada e de xornada completa. Horarios que se negociarán


Núm. Solicitudes: 2
Duración: Posibilidade de indefinido
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Tarefas:

 • Coidado e atención de residentes, prestando atención ás súas necesidades (sanitarias, alimentación, hixiene, administración de medicamentos,...)
 • Valorar a persoa ao ingresar no centro
 • Colaborar na elaboración do plan de atención individual
 • Garantir unha adecuada atención sanitaria en curas, medicación, tratamentos
 • Preparar e administrar os medicamentos segundo as prescricións facultativas
 • Manter a comunicación interna fluída entre as diferentes quendas de traballo e compañeiros/as para informar das posibles incidencias
 • Xestionar e coordinar o traballo asistencial que realizan os profesionais xerocultores
 • Realizar pedidos de farmacia, analítica e radioloxía
 • Colaborar nos programas de formación e información ás persoas traballadoras do centro e ás familiares das residentes
 
Estudos: Diplomatura ou grao en enfermería
Experiencia: Non imprescindible 
Fisioterapeuta Contrato: Temporal
Horario:

15 horas semanais que as marcará o/a fisioterapeuta de acordo coa clientela.


Núm. Solicitudes: 1
Duración: 3 meses con posibilidades de continuar
Lugar de traballo: A Coruña. Zona Centro
Descrición:

Necesítase fisioterapeuta para estudo de adestramento persoal. Sumarase a un equipo de traballo de 5 adestradores persoais e unha nutricionista.

 
Estudos: Titulación universitaria de fisioterapeuta ou terminando os estudos
Experiencia: Valorarase pero non é indispensable 
Informático/a 1 Contrato: Por obra
Horario:

De 8:30 a 17:30 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Desenvolvemento de sistema Pleis, que inclúe diferentes aplicacións e web móbil, segundo metodoloxía SCRUM e utilizando diferentes tecnoloxías como NET, SQL Server, PostgreSQL, Angular, NoveJS, Python, Cordova, ...

 
Requisitos:

Valorarase estar en posesión de cursos en tecnoloxías novas, linguaxes, contornos de desenvolvemento e outras ferramentas recentes.


Estudos: Enxeñería informática, ciclo superior de Formación Profesional rama informática
Experiencia: Valoraranse contribucións en software libre, foros, grupos ou ter ou colaborar en blog, experiencias en comercio electrónico, trato con Pemes... 
Analista programación Java Contrato: Indefinido
Horario:

De 9:00 a 18:00 horas. Xornada completa


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

As tarefas para desempeñar serán a realización de análise e deseño técnico de proxectos J2EE

 
Estudos: FP grao superior de informática
Experiencia: Polo menos dous anos de experiencia como analista de programación J2EE e en HIBE. Experiencia no deseño de aplicativos, modelo de datos e estrutura.  
Interna/o para o coidadeo de persoas maiores no verán Contrato: Temporal
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 1 mes (25 de xullo ao 29 de agosto)
Lugar de traballo: A Coruña/Muxía
Descrición:

Empresa de servizos sociosanitarios de ámbito nacional selecciona unha persoa para traballar en réxime interno en domicilio particular (15 días na Coruña e 15 días en Muxía).

Tarefas: coidado de persoa maior, aseo, servizo doméstico de limpeza, pasar o ferro e cociña.

 
Estudos: Básicos
Experiencia: Imprescindible experiencia mínima 2 anos demostrable en servizo doméstico e coidado de persoas maiores (referencias e situación regularizada) 
Limpacristais Contrato: Por obra
Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Necesítase persoal especialista de limpeza de cristais, traballos en altura.

 
Requisitos:

Formación en prevención de riscos laborais

Carné de conducir e coche


Idade mínima: 20
Idade máxima: 50
Estudos: Básicos
Experiencia: Polo menos 12 meses en posto similar
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera