Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
Tubeiro/a industrial Contrato: Por obra
Horario:

Xornada partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Galicia
Descrición:

Instalacións en industria alimentaria

 
Estudos: Coñecementos de tubaxe
Experiencia: 2 anos 
Soldador de TIG (tubaxe milimétrica de INOX) Contrato: Por obra
Horario:

Xornada partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Galicia
Descrición:

Traballos en obra

 
Estudos: Coñecementos de soldadura en tubaxe alimentaria
Experiencia: 2 anos 
Profesor/a de inglés Contrato: Indefinido
Horario:

De 16:00 a 18:00 de luns a xoves


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Duración: de outubro a maio
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Profesor/a de inglés

 
Estudos: Licenciatura en Filoloxía Inglesa. Maxisterio por lingua estranxeira. Grao en lingua e literatura inglesa. Nativo/a de fala inglesa. Nivel C1 ou C2 de inglés.
Experiencia: mínima de 6 meses 
Técnico superior en prevención de riscos laborais Contrato: Por obra
Horario:

De 7:00 a 13:30 e de 15:00 a 19:00 (posibilidade de traballar algún sábado)


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 4 meses aproximadamente
Lugar de traballo: Novo porto exterior da Coruña
Descrición:

Requírese técnico en prevención con presenza total en obra. O programa de seguridade aplicado polo promotor para esta obra é de 0 incidentes.

 
Requisitos:

Residencia na Coruña

Permiso de conducir

Vehículo propio


Estudos: Enxeñeiro industrial ou formación técnica similar. Técnico superior prevención riscos laborais.
Experiencia: 3 anos mínimo en obras de montaxe mecánica en sectores como o químico, petroquímico, aluminio, oil&gas, etc. 
Mecánico de mantemento - Condutor/a de autobús Contrato: Por obra
Horario:

De 9:00 a 13:30 e de 15:30 a 19:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Mantemento básico dunha frota de autocares (cambios de aceites, filtros, engraxamento, reparacións menores).

Condutor/a de autocar en caso de necesidade (itv, substitución de compañeiros, picos de demanda).

 
Requisitos:

Carné profesional CAP.

Permiso de conducir clase D.


Estudos: Coñecementos de mecánica de vehículos (fp automoción ou experiencia en traballos de reparación de automóbiles)
Experiencia: Non necesaria. Valorarase experiencia previa en mecánica de automoción e na condución de vehículos pesados.  
Auxiliar de axuda a domicilio Contrato: Temporal
Horario:

10:00 a 13:00 horas de luns a venres


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Arzúa
Descrición:

Atención doméstica e persoal dun usuario.

 
Idade mínima: 18
Idade máxima: 55
Estudos: valorarase certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria a persoas a domicilio
Experiencia: polo menos 6 meses en posto similar 
Axente de seguros Contrato: Autonomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Axente comercial para posto estable.

Funcións: prospección e consolidación de novo mercado nunha contorna competitiva pero con bo ambiente de traballo.

Ofrécese formación continua, teléfono e tableta de empresa.

 
Idade mínima: 30
Estudos: ESO ou equivalente
Experiencia: como comercial un ano en venda directa ou no sector servizos 
Técnica/o mantemento Contrato: Temporal
Horario:

Quenda partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Bergondo
Descrición:

Requírese un/unha técnico para a realización de labores de mantemento en xeral, especialmente tarefas de electricidade, tanto na central como nos distintos puntos de venda.

 
Requisitos:

Certificado de instalador eléctrico

Experiencia previa en tarefas de electricidade industrial

Autonomía no desempeño das funcións

Permiso de conducir clase B e vehículo propio


Idade mínima: 18
Idade máxima: 65
Estudos: Ciclo medio ou superior na rama de electricidade
Experiencia: Requírese experiencia en tarefas de mantemento en xeral, especialmente tarefas de electricidade industrial
Monitor/a Actividades Extraescolares Robótica Contrato: Por obra
Horario:

De tardes. Acordaranse coa persoa traballadora


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 9 meses prorrogables
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Empresa líder do sector educativo que organiza actividades extraescolares e talleres de robótica en centros educativos, necesita monitores/as que saiban manexar grupos reducidos, de entre 8 e 16 alumnos/as. O perfil que buscamos é o de estudantes recentemente titulados ou en últimos cursos que queiran traballar algunhas horas á semana, hai posibilidade de horarios bastante amplos. Valoraranse estudos relacionados co ámbito educativo en todos os niveis ou enxeñerías (en curso ou finalizados). Valorarase xestión e dinamización de grupos e coñecementos tecnolóxicos. Contidos programados subministrados pola empresa. Non hai que desenvolver as clases, dámoscho todo feito. Actualmente somos a empresa líder no sector e buscamos xente competente para crecer na empresa.

 
Idade mínima: 19
Idade máxima: 40
Estudos: Enxeñerías Maxisterios Graos superiores relacionados coa informática ou robótica
Experiencia: Non se require experiencia previa  
Peón especialista limpeza cristais Contrato: Indefinido
Horario:

Non hai horario fixo, sería para concretar segundo a dispoñibilidade de cada un, pois hai marxe de horarios.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Traballos de limpeza de cristais, ventás, varrido e fregado de almacéns.

 
Idade mínima: 18
Idade máxima: 45
Estudos: Non imprescindible
Experiencia: 6 meses no posto 
Xefe/a de obra Contrato: Indefinido
Horario:

09:00-14:00, 15:00-18:00


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Precísase xefe/a de obra con experiencia en Rehabilitación de Edificios e Construción de Vivenda Unifamiliar.

 
Requisitos:

Residencia na Coruña ou arredores. Valórase capacidade técnica, responsabilidade, creatividade e compromiso co proxecto.


Idade máxima: 45
Estudos: Arquitectura Técnica
Experiencia: Experiencia en Rehabilitación de Edificios e Construción de Vivenda Unifamiliar. 
Condutor/a repartidor/a butano Contrato: Temporal
Horario:

De 8 a 13:00 h e de 15:00 a 18:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña e arredores
Descrición:

Condutor/a repartidor de botellas de butano a domicilio na cidade da Coruña e concellos limítrofes

 
Requisitos:

CARNÉ DE PRIMEIRA, ADR , CAP


 
Albanel Oficial 1ª Contrato: Indefinido
Horario:

09:00-13:00, 14:00-18:00


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Albanel, oficial de 1ª

 
Requisitos:

Lectura de planos, coñecemento en replanteos, coñecementos de albanelería.


Idade máxima: 45
Estudos: Arquitectura Técnica
Experiencia: Experiencia en traballos de albanelería, colocación ladrillo, enfoscados, alicatados, formación cubertas,… 
Administrativo/a comercial call center Contrato: Temporal
Horario:

De luns a venres de 8.00 h a 16.00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 6 meses
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

*Captación e seguimento diario de farmacias para o grupo

*Actualización das webs e redes sociais

*Envío de correo electrónico

*Control das nosas promocións e ofertas

*Preparación dos pedidos webs

*Resolutiva e con don de xentes

*Tarefas administrativas que implica todo iso

 
Requisitos:

Persoa resolutiva e con don de xentes

Coñecementos veterinarios


Estudos: Coñecementos do sector farmacéutico *Altos coñecementos informáticos.
Experiencia: Mínima de 1 ano como comercial e realizando tarefas administrativas 
Asistente personal Contrato: Por obra
Horario:

1 POSTO: Xornada de tarde de luns a venres aproximadamente de 16:35 a 20:00 horas (3h 25/día).

2 POSTOS: Horario partido en fin de semana e festivos.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 3
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Precísanse 3 Asistentes persoais (muller) para atención de persoas en situación de dependencia. 1 POSTO é para traballar a media xornada de luns a vernes polas tardes. Requírese ter carné de conducir e coche e idade máxima de 45 anos. Tarefas de caracter persoal, transferencias, acompañamentos que poder requirir de condución.

Os outros 2 POSTOS de ASISTENTE PERSONAL  serían para traballar a media xornada en horario partido os fins de semana e festivos. Non se require carné de conducir nin hai límite de idade. As tarefas consisten en atención a persoa en situación de dependencia. Turno de fin de semana e festivos. Tarefas a realizar: tarefas persoais (levantar/deitar, aseo, vestido, calzado, transferencias), tarefas domésticas (cociña, limpeza) acompañamentos Salario segundo cenvienio de axuda no fogar.

 
Requisitos:

Carné de conducir e vehículo propio para o posto do turno de luns a venres.


Idade mínima: 18
Idade máxima: 45
Estudos: Certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria a persoas dependentes den domicilios ou institucións sociais, tecnico en atención a persoas en situación de dependencia. auxiliar de enfermaria
Experiencia: Requírese experiencia na atención a persoas en situación de dpendencia
Empacador/a - fileteador/a de peixe Contrato: Por obra
Horario:

Horarios de mañá, tarde ou noite


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: Polígono de Bergondo
Descrición:

Selecciónanse empacadores/as e fileteadores/as de peixe para empresa situada no polígono de Bergondo

 
Requisitos:

Carné de conducir B e coche propio

Curso de manipulación de alimentos

Dispoñibilidade para traballar días soltos


Estudos: Ensino Secundario Obrigatorio
Experiencia: Si, en postos similares 
Arquitectura ou enxeñería técnica. Persoa con discapacidade Contrato: Temporal
Horario:

Inverno: de 8:00 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 horas

Xullo e agosto: de 8:00 a 14:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: Un ano
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Tarefas:

  • Dar apoio ao departamento de produción na organización de traballos do departamento
  • Coordinar o equipo postvenda
  • Controlar os custos de obra

Os traballos realizaranse na oficina pero con frecuencia hai que visitar as obras.

 
Requisitos:

Certificado de discapacidade

Dominio de programas: autocad e presto


Estudos: Arquitectura ou enxeñería técnica
Experiencia: Valorarase 
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera