Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
Mecánico/a - axustador/a Contrato: Temporal
Horario:

Horario: 8:30 a 17:30 (cunha hora para comer)


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 3
Duración: Contrato de traballo de 1 ano prorrogable
Lugar de traballo: Guipúscoa
Descrición:

Contrato de traballo dun ano prorogable e convertible a indefinido (3 meses de proba). Programa de apoio para a reagrupación familiar; ou asesoramento e apoio na procura de aloxamento; ou programa de inserción laboral orientado aos cónxuxes, consistente en formación con compromiso de contratación en diferentes áreas. Contratación mínima para o cónxuxe de 6 meses a xornada completa ou un ano a media xornada.

 
Requisitos:

Dispoñibilidade de incorporación inmediata


Estudos: FP II
Experiencia: 3 anos de experiencia demostrable no posto 
Chapista - pintor/a Contrato: Temporal
Horario:

De 9:00 a 13:30 h e de 15:30 a 19:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cambre
Descrición:

Reparación de golpes en xeral. Entendemento e uso da bancada. Orzamentos para peritacións. Soldadura con todo tipo de máquinas, para multitude de obxectos e materiais. Desmontaxes e montaxes. Reparación de plásticos (paragolpes, faldóns etc.). Entendemento e reparacións de fibra. Substitución e pegado de cristais. Reparación de fechaduras e derivados. Reparación de asentos. E en moitos casos, desmontaxes de cadros de mandos, elementos mecánicos etc. Pintor: pintado xeral e parcial con multitude e variedade de produtos. Enmascarar ou empapelar tanto para imprimacións, como para pintura. Aplicación de fondos e enmasillados. Lixados de todo tipo. Entendemento de programas informáticos para fórmulas de cores e colorimetría. Pulir diferentes tipos de imperfeccións. E en moitos casos lavar vehículos, mantemento etc.

 
Requisitos:

Experiencia, ganas de traballar e orde no traballo así como a limpeza.


Idade mínima: 24
Idade máxima: 50
Estudos: Formación de chapa e pintura
Experiencia: Experiencia demostrable
Auxiliar de axuda a domicilio Contrato: Por obra
Horario:

Horarios por cuadrante


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: Carral / Abegondo
Descrición:

Servizos persoais (axuda a levantar, aseo...) e tarefas domésticas

 
Requisitos:

Carné de conducir e vehículo propio


Estudos: Formación en área de persoas maiores e capacidades diversas
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Profesor/a de Educación Primaria (Especialidade de Música) Contrato: Temporal
Horario:

Martes e venres mañá e tarde. Mércores pola tarde.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Estudos: Mestre/a en Educación Primaria, especialidade de Educación Musical
Experiencia: Non é necesaria aínda que se valora. 
Montador/a - soldador/a Contrato: Por obra
Horario:

De 9:00 a 14:00 h e de 15:00 a 18:00 horas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 12
Lugar de traballo: Carballo e Cee
Descrición:

Necesítanse montadores e soldadores para montaxe e desmontaxe dunhas obras nos concellos de Carballo e Cee.

 
Requisitos:

Curso básico de prevención de riscos laborais de 60 horas; curso prl específico de estruturas metálicas do convenio de metal; curso de plataformas elevadoras; curso de carretilla. Carné de conducir e vehículo propio.


Idade mínima: 23
Estudos: Graduado escolar
Experiencia: Experiencia mínima de 5 anos 
Soldador/a mig/mag autóxena para Holanda Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán B1. Carné de conducir. Vehículo propio valorable


Idade mínima: 22
Idade máxima: 55
Estudos: Estudos primarios
Experiencia: Experiencia en soldadura autóxena
Fontaneiro/a oficial de 1ª e 2ª para Holanda Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán B1 para o oficial de 2ª. Para o oficial de 1ª non é obrigatorio

Carné de conducir. Vehículo propio valorable


Idade mínima: 22
Idade máxima: 55
Estudos: Estudos primarios
Experiencia: Experiencia mínima de 3 anos como fontaneiro
Soldador/a de fío Contrato: Por obra
Horario:

De 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 17:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Alvedro
 
Requisitos:

Coñecementos necesarios específicos para soldadura de fío. Imprescindible: curso básico de prevención de riscos laborais (60 h) e curso prl específico de estruturas metálicas 6 h (convenio do metal)

Permiso de conducir B1 e vehículo propio


Idade mínima: 23
Estudos: Graduado Escolar
Experiencia: 5 anos 
Torneiro/a - fresador/a Contrato: Temporal
Horario:

7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 4 meses
Lugar de traballo: Holanda
 
Requisitos:

Requírense coñecementos de cnc heidenhaim. Nacionalidade europea. Coñecementos de inglés ou alemán b1. Vehiculo propio: valorable


Estudos: Primarios
Experiencia: 3 anos 
Auxiliar de axuda a domicilio Contrato: Por obra
Horario:

Horarios por cuadrante


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: Betanzos
Descrición:

Tarefas persoais e domésticas

 
Requisitos:

Experiencia no sector de axuda a domicilio e formación na materia

Carné de conducir e vehículo propio


Estudos: Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio / Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais / Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermería.
Experiencia: Mínimo 6 meses 
Programador/a JAVA Júnior Contrato: Indefinido
Horario:

De 8:30 h a 18:00 h 


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 7
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Ofrecemos a oportunidade de ter unha formación gratuíta especializada en desenvolvemento Java, unha posterior incorporación ao mundo laboral e un desenvolvemento profesional connosco. A formación previa comezará o 12 de novembro e terá unha duración dun mes, cun total de 150 horas. Tras a formación, se se recibe unha cualificación positiva accederase a un contrato de traballo remunerado como programador Java.

 
Requisitos:

Ter gran motivación polo desenvolvemento de aplicacións, moitas ganas de aprender e implicación.


Estudos: Ciclo Superior de FP: Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Desenvolvemento de aplicacións web. Enxeñería Informática ou Enxeñería de Telecomunicacións.
Experiencia: Non se require 
Cociñeiro/a Retribución anual/bruto (€):

Retribución segundo o convenio de acción e intervención social


Contrato: Temporal
Horario:

Sábados, domingos e festivos de 11:00 a 15:00 h. Períodos de substitución do cociñeiro titular: de luns a venres de 9:30 a 14:15 e de 18:00 a 21:00 h


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 6 meses (período de proba de 2 meses)
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Elaboración de comida e cea para 22 persoas segundo o menú facilitado pola empresa, adaptándoos se é necesario ás necesidades especiais das persoas usuarias (dietas especiais), limpeza de utensilios e dependencias empregadas. Traballo de fins de semana, festivos, vacacións, permisos e baixas da persoa cociñeira titular.

Requisitos:
 • Carné de manipulador de alimentos
 • Permiso de conducir: valorable
 • Vehículo propio: valorable
 • Requírese sensibilidade con colectivos vulnerables, boa presenza, orde e puntualidade

Experiencia: Mínimo un ano na realización da comida para colectividades (centros, restaurantes, hoteis) 
Enfermeira/o Contrato: Temporal
Horario:

Luns a venres de 20.00 a 8.00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Miño
Descrición:

Seleccionamos enfermeira/o para o coidado nocturno dun bebé acabado de nacer durante 20 noites. Horario de 20.00 a 8.00 horas de luns a venres na zona de Miño.

 
Estudos: Enfermería. Especialización ou experiencia en pediatría.
Experiencia: 1 ano 
Pladurista Retribución anual/bruto (€):

Segundo convenio


Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 4
Lugar de traballo: Toda España
Descrición:

Realización de tarefas propias do posto

 
Requisitos:
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Formación en prevención obrigatoria
 • Permiso de conducir clase B
 • Vehículo propio

Idade máxima: 55
Estudos: Curso de prevención de riscos laborais básico (60 h) e PRL específico do posto (6 ou 20 h)
Experiencia: Mínima de 3 anos 
Oficial de albanelería (1ª ou 2ª) Retribución anual/bruto (€):

Segundo o convenio


Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 4
Lugar de traballo: Toda España
Descrición:

Realización de tarefas propias do posto

 
Requisitos:
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Formación en prevención obrigatoria
 • Permiso de conducir clase B
 • Vehículo propio

Idade máxima: 55
Estudos: Curso de prevención de riscos laborais básico (60 h) e PRL específico de albanelería (6 ou 20 h)
Experiencia: Mínima de 3 anos 
Xefe/a de obra Retribución anual/bruto (€):

Segundo o convenio


Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: Toda España
Descrición:

Realización de tarefas propias do posto

 
Requisitos:
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Formación en prevención obrigatoria
 • Permiso de conducir clase B
 • Vehículo propio

Estudos: Arquitecto técnico ou aparellador
Experiencia: Mínima de 3 anos 
Enxeñeiro/a técnico industrial Retribución anual/bruto (€):

Segundo o convenio


Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Toda España
Descrición:

Realización de tarefas propias do posto

 
Requisitos:
 • Experiencia no posto
 • Dispoñibilidade para viaxar
 • Formación en prevención obrigatoria
 • Permiso de conducir clase B
 • Vehículo propio

Estudos: Enxeñería Técnica Industrial
Experiencia: Mínima de 3 anos 
Técnico/a en soporte informático Contrato: Temporal
Horario:

Horario de 7:30 h a 17:30 h con interrupción para a comida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Carballo
Descrición:
 • Proporcionar soporte a persoas usuarias e garantir o mantemento do parque de TI
 • Xestión de incidencias. Instalación de equipos e novos compoñentes
 • Mantemento e evolución do sw corporativo
 • Elaboración de reporting, cadros de mando e análise de datos
 • Desenvolvemento de BI
 • Colaboración con diferentes áreas funcionais da empresa
 
Requisitos:
 • Apaixonado/a do mundo da informática e sistemas de información de negocio
 • Resolutivo/a
 • Metódico/a
 • Orientado á clientela
 • Perseverante
 • Traballador de equipo
 • Perfil técnico pero orientado a tarefas de análises (funcional/técnico)
 • Coñecemento de administración de bases de datos, SQL Server
 • Office avanzado
 • Coñecemento alto de formulación en Excel 365
 • Valorarase coñecemento QlikView
 • Permiso de conducir e vehículo propio para desprazamento ás instalacións da empresa

Estudos: Formación Técnica en área de IT. FP Grao Superior. Grao en enxeñería informática.
Experiencia: Non requirida 
Técnico/a de antenas Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Funcións a realizar:

 • instalación e montaxe de antenas individuais e en comunidade.
 • mantemento de asistencias técnicas.
 • instalación e mantemento de antenas vsat.

Pproducción por puntos + salario basee + coche de empresa e cartón de gasolina.

 
Requisitos:
 • Imprescindible carné de conducir.
 • Posibilidade de desprazamento ás diferentes zonas dos clientes.
 • Persoa responsable e organizada.
 • Dispoñibilidade para incorporación inmediata.
 • Saber utilizar medidor de campo. Traballar con antenas colectivas e individuais.

Experiencia: Experiencia mínima dun ano e instalación e mantemento de antenas 
Montador/a - soldador/a de estruturas metálicas Contrato: Por obra
Horario:

De 8:00 h a 13:00 h e de 14:00 h a 17:00 h


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Montaxe e desmonte de estruturas metálicas e soldaduras de estruturas metálicas. Valórase ter curso de formación de altura (8 h)

 
Requisitos:

Imprescindible ter os dous seguintes cursos:

Curso cásico de prevención de riscos laborais (60 h)

Curso PRL específico de estruturas metálicas (20 h / 6 h)


Experiencia: Mínimo 1 ano 
Comercial Vodafone Pemes Retribución anual/bruto (€):

1.150 €


Contrato: Temporal
Horario:

Horario partido


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Somos un Distribuidor Acreditado de Vodafone, con máis de 20 anos de traxectoria que nos fixeron ser unha das empresas de referencia nas provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, dedicada á distribución de produtos de telecomunicacións a particulares, autónomos e empresas, por iso buscamos: ASESOR/A COMERCIAL para visitar negocios comercializando toda a gama de produtos e servizos que ofrece VODAFONE, referente no sector das telecomunicacións na provincia da Coruña. Persoas dinámicas e con ganas de formar parte da mellor rede comercial de Vodafone, profesionais orientadas/os e motivadas/os á venda, polo que se te ves reflectido incorpórate ao noso equipo de traballo.

Traballarás de asesor/a comercial asumindo as seguintes funcións: captación e xestión de carteira de clientela; prospección e captación de negocios; identificación e análise das necesidades da clientela, para poder deseñar e elaborar un plan a medida para cada quen; garantir o cumprimento do plan comercial e consecución dos obxectivos marcados.

OFRECÉMOSCHE: - Traballar cunha gran compañía do sector das telecomunicacións como Vodafone - Contrato Laboral con alta en Seguridade Social. - Atractivo paquete retributivo composto por un salario fixo (neto mínimo de 1.150 € en función da/o candidata/o) + variable - Móbil, tableta e portátil. - Posibilidade de coche de empresa. - Completo programa de formación inicial e continuada en produto e técnicas de venda. - Posibilidades reais de desenvolvemento profesional. - Descontos en servizos Vodafone e empresas do grupo.

 
Requisitos:

Seleccionamos e valoramos positivamente persoas con:

- Imprescindible experiencia comercial en telefonía

- Gusto polo mundo das novas tecnoloxías e comunicacións

Requírese tamén permiso de conducir clase B e vehículo propio.


Experiencia: Mínimo 1 ano 
Tubeiro/a industrial Contrato: Por obra
Horario:

Xornada partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Galicia
Descrición:

Instalacións en industria alimentaria

 
Estudos: Coñecementos de tubaxe
Experiencia: 2 anos 
Soldador de TIG (tubaxe milimétrica de INOX) Contrato: Por obra
Horario:

Xornada partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Galicia
Descrición:

Traballos en obra

 
Estudos: Coñecementos de soldadura en tubaxe alimentaria
Experiencia: 2 anos 
Técnico superior en prevención de riscos laborais Contrato: Por obra
Horario:

De 7:00 a 13:30 e de 15:00 a 19:00 (posibilidade de traballar algún sábado)


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 4 meses aproximadamente
Lugar de traballo: Novo porto exterior da Coruña
Descrición:

Requírese técnico en prevención con presenza total en obra. O programa de seguridade aplicado polo promotor para esta obra é de 0 incidentes.

 
Requisitos:

Residencia na Coruña

Permiso de conducir

Vehículo propio


Estudos: Enxeñeiro industrial ou formación técnica similar. Técnico superior prevención riscos laborais.
Experiencia: 3 anos mínimo en obras de montaxe mecánica en sectores como o químico, petroquímico, aluminio, oil&gas, etc. 
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera