Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
Electromecánico Contrato: Practicas
Horario:

De 8:30 a 14:00 e de 15:00 a 18:00 horas de luns a xoves. Venres de 8:30 a 14:30.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: POLIGONO POCOMACO, A Coruña
Descrición:

Búscase electromecánico para reparación e mantemento de carretillas elevadoras

 
Requisitos:

Menor de 30 anos ou que non transcorresen máis de 5 anos desde a terminación dos estudos (7 anos se a persoa ten certificado de discapacidade).


Estudos: Ciclo medio de electromecánica do automóbil
Experiencia: Non necesaria 
Condutor/a autobús para Bélxica Retribución anual/bruto (€):
 • Entre 2.100 e 2.700 €/mes
 • Extra mensual pola xestión do bar de venda de bebidas nas excursións
 • Axudas de custo por viaxes ao estranxeiro

Contrato: Indefinido
Horario:

Horarios variables. Con dous días de descanso semanal. Realízase unha media de 200 km/día.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 6
Lugar de traballo: Sede en Bruxelas
Descrición:

Necesítase condutor/a para o sector do turismo en Bélxica. Persoa afeita a facerse cargo dun autocar e os seus mantementos rutineiros (niveis, limpeza interior e exterior, pequenas reparacións...)

Valórase:

 • Coñecementos básicos ou avanzados de inglés e/ou francés
 • Coñecementos de mecánica
 • Habilidades sociais
 • Boa presenza
 • Formación específica en mecánica, electricidade e/ou electrónica de automoción

Aloxamento incluído as 6 primeiras semanas en Bruxelas.

Buscamos traballadores para contrato estable, non temporal.

Non realizamos nin servizos escolares nin liñas, soamente turismo.

Teléfono de empresa para chamadas profesionais.

 
Requisitos:

Dispoñibilidade xeográfica para base en Bruxelas.

Carné de conducir D e CAP


Estudos: Educación Secundaria Obrigatoria
Experiencia: Imprescindible experiencia previa conducindo autocares. Valorarase experiencia en autocares de tres eixos. 
Auxiliar de atención sociosanitaria a domicilio Contrato: Por obra
Horario:

Diferentes quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: Betanzos
Descrición:

Búscanse auxiliares de axuda a domicilio con certificado de profesionalidade en atención sociosanitaria ou equivalente para a zona de Betanzos.

Aplicarase o convenio colectivo de Galicia.

 
Requisitos:

Carné de conducir e coche propio


Estudos: Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria ou ciclo medio de coidados auxiliares de enfermería
Experiencia: Mínimo 6 meses en posto similar 
Oficial 1º ou 2º albanelería Contrato: Por obra
Horario:

A convir


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Necesítase albanel con experiencia en obra e polivalencia en distintos oficios. Saber interpretar planos e anotacións.

 
Requisitos:

Carne de conducir e coche propio


Estudos: Prevención de riscos laborais da construción de 60 horas e específico de albanelería (6 horas)
 
Empacador/a de peixe para o porto da Coruña Contrato: Temporal
Horario:

Quendas de mañá, tarde ou noite


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: Porto da Coruña
Descrición:

Carga, descarga, manipulación e empacado de peixe na liña de produción.

Traballo inicialmente de días solto con posibilidade de continuidade.

 
Requisitos:

Dispoñibilidade inmediata (unha hora máximo)

Carné de manipulación de alimentos


Idade mínima: 18
Estudos: Básicos
Experiencia: Si en posto similar 
Técnico/a de desenvolvemento de aplicacións informáticas Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Necesítase técnico/a de aplicacións informáticas para empresa de transporte de mercadorías por estrada.

 
Estudos: Formación profesional de técnico de desenvolvemento de aplicacións informáticas
Experiencia: Valorarase 
INTERNA Horario:

Interna cos seus descansos semanais correspondentes


Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Abegondo
Descrición:

Selecciónase unha persoa para vivir cunha persoa maior: compañía e coidado, axuda na elaboración de comidas e ceas, limpeza do fogar, axuda na horta.

Alta no réxime de empregados/as de fogar.

 
Requisitos:

Permiso de conducir e vehículo propio


Estudos: Básicos
Experiencia: 1 ano no coidado de persoas maiores 
AXENTE DE VIAXES Contrato: Indefinido
Horario:

Os que se acorden


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Búscase axente comercial para unha axencia de viaxes na Coruña

 
Estudos: Formación profesional ou grao en Turismo
Experiencia: Polo menos un ano de experiencia traballando en axencia de viaxes 
Coordinador/a de seguridade e saúde Contrato: Indefinido
Horario:

De luns a venres de 8:30 a 18:00 horas, co descanso correspondente para comer.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 4
Lugar de traballo: Galicia
Descrición:

Búscanse coordinadores/as de seguridade e saúde para obras de construción

 
Requisitos:

Titulación de técnico/a superior en prevención de riscos laborais coa especialidade de seguridade


Estudos: Enxeñería de obras públicas, enxeñería civil, enxeñería de camiños
Experiencia: 2 anos como coordinador/a de seguridade e saúde en obras de construción. Valorarase experiencia en obras de estradas 
Axente de atención ao cliente telefónico con catalán ou éuscaro Contrato: Temporal
Horario:

Quendas rotativas e partidas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 3
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Atención integral da chamada do cliente, dando solucións efectivas e cumprindo cos obxectivos da campaña.

Valorarase ter traballado con bases de datos e ter un nivel intermedio de office

 
Requisitos:
 • Residir na Coruña
 • Dispoñibilidade inmediata
 • Dominio do catalán ou o éuscaro

Estudos: Bacharelato
Experiencia: En atención ao cliente 
Monitor/a de boxeo Contrato: Indefinido
Horario:

Mañá, mediodía ou tarde, segundo conveña


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Cadea de ximnasios en todo o territorio estatal busca para as súas instalacións da Coruña monitores/as de boxeo

 
Idade mínima: 18
Estudos: Valoraranse estudos relacionados co deporte
Experiencia: como monitor/a ou practicante de boxeo 
Captador/a de socios/as para ONG Contrato: Indefinido
Horario:

22 horas á semana. Horario de luns a venres polas mañás.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Promoverase o diálogo para lle axudar á ONG a conseguir os recursos necesarios para sacar adiante os programas mediante doazóns regulares a longo prazo.

 
Estudos: Bacharelato ou equivalente
Experiencia: Non se require. Formación a cargo da empresa 
Cocteleiro/a 1 Contrato: Temporal
Horario:

Venres ou sábados, 4 horas/día.

Horario de 16:00 a 23:00 horas


Xornada laboral: Media jornada
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Selecciónase persoal para traballar en accións de marzo a outubro para unha marca moi coñecida de bebidas espirituosas. Preparación dun cóctel para desgustación

 
Requisitos:

Carné de conducir e vehículo propio para transportar os materiais.


Idade mínima: 23
Idade máxima: 38
Estudos: Preparación de cócteles
Experiencia: Mínima de 3 meses en preparación de cócteles
Asesores/as profesionais de seguros Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Búscanse persoas que queiran desenvolver o seu plan de carreira profesional creando o seu propio negocio dentro do mundo asegurador da man dunha empresa sólida e solvente, con máis de 400 puntos de venda en toda España.

Ofrécese: incorporación inmediata, formación de inicio e continua a cargo da empresa. Interesante sistema retributivo. Apoio continuado en márketing, captación de clientes e técnicas de venda.

Ampla gama de produtos aseguradores e financeiros.

 
Requisitos:

Capacidade emprendedora e perfil comercial.


Idade mínima: 30
Idade máxima: 48
Estudos: Grao superior FP ou estudos universitarios
Experiencia: En vendas
Carpinteiro/a Contrato: Temporal
Horario:

Quendas rotatorias de mañá ou tarde.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Duración: 6 meses con posibilidade de estabilidade
Lugar de traballo: Culleredo
Descrición:

Fabricación de mobiliario de madeira para locais comerciais.

Tarefas: facer unións, recortes, encolado e pulido

Coñecemento de manipulación de materiais solid surface tipo corian, krion, etc...

 
Requisitos:

Permiso de conducir.

Dispoñibilidade para traballar puntualmente se o traballo o require.


Estudos: Formación en carpintería, ebanistería ou similar
Experiencia: un ano en posto similar 
Asesor/a comercial de seguros autónomo Contrato: Autonomo
Horario:

Horario comercial


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:
 • Creación, xestión e consolidación dunha carteira propia de clientes.
 • Comercialización dunha ampla gama de produtos referencia no mercado asegurador.
 • Planificación e organización de visitas comerciais.
 
Requisitos:

Residir na Coruña ou provincia


Idade mínima: 30
Estudos: Ensino Secundario Obrigatorio
Experiencia: Como comercial 
Pasador/a do ferro industrial Contrato: Temporal
Horario:

De luns a venres de 8:00 a 17:30 horas


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: Arteixo
Descrición:

Necesítanse pasadores/as do ferro industriais para taller téxtil en Arteixo.

 
Idade mínima: 25
Idade máxima: 55
Estudos: Básicos
Experiencia: 6 meses en liña de produción téxtil 
Tubeiro/a 1 Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Lugar de traballo: ARTEIXO
Descrición:

Necesítanse especialistas en soldadura de tubaxe industrial para empresa situada en Arteixo.

 
Requisitos:

Interpretación de planos isométricos

Dispoñibilidade para desprazamentos puntuais como máximo dunha semana

Carné de conducir e coche propio


Idade mínima: 25
Idade máxima: 55
Estudos: Estudos de caldeirería
Experiencia: Polo menos un ano como tubeiro/a
Xefatura de obra Contrato: Temporal
Horario:

Segundo o horario do país no que se preste servizo


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Nivel internacional
Descrición:

Requírese unha persoa para realizar funcións de xefatura de obra en reformas de distintos centros comerciais de España e estranxeiro

 
Requisitos:
 • Dispoñibilidade para desprazamentos nacionais e internacionais
 • Formación actualizada en prevención de riscos laborais

Idade mínima: 25
Estudos: Formación específica en dirección de obras e equipos
Experiencia: Mínimo 5 anos en posto similar 
Enxeñería técnica Contrato: Temporal
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Polígono de Bergondo
Descrición:

Búscase enxeñeiro/a técnico/a. Traballarase con grupos electróxenos, soldadura e estruturas metálicas

 
Estudos: Enxeñería mecánica, deseño industrial, naval ou similares
Experiencia: Valorarase experiencia con grupos electróxenos, soldadura ou estruturas metálicas 
Bolsa-contrato para titulacións de formación profesional ou universitarias Horario:

De luns a venres. Xornada partida


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Duración: 3 meses prorrogables
Lugar de traballo: A Coruña ou arredores
Descrición:

Fundación sen ánimo de lucro da cidade da Coruña ofrece bolsas remuneradas e con alta en Seguridade Social para titulados/as recentemente en distintos postos:

 • Departamento laboral: grao en relacións laborais. Nivel alto de Office. Tarefas: Realización de contratos, nóminas, liquidacións, altas, baixas...
 • Departamento canal web: Formación profesional de aplicacións web, desenvolvemento de aplicacións multiplataforma ou similares. Tarefas: coordinar e organizar tarefas de desenvolvemento e incidencias sobre a web, sendo o contacto entre a área interna e os provedores de desenvolvemento. Realizar actualizacións na web solicitadas polo equipo comercial. Revisión automática de pedidos en liña. Lugar: A Coruña
 • Departamento comercial: Formación profesional ou grao en turismo ou similar. Tarefas: axente comercial ou axente de viaxes. Lugar: A Coruña
 • Departamento inmobiliario: xestores inmobiliarios con perfil xurídico. Grao en ADE ou dereito. Tarefas: procedementos ordenados á recuperación posesoria de inmobles (desafiuzamentos, procedementos penais de usurpación, ...) manexo experto de ferramentas informáticas (principalmente excel avanzado). Lugar: A Coruña
 
Requisitos:
 • A titulación ten que ter sido obtida nos últimos 4 anos en España ou estar homologada polo Ministerio de Educación Español
 • Non ter máis de 3 meses de experiencia laboral vinculada á súa titulación universitaria

Estudos: Segundo o posto da bolsa
Experiencia: Non 
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
A información solicitada xa non se encontra dispoñible. Desculpe as molestias    
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera