Uso de cookies nas páxinas web do Concello de A Coruña

Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante o análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso"..

Urbanismo

Licencias e disciplina. Servizos

SERVIZO DE INTERVENCIÓN DA EDIFICACIÓN E DISCIPLINA URBANÍSTICA:

As competencias municipais en materia da intervención administrativa na actividade dos administrados para a aplicación e control da legalidade e os plans urbanísticos, conforman o conxunto das tarefas e a tramitación dos procedementos dos que se ocupa este Servizo. Tal intervención realízase dun modo completo e gobal e alcanza a toda clase de usos do chan pertencente ao territorio municipal, de acordo co previsto polo plan de aplicación, por elo o control municipal abarca desde o fomento da edificación, o Rexistro de Solares, a Inspección Técnica dos edificios, a adopción de Ordes de execución para obrigar ao cumprimento dos deberes innerentes á propiedade, a Declaración das situacións de Ruína, o sometemento das construcións, instalacións, construcións e implantación de actividades á previa obtención de licenza municipal, e, a tramitación dos expedientes, en caso de vulneración da legalidade dos expedientes de Reposición da Legalidade e Sancionadores.

Os citados procedementos relaciónanse coas materias seguintes:

Fomento da edificación.

 • É obxecto do control municipal, o cumprimento das obrigacións por parte dos propietarios de urbanizar e edificar/reedificar nos prazos legalmente establecidos, de acordo ao establecido pola lexislación do chan e o plan urbanístico. O incumprimento daquelas, dará lugar á incoación do procedemento legalmente establecido a tal fin, segundo a clasificación do chan de que se trate e o réxime de directo ou indirecto, que a Administración determine. Neste caso, terminado o procedemento, remitirase o actuado á empresa municipal encargada da expropiación e edificación/reedificación, quen substitúe á propiedade para o cumprimento das obrigacións establecidas

Rexistro de solares.

 • Consiste nun rexistro público ao que se incorporan edificacións, instalacións e solares, previa declaración da devandita inscrición, para constancia da súa situación e o cómputo dos prazos legalmente previstos para a esixencia das obrigacións de urbanizar, edificar/reedificar dos propietarios.

Licenzas.

 • O fundamento da intervención da Administración, exércese como un control previo sobre as actividades dos administrados para asegurar que o aproveitamento e os usos que se proxectan no chan axústense á lexislación urbanística e ao plan. Trátase, por tanto, de actos administrativos de control da legalidade e de carácter regrado.
 • As licenzas outórganse, en consecuencia, de acordo á normativa urbanística, a salvo o dereito de propiedade e dos de terceiros, (os conflitos de todo orde, relacionados con estes extremos excédense das competencias municipais e corresponden aos Xulgados de Primeira Instancia).
 • Xunto ás LICENZAS URBANÍSTICAS, tramítanse as LICENZAS DE ACTIVIDADES E APERTURAS.
 • Nos supostos nos que a implantación de actividades requira a execución de obras, as licenzas concederanse conxuntamente nun único acto administrativo, pronunciándose sempre en primeiro termo sobre a viabilidade da autorización da licenza de apertura ou actividade, xa que de proceder a súa denegación non se entrará a examinar a urbanística e así se comunicará aos interesados.
 • Nos casos nos que a concesión de licenzas comporte a obrigación dos seus titulares de executar simultaneamente as obras de urbanización, indicarase expresamente e esixirase, previamente, un aval ou fianza por importe igual ao valor da execución das mesmas, como garantía do cumprimento da citada obrigación.
 • Igualmente, cando a aliñación oficial establecida polo plan afectase á parcela, será obrigatoria, previamente, a formalización do acta de cesión da porción da leira afectada, que se incorporará á correspondente escritura pública e inscribirase no Rexistro da Propiedade. Para iso, achegarase polo solicitante, escritura de propiedade da parcela.

Deber de conservación e ruína.

 • Intervén a Administración de oficio ou a instancia de parte, co fin de esixir o cumprimento dos deberes dos propietarios de toda clase de terreos, obras, edificacións, instalacións e construcións en condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público. O incumprimento destas obrigacións dará lugar á tramitación do procedemento de orde de execución, mediante a cal se ordenará aos obrigados á adopción de cantas medidas fosen necesarias para satisfacer os citados deberes. A desatención do contido das mesmas, dará lugar á tramitación dos procedementos de execución forzosa e execución subsidiaria.
 • Cando, de oficio ou a instancia de parte, comprobásese a situación de toda clase de edificacións, construcións, instalacións e obras en estado ruinoso, ben porque as obras necesarias para que aquelas puidesen alcanzar as condicións de seguridade, salubridade, funcionalidade, habitabilidade e ornato público, non fosen autorizables por atoparse a edificación, construción, instalación ou obra, fóra de ordenación; porque a súa valoración fose superior á metade do valor das existentes, con excepción do valor do chan; ou porque se atopasen esgotados elementos estruturais ou portantes. Procederase a tramitar a declaración de ruína, o que implica; que se enervan as ordes de execución previamente ditadas, a derriba daquilo que se atope en situación ruinosa ou a súa reedificación ou rehabilitación e a inscrición da leira que se deixará libre de cascallos e en situación de salubridade e ornato público, no Rexistro de Solares.

Inspección Técnica de Edificios (ITE).

 • De conformidade co disposto pola Ordenanza Municipal vixente, a Administración procederá á inspección periódica das edificacións para determinar o seu estado de conservación, a tal fin esixirá segundo a antigüidade dos inmobles e, en todo caso, sempre que se trate de edificios catalogados ou cunha antigüidade igual ou superior a cincuenta (50) anos, a achega de Acta elaborada por facultativo competente na que se fará constar o estado do inmoble, os danos, e , no seu caso, as recomendacións que procedan, cuxa execución se esixirá aos propietarios. De non atender ao ordenado procerá a tramitación dos procedementos de execución forzosa e subsidiaria.

Disciplina Urbanística

 • Con carácter xeral, o termo alcanza ao control da legalidade dos actos dos admnistrados por medio dos procedementos anteriormente relacionados e, con carácter estrito, dá lugar á tramitación dos expedientes de reposición da legalidade urbanística que fose vulnerada e á dos sancionadores que procedan, de acordo á tipificación legal das condutas. O obxecto dos primeiros é a restauración da legalidade física alterada, de maneira que os responsables da ilegalidade coloquen as leiras, edificacións e usos na situación na que se atopaban con anterioridade. Os segundos, perseguen a corrección da conduta infractora coa imposición das sancións legalmente previstas ás persoas responsables.
 • Concello da Coruña
  • Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña
  • Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña
  • 981 184 200 ou desde dentro do termo municipal ao teléfono de atención 010
Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Internet Explorer 10 ou superior. Instalar agora un navegador compatible

?