Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  

Prazo interrompido polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4
A Consellería de Cultura e Turismo convoca as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2020.
Prezo:

O importe correspondente á inscrición nas probas Celga é de 16,59 euros. 

Ata o 06/04/2020
Probas para a obtención da habilitación de control de acesso a espectáculos públicos e actividades recreativas
A Academia Galega de Seguridade Pública convoca probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.
Prezo:

A taxa por participación nas probas para obter a certificación acreditativa da habilitación será de 53,02 euros.

Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix