Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Dende o 05/01/2021 ata o 05/02/2021
Probas Directores autoescolas
De acordo coa atribución de competencias contida no Regulamento regulador das Escolas Particulares de Condutores, convócase proba selectiva para quen desexe obter o Certificado de Aptitude de Director de Escolas de Condutores.
Prezo:

A solicitude acompañarase co xustificante do pago da taxa correspondente.

Importe da taxa: 98,98€

Ata o 11/02/2021
Recoñecemento das competencias profesionais en determinadas unidades de competencia
A Consellería de Emprego e Igualdade convoca para o ano 2021 o procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
Prezo:

As persoas admitidas ao procedemento terán que formalizar un pagamento de taxas para cada unha das fases, antes do inicio destas. A taxa da fase de asesoramento (21,25€) será única, independentemente do número de unidades de competencia en que sexa admitido, e para a fase de avaliación deberá aboar unha taxa (10,63€) por cada unidade de competencia na que solicite a súa avaliación. Estarán exentas as persoas que figuren como desempregadas, así como aquelas persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.

Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix