Concello da Coruña

Concello da Coruña

Deportes

Concellería de Deportes

Rematado prazo de matrícula - Coruña no Mar 2022

Rematado o prazo de matrícula para os cursos e actividades do programa na súa edición 2022.

Localizacións e información xeral das actividades Coruña no Mar_2022

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

Estas prazas dispoñibles actualizaranse cada día ás 14:00h en función das inscricións realizadas.

Non se garantiza a dispoñibilidade da praza no momento de facer a matrícula, xa que se cubrirán por rigurosa orde de chegada.

18 de xullo - 2º Chamamento de listaxe de agarda Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022

Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de agosto e setembro e tamén do 1º chamamento de listaxe de agarda, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula no 2º e derraderio chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:

Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:

Do 18 ao 21 de xullo nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

11 de xullo - 1º Chamamento de listaxe de agarda Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022

Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de agosto e setembro, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula neste primeiro chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:

Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:

Do 11 ao 15 de xullo nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

Prazas dispoñibles CORUÑA NO MAR 2022 - Xullo

Actualización 15/07/2022 as 14:00h

Unha vez pechado o prazo de matrícula desta semana, comunicase que agora mesmo non hai prazas dispoñibles para o mes de xullo, no caso de quedar na próxima semana algunha praza dispoñible para os cursos e actividades do 25 ao 31 de xullo procederase a súa publicación, xunto co procedemento de matrícula

Listaxes e prazos de matrícula pechados - Coruña no Mar 2022

Prazo de Matrícula Agosto e Setembro - Coruña no mar 2022

Abrese o prazo de formalización de matrícula para os solicitantes con prazas adxudicadas nos meses de agosto e setembro, os cales poden consultar a actividade adxudicada nos seguintes ligazóns:

Así mesmo poden consultar as solicitudes desbotadas por non cumprir criterios unha vez rematado o proceso de subsanación, nos seguintes ligazóns:

A formalización de dita matrícula realizarase concertando cita previa a traves da seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/ e cos seguintes prazos:

Prazo de formalización de matrícula: 4 ao 8 de xullo nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores

Movemento de listaxe de agarda: a partir do 11 de Xullo

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

27 de xuño - 2º Chamamento de listaxe de agarda

Unha véz rematado o periodo ordinadio de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de xullo e tamen rematado o prazo de matrícula para as persoas do 1º chamamento, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula no segundo chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:

Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:

Do 27 ao 30 de xuño nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

21 de xuño - 1º Chamamento de listaxe de agarda

Unha véz rematado o periodo de formalización de matrícula para ás actividades e cursos semanais do mes de xullo, procédese á publicación das persoas con dereito a matrícula neste primeiro chamamento de listaxe de agarda para o programa "Coruña no Mar - 2022", pode consultalos nas seguintes ligazóns:

Para a formalización destas matrículas establecese o seguinte prazo de matrícula:

Do 21 ao 23 de xuño nas oficinas nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores pedindo cita previa a traves de: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

Asi mesmo tamen recordamos que para as actividades e cursos a realizar no mes de Agosto e Setembro o prazo de formalización será: do 4 ao 8 de xullo nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores

 • Movemento de listaxe de agarda: a partir do 11 de Xullo

Poden consultarse nos seguintes ligazóns, correspondentes as listaxes publicadas o día 13 de xuño:

13 de xuño - Listaxes de asignación de prazas e prazos de matricula

Procedese a publicación das listaxes de asignación de prazas tanto para cursos semanais coma para actividades puntuais, as cales poden consultar nas seguintes ligazóns:

Así mesmo poden consultar as solicitudes desbotadas por non cumprir criterios unha vez rematado o proceso de subsanación, nos seguintes ligazóns:

Prazos de formalización de matrícula 

A formalización de dita matrícula realizarase concertando cita previa a traves da seguinte ligazón: https://citaprevia.coruna.gal/citaprevia/ e cos seguintes prazos:

 • Para as actividades e cursos a realizar no mes de Xullo: do 14 ao 20 de xuño nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores
  • Movemento de listaxe de agarda: a partir do 21 de Xuño
 • Para as actividades e cursos a realizar no mes de Agosto e Setembro: do 4 ao 8 de xullo nas oficinas da Cidade Deportiva de Riazor, Cidade Deportiva da Torre ou Barrio das Flores
  • Movemento de listaxe de agarda: a partir do 11 de Xullo

Para formalizar a matrícula será obrigatorio presentar a seguinte documentación:

 • Folla de Formalización - Coruña No Mar 2022 - EDITABLE
 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos)
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, tamén se deberá presentar a fotocopia do Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/a legal
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén fotocopia o documento legal que a acredite.

7 de xuño - Resultado do sorteo público para adxudicación de prazas

Hoxe ás 10.00 h realizouse o sorteo para a adxudicación de prazas e tivo os seguintes resultados:

A listaxe de asignación de prazas publicarase o día 13 de xuño as 14:00 h e seguirá os seguintes criterios:

 • Persoas empadroadas no Concello da Coruña
  • Preferencia de elección (opción 1 e opción 2)
 • Persoas non empadroadas no Concello da Coruña
  • Preferencia de elección (opción 1 e opción 2)

O número de corte para asignar as prazas será o que figura na listaxe publicada o día 6 de xuño, que se pode consultar na seguinte ligazón:  Listaxe definitiva de solicitantes_Coruña no Mar_2022

6 de xuño - Listaxe definitiva de solicitantes e sorteo público

Tras o prazo establecido para a emenda de erros, publícase a listaxe definitiva, por orde alfabética, de solicitantes das actividades do programa "Coruña no mar - 2022", coa indicación do NÚMERO DEFINITIVO para o sorteo.

Listaxe definitiva de solicitantes_Coruña no Mar_2022

O sorteo para a adxudicación de prazas realizarase o martes 7 de xuño de 2022, ás 10.00 h e pódese seguir nas seguintes ligazóns, dado que se establecerá un  número de corte para as actividades puntuais e outro para os cursos semanais:

1 de xuño - Listaxe provisional de solicitantes

Publícase a listaxe provisional de solicitantes das actividades do programa "Coruña no mar - 2022"

Pode consultar a listaxe, por orde alfabética, na seguinte ligazón:

Prazo de emenda de erros: a partir da data de publicación de listaxe provisional, ábrese un prazo de 3 días naturais para alegacións e corrección de erros, do 2 ao 4 de xuño de 2022, preferentemente a través do correo electrónico gestiondeportes@coruna.gal

No caso de non dispoñer dos medios necesarios, poderá realizarse presencialmente nas oficinas do SMD en horario de atención ao público, solicitando cita previa.

Durante o prazo de corrección de erros, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.

Sorteo do número para a adxudicación de prazas: 7 de xuño de 2022

Documentos relacionados

 • Listaxe definitiva de solicitantes_Coruña no Mar_2022 (1 MB)
 • Listaxe provisional de solicitantes - Coruña no Mar 2022 (2 MB)

Coruña No Mar 2022

Tras o éxito da primeira edición do Programa Coruña no Mar no verán 2021, o Concello da Coruña pon en marcha unha nova convocatoria para o 2022.

Este programa procura axudarlle á veciñanza a saberse desenvolver no seu contorno, desenvolvendo a súa propia identidade e realizando actividades acuáticas deportivas no marco da nosa cidade.

Todo iso empregando o gran potencial de infraestruturas e entidades deportivas coas que conta a cidade, podendo deste xeito realizar unha oferta a toda a cidadanía, baseada na facilidade de oportunidades de aprendizaxe, dirixida ao mar como contorno próximo e cotián na vida das persoas.

Bases e convocatoria_Coruña no Mar 2022

EXTRACTO 

Pode consultar as bases completas do programa Coruña no Mar 2022 na seguinte ligazón:  Bases Coruña no Mar - 2022

A continuación recóllese un extracto das ditas bases.

Constitúe o obxecto destas bases regular a Convocatoria da Concellería de Deportes para os cursos e actividades correspondentes ao programa municipal "Coruña no mar", que se desenvolverá no Concello da Coruña durante os meses de xullo, agosto e setembro de 2022.

PERSOAS DESTINATARIAS

O programa diríxese ao conxunto da cidadanía do municipio da Coruña e abarca nenas e nenos (idade segundo modalidade deportiva), a mocidade e a poboación adulta, co único requisito de saber nadar e cumprir co requisito da idade mínima requirida para cada un dos cursos ou actividades indicados no anexo 1 das bases da convocatoria.

A idade requirida ás persoas participantes está referida á que terán a 31 de decembro de 2022.

PRAZOS

Establécese un único prazo de solicitude para todas as actividades do programa, coas seguintes datas:

 • Prazo de solicitudes: 25 a 29 de maio de 2022 (ás 23:59 h)
 • Listaxe provisional de solicitantes: 1 de xuño de 2022
 • Prazo de corrección: 2 a 4 de xuño de 2022
 • Listaxe definitiva de solicitantes: 6 de xuño de 2022
 • Sorteo: 7 de xuño de 2022
 • LIstaxe de persoas admitidas/en agarda: 13 de xuño de 2022
 • Formalización da matrícula: 14 a 20 de xuño de 2022
 • Movemento da listaxe de agarda: a partir do 21 de xuño de 2022

Límite de solicitudes: cada persoa poderá presentar unha única solicitude na que poderá indicar como máximo ata:

 • 2 cursos semanais, indicando cal se establece como 1.ª e 2.ª opción de preferencia.
 • 2 actividades de fin de semana, indicando cal se establece como 1.ª e 2.ª opción de preferencia.

No caso de rexistrar no mesmo prazo máis dunha solicitude para Cursos ou para Actividades, sempre se terá en conta a última, anulando con esta todas as feitas con anterioridade.

NOTA: aquelas persoas que desexen realizar a mesma actividade ou curso na mesma quenda (por exemplo, irmáns, parellas, amizades etc.), recomendamos que cubran na web os formularios correspondentes de forma continuada no tempo, para teren a posibilidade de obter números de sorteo próximos. Isto non garante que todas esas persoas obteñan praza no mesmo curso/actividade, pero terán máis posibilidades que se as solicitudes se fan separadas no tempo.

Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas.

Logo de recibir todas as solicitudes e unha vez finalizado o prazo de corrección de erros, asignaráselle un número a cada solicitude por orde cronolóxica de entrada. Unha vez asignado, no resto do procedemento atenderase sempre a ese número.

SORTEO: naqueles cursos nos que a demanda sexa maior que a oferta, procederase a asignar as prazas a partir dos números de solicitude, conforme ao sorteo público.

Realizaranse dous sorteos de número, un para os cursos intensivos e outro para as actividades puntuais.

Orde de preferencia para a asignación de prazas: nos supostos en que o número de prazas solicitadas sexa maior das ofertadas, para a orde de preferencia terase en conta:

 1. As persoas empadroadas no Concello da Coruña.
 2. A orde de preferencia nas actividades indicadas na solicitude.
 3. O sorteo de prazas segundo o número de solicitude asignado, e conforme ao número agraciado no sorteo público.

Pode facer a solicitude no formulario insertado na seguinte ligazón, o prazo remata o domingo 29 de maio de 2022, ás 23.59 h.

FORMULARIO DE SOLICITUDE_CORUÑA NO MAR 2022

No caso de non dispoñer dos medios telemáticos pode chamar ao teléfono 981 189 800, Ext. 25037 ou 25038 para cubrir a solicitude, en horario de atención ao público, de luns a venres das 08.00 ás 15.00 h.

A continuación pode consultar a oferta de cursos semanais e actividades puntuais do programa Coruña no mar 2022:

CURSOS INTENSIVOS SEMANAIS (De luns a venres)

Código Actividade Quenda Horas Ano de nacemento Idades Prazas Nº Localización
CS01 Paddle Surf 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS02 Paddle Surf 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS03 Paddle Surf 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS04 Paddle Surf 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS05 Paddle Surf 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS06 Paddle Surf 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS07 Paddle Surf 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS08 Paddle Surf 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS09 Paddle Surf 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 6 Praia de Oza
CS10 Paddle Surf 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS11 Paddle Surf 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS12 Paddle Surf 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS13 Paddle Surf 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS14 Paddle Surf 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS15 Paddle Surf 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS16 Paddle Surf 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS17 Paddle Surf 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS18 Paddle Surf 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 18:00 a 20:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Praia de Oza
CS19 Piragüismo 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS20 Piragüismo 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS21 Piragüismo 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS22 Piragüismo 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS23 Piragüismo 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS24 Piragüismo 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS25 Piragüismo 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS26 Piragüismo 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS27 Piragüismo 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 16:00 a 18:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
CS28 Snorkel e Foto Subacuática 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 12:00 a 14:00h 2007 e anteriores Máis 15 anos 8 Club do Mar de San Amaro
CS29 Snorkel e Foto Subacuática 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 12:00 a 14:00h 2007 e anteriores Máis 15 anos 8 Club do Mar de San Amaro
CS30 Snorkel e Foto Subacuática 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 12:00 a 14:00h 2007 e anteriores Máis 15 anos 8 Club do Mar de San Amaro
CS31 Snorkel e Foto Subacuática 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 12:00 a 14:00h 2007 e anteriores Máis 15 anos 8 Club do Mar de San Amaro
CS32 Vela Lixeira 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Maririmo Oza O Puntal
CS33 Vela Lixeira 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Maririmo Oza O Puntal
CS34 Vela Lixeira 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Maririmo Oza O Puntal
CS35 Vela Lixeira 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Maririmo Oza O Puntal
CS36 Vela Lixeira 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Maririmo Oza O Puntal
CS37 Vela Lixeira 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Maririmo Oza O Puntal
CS38 Vela Lixeira 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Nautico Marina Coruña
CS39 Vela Lixeira 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Nautico Marina Coruña
CS40 Vela Lixeira 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Nautico Marina Coruña
CS41 Vela Lixeira 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Nautico Marina Coruña
CS42 Vela Lixeira 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Club Nautico Marina Coruña
CS43 Vela Lixeira 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Club Nautico Marina Coruña
CS44 Vela Lixeira 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Real Club Nautico de La Coruña
CS45 Vela Lixeira 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Real Club Nautico de La Coruña
CS46 Vela Lixeira 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Real Club Nautico de La Coruña
CS47 Vela Lixeira 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Real Club Nautico de La Coruña
CS48 Vela Lixeira 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 16:00 a 18:00h Entre 2005 e 2014 De 8 a 17 anos 12 Real Club Nautico de La Coruña
CS49 Vela Lixeira 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 16:00 a 18:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 6 Real Club Nautico de La Coruña
CS50 Windsurf 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS51 Windsurf 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS52 Windsurf 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS53 Windsurf 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS54 Windsurf 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS55 Windsurf 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS56 Windsurf 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS57 Windsurf 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS58 Windsurf 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 17:00 a 19:00h 2009 e anteriores Máis 13 anos 8 Base Náutica Praia de Oza
CS59 Natación en Augas Abertas 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS60 Natación en Augas Abertas 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS61 Natación en Augas Abertas 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS62 Natación en Augas Abertas 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS63 Natación en Augas Abertas 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS64 Natación en Augas Abertas 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS65 Natación en Augas Abertas 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS66 Natación en Augas Abertas 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS67 Natación en Augas Abertas 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 15:00 a 17:00h 2004 e anteriores Máis 18 anos 12 Praia de Oza
CS68 Natación en Augas Abertas 1ª Quenda: 4 ao 8 de xullo 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS69 Natación en Augas Abertas 2ª Quenda: 11 ao 15 de xullo 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS70 Natación en Augas Abertas 3ª Quenda: 18 ao 22 de xullo 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS71 Natación en Augas Abertas 4ª Quenda: 25 ao 29 de xullo 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS72 Natación en Augas Abertas 5ª Quenda: 1 ao 5 de agosto 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS73 Natación en Augas Abertas 6ª Quenda: 8 ao 12 de agosto 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS74 Natación en Augas Abertas 7ª Quenda: 15 ao 19 de agosto 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS75 Natación en Augas Abertas 8ª Quenda: 22 ao 26 de agosto 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza
CS76 Natación en Augas Abertas 9ª Quenda: 29 ao 2 de setembro 17:00 a 19:00h Entre 2005 e 2012 De 10 a 17 anos 10 Praia de Oza

ACTIVIDADES PUNTUAIS (Un día: venres, sábado ou domingo) 

Código Actividade Datas Horas/Día Ano de nacemento Idades Prazas Localización
AP01 Kayak de Mar Sábado 23 de xullo 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
AP02 Kayak de Mar Sábado 13 de agosto 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
AP03 Kayak de Mar Domingo 21 de agosto 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
AP04 Kayak de Mar Domingo 28 de agosto 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 20 Base Náutica Praia de Oza
AP05 Kayak de Mar Sábado 2 de xullo 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP06 Kayak de Mar Sábado 9 de xullo 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP07 Kayak de Mar Sábado 30 de xullo 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP08 Kayak de Mar Sábado 6 de agosto 10:00 a 12:00h 2014 e anteriores Máis 8 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP09 Navegación Costeira Venres 1 de xullo 9:00 a 14:00h 2010 e anteriores Máis 12 anos 9 Dársena da Mariña (Bahia da Coruña)
AP10 Navegación Costeira Venres 8 de xullo 9:00 a 14:00h 2010 e anteriores Máis 12 anos 9 Dársena da Mariña (Bahia da Coruña)
AP11 Navegación Costeira Venres 15 de xullo 9:00 a 14:00h 2010 e anteriores Máis 12 anos 9 Dársena da Mariña (Bahia da Coruña)
AP12 Navegación Costeira Venres 22 de xullo 9:00 a 14:00h 2010 e anteriores Máis 12 anos 9 Dársena da Mariña (Bahia da Coruña)
AP13 Navegación Costeira Venres 29 de xullo 9:00 a 14:00h 2010 e anteriores Máis 12 anos 9 Dársena da Mariña (Bahia da Coruña)
AP14 Mergullo Sábado 9 de xullo 11:00 a 14:00h 2008 e anteriores Máis 14 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP15 Mergullo Sábado 16 de xullo 11:00 a 14:00h 2008 e anteriores Máis 14 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP16 Mergullo Sábado 23 de xullo 11:00 a 14:00h 2008 e anteriores Máis 14 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP17 Mergullo Sábado 30 de xullo 11:00 a 14:00h 2008 e anteriores Máis 14 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP18 Mergullo Sábado 6 de agosto 11:00 a 14:00h 2008 e anteriores Máis 14 anos 12 Club do Mar de San Amaro
AP19 Pesca Fondeada Domingo 3 de xullo 9:30 a 12:30h 2014 e anteriores Máis 8 anos 8 Dársena da Mariña
AP20 Pesca Fondeada Domingo 10 de xullo 9:30 a 12:30h 2014 e anteriores Máis 8 anos 8 Dársena da Mariña
AP21 Pesca Fondeada Domingo 17 de xullo 9:30 a 12:30h 2014 e anteriores Máis 8 anos 8 Dársena da Mariña
AP22 Pesca Fondeada Domingo 24 de xullo 9:30 a 12:30h 2014 e anteriores Máis 8 anos 8 Dársena da Mariña
AP23 Pesca Fondeada Domingo 31 de xullo 9:30 a 12:30h 2014 e anteriores Máis 8 anos 8 Dársena da Mariña
AP24 Pesca desde Pantalán Sábado 2 de xullo 10:30 a 12:30h Entre 2008 e 2014 De 8 a 14 anos 20 Club O Puntal  - Muelles de Oza
AP25 Pesca desde Pantalán Sábado 9 de xullo 10:30 a 12:30h Entre 2008 e 2014 De 8 a 14 anos 20 Club O Puntal  - Muelles de Oza
AP26 Pesca desde Pantalán Sábado 16 de xullo 10:30 a 12:30h Entre 2008 e 2014 De 8 a 14 anos 20 Club O Puntal  - Muelles de Oza
AP27 Pesca desde Pantalán Sábado 23 de xullo 10:30 a 12:30h Entre 2008 e 2014 De 8 a 14 anos 20 Club O Puntal  - Muelles de Oza
AP28 Pesca desde Pantalán Sábado 30 de xullo 10:30 a 12:30h Entre 2008 e 2014 De 8 a 14 anos 20 Club O Puntal  - Muelles de Oza

FORMALIZACIÓN DA INSCRICIÓN UNHA VEZ OBTIDA A PRAZA  

Tras a adxudicación da praza, a inscrición formalizarase presentando a folla de inscrición e aboando a taxa correspondente segundo a idade, nas datas establecidas para o efecto, nos rexistros de Deportes (C.D Riazor, C.D. Torre ou Polideportivo do Barrio das Flores), concertando Cita Previa.

Documentación: 

 • Fotocopia do DNI (dende os 14 anos).
 • Para menores de idade ou persoas suxeitas a tutela, aínda que dispoñan de DNI propio, deberá presentar Libro de Familia e DNI de pai/nai ou titor/titora legal.
 • No caso de persoas suxeitas a tutela, deberá achegarse tamén o documento legal que a acredite.

A persoa solicitante ou, se é o caso, quen teña a súa representación legal, fará constar que cumpre cos requisitos de inscrición

 • Saber nadar.
 • Que non padece ningunha enfermidade que o/a incapacite para practicar a actividade deportiva.
 • No suposto de padecer algún tipo de discapacidade, ou existir calquera outra cuestión relevante que poida incidir na práctica deportiva, deberá achegarse informe clínico dirixido ao Servizo Municipal de Deportes.

Coa formalización da inscrición, o alumnado comprométese a cumprir coa normativa sanitaria en vigor.

Lista de agarda: as prazas que queden sen cubrir no prazo de formalización da inscrición, serán ocupadas segundo a lista de agarda, atendendo sempre aos criterios de orde de preferencia do punto 4.7 das bases.

A formalización da inscrición leva implícito o compromiso de ocupación da praza, polo que a falta de asistencia poderá acarrear a imposibilidade de participar en ningunha outra actividade do programa.

PREZO

Os cursos e as actividades de "Coruña no mar" terán os seguintes prezos:

 • Menores de idade: 1 € /curso ou actividade
 • Maiores de idade: 3 €/curso ou actividade

RECOMENDACIÓNS 

No seguinte documento, recóllense as recomendacións previas para as persoas participantes nas actividades:  Localizacións e información xeral das actividades Coruña no Mar_2022

Documentos relacionados

 • Bases Coruña no Mar - 2022 (847 KB)
 • Localizacións e información xeral das actividades Coruña no Mar_2022 (324 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión