Concello da Coruña

Concello da Coruña

Deportes

Concellería de Deportes

Convocatoria de novas prazas EDM curso 2022-23

23 de setembro - ASIGNACIÓN DE PRAZAS

Procédese á publicación da asignación de prazas e listaxe de espera, para as novas prazas das EDM do curso 2022/23

Nesta listaxe as persoas que no campo observacións figure ESCOLLER OPCIÓN 1 Ou 2 PARA MATRÍCULA, deberan no momento de formalizar a matrícula decidir que actividade queren realizar.

Tambien publícase as relación de solicitudes descartadas por non cumprir os criterios desta convocatoria:

Criterios para a elaboración da listaxe de adxudicación de prazas:

 • As persoas empadroadas no Concello da Coruña.
 • A orde de preferencia nas actividades indicadas na solicitude (Opción 1 ou Opción 2).
 • Corte desde o número de solicitude asignado e conforme ao agraciado no sorteo público (2185)

Procedemento de Matrícula nas EDM Xestionadas polo Concello de maneira directa:

A formalización e pago da taxa (en efectivo ou con cartón de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 26 de setembro e ata o 30 de setembro de 2022, acudindo a calquera das caixas de Deportes (CD Riazor, CD Torre ou polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa solicitada a través da páxina do Concello (https://citaprevia.coruna.gal/) ou 010 e en horario de 08.15 a 14.00 h (é necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar) e en horario de tarde na C.D. de Riazor do luns 26 de setembro ao xoves 29 de setembro.

Documentación a presentar:

 • Hoja de formalización de Matrícula EDM CURSO 2022/23
 • Hoja de autorización de recogida EDM CURSO 2022/23 , acompañada das fotocopias dos DNI das persoas autorizadas.
 • Menores de 14 anos: Fotocopias do DNI (de non dispoñer de DNI, fotocopia do Libro de Familia) e do DNI do pai/nai/titor-a.
 • Menores a partir de 14 anos: Fotocopias do DNI e do DNI do pai/nai/titor-a.
 • Maiores de idade: Fotocopia do DNI.
 • Alumnado suxeito a tutela, con independencia da idade: fotocopia do DNI, se o tivese e, ademais, do documento legal que a acredite e do DNI do titor/a.

  No caso das EDM que se imparten nos Complexos deportivos de San Diego e de San Amaro, o pago realizarase, nas mesmas datas, directamente nos devanditos centros e no horario de apertura que establecesen, en efectivo ou con cartón de crédito ou débito.

  A seguinte relación de Grupos das Escolas deportivas municipais anúlanse, dado que non chegan o minimo de solicitudes (30%) respecto das prazas ofertadas

  ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2022/23 - ANULADAS
  004 - BÁDMINTON 6-8 - SAN AMARO - MA-VE 17:15-18:15 110 - TENIS DE MESA 12-17 - SAN AMARO - MA-XO 17:00-18:00
  025 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - LU-VEME- 16:30-17:15179 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-VEME- 08:00-08:45
  026 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - LU-VEME- 17:15-18:00185 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-VEME- 12:30-13:15
  027 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8 - SAN AMARO - MA-XO 16:30-17:15188 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - LU-VEME- 21:45-22:30
  032 - TENIS DE MESA 6-8 - SAN AMARO - LU-VEME- 17:00-18:00 194 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - MA-XO 11:45-12:30
  034 - TENIS DE MESA 6-8 - SAN AMARO - MA-XO 17:00-18:00 195 - NATACIÓN MANTEMENTO +18 - SAN AMARO - MA-XO 12:30-13:15
  060 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SAN AMARO - LU-VEME- 16:30-17:15222 - ZUMBA +18 - Pº NOVO MESOIRO - MA-XO 08:00-09:00
  061 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11 - SAN AMARO - LU-VEME- 17:15-18:00223 - ZUMBA +18 - Pº ROSALES - LU-ME 12:30-13:30
  074 - TRIATLON 9-11 - C.D. RIAZOR - MA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:00229 - MARCHA NÓRDICA +18/+60 - Pº BARRIO DÁS FLORES - LU-ME 08:30-09:30
  075 - WATERPOLO 9-11 - C.D. RIAZOR - MA 16:00-17:00232 - ZUMBA +18/+60 - C.D. TORRE - LU-ME 08:00-09:00
  097 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - LU-VEME- 16:30-17:15233 - ZUMBA +18/+60 - Pº BARRIO DÁS FLORES - LU-ME 08:00-09:00
  098 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - LU-VEME- 17:15-18:00293 - DISCAPACIDADE - BÁDMINTON 9-17 - SAN AMARO - LU-ME 17:15 A 18:15
  099 - NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17 - SAN AMARO - MA-XO 16:30-17:15295 - DISCAPACIDADE - BALONCESTO EN CADEIRA DE RODAS 9-17 - Pº BARRIO DÁS FLORES - LU 16:30-17:30
  108 - TENIS DE MESA 12-17 - SAN AMARO - LU-VEME- 17:00-18:00

  20 de setembro - SORTEO

  O número obtido no sorteo, para establecer a orde para a adxudicación de prazas nas actividades das EDM nesta convocatoria, foi o 2185.

  Pode consultar o sorteo na seguinte ligazón: Sorteo Público - nº de corte para adxudicación de prazas - EDM 2022/23

  19 de setembro - LISTADO DEFINITIVO DE SOLICTANTES ADMITIDOS E DESCARTADOS

  Procédese á publicación da listaxe definitiva de solicitantes ADMITIDOS, por orde alfabética, para as novas prazas das EDM do curso 2022/23, xunto co número de sorteo establecido en base a data de solicitude.

  Pode consultalo no seguinte enlce:

  Así mesmo procédese tambien á publicación da listaxe de solicitudes, que non cumpren algún dos criterios desta convocatoria, e que non fuerón emendados no período de corrección de erros:

  Sorteo Público: 20 de setembro de 2022 ás 09:00h, podra consultalo na seguinte ligazón:

  Publicación de listaxe de adxudicación de prazas: 23 de setembro de 2022 a partir das 14:00 horas.

  Criterios para adxudicar as prazas:

  • As persoas empadroadas no Concello da Coruña.
  • A orde de preferencia fixado nas actividades indicadas na solicitude (Opción 1 ou Opción 2)
  • O sorteo de prazas segun o número de solicitude asignado e conforme ao agraciado no sorteo público.

  13 de setembro - LISTADO PROVISIONAL DE SOLICTANTES

  Procédese á publicación da listaxe provisional de solicitantes, por orde alfabética, para as novas prazas das EDM do curso 2022/23, pode consultalo no seguinte enlce:

  Prazo de corrección de erros: de 14 de setembro as 08:00h a 16 de setembro as 23:59h a través do mail gestiondeportes@coruna.gal.

  No caso de non dispoñer dos medios necesarios, poderá realizarse no teléfono 981 18 98 00, extensión 25037 ou 25038, en horario de 08:00 a 15:00 h.

  Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas nin se atenderá outros datos máis que os consignados no formulario de solicitude.

  A listaxe definitiva de persoas solicitantes, despois das alegacións, publicarase o 19 de setembro de 2022

  2 de setembro - CONVOCATORIA DE NOVAS MATRÍCULAS NAS ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS CURSO 2022-2023

  Esta convocatoria pública regula a oferta de prazas libres e novas prazas, que se incorporan á oferta, das Escolas Deportivas Municipais (EDM) para o curso 2022-2023. As duración das actividades estenderase desde outubro de 2022 a xuño de 2023, seguindo o calendario escolar aprobado pola Xunta de Galicia no relativo a festivos, vacacións de Nadal, etc.

  Nesta páxina web reflíctese un EXTRACTO da información recollida nas bases. Pode consultar as bases completas no documento adxunto ao pé de páxina.

  PERSOAS DESTINATARIAS

  As prazas libres ou novas prazas están dirixidas ás persoas que non teñan xa concedidas dúas (2) actividades nas EDM (exceptuando as actividades de recuperación funcional de forma temporal e a natación prenatal), incluíndo as que se desenvolven en calquera das instalacións deportivas municipais, San Diego ou San Amaro. No caso de que, no momento de realizar a matrícula, detéctese que a persoa xa ten concedidas dúas (2) actividades para o curso 2022-23, perderá o dereito á praza que puidese obter nesta convocatoria. As prazas nas EDM están dirixidas preferentemente ás persoas empadroadas no Concello da Coruña, con todo, permítese que soliciten praza acodes non empadroadas, pero só obterán praza no caso de que quedasen libres, aínda que por sorteo obtivesen un número máis favorable.

  NORMAS XENÉRICAS E PRAZOS

  Prazos do procedemento*:

  Presentación de solicitudesDo 5 de setembro, ás 08:00h., ata o 11 de setembro de 2022, ás 23:59 h.
  Listaxe provisional de solicitantes13 de setembro de 2022, a partir das 14:00h.
  Corrección de errosDo 14 de setembro, ás 08:00h, ata o 16 de setembro de 2022, ás 23:59h.
  Listado definitvo de solicitantes19 de setembro de 2022, a partir das 14:00h.
  Sorteo20 de setembro de 2022, ás 09:00h
  Listaxe de persoas admitidas e en lista de espera23 de setembro de 2022, a partir das 14:00h.
  Matrículas acodes admitidasDo 26 ao 30 de setembro de 2022
  Publicación 1º movemento de lista de espera4 de outubro de 2022, a partir das 14:00 h.
  Matrícula 1º movemento de lista de esperaDo 5 ao 14 de outubro de 2022
  Publicación 2º movemento de lista de espera14 de outubro de 2022, a partir das 14:00h
  Matrícula 2º movemento de lista de esperaDo 17 ao 21 de outubro de 2022
  Publicación prazas a libre disposiciónA partir do venres 21 de outubro de 2022, todos os venres ata o último venres de xaneiro de 2023. As matrículas poderán facerse a partur do luns seguintes a cada publicación e ata o seguinte venres.

  *Todas as datas que se indican nas bases teñen carácter informativo pero non son vinculantes, de modo que, se acontecese algún imprevisto nalgunha das fases do procedemento, o Servizo Municipal de Deportes pode cambialas motivadamente sen necesidade de modificar as bases; a condición de que se respecten os prazos previstos para cada trámite e previa publicación nesta páxina web.

  LIMITACIÓN NO NÚMERO DE ACTIVIDADES POR PERSOA

  Inicialmente, soamente poderase obter unha praza neste proceso da convocatoria. No formulario de prescrición poderanse elixir ata dúas (2) opcións (por orde de preferencia) co fin de poder obter unha delas.

  Posteriormente, no caso de que queden prazas libres, e despois de activar a lista de espera, as persoas que o desexen poderán obter unha das prazas vacantes (a partir do 21 de outubro) abonando a taxa correspondente e sen necesidade de participar en ningún procedemento, coa limitación xeral de dúas (2) prazas como máximo no mesmo curso por persoa.

  PREINSCRICIÓN

  Poderanse realizar as solicitudes de preinscrición do 5 ao 11 de setembro de 2022. O prazo finalizará o día 11 de setembro ás 23:59 horas.

  As solicitudes faranse polos seguintes medios:

  1. Preferentemente, a través do seguinte formulario: Formulario solicitude Cursos EDM 2022-23
  2. Por teléfono, a través dos números 673 067 997 ó 981 18 98 00, ext. 25037, onde se axudará cubrindo o formulario en liña. Estas extensións telefónicas estarán dispoñibles de 08:00 a 15:00 horas, de luns a venres.

  Cada persoa poderá presentar unha única solicitude de preinscrición. Dentro da solicitude poderá elixir ata un máximo de dous (2) opcións, por orde de preferencia. Consignaranse na mesma solicitude as actividades que sexan xestionadas directamente polo Concello da Coruña ou indirectamente polas concesionarias de San Diego ou San Amaro. No caso de rexistrar para a mesma acode máis dunha solicitude, só terase en conta a última, anulando con esta todas as realizadas con anterioridade.

  Solicitaranse as actividades en función da idade da persoa que desexa participar. A estes efectos, considerarase a idade referida a data 31 de decembro de 2022.

  As persoas de máis de 60 anos poderán solicitar as actividades indicadas como +18/+60 a condición de que a súa condición física permítalles seguir o ritmo e intensidade das sesións.

  Nas solicitudes para menores de idade, consignaranse tamén os datos do pai/nai/ titor ou titora. En todo o procedemento, o NIF que se publicará será o do pai, nai ou titor/a, que será o que se asocie coa solicitude da persoa menor de idade.

  No caso de que se vaian a solicitar prazas para varios fillos ou fillas, deberá:

  1. Realizar unha preinscrición por cada menor, cubrindo un formulario para cada un, na páxina web e de forma continuada no tempo.
  2. Realizar todas as preinscricións relativas a menores dunha mesma familia (irmáns e irmás) co mesmo NIF correspondente ao pai, nai ou titor/a.

  PERSOAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE

  As persoas en situación de discapacidade poderán solicitar praza nunha actividade das EDM (tanto nas xenéricas como nas específicas de discapacidade), tendo en conta o seguinte:

  • No formulario de preinscrición se indirá tipo e grao de discapacidade e se a persoa é dependente ou non. As persoas dependentes que para a súa normalización precisen calquera adaptación ou seguimento, deberán indicalo na solicitude.
  • En todo caso, optarán á praza nas mesmas condicións que o resto de solicitantes.
  • No momento da matrícula, a persoa deberá achegar un informe médico no que se indique que a súa situación de discapacidade non lle impide a práctica deportiva, ou ben, calquera outro dato relevante que poida incidir en dicha práctica.

  RELACIÓN DE ACTIVIDADES DAS EDM XESTIONADAS DIRECTAMENTE POLO CONCELLO DA CORUÑA

  FRANXA IDADE

  CÓDIGO

  ACTIVIDADEINSTALACIÓNHORARIOPRAZAS OFERTADAS
  6-8 ANOS 001AIKIDO 6-8 ANOS C.D. RIAZORME 18:00-19:00. 14
  005BOXEO 6-8C.D. RIAZORLU-ME 17:00-18:0012
  006CICLISMO 6-8 C.D. RIAZORLU-ME 18:00-19:0010
  007IUDO 6-8C.D. RIAZORLU 18:00-19:0012
  008MINITENIS 6-8C.D. TORREMA-XO 17:00-18:007
  009MINITENIS 6-8C.D. TORREMA-XO 18:00-19:007
  010MINITENIS 6-8C.D. TORREMA-XO 19:00- 20:007
  015NATACIÓN ARTISTICA 6-8CASINO A ZapateiraLU-ME 18:30-19:3016
  016NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORLU 16:30-17:154
  017NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORLU-ME 17:15-18:00. 7
  018NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORLU-ME 18:00-18:45. 13
  019NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORLU-ME 18:45-19:30. 8
  020NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORLU-ME 19:30-20:15. 9
  021NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORMA-XO 17:15-18:007
  022NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORMA-XO 18:00-18:458
  023NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORMA-XO 18:45-19.307
  024NATACIÓN INICIACIÓN 6-8C.D. RIAZORME 16:30-17:153
  029PATINAXE 6-8Pº Nº1 RIAZORLU-ME 16:45-17:30. 16
  030PATINAXE 6-8Pº Nº1 RIAZORLU-ME 17:30-18:15. 14
  031PATINAXE 6-8Pº Nº1 RIAZORLU-ME 18:15-19:00. 15
  036TRIATLON 6-8C.D. RIAZORLU-VEME- 16:15-17:1510
  037WATERPOLO 6-8C.D. RIAZORVE 17:00-18:0010
  038XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 6-8Pº SACRA FAMILIAMA-XO 18:00-18:4515
  039XOGOS PREDEPORTIVOS 6-8C.D. RIAZORLU 17:00-18:009
  9-11 ANOS040AIKIDO 9-11 ANOS C.D. RIAZORMA-XO 18:00-19:0011
  041ATLETISMO 9-11 C.D. RIAZORLU-ME 18:00-19:00. 12
  045BADMINTON 9-11 C.D. RIAZORMA-XO 18:00-19:0019
  046BOXEO 9-11 C.D. RIAZORLU-ME 18:00-19:0012
  047BUJUTSU 9-11C.D. RIAZORLU 17:00-18:0015
  048CICLISMO 9-11 C.D. RIAZORMA-XO 18:00-19:008
  049ESGRIMA 9-11CASA DÁ AUGALU-ME 18:00-19:0017
  050IUDO 9-11C.D. RIAZORLU-VE 19:00-20:008
  051NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORLU 16:30-17:1511
  052NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORLU-ME 17:15 -18:0020
  053NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORMA-XO 17:15 -18:009
  054NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORMA-XO 18:00-18:4512
  055NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORMA-XO 18:45-19:3013
  056NATACIÓN 9-11C.D. RIAZORVE 17:15-18:0011
  064PATINAXE 9-11Pº Nº1 RIAZORLU-ME 19:00-19:45. 6
  065PATINAXE 9-11Pº Nº1 RIAZORLU-ME 19:45-20:30. 3
  066TENIS 9-11C.D. RIAZORMA-XO 17:00-18:005
  067TENIS 9-11C.D. RIAZORVEME- 19:00-20:008
  068TENIS 9-11C.D. TORRELU-ME 19:00-20:005
  069TENIS 9-11Pº NOVO MESOIROVEME- 17:00-18:008
  074TRIATLON 9-11C.D. RIAZORMA-ME-XO 16:00-17:00 / 17:00-18:00 / 17:00-18:0010
  075WATERPOLO 9-11C.D. RIAZORMA 16:00-17:0010
  076WATERPOLO 9-11C.D. RIAZORVE 17:00-18:0010
  077XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 9-11Pº SACRA FAMILIAMA-XO 18:45-19:3014
  078XOGOS PREDEPORTIVOS 9-11C.D. RIAZORLU 17:00-18:009
  12-17 ANOS079ATLETISMO 12-17 C.D. RIAZORLU-ME 19:00-20:00. 8
  083BADMINTON 12-17 C.D. RIAZORMA-XO 19:00-20:0013
  084BOXEO 12-17C.D. RIAZORMA-XO 17:30-18:3010
  085BUJUTSU 12-17 C.D. RIAZORO meu 17:00-18:0020
  086CICLISMO 12-17 C.D. RIAZORLU-VEME- 19:00-20:009
  087ESCALADA 12-17 C.D. RIAZORMA-XO 19:00-20:005
  088ESGRIMA 12-17 CASA DÁ AUGALU-VEME- 19:00-20:0018
  089NATACION 12-17C.D. RIAZORME 16:30-17:1510
  090NATACIÓN 12-17C.D. RIAZORLU-ME 18:00-18:45. 11
  091NATACIÓN 12-17C.D. RIAZORLU-ME 18:45-19:30. 13
  092NATACIÓN 12-17C.D. RIAZORLU-ME 19:30-20:15. 17
  101PADEL 12-17C.D. TORRELU-ME 18:00-19:00. 5
  102PADEL 12-17C.D. TORREMA-XO 18:00-19:001
  103PATINAXE 12-17Pº Nº1 RIAZORLU-ME 19:45-20:30. 8
  104TENIS 12-17C.D. RIAZORVEME- 18:00-19:001
  105TENIS 12-17C.D. TORRELU-ME 18:00-19:005
  106TENIS 12-17Pº NOVO MESOIROMA-XO 15:45-16:455
  107TENIS 12-17Pº NOVO MESOIROVEME- 16:00-17:001
  112TIRO CON ARCO 12-17CASINO A ZapateiraLU 18:30-19:301
  113XIMNASIA RÍTMICA E ARTÍSTICA INICIACIÓN 12-17Pº SACRA FAMILIAMA-XO 19:30-20:1511
  +18 ANOS114ADESTRAMENTO +18 INTENSO C.D. RIAZORMA-XO 17:30-18:302
  115ADESTRAMENTO +18 INTENSO C.D. RIAZORMA-XO 19:15-20:1512
  116ADESTRAMENTO +18 MOI INTENSO C.D. RIAZORMA-XO 08:00-09:003
  117BADMINTON +18 C.D. RIAZORMA-XO 08:00-09:0012
  118BADMINTON +18 C.D. TORREMA-XO 12:00-13:009
  119BAILE DEPORTIVO +18 C.D. RIAZORLU-ME 16:00-17:008
  120BAILE DEPORTIVO +18 C.D. RIAZORMA-XO 16:00-17:007
  121COSTAS SAS +18C.D. RIAZORMA-XO 16:00-17:008
  122COSTAS SAS +18 C.D. RIAZORMA-VE 18:00-19:002
  123COSTAS SAS +18 C.D. RIAZORMA-VE 19:00-20:001
  124GAP E BAL +18 INTENSOC.D. RIAZORMA-XO 08:00-08:4520
  125GAP E BAL +18 INTENSO C.D. RIAZORLU-ME 08:00-08:4520
  126GAP E BAL +18 INTENSO C.D. RIAZORLU-VEME- 11:15-12:002
  127GAP E BAL +18 INTENSO C.D. RIAZORMA-XO 20:15-21:006
  128GAP E BAL +18 INTENSO C.D. RIAZORMA-XO 21:00-21:454
  129IOGA +18Pº ROSALESLU-ME 10:30-11:307
  130IOGA +18 C.D. TORREMA-XO 09:15-10:153
  131MANTEMENTO +18C.D. RIAZORLU-VEME- 09:00-10:003
  132MANTEMENTO +18C.D. RIAZORLU-VEME- 11:00-12.003
  133MANTEMENTO +18C.D. RIAZORLU-VEME- 11:00-12:003
  134MANTEMENTO +18C.D. RIAZORLU-ME-XO 21:00-22:005
  135MANTEMENTO +18C.D. RIAZORMA-VE 21:00-22:003
  136MANTEMENTO +18C.D. RIAZORMA-XO 10:00-11:008
  137MANTEMENTO +18C.D. RIAZORMA-XO 11:00-12:007
  138MANTEMENTO +18C.D. RIAZORMA-XO 12:00-13:008
  139MANTEMENTO +18Pº BARRIO DÁS FLORESLU-VEME- 20:30-21:303
  140MANTEMENTO +18Pº BARRIO DÁS FLORESLU-VEME- 21:30-22:304
  141MANTEMENTO +18Pº ROSALESMA-XO 10:00-11:005
  142MANTEMENTO +18Pº S. FRANCISCO XABIERLU-VEME- 20:00-21:004
  143MANTEMENTO +18Pº S. FRANCISCO XABIERLU-VEME- 21:00-22:002
  144MANTEMENTO +18Pº SACRA FAMILIALU-VEME- 19:00-20:001
  145MANTEMENTO +18Pº SACRA FAMILIALU-VEME- 21:00-22:008
  147MANTEMENTO +18 Pº ROSALESMA-XO 18:00-19:005
  148NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 18:00-18:45. 5
  149NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 18:45-19:30. 2
  150NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 19:30-20:15. 1
  151NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 20:15-21:00. 3
  152NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 21:00-21:45. 2
  153NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-ME 21:45-22:30. 1
  154NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 08:00-08:456
  155NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 08:45-09:302
  156NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 09:30-10:155
  157NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 10:15-11:002
  158NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 11:00-11:454
  159NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 12:30-13:154
  160NATACIÓN +18C.D. RIAZORLU-VEME- 13:15-14:004
  161NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 08:00-08:451
  162NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 08:45-09:301
  163NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 10:15-11:004
  164NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 11:45-12:304
  165NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 12:30-13:156
  166NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 13:15-14:004
  167NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 18:00-18:454
  168NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 18:45-19:303
  169NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 21:00-21:457
  170NATACIÓN +18C.D. RIAZORMA-XO 21:45-22:306
  173NATACIÓN +18 INTENSOC.D. RIAZORLU-ME 11:45-12:3012
  174NATACIÓN +18 INTENSOC.D. RIAZORMA-XO 21:45-22:303
  175NATACIÓN +18 MOI INTENSOC.D. RIAZORLU-ME 21:45-22:30. 7
  227MARCHA NÓRDICA +18/+60C.D. RIAZORLU-ME 10:00-11:00. 3
  228MARCHA NÓRDICA +18/+60C.D. TORRELU-ME 11:30-12:3012
  229MARCHA NÓRDICA +18/+60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 08:30-09:3014
  199PADEL +18C.D. TORRELU-ME 10:00-11:004
  200PADEL +18C.D. TORRELU-ME 16:00-17:001
  201PADEL +18C.D. TORRELU-ME 17:00-18:001
  202PADEL +18C.D. TORRELU-ME 19:00-20:001
  203PADEL +18C.D. TORRELU-ME 21:00-22:008
  204PADEL +18C.D. TORREMA-XO 11:00-12:001
  205PADEL +18C.D. TORREMA-XO 16:00-17:001
  206PADEL +18C.D. TORREMA-XO 20:00-21:001
  207PADEL +18C.D. TORREMA-XO 21:00-22:008
  208PILATES +18C.D. RIAZORLU-ME 18:00-19:00. 5
  209PILATES +18C.D. RIAZORLU-VEME- 20:00-21:003
  210PILATES +18C.D. TORREMA-XO 11:00-12:001
  211PILATES +18Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 10:00-11:004
  212PILATES +18Pº BARRIO DÁS FLORESMA-XO 09:30-10:302
  213PILATES +18Pº ROSALESLU-ME 09:30-10:3010
  214PILATES +18Pº ROSALESMA-XO 08:00-09:009
  230PILATES +18/+60Pº NOVO MESOIROLU-ME 08:00-09:0020
  215TENIS +18 INICIACIÓNCASINO A ZapateiraLU-ME 10:15-11:004
  216TIRO CON ARCO +18CASINO A ZapateiraLU 19:30-20:304
  217TIRO CON ARCO +18CASINO A ZapateiraXO 19:00-20:002
  218TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18C.D. RIAZORMA-XO 17:00-18:0012
  219TONIFICACIÓN MÁQUINAS +18C.D. RIAZORMA-XO 18:00-19:0012
  220ZUMBA +18C.D. RIAZORMA-XO 08:00-09:0030
  221ZUMBA +18C.D. RIAZORMA-XO 16:00-17:0014
  222ZUMBA +18Pº NOVO MESOIROMA-XO 08:00-09:0030
  223ZUMBA +18Pº ROSALESLU-ME 12:30-13:3014
  224ZUMBA +18Pº ROSALESMA-XO 11:00-12:0014
  225ZUMBA +18Pº S. FRANCISCO XABIERLU-ME 19:00-20:0012
  226ZUMBA +18Pº S. FRANCISCO XABIERMA-XO 19:00-20:0012
  231ZUMBA +18/+60C.D. RIAZORMA-XO 09:00-10:0014
  232ZUMBA +18/+60C.D. TORRELU-ME 08:00-09:0030
  233ZUMBA +18/+60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 08:00-09:0030
  234ZUMBA +18/+60Pº S. FRANCISCO XABIERLU-ME 18:00-19:0012
  235ZUMBA +18/+60Pº S. FRANCISCO XABIERMA-XO 18:00-19:0012
  +60 ANOS236COSTAS SAS +60 C.D. RIAZORMA-XO 16:30-17:302
  237COSTAS SAS +60 C.D. RIAZORVEME- 16:00-17:008
  238FLEXIBILIDADE +60C.D. RIAZORMA-XO 09:00-09:458
  239IOGA +60Pº ROSALESLU-ME 11:30-12:308
  240MANTEMENTO +60C.D. RIAZORLU-VEME- 10:30-11:152
  241MANTEMENTO +60C.D. RIAZORLU-VEME- 12:00-12:456
  242MANTEMENTO +60C.D. RIAZORLU-VEME- 12:45-13:304
  243MANTEMENTO +60C.D. RIAZORMA-XO 12:00-12:451
  244MANTEMENTO +60C.D. RIAZORMA-XO 12:45-13:305
  245MANTEMENTO +60C.D. TORRELU-VEME- 12:00-12:4510
  246MANTEMENTO +60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-MA-XO 09:00-10:0010
  247MANTEMENTO +60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-MA-XO 11:00-12:009
  248MANTEMENTO +60Pº BARRIO DÁS FLORESMA-XO-VE 12:00-13:00 / 12:00-13:00 / 11:00-12:0010
  249MANTEMENTO +60Pº BARRIO DÁS FLORESVEME- 09:00-10:005
  250MANTEMENTO +60 INTENSOC.D. RIAZORLU-ME 09.00-10.00. 7
  251MANTEMENTO +60 INTENSOC.D. RIAZORLU-VEME- 08:00-09:003
  252MANTEMENTO +60 INTENSOC.D. RIAZORMA-XO 09:00-10:002
  253MANTEMENTO +60 INTENSOC.D. RIAZORMA-XO 13:00-14:005
  254MANTEMENTO +60 INTENSOC.D. TORRELU-VEME- 10:00-11:001
  227MARCHA NÓRDICA +18/+60C.D. RIAZORLU-ME 10:00-11:00. 3
  228MARCHA NÓRDICA +18/+60C.D. TORRELU-ME 11:30-12:3012
  229MARCHA NÓRDICA +18/+60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 08:30-09:3014
  255NATACIÓN +60 INICIACIÓNC.D. RIAZORLU-ME 10.00-10.45. 5
  256NATACIÓN +60 INTENSOC.D. RIAZORLU-XO 16.30-17.157
  265NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 08:20-09:003
  266NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 09:40-10:203
  267NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 10:20-11:002
  268NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 11:00-11:404
  269NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 11:40-12:208
  270NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 12:20-13:004
  271NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 13:00-13:404
  272NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORLU-VEME- 13:40-14:2011
  273NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORMA-XO 09:00-09:4012
  274NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORMA-XO 11:00-11:403
  275NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORMA-XO 11:40-12:205
  276NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORMA-XO 12:20-13:003
  277NATACIÓN E XIM. ACUÁTICA +60 INIC./INT. C.D. RIAZORMA-XO 13:40-14:207
  230PILATES +18/+60Pº NOVO MESOIROLU-ME 08:00-09:0020
  289PILATES +60C.D. RIAZORLU-ME 19:00-20:003
  290PILATES +60C.D. TORREMA-XO 10:15-11:007
  291PILATES +60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 11:00-12:003
  292PILATES +60 INTENSOC.D. RIAZORLU-VEME- 12:00-13:002
  231ZUMBA +18/+60C.D. RIAZORMA-XO 09:00-10:0014
  232ZUMBA +18/+60C.D. TORRELU-ME 08:00-09:0030
  233ZUMBA +18/+60Pº BARRIO DÁS FLORESLU-ME 08:00-09:0030
  234ZUMBA +18/+60Pº S. FRANCISCO XABIERLU-ME 18:00-19:0012
  235ZUMBA +18/+60Pº S. FRANCISCO XABIERMA-XO 18:00-19:0012

  Para as actividades de Natación de 9-11, 12-17, +18 e + 60 intenso é requisito saber nadar 25 m. sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares fixos ou móbiles.

  Para a actividade de Tríatlon 6-8 anos e 9-11 anos e necesario saber nadar 25 m. sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares e andar en bicicleta.

  Para a actividade de Waterpolo 6-8 anos e 9-11 anos e necesario saber nadar 25 m. sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares.

  Para a actividade de Natación Artística 6-8 anos e necesario saber nadar 25 m. sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares.

  Para o grupo de natación +18 intenso é preciso saber nadar 100 metros empregando dous estilos.

  As persoas de máis de 60 anos poderán solicitar as actividades indicadas como +18/+60 a condición de que a súa condición física permítalles seguir o ritmo e intensidade das sesións.

  Pode descargar o arquivo na seguinte ligazón: Oferta EDM 2022-23_Xestión directa

  RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPLEXO DEPORTIVO DE SAN AMARO

  FRANXA IDADECÓDIGOACTIVIDADEINSTALACIÓNHORARIOPRAZAS OFERTADAS
  6-8 ANOS002BÁDMINTON 6-8SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:15 12
  003BÁDMINTON 6-8SAN AMAROLU-VEME- 18:15-19:15 12
  004BÁDMINTON 6-8SAN AMAROMA-XO 16:15-17:15 12
  011NATACIÓN 6-8SAN AMAROLU-VEME- 18:00-18:458
  012NATACIÓN 6-8SAN AMAROMA-XO 18:00-18:454
  025NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8SAN AMAROLU-VEME- 16:30-17:156
  026NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:006
  027NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8SAN AMAROMA-XO 16:30-17:156
  028NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 6-8SAN AMAROMA-XO 17:15-18:006
  032TENIS DE MESA 6-8SAN AMAROLU-VEME- 17:00-18:00 5
  033TENIS DE MESA 6-8SAN AMAROLU-VEME- 18:00-19:00 5
  034TENIS DE MESA 6-8SAN AMAROMA-XO 17:00-18:00 5
  035TENIS DE MESA 6-8SAN AMAROMA-XO 18:00-19:00 5
  9-11 ANOS042BÁDMINTON 9-11SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:15 12
  043BÁDMINTON 9-11SAN AMAROLU-VEME- 18:15-19:15 12
  044BÁDMINTON 9-11SAN AMAROMA-XO 16:15-17:15 12
  057NATACIÓN 9-11SAN AMAROLU-VEME- 18:45-19:302
  060NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11SAN AMAROLU-VEME- 16:30-17:156
  061NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:006
  062NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11SAN AMAROMA-XO 16:30-17:156
  063NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 9-11SAN AMAROMA-XO 17:15-18:006
  070TENIS DE MESA 9-11SAN AMAROLU-VEME- 17:00-18:00 5
  071TENIS DE MESA 9-11SAN AMAROLU-VEME- 18:00-19:00 5
  072TENIS DE MESA 9-11SAN AMAROMA-XO 17:00-18:00 5
  073TENIS DE MESA 9-11SAN AMAROMA-XO 18:00-19:00 5
  12-17 ANOS080BÁDMINTON 12-17SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:15 12
  081BÁDMINTON 12-17SAN AMAROLU-VEME- 18:15-19:15 12
  082BÁDMINTON 12-17SAN AMAROMA-XO 16:15-17:15 12
  093NATACIÓN 12-17SAN AMAROLU-VEME- 19:30-20:154
  094NATACIÓN 12-17SAN AMAROMA-XO 19:30-20:151
  097NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17SAN AMAROLU-VEME- 16:30-17:158
  098NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17SAN AMAROLU-VEME- 17:15-18:008
  099NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17SAN AMAROMA-XO 16:30-17:158
  100NATACIÓN PRE-COMPETITIVA 12-17SAN AMAROMA-XO 17:15-18:008
  108TENIS DE MESA 12-17SAN AMAROLU-VEME- 17:00-18:00 5
  109TENIS DE MESA 12-17SAN AMAROLU-VEME- 18:00-19:00 5
  110TENIS DE MESA 12-17SAN AMAROMA-XO 17:00-18:005
  111TENIS DE MESA 12-17SAN AMAROMA-XO 18:00-19:00 5
  +18 ANOS179NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 08:00-08:45 12
  180NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 08:45-09:303
  181NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 09:30-10:158
  182NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 10:15-11:002
  183NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 11:00-11:459
  184NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 11:45-12:307
  185NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 12:30-13:1512
  186NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 20:15-21:007
  187NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 21:00-21:459
  188NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROLU-VEME- 21:45-22:3012
  189NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 08:00-08:45 12
  190NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 08:45-09:301
  191NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 09:30-10:1511
  192NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 10:15-11:009
  193NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 11:00-11:454
  194NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 11:45-12:3012
  195NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 12:30-13:1512
  196NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 20:15-21:006
  197NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 21:00-21:456
  198NATACIÓN MANTEMENTO +18SAN AMAROMA-XO 21:45-22:3012
  +60 ANOS 279NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROLU-VEME- 09:30-10:155
  280NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROLU-VEME- 10:15-11:002
  281NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROLU-VEME- 11:00-11:453
  282NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROLU-VEME- 11:45-12:305
  283NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROLU-VEME- 12:30-13:153
  284NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROMA-XO 09:30-10:154
  285NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROMA-XO 10:15-11:005
  286NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROMA-XO 11:00-11:457
  287NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROMA-XO 11:45-12:304
  288NATACIÓN MANTEMENTO +65SAN AMAROMA-XO 12:30-13:158

  Para as actividades de Natación de 9-11, 12-17, +18 e + 60 intenso é requisito saber nadar 25 m. sen tocar fondo nin suxeitarse a medios auxiliares fixos ou móbiles.

  Para a actividade de Natación pre-competitiva (de iniciación á natación de competición) é necesario saber nadar, sen axuda de elementos auxiliares e sen apoios, 25 m. en nado ventral (crol) e 25 m. en nado dorsal (costas).

  Pode descargar o arquivo na seguinte ligazón: Oferta EDM 2022-23_Santo Amaro

  RELACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPLEXO DEPORTIVO DE SAN DIEGO

  FRANXA IDADECÓDIGOACTIVIDADEINSTALACIÓNHORARIOPRAZAS OFERTADAS
  6-8 ANOS 013NATACIÓN 6-8SAN DIEGOLU-ME 16:45-17:309
  014NATACIÓN 6-8SAN DIEGOMA-XO 17:30-18:157
  9-11 ANOS058NATACIÓN 9-11SAN DIEGOLU-ME 16:45-17:304
  059NATACIÓN 9-11SAN DIEGOMA-XO 16:45-17:3016
  12-17 ANOS095NATACIÓN 12-17SAN DIEGOLU-ME 17:30-18:1514
  096NATACIÓN 12-17SAN DIEGOMA-XO 17:30-18:155
  +18 ANOS146MANTEMENTO +18SAN DIEGOLU-ME 12:00-12:456
  171NATACIÓN +18 INICIACIÓNSAN DIEGOLU-ME 08:45-09:304
  172NATACIÓN +18 INICIACIÓNSAN DIEGOMA-XO 11:00-11:453
  176NATACIÓN +18 PERFE.SAN DIEGOMA-XO 08:45-09:302
  177NATACIÓN +18 PERFE.SAN DIEGOMA-XO 10:15-11:001
  178NATACIÓN +18 PERFE.SAN DIEGOMA-XO 11:45-12:305
  +60 ANOS 257NATACIÓN +70 INIC.SAN DIEGOLU-ME 09:30-10:154
  258NATACIÓN +70 INIC.SAN DIEGOLU-ME 10:15-11:002
  259NATACIÓN +70 INIC.SAN DIEGOLU-ME 11:45-12:304
  260NATACIÓN +70 INIC.SAN DIEGOMA-XO 09:30-10:153
  261NATACIÓN +70 INIC. SAN DIEGOMA-XO 11:45-12:305
  262NATACIÓN +70 PERFE.SAN DIEGOLU-ME 10:15-11:002
  263NATACIÓN +70 PERFE.SAN DIEGOLU-ME 11:00-11:457
  264NATACIÓN +70 PERFE.SAN DIEGOMA-XO 11:00-11:451
  278NATACIÓN E XIMNASIA ACUÁTICA +70SAN DIEGOMA-XO 10:15-11:0010

  Pode descargar o arquivo na seguinte ligazón: Oferta EDM 2022-23_San Diego

  RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DIRIXIDAS A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDADE

  FRANXA IDADECÓDIGOACTIVIDADEINSTALACIÓNHORARIOPRAZAS OFERTADAS
  9-17 ANOS293BÁDMINTON 9-17SAN AMAROLU-ME 17:15 A 18:155
  295BALONCESTO EN CADEIRA DE RODAS 9-17Pº BARRIO DÁS FLORESLU 16:30-17:305
  297NATACIÓN 9-17C.D.RIAZORMA 16:00-16:455
  298NATACIÓN 9-17SAN AMAROLU-ME 17:15-18:005
  299TENIS CADEIRA DE RODAS 9-17CASINO A Zapateira16:00-17:00 DÍA POR ESPECIFICAR5
  300TENIS DE MESA 9-17SAN AMAROLU-ME 17:00 A 18:005
  +18 ANOS294BALONCESTO EN CADEIRA DE RODAS +18Pº BARRIO DÁS FLORESME 12:00-13:305
  296NATACIÓN +18C.D.RIAZORLU 11:45-12:305

  Pode descargar o arquivo na seguinte ligazón: Oferta EDM 2022-23_Discapacidade

  PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITANTES

  Unha vez presentadas todas as solicitudes de preinscrición, confeccionarase unha lista por orde cronolóxica de chegada ascendente de hora, minuto e segundo, e asignaráselle a cada unha delas un número de solicitude en función desa orde. Este número será o que se tome de referencia en todo o procedemento.

  No caso de que existan dous ou máis solicitudes presentadas no mesmo momento, asignaráselles o número tendo en conta a orde alfabética (tamén ascendente) dos apelidos.

  A lista publicarase nesta páxina web, para coñecemento xeral, o 13 de setembro de 2022 a partir das 14:00 h.

  Para a consulta telefónica da lista habilitaranse os seguintes teléfonos:

  • 981 18 98 00 (C.D. Riazor)
  • 981 18 98 06 (Polideportivo do Barrio dás Flores)
  • 981 18 98 04 (C.D. Torre)
  • Teléfono gratuíto de información cidadá 010

  PRESENTACIÓN DE ALEGACIÓNS SOBRE A LISTA PROVISIONAL DE SOLICITANTES

  No caso de que se observe algún erro na lista de solicitantes, abrirase un prazo para alegacións e corrección de erros, preferentemente a través do correo electrónico gestiondeportes@coruna.gal. De non dispoñer dos medios necesarios, poderase realizar o teléfono 981 18 98 00, extensión 25037 ou 25038, de luns a venres, en horario de 08:00 a 15:00 h.

  No correo electrónico figurará no asunto o nome completo da persoa para a que se solicitou a praza e un teléfono de contacto.

  Durante o prazo de corrección, non se aceptarán novas solicitudes nin se poderán facer cambios nos cursos ou actividades solicitadas nin se atenderá outros datos máis que os consignados no formulario de solicitude.

  As alegacións poderanse realizar do 14 ao 16 de setembro de 2022. O prazo finalizará o día 16 de setembro ás 23:59 horas.

  A lista definitiva de persoas solicitantes, despois das alegacións, publicarase o 19 de setembro de 2022.

  SORTEO PÚBLICO

  Nos supostos en que existan máis solicitudes que prazas dispoñibles, celebrarase un sorteo público, para establecer a orde de adxudicación, na páxina web echaloasuerte.com ou a través do procedemento de insaculación, retirando un número para as unidades, outro para as decenas, outro para as centenas e outro para as unidades de milleiro.

  Para establecer a orde de preferencia para a adxudicación de prazas terase en conta:

  1. As persoas empadroadas no Concello da Coruña.
  2. A orde de preferencia nas actividades indicadas na solicitude (Opción 1 ou Opción 2).
  3. O número asignado á solicitude en relación ao número obtido no sorteo público.

  Se unha persoa, despois deste proceso, entra nas dúas opcións solicitadas, só poderase matricular nunha (1) neste período da convocatoria.

  O sorteo realizarase o día 20 de setembro de 2022 ás 9:00 horas e publicarase nesta páxina web así como nas redes sociais da concejalia de Deportes.

  LISTA DAS PERSOAS QUE OBTIVERON PRAZA E LISTA DE ESPERA

  Publicarase a lista das persoas que obtiveron praza, así como a lista de espera, o día 23 de setembro de 2022 a partir das 14:00 horas.

  PAGO DA TAXA CORRESPONDENTE E FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA DAS PERSOAS ADMITIDAS

  Para que a matrícula sexa efectiva, o alumnado deberá cubrir o formulario de matrícula e pagar a taxa correspondente de acordo co previsto en . Ordenanza Fiscal nº 15-2022--Reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalacións Deportivas Municipais .

  A Ordenanza contempla tarifas reducidas por rendemento económico ou IPREM (para o que deberán achegar a documentación preceptiva con carácter previo á data de matriculación) e para maiores de 65 anos.

  No caso das EDM xestionadas directamente polo Concello da Coruña, a formalización e pago da taxa (en efectivo ou con cartón de crédito ou débito) poderase realizar a partir do día 26 de septiembro e ata o 30 de septiembro de 2022, acudindo a calquera das caixas de Deportes (CD Riazor, CD Torre ou polideportivo do Barrio das Flores), con cita previa e en horario de 08:15 a 14:00 h. (sendo necesario concertar unha cita por cada matrícula que se queira tramitar).

  No caso das EDM que se imparten nos Complexos deportivos de San Diego e de San Amaro, o pago realizarase, nas mesmas datas, directamente nos devanditos centros e no horario de apertura que teñan establecido, en efectivo ou con cartón de crédito ou débito.

  En todo caso, se imprescindible abonar a taxa antes de acudir á actividade.

  As persoas que nese prazo non formalizasen a matrícula e pagasen a taxa correspondente, entenderase que renuncian á praza e poderase activar a lista de espera.

  Documentación que debe acompañarse para a matrícula:

  1. Folla de autorización de recollida, no caso de menores de idade, acompañada das fotocopias dos DNI das persoas autorizadas.
  2. Menores de 14 anos: Fotocopias do DNI (de non dispoñer de DNI, fotocopia do Libro de Familia) e do DNI do pai/nai/titor-a.
  3. Menores a partir de 14 anos: Fotocopias do DNI e do DNI do pai/nai/titor-a.
  4. Maiores de idade: Fotocopia do DNI.
  5. Alumnado suxeito a tutela, con independencia da idade: fotocopia do DNI, se o tivese e, ademais, do documento legal que a acredite e do DNI do titor/a.

  De acordo co disposto no artigo 28.3 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, non se requirirán ás persoas interesadas datos ou documentos que fosen presentados anteriormente polo interesado a calquera Administración. A estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os citados documentos, debendo as Administracións Públicas solicitalos electronicamente a través das súas redes corporativas ou dunha consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto. Excepcionalmente, se as Administracións Públicas non puidesen solicitar os citados documentos, poderán solicitar novamente ao interesado a súa achega.

  LISTA DE ESPERA

  As persoas solicitantes que se atopen en lista de espera poderán obter unha praza cando non se matricule algunha das persoas que a obtiveron en primeira instancia.

  Realizaranse dous (2) movementos da lista de epera que se publicarán nesta páxina web e nos taboleiros de anuncios das instalacións deportivas:

  • 1º movemento da lista de espera:
   • Publicación das persoas da lista de espera que obtiveron praza despois do primeiro movemento da lista: 4 de outubro de 2022, a partir das 14:00 h.
   • Formalización da matrícula das persoas que se atopen nesta situación realizarase: do 5 ao 14 de outubro de 2022, presentando a documentación correspondente.
  • 2º movemento da lista de espera:
   • Publicación das persoas da lista de espera que obtiveron praza despois do segundo movemento da lista: 14 de outubro de 2022, a partir das 14:00 h.
   • Formalización da matrícula das persoas que se encuentrenn nesta situación realizarase: do 17 ao 21 de outubro de 2022, presentando a documentación correspondente.

  Con independencia do día do mes en que a persoa pague a taxa correspondente, o cálculo do importe da taxa farase computando o mes completo, non sendo divisible o importe da taxa en función do número de días que falten para rematar o mes.

  PRAZAS VACANTES

  Publicaranse nesta páxina web a relación de prazas que puidesen quedar libres despois de resolver esta convocatoria.

  A primeira publicación farase o día 21 de outubro de 2022 e ata o último venres de xaneiro de 2023, todos os venres a partir das 14:00 h. publicarase nesta páxina web, nos taboleiros de anuncios das instalacións deportivas e no teléfono de atención cidadá 010, as pazas que aínda quedasen vacantes. Matricúlalas permanecerán abertas ata as 14:00 h. do venres seguinte á última publicación.

  Exceptúanse do punto anterior as EDM para menores de 18 anos, nas que por motivos didácticos e pedagóxicos, só permanecerán abertas matricúlalas ata o 30 de decembro, salvo que polo baixo índice de matriculación e sempre apoiado por informes favorables do SMD, decidísese excepcionalmente permitir a matriculación nun período posterior.

  NORMAS DE ASISTENCIA DURANTE O CURSO ESCOLAR 2022-2023

  Establécese unha porcentaxe de asistencia obrigatoria nas EDM do 60% das sesións lectivas do curso.

  O alumnado só poderá, por tanto, ter unha porcentaxe de faltas inferior ao 40% das sesións do curso. Esta situación deberá ser excepcional, debendo o alumnado como norma xeral asistir ás clases.

  Non se requirirá que o alumnado presente un xustificante pola súa falta de asistencia. Non existindo distinción entre falta xustificada e non xustificada.

  No caso de que se chegue ao 40% de faltas de asistencia a persoa debe causar baixa nas EDM sen dereito a percibir a devolución da correspondente taxa.

  CAMBIOS DE HORARIO Ao longo do CURSO ESCOLAR 2022-23

  Aquelas persoas que, por circunstancias de conciliación laboral, persoal ou de calquera outra índole, desexen cambiar o horario, na mesma modalidade deportiva, poderán acceder ás prazas vacantes que se publicarán cada venres, desde o 21 de outubro e ata o último venres de xaneiro de 2023 e que estarán a libre disposición.

  No seu caso, deberán tramitar conxuntamente a baixa no grupo do que desexan marchar e o alta no novo horario, sen necesidade de abonar novamente a taxa, excepto a diferenza no importe no caso de pasar dunha frecuencia menor a unha frecuencia semanal maior (por exemplo, de dous días á semana a tres días á semana).

  Finalizado este prazo, non se admitirán mái cambios e deberán esperar á seguinte renovación co seu consecuente novo prazo de cambios.

  Non se permiten cambios de modalidade deportiva, nin entre as instalacións de San Diego ou San Amaro entre se ou co resto de instalacións.

  Documentos relacionados

  • Bases da convocatoria de renovacións e novas matrículas_EDM Curso 2022-2023 (1011 KB)

  Que che parece esta sección?

  -101-101-101

  Síguenos en

  Tes un navegador demasiado antigo!

  Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

  Iniciar sesión