Concello da Coruña

Concello da Coruña

Deportes

Concellería de Deportes

Resolución definitiva - Subvencións para Entidades Deportivas 2022

Procédese á publicación da proposta de resolución definitiva da convocatoria de subvencións para entidades deportivas 2022.

Pode consultar o anuncio da publicación no BOP na seguinte ligazón:

Anuncio resolución DEFINITIVA da Convocatoria de Subvencións para entidade deportivas - 2022

No caso de subvencións concedidas, o prazo de aceptación ou renuncia da subvención é de cinco días hábiles desde o seguinte ao de publicación no BOP (23 de xuño de 2022), é dicir, do 27 de xuño ao 1 de xullo de 2022, ambos inclusive. Transcorrido ese prazo sen producirse a renuncia expresa, a subvención entenderase aceptada tacitamente.

Proposta de Resolución provisional - Subvencións para Entidades Deportivas 2022

Procédese á publicación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades deportivas 2022 que vos enviamos inserida, así como o anuncio de publicación na sede electrónica.

Pode consultar o anuncio na sede electrónica na seguinte ligazón:

Proposta de Resolución PROVISIONAL da Convocatoria de Subvencións para entidades deportivas - Exercicio 2022

O prazo de alegacións é de 5 días naturais desde o seguinte ao da súa publicación, é dicir, do 3 ao 9 de maio de 2022, ambos os dous incluídos.

As alegacións poderán presentarse a través da sede electrónica do Concello da Coruña ou, en calquera caso, por medios electrónicos, de acordo co disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Requirimento de corrección de documentación

BOP número 43 de 04/03/2022

Publícase o requirimento de subsanación das solicitudes da convocatoria de subvencións para entidades deportivas correspondente o ano 2022.

O prazo para presentar a documentación emendada é de 10 días hábiles seguintes a partir da publicación, é dicir, do 7 ao 18 de marzo, ambos inclusive.

BOP número 43 de 04 de marzo de 2022

Pode descargar o documento nos arquivos adxuntos.

A documentación deberá ser presentada a través da sede electrónica do Concello da Coruña con destino ao servizo municipal de Deportes, utilizando o procedemento " Achega de documentación e/ ou alegacións a un expediente" e citando o número de expediente (indícase na publicación no BOP) na seguinte ligazón:

/sede/gl/detalle/achega-de-documentacion-e-ou-alegacions-a-un-expediente/contido/1453748708796

Convocatoria de Subvencións Deportes 2022

Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a entidades sen ánimo de lucro para o fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña durante o exercicio 2022.

Cal é o prazo de solicitude?

Do 29 de xaneiro ao 17 de febreiro de 2022.

Quen pode solicitar?

As entidades deportivas sen ánimo de lucro constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede social ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas.

Tamén poderán ser beneficiarias a concorrer de forma exclusiva a subvencionar as actividades relativas ao Tipo 2 (Actividade física ou deporte para todos e todas), as entidades sociais e/ou de carácter asistencial sen ánimo de lucro (aínda que non tivesen fins de competición ou deportivos propiamente devanditos) constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial a práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas dentro dos seus programas habituais de terapia, fomento da vida saudable, inclusión, normalización social e igualdade.

Igualmente tamén poderán ser beneficiarias a concorrer de forma exclusiva a subvencionar as actividades relativas ao Tipo 4 (Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte), as entidades sen ánimo de lucro (aínda que non tivesen fins de competición ou deportivos propiamente devanditos) constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación no termo municipal de ACoruña, que teñan por obxecto social algunha das actividades recollidas na base 3ª para as actividades de tipo 4.

Terán o carácter de entidades deportivas aquelas definidas como tal no artigo 40 da Lei3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.

Por tanto, consideraranse entidades deportivas para os efectos de obter estas subvencións, os clubs deportivos, as agrupacións deportivas escolares, as seccións deportivas e as federacións deportivas.

Cal é o obxecto?

As actividades clasificaranse a efectos desta convocatoria nos seguintes tipos:

  1. Actividade Deportiva: Segundo a Lei 3/2012, de 3 de abril, de Deporte de Galicia (en diante LDG) considérase actividade deportiva o exercicio físico regulado, cuxo principal obxectivo é a participación e/ou consecución dun resultado deportivo en competicións desenvolvidas no ámbito federativo ou nas competicións recoñecidas pola Administración deportiva autonómica.
    1. 1. Para aquelas entidades que reciben axuda directa municipal (convenio nominativo), e que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen o seu calendario de competicións federadas, coa súa participación en campionatos de España ou superiores e/ou fases intersectoriales clasificatorias para os mesmos, poderán solicitar subvencións neste apartado para esas situacións concretas, e non para as súas competicións ordinarias. En ningún caso admitirase unha solicitude dunha subvención se existe coincidencia entre a actividade proposta e o obxecto do convenio nominativo recolleito no orzamento vixente.
  2. Actividade física ou deporte para todos: Segundo a LDG, considérase actividade física o exercicio físico desenvolvido co principal obxectivo de mellorar a condición física e/ou a ocupación activa do tempo de lecer, e de favorecer o desenvolvemento integral da persoa. Este tipo de actividade non é federada e encádrase dentro do deporte para todos.
    • Para os efectos desta convocatoria, considéranse incluídas neste tipo, actividades de natureza e aire libre como a escalada, montañismo, parkour, skate, patinaxe, surf, marcha nórdica e orientación. Dirixidas tanto a menores como a maiores de idade e con independencia de que se practiquen por deportistas federados ou populares. Non se inclúen dentro desta modalidade aquelas actividades que requiran para a súa realización algún medio de transporte, con ou sen motor, aínda que se realicen ao aire libre.
  3. Campamentos ou campus: dirixidos a poboación en idade infantil e organizados en época de vacacións escolares de tal forma que permitan a conciliación laboral e familiar. Será un requisito indispensable que no campamento ou campus realícense actividades físicas, con todo, permitiranse outro tipo de actividades infantís e de tempo libre. En todo caso, os campamentos ou campus deben realizarse no termo municipal da Coruña.
  4. Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte: Para os efectos desta convocatoria, considéranse actividades de natureza diversa relacionadas co deporte: conferencias, foros, edición/realización de libros e/ou documentais, exposicións e traballos de investigación.
  5. Actividades deportivas de carácter extraordinario: organización de eventos deportivos ycompeticiones na cidade da Coruña. Con todo, admitirase excepcionalmente a organización de eventos deportivos do tipo 5 fose do termo municipal da Coruña cando as entidades deportivas acrediten adecuadamente que non se pode desenvolver a actividade solicitada dentro do termo municipal da Coruña. Enténdese por competicións ou eventos deportivos de carácter extraordinario aqueles que teñen periodicidade anual ou superior.

Para cantas actividades podo solicitar?

Unha mesma entidade deportiva só pode solicitar un máximo de tres (3) subvencións de entre o total de tipos enumerados na Base 3. Por tanto, só poderán subvencionarse tres (3) actividades distintas dunha mesma entidade.

As actividades solicitadas poden ser dun único tipo dos enumerados na Base 3 ou tipos distintos, sen superar en ningún caso o número máximo de 3 actividades.

Cal é o límite máximo subvencionable para cada tipo de actividade?

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo.

Establécese un importe máximo a solicitar de 4.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 2 e 4, de 6.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 1 e 3, e de 10.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 5.

É compatible con outras axudas?

Esta subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. En ningún caso o importe da subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvencións ou axudas, supere o custo da actividade ou proxecto xustificado pola persoa beneficiaria.

Cal é a documentación para presentar?

Pode descargarse, ademais das bases completas, os modelos da documentación para presentar na seguinte ligazón, ou nos documentos adxuntos ao pé da páxina.

Onde podo presentar a solicitude?

As solicitudes de subvención deberanse presentar no modelo oficial establecido que se adxunta a esta convocatoria, na Sede electrónica na seguinte ligazón: Subvencións para entidades deportivas 2022 , con destino ao servizo municipal de Deportes no prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Documentos relacionados

  • Basees convocatoria subvenciones entidades deportivas 2022 (8 MB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión