Depende dos horarios da clientela, pero aproximadamente de 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 17:00 horas

Revisión, mantemento e instalación de equipos contra incendio: extintores, mangueiras, bies, hidratante, detección, centrais, etc.

Carné de conducir B e coche propio

De 8.00-13.00 e 15.00 a 18.00 h.

9:00 - 13:00 e de 15:30 -19:00

Oficial para traballos en reformas.

Dispoñibilidade horaria total.

Contrato inicial a días soltos.

Fileteado dos diferentes tipos de peixes e o seu envasado.

Permiso de conducir B

De 06.00 a 14.00 ó de 14:00 a 22.00 Só os sabados

Persoal para colocación, orde e limpeza de carros nunha área comercial. Só para os sabados.

Estar en posesión do certificado de discapacidade e ter dispoñibilidade horaria para as quendas expostas.

De 06.00 a 14.00 ó de 14:00 a 22.00

Quendas rotativas de luns a domingo

Limpeza profesional de área comercial no sector alimentación: aseo, vestiario, accesos, sala de venda, almacén e oficinas

Estar en posesión do certificado de discapacidade e ter dispoñibilidade para traballar a xornada completa e quendas rotativas.

De domingo ás 21.00 h a sábado ás 9.00 h

Coidadora interna, asistencia para persoa maior con parkinson, problemas de azúzar e tensión.

Imprescindible permiso de conducir.

Non hai horario establecido

Apoio continuo por parte de profesionais na venda.

Formación no posto de traballo personalizada.

O teu organízasche e dispós do teu tempo, deberás poñer toda a túa creatividade para buscar novos nichos de mercado e xerar negocio para a compañía, concertar entrevistas persoais cos clientes.

Ser proactivo e estudar as súas necesidades para cando te reúnas con clientes e presentarlle a mellor planificación financeira.

Orientacion ao cliente e á venda, nivel usuario á informática.

De 9.00 a 13.00 h e de 15.00 a 19.00 h

Reformas, con total dispoñibilidade para traballar 8 horas de luns a venres.

Horario que definirá a supervisora de limpeza.

Persoal para a limpeza de cristais en Vigo.

Permiso de conducir e vehículo propio.

Xornada completa, quendas.

Precísase técnico/a en depilación láser, ou esteticista con ampla experiencia en aparatoloxía, para centro médico estético líder na provincia.

Persoa seria, con aptitudes comerciais, gana de traballar, imaxe coidada e con gana de formar parte dun equipo consolidado.

Horario variable

Técnico de mantemento e reparacións de gas

Carné de gas

Permiso de conducir

Partido. Mañá e tarde

Traballos varios de fontanería.

Ganas, actitude e dedicación

Comercial autónomo/a, futuro director/a de oficina, xestión e creación de carteira de clientela, venda de seguros e produtos financeiros

Titulación media, don de xentes, manexo de ofimática

De luns a venres de 15.00 a 21.00 h

Búscanse teleoperadores/as tardes para a promoción de ofertas, descontos e servizos, captación de clientela e comercialización dos produtos dunha importante empresa líder do sector.

Ofrécese formación inicial de 6 días (remuneradas unha vez incorporado)

Traballos de fontanería

Experiencia previa en traballos de fontanería e relacionados

Encargado/a de obra para vivendas unifamiliares, reformas comerciais e de vivendas

Imprescindible dispoñibilidade para viaxar

Permiso de conducir e vehículo propio

A elixir polo/a traballador/a

Funcións:

Zona de traballo: próxima ao domicilio da persoa candidata

Ofrécese:

Media xornada, de 9.30 a 13.30 h

Comercial de vendas prevención, formación e protección de datos.

Permiso de conducir e vehículo propio

De 8.00 a 13.00 e de 15.00 a 18.00 h

Organizar e depurar a documentación recibida por supervisores para adecuar as existencias de tramitación en cada departamento.

9:00 a 14:00 / 15:30 a 18:30 h

Operario/a para traballo en máquina de corte e pregado de chapa

Persoa titulada e/ou con experiencia en posto similar e con dispoñibilidade inmediata.

Luns a venres pola mañá

Experiencia demostrable no posto de polo menos 4 anos.