De luns a sábados de 8:00h a 17:00h.

Requírese repartidor con experiencia para a zona da Coruña para a repartición de alimentación no sector de hostalería.

Xestión e fidelización de clientes en carteira e xestión e fidelización de novos clientes.

Permiso de condución e vehículo propio.

Martes e xoves tarde

Limpeza dous días á semana, dúas horas e media cada día.

Candidatos/as pertencentes a colectivo con diversidade funcional cognitiva que requiran poder traballar poucas horas.

De 8:00 a 13:00 e de 15:00 a 17:00h.

Fabricación, montaxe, instalación de tubaxe aceiro, pvc, poliuretano, etc. Interpretación de planos e isométricas.

Coñecementos en redes contra incendios en xeral.

Permiso de condución e vehículo propio.

Contable con coñecementos de fiscal para asesoría.

De 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 17:00

Instalación, posta a punto e mantemento de instalacións de protección contra incendios. Centrais, detección e alarma.

Buscamos persoas interesadas en unirse profesionalmente a nós para emprender unha carreira de éxito.

Capacidade de organización e comunicación, capacidade para establecer relacións comerciais e xestionar unha carteira de clientes. Espírito emprendedor e mentalidade empresarial, experiencia e predisposición a traballar por obxectivos.

A quendas de mañá, tarde e noite.

Titulación oficial ou homologación

De 7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00

Tarefas de fontanería.

Permiso de condución: B

Nacionalidade europea

Coñecementos de inglés A2/B1 para o posto Oficial de 2ª

Flexibilidade horaria.

Asesor profesional de seguros. Xerar un cartafol propio de seguros a través da oferta dos produtos comercializados pola entidade.

Horario flexible.

Desenvolve a túa carreira profesional no mundo do seguro e investimentos AXA formando parte da súa rede de mediadores. Carreira profesional estable e con futuro.

Ofrécese: formación, apoio comercial, ferramentas informáticas especializadas, ampla gama de produtos.

Valorarase permiso de condución e vehículo propio.

De 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 18:00h

Traballo como encofrador en obras do tipo vivenda unifamiliar en zona de Oleiros e arredores.

De 9:00 a 13:00 e de 14:00 a 18:00 horas.

Pintura de interiores e exteriores.

Permiso de condución e vehículo propio.

1º posto de 15:00 a 21:00 horas

2º posto partido de mañá e tarde

Necesítase operario/a de limpeza para centros municipais do concello de Arteixo

Certificado de discapacidade de polo menos o 33%

Horario partido

Necesítase persoal mecánico para reparación de turismos e vehículos lixeiros

De 8:00 a 17:00 horas

Necesítanse profesionais da pintura para obra na Coruña e arredores, interiores e fachadas

De 8.00-13.00 e 15.00 a 18.00 h.