De 12:00 a 16:00 e de 20:00 a 00:00 horas.

Necesítase persoal para repartición de comida a domicilio.

Requírese moto ou bicicleta propia.

De 08:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 horas.

Necesítase persoal gerocultor/a

Requírese carné de manipulador de alimentos.

Xornada partida.

Requírese pesonal para funcións de teacher en escola infantil con nivel avanzado de inglés.

Requírese nivel avanzado de inglés.

En horario de 08:00 horas a 16:00 horas.

Búscase persoal para cubrir un posto de tornero e mecanizado, para fabricación de pezas para construción naval.

De 9:00 a 13:00 horas

Necesítase docente auxiliar de psiquiatría para o Centro Penal de Teixeiro

Coñecementos no ámbito da saúde mental, en primeiros auxilios e sanitarios básicos

De 9:00 a 13:00 horas

Necesítase docente para curso de 100 horas no Centro Penal de Teixeiro, cos seguintes módulos:

MF1114_1: Traballos auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas.

1. Soportes, recipientes e materiais básicos para confecionar composicións florais.

2. Composicións florais: técnicas de elaboración , elementos utilizados e características

MF1115_1: Servizos básicos de florería e atención ao público

1. Servizos e produtos en florería

Autoemprego: Creación dun plan de empresa e os seus trámites administrativos

Carné de conducir clase B e vehículo propio

De luns a sábado de 10:30 a 15:30 horas

As funcións serán manter e coidar a roupa de acódelas usuarias e a lencería do centro, ordenar e limpar armarios, lavandería e maquinaria, recoller roupa sucia e clasificala

Carné de conducir e coche propio.

Certificado discapacidade mínima 33%.

Persoal con experiencia para realizar as seguintes funcións:

Noites

Acompañamento aos pais durante as primeiras semanas de vida do bebé no domicilio. Coidados do neonato polas noites para que os pais poidan descansar

Quendas rotativas, algúns de xornada intensiva e outros de xornada partida, de luns a domingo

Necesítase camareiros/as para extras

Carné de manipulación de alimentos

Quendas rotativas, algúns de xornada intensiva e outros de xornada partida, de luns a domingo

Necesítase cociñeiro/a para cubrir praza vacante e para extras

Carné de manipulación de alimentos

Quendas rotativas, con xornada intensiva ou con xornada partida, de luns a domingo, cos descansos correspondentes

Tarefas de limpeza de cociña e áreas de recepción de mercadorías

Necesítase carné de manipulación de alimentos

De luns a venres de 09.00 a 17.00 horas

Necesario manexo do progama de xestión SAGE, formación en atención ao cliente, nivel avanzado de office e destreza no uso de aplicacións informáticas

Coñecementos previos no sector de control de pragas

Iranse cubrindo vacacións das diferentes persoas que ocupan o posto en horario de mañá ou de tarde

Encargarase de limpeza de vaixela e de dar apoio á cociñeira

De 09.00 a 14.00 horas.

Búscase docente para curso de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e locais. Limpeza do mobiliario interior, limpeza de cristais en edificios e locais, técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria.

Dúas quendas: de 07.00 a 15.00 horas e de 15.00 a 23.00 horas.

Contrato de traballo de longa duración, que cumpre plenamente coa lexislación holandesa.

Carné de conducir tipo B.

De 07.00 a 13.00 e de 14.00 a 16.00 horas.

Viaxes desde o seu país de residencia, roupa, ferramentas, vehículo, vivenda cos gastos pagos de luz e auga.

Requírese:

Dúas quendas: 07.00 a 15.00 e de 15.00 a 23.00 horas.

Contrato de traballo de longa duración, que cumpre plenamente coa lexislación holandesa.

Requírese experiencia mínima de 6 meses en posto similar e inglés ou alemán medio nivel A2/B1.

Galicia de 9.00 a 16.30

España e Europa: Quenda partida segundo obra a realizar

Buscamos albaneis oficiais con dispoñibilidade xeográfica.

Requírese:

Entre 12.30 e 21.30 horas

Seleccionamos camareiros/as para sala con experiencia para realizar extras con importante grupo empresarial especializado na realización de eventos. Os eventos realízanse nos espazos que xestionan na comarca da Coruña, venres e/ou sábados ou festivos en función de necesidades e calendario, desde maio ata final de campaña en outubro.

Requírese:

En oficina:

Luns a xoves de 09.00 a 14.00 h e de 16.00 a 19.00

Venres 09.00 h a 14.00 h.

Respecto ao horario para seguir cando se traballa nas instalacións do cliente, teremos a flexibilidade de adaptarnos a el, co fin de poder analizar e traballar ben no seu ciclo pedido-entrega.

Técnico en procesos e mellora continua, liderando proxectos de empresas con clientes de múltiples sectores e tamaños, para desenvolver as seguintes funcións:

Requírese