Traballo de albañilería en obras de construción: aplicación de morteiros, colocación de azulexos, tarefas básicas de contrucción

Dispoñibilidade horaria e xeográfica

De 09:00 a 14:00

Técnico_a para asesoramento a clientes en materia laboral, fiscal e contable, en principio para media xornada con expectativas de xornada completa. requírese experiencia mínima de 2 anos.

De 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 18:00 horas

Traballo como gruista e albanel en obras de tipo vivenda unifamiliar na zona da Coruña e arredores

Carné de gruista e curso espefícico de albañilería

De 8:00 a 13:00 e de 14:00 a 18:00 horas

Traballo como gruista e encofrador en obras de tipo vivenda unifamiliar na zona da Coruña e arredores

Carné de gruista e curso espefícico de encofrado

Horario continuo

Necesítanse oficiais 2º da contrucción para albañilería

Carne de conducir B e coche

De 6:00 a 15:00 horas

Necesítase operario/a cárnico para despezamento en matadoiro, valorarase experiencia en despiezado de patas

Carné de conducir e coche

De 8:00 a 17:00 horas

Necesítanse profesionais da pintura para obra na Coruña e arredores, interiores e fachadas

Baixo a supervisión da responsable da área desenvolverá proxectos de optimización de procesos industriais e de servizos. Realizará Diagnósticos de situación, proposta de melloras cuantificadas, implantación das mesmas e o seu seguimento. Ademais, participará na impartición de cursos relativos á Filosofía Lean, optimización e tecnoloxías.

Nivel avanzado en Excel, valorándose coñecemento en Power B.I. e P.Query. Nivel de Inglés: B2

De 5.00 a 13.00 h

Ocuparse do forno, manexar a balanza, respectar as receitas. Aplicar normas para a manipulación de alimentos.

Dispoñibilidade inmediata

8 a 13 e 14 a 17

Instalación e mantemento de equipos e sistemas de protección contra incendios. Condicións de convenio colectivo do sidero metal provincia da Coruña

FP2 Permiso de conducir clase B. Experiencia en instalacións electricas.

De 8.00-13.00 e 15.00 a 18.00 h.

Quendas rotativas de mañá e tarde. De 07:00 a 15:00 ou de 15:00 a 23:00

Seleccionamos soldadores/as para empresa de industria pesada para realizar traballos de soldadura Mig Mag. Disposto a realizar proba en empresa para que validen se son aptos ou non.

Precísase a incorporación de persoa con experiencia en vendas para a xestión e dirección da súa propia unidade de negocio. Funcións: - Prospección e captación proactiva de clientes. - Creación, seguimento e consolidación dunha carteira propia. - Implantación e desenvolvemento local da presenza da Compañía na zona de influencia Ofrecemos: Ofrecémosche un Plan de retribución económica adaptado á túa experiencia e necesidades para que desenvolvas unha carreira profesional e un negocio de éxito connosco. Ademais contarás con: - Plan formativo e apoio comercial. -

- Coñecemento da localidade. - Persoa con orientación a resultados e afeita traballar por obxectivos. - Motivación por dirixir un propio negocio.