Condutor/a repartidor/a para o transporte de mercancias con permiso de conducir B ou licenza AM, con certificado de discapacidade.

40 h semanais.

Empresa de mobiliario para o fogar procura para as súas instalacións de Agrela un Patronista escalador por computador GERBER.

De luns a venres de 8:00h a 16:00h.

Roza, talla e poda de arboledo e arbustos.

Imprescindible experiencia laboral previa no posto, valórase carné de conducir, valórase formación 60 horas en PRL.

Valorable carné de conducir e vehículo propio

De 7:00h a 15:00h.

Empresa de mobiliario para o fogar, busca para as súas instalacións de Agrela un carpinteiro profesional. Valorarase a experiencia no sector, pero se es recentemente titulado, valorarase a disposición para aprender.

Contrato de 6 meses. Superado este tempo, pasará a un contrato indefinido.

De luns a venres de 16:00 a 19:00. Sábados de 10:00 a 13:00.

Limpeza de instalacións

Discapacidade mínima do 33%

De 8:00 a 13:00 e de 15:00 a 18:00

Ofrécese contrato temporal con posibilidade de transformarse en indefinido.

Xornada partida de mañá e tarde.

Auxiliar técnico sería o nome oficial do posto, encargaríase de estar na oficina da empresa xestionando o teléfono a través de chamadas e de whatsaap dos traballadores, coordinando as incidencias que poden existir (ausencias, substitucións, dúbidas, incidentes no propio servizo).

De 9.30h a 13.30h.

Realizar tarefas de desenvolvemento e mantemento de websites en Wordpress coa finalidade de optimizar o rendemento en Google e mellorar as funcionalidades dos websites.

Quendas rotativas con dous días libres á semana.

Repartimento a domicilio en motocicleta, preparación dos pedidos e limpeza do restaurante.

Permiso de circulación de motocicletas de 125cc.

De luns a venres en xornada completa.

Persoa encargada de traballar de forma transversal cos equipos de xestores (e os seus API) de cada zona, de forma coordinada cos Delegados de Zona e seguindo os obxectivos estalecidos pola Dirección Territorial e polos Managers de Solos, para lograr os obxectivos establecidos por cada cliente na súa zona e por tipoloxía de activos;

Analizar os solos da súa carteira en función da súa tipoloxía (rústico, para promover etc.) e a súa categorización (por importe, estado de desenvolvemento, investimento requirido, rendibilidade agardada, etc.) poñéndoo en común co Mánager de Solos para recibir a estratexia de comercialización e os obxectivos.

Segundo necesidades. Xornada completa

Xornada completa con manutención e aloxamento.

Valorable permiso de conducir e vehículo propio

De 9.00 a 17.00

Xestionar os expedientes en curso e novos. Asesoramento aos diferentes clientes e sobre as diferentes operacións. Xestión de datos, reclamacións etc.

Ofrécese incorporación inmediata.

Quenda partida.

Búscanse persoas para incorporarse a un importante restaurante da Coruña. A función principal será a elaboración de distintos pratos, especialmente peixes e carnes así como cumprir as normas de hixiene e seguridade marcadas pola empresa.

Ofrécese contratación estable por parte da empresa.

Dispoñibilidade horaria

Estableceranse na entrevista.

As propias do posto.

Valorarase:

Xornada completa en horario de mañá e tarde.

Pintura interior e SATE.

De 8:30 a 18:00 con descanso para comer.

Funcións propias do posto de albanelería, encofrador ou peón da construcción.

De 15:00 a 22:00h.

Tarefas específicas do posto de xerocultura.

De 7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00

Ofrécese aloxamento, transporte, vehículo para viaxar, viaxe desde a súa residencia. Pago semanal.

De 7:00 a 13:00 e de 14:00 a 16:00

Ofrécese aloxamento, transporte, vehículo para viaxar, viaxe desde a súa residencia. Pago semanal.

Segundo necesidades de obra.

Albañilería e pintura.

Permiso de condución

Desde as 07.00 h. ou 08.00 h. ata as 17:00 h. ou 18:00 h.

Importante empresa dedicada á montaxe de torres de refrixeración precisa incorporar peóns para traballar no desmantelamento da central térmica de Meirama. Os traballos para realizar son retirada de amianto e PVC.

Horario de 09.00 h. a 13.30 h. e de 14.30 h. a 18.00 h.

Albanel para realizar reparacións de fogar: cambios bañeira/prato de ducha, substitución de biombos de baño, azulexados, pisos e chans, pequenos tapados e pintura.

Permiso de condución.

Posibilidade de xornada completa ou outras xornadas. Quendas de mañá, tarde ou noite.

Tarefas propias do posto.

1º posto de 15:00 a 21:00 horas

2º posto partido de mañá e tarde

Necesítase operario/a de limpeza para centros municipais do concello de Arteixo

Certificado de discapacidade de polo menos o 33%