As tarefas propias do posto de gerocultor/a.

De luns a venres. Xornada partida,

Necesitamos incorporar ao noso persoal un comercial para a provincia da Coruña. A súa función será a venda de equipamento, tanto de frío industrial como de hostalería.

Posto estable a xornada completa.

Cociñar os menús planificados na roda de menús do Centro.

Contrato de 3 meses con opción a contrato indefinido.

Horario partido de Luns a Venres. Coa posibilidade de, nun futuro, realizar gardas.

Buscamos técnico/a frigorista para a realización de tarefas de reparación e mantemento de instalacións de frío industrial.

De 02.00h a 09.00h.

Búscase panadeiro para contrato indefinido.

Atención a un mozo con dependencia. Apoio nas ABVDs, transferencias, tarefas domésticas, acompañamentos e traslados (condución de vehículo).

Xornada completa. Xornada partida. Páganse as dietas.

Realizar os traballos solicitados pola obra.

Carné de guindastrista e certificado de Prevención de Riscos Laborais.

Xornada completa. Depende da obra.

Oficiais de 2ª traballos de albanelaría en reformas de locais comerciais.

Necesítase albanel, oficial de 1ª e/ou 2ª para empresa de reformas.

Curso de PRL en Construción, 60 horas.

Nocturno.

Repartición de prensa en horario nocturno. Zona Coruña e arredores.

Permiso de conducir tipo B1.

Sábados polas mañás de 10:00h a 14:00h. Posibilidade de ampliación.

Para impartir clases a grupos reducidos de nenos nun club deportivo.

Luns a sábado en horario de mañá e tarde.

Dependente en tenda para venda de traxes de home de cerimonia.

Luns, Miercoles e Venres de 8:00 a 15:00 e Martes e Xoves de 8:00 a 15:00 e de 16:00 a 18:30.

Posibilidade de negociar para conciliar

Planificación, Control de cobros e pagos. Fondo de caixa. Control de gastos. Responsable de xestión bancaria. Facturación. Fiscal, impostos... Contabilidade.

Persoal con capacidade de organización. Traballo en equipo. Bo trato con clientes e provedores. Persoa resolutiva

Posesión de Certificado de Discapacidade igual ou superior a un 33%

08:00 - 13:00 e de 14:00 - 18:00

Traballo como gruista e encofrador en obras do tipo vivenda unifamiliar na zona de provincia da Coruña

Carné de gruísta

Quendas fixas de: Luns a Venres 06:00-14:00; Luns a Venres 07:00-15:00; Luns a Venres 14:00-22:00

Labores básica de liñas de produción. Peche, pintado, empaquetado, limpeza, ...

Posibilidade de bipedestación (manterse de pé) durante 8 horas.

Estar en posesión de Certificado de Discapacidade igual ou superior a un 33%

De 07.00 a 12.00 e de 13.00 a 16.00 luns a venres

Precisamos fontaneiros, electricistas, soldador oficial de 1 e 2 para Holanda con experiencia, para o oficial de 2º é obrigatorio coñecementos de inglés a nivel intermedio posto que se traballar en parellas. Outras condicións: Aloxamento gratuíto a cargo da empresa auga e luz tamén, pasaxe de avión gratuíto, roupa, ferramentas, coche. Salario de 12.50€ netos mínimo a hora

Coñecementos de Inglés B1/B2 , Nacionalidade Europea

Permiso de conducir tipo B

08:00-13:00 e de 14:00-18:00

Traballo como albanel en obras do tipo vivenda unifamiliar na zona de provincia da Coruña

Permiso de conducir tipo B

Asesor de seguros (CEO)

Captación de novos clientes, información e venda de seguros. Fixo máis comisións, mensuais e incentivo trimestral por consecución de obxectivos.

Autoorganización, tempo para traballar e compromiso cos obxectivos

De luns a sábado

Técnico de mantemento de taller.

Valorarase coñecemento de inglés.

Dispoñibilidade para desprazarse por Galicia.

Carné de conducir B1 e vehículo propio para desprazarse ás instalacións da empresa.

De luns a sábado

Ofrécese:

Dispoñibilidade para traballar de luns a sábado.

Precísase arquitecto/a técnico/a para xefe/a de obra. Valórase capacidade técnica, responsabilidade, creatividade e compromiso co proxecto.

Permiso de conducir

De 08.00 a 17.00 h

Pintura interior e fachada.

Curso de 6 horas de pintura

Curso de 60 horas de PRL (Prevención en Riscos Laborais)

Necesítase profesional autónomo con dominio en publicidade, deseño web, redes sociais.

Persoa dada de alta como autónomo.

De 12.00 a 16.00 horas e de 20.00 a 00.00 horas

Elaborar tarefas de restauracion desde a barra ou en mesa.

De 08.30 a 13.00 e de 14.30 a 18.00

Seleccionamos pintores con experiencia previa para realizar traballos en obras do sector retail e residencial.

Dispoñibilidade para viaxar, formación en PRL.

Mañá e tarde.

Titulación esixida

Xornada completa con horario flexible

As funcións que realizarás son:

De 8 a 13 horas e de 15 a 18 horas.

Condutor/a de transporte escolar discrecional.

Persoa disciplinada que respecte as normas de circulación. Requisitos desexados: