Os campos marcados cun asterisco son obrigatorios

Comentarios

A seguinte pregunta é necesaria para evitar envíos masivos deste formulario

Política de privacidade

Neste formulario non se recollen datos persoais.

Marca o seguinte cadro para aceptar a política de privacidade *

Este formulario é para comunicar exclusivamente erros ou comentarios de mellora relacionados con CORUNA.GAL e outras webs municipais. A través desta canle non é posible obter unha resposta do Concello.

Para recibir unha resposta relacionada coas webs municipais ou para comunicar unha suxestión, queixa ou reclamación sobre o funcionamento doutro servizo municipal utilice a canle de suxestións e reclamacións.

Para resolver unha dúbida sobre calquera servizo municipal pode poñerse en contacto co 010.

Para exercitar o dereito de acceso a información pública no ámbito de transparencia pode realizalo a través da sede electrónica.