Non perdas
Actividades
Bolsas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Dende o 27/06/2022 ata o 29/06/2022

*consultar datas e horario de cada idioma en www.edu.xunta.gal/centros/eoicoruna

Dende o 06/06/2022 ata o 20/06/2022
Probas de clasificación da EOI, curso 2022-2023
A Escola Oficial de Idiomas convoca as probas de clasificación para o acceso a estudos oficiais de idiomas no curso 2022-2023. A proba de clasificación está pensada para o alumnado que se quere matricular nos estudos oficiais da Escola Oficial de Idiomas e xa ten coñecementos previos, de maneira que permite comezar os estudos por un curso superior ao primeiro en función do nivel de coñecementos que se obteña na proba.
Prezo:

Taxa de inscrición: 17 € por idioma 

Servizos de Información Xuvenil do Concello da Coruña
Tlf.: 981 184 294 | WhatsApp: 606 362 366 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/informacionxuvenil