Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  

  • Para a 1ª convocatoria, no mes setembro: do 15 ao 30 de xullo de 2021.
  • Para a 2ª convocatoria, no mes de xuño: do 3 ao 13 de maio de 2022.
Probas libres de títulos FP extinguidos LOXSE. Convocatoria 2021-2022
A Consellería de Cultura, Educación e Universidade convoca probas libres para a obtención doe títulos de formación profesional LOXSE extinguidos.
Ata o 23/04/2021

2ª convocatoria: do 1 ao 23 de agosto de 2021. 

Probas para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convoca as probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.
Prezo:

Taxa: 26,77 €

Ata o 15/11/2021

6 convocatorias con diferente prazo.

Probas para condutor e condutora profesional de determinados vehículos para o transporte de mercadorías ou persoas por estrada
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convoca as probas de constatación da cualificación inicial para o exercicio da actividade de condutor e condutora profesional de determinados vehículos destinados ao transporte de mercadorías ou persoas por estrada, que terán lugar en Galicia no ano 2021.
Prezo:

Taxa: 26,77 €.

Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix