Non perdas
Actividades
Bolsas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 09/06/2022
3 prazas de letrado e 3 prazas de oficial de imprenta para a Deputación da Coruña
Procesos selectivos para a cobertura en propiedade, como persoal funcionario de carreira, de tres prazas de letrado/a asesor/a adxunto e de tres prazas de oficial de imprenta. O procesos selectivos serán polo sistema de concurso-oposición.
Ata o 30/05/2022
6 socorristas para praias do Concello de Malpica de Bergantiños
Probas selectivas, mediante concurso-oposición, para a contratación laboral temporal de seis socorristas para a unidade de socorrismo acuático que prestará servizo na praia Area Maior e Canido do Concello de Malpica de Bergantiños.
Ata o 28/05/2022
Bolsa de emprego para postos de técnico/a para museos e interpretación do patrimonio cultural para o Concello de Vimianzo
Proceso selectivo, mediante concurso-oposición libre, para a creación dunha bolsa de emprego para a cobertura de postos de técnico/a para museos e interpretación do patrimonio cultural (grupo A2) para o Concello de Vimianzo.
Ata o 13/06/2022
12 prazas de traballador ou traballadora social do Concello da Coruña
Proceso selectivo para a cobertura, pola quenda libre, de 12 prazas de traballador/a social (subgrupo A2) da escala de Administración especial , subescala técnica, clase técnicos medios (OEP dos anos 2017, 2018, 2020 e 2021). Sistema de selección por oposición.
Prezo:

Taxa de 19,31 €.

Servizos de Información Xuvenil do Concello da Coruña
Tlf.: 981 184 294 | WhatsApp: 606 362 366 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/informacionxuvenil