Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 26/05/2021
Bolsas Santander Tech | Reskilling in Data Analytics - Ubiqum Code Academy
Bolsas Santander e Ubiqum Code Academy ofrecen un programa de Data Analytics e Machine Learning dirixido a estudantes e profesionais con máis de 18 anos que desexen iniciar ou cambiar a súa traxectoria profesional.
Ata o 31/05/2021

23:00 h.

1ª edición Bolsas Santander Habilidades / Evolution
Universia España Rede de Universidades S.A., co apoio de Banco Santander desenvolveu o Programa de "Bolsas Santander Habilidades | Evolution" co obxectivo de mellorar o perfil profesional dos bolseiros para fomentar o seu empleabilidad a través do fomento das competencias transversais.
Duración: El curso se desarrollará entre el 18 de mayo de 2021 y el 17 de junio de 2021 (ambas fechas incluidas).
Ata o 30/05/2021
Bolsas Fundación SEPI-ICO 2020, 2º proceso
A Fundación SEPI convoca as bolsas, correspondentes ao Programa Instituto de Crédito Oficial 2020/2023.
Duración: 6 meses...
Ata o 03/06/2021

14:00 horas.

50 Bolsas da Fundación "a Caixa" para cursar estudos de grao
A Fundación "a Caixa" convoca bolsas para cursar estudos de grao: 50 bolsas para estudantes excelentes con escasos recursos económicos quedeseen cursar estudos de grao en universidades públicas ou centros deenseñanza superior públicos no territorio español e que empecen por primeira vez no curso 2021-2022.
Duración: Curso 2021/2022.
Ata o 01/07/2021
Bolsas Huawei "O futuro das TIC"
Huawei España organiza un programa de bolsas de formación "O futuro das TIC" contendo un total de 50 bolsas de formación en habilidades dixitais, abarcando as áreas tecnolóxicas, como redes 5G, Cloud computing e Big Data.
Ata o 27/05/2021
5 bolsas de formación práctica en materias de pesca e economía financeira
As bolsas estas dirixidas a persoas con titulación de grao, diplomatura, licenciatura, enxeñería técnica ou superior ou titulacións equivalentes nas materias e especialidades relacionadas coas funcións da Secretaria Xeral de Pesca.
Duración: Duración inicial máxima de 10 meses.
Ata o 07/06/2021
Axudas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores que participan no programa de mobilidade Erasmus+
Convocadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do Programa comunitario Erasmus+, están destinadas ao alumnado de ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia que participan no programa de mobilidade na educación superior durante o curso 2020/21.
Duración: O programa de mobilidade será realizado durante o curso académico 2020/21. As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove meses e dun mínimo de dous.
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix