Logo do CMIX (Centro Municipal de Información Xuvenil)
Non perdas
Actividades
Becas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
ata o 02/06/2021
2 prazas de alfabetizadores/as de adultos no Concello de Arteixo
O Concello de Arteixo convoca, mediante o procedemento de concurso-oposición, 2 prazas de alfabetizadores/as de adultos correspondentes ao Grupo II do Convenio de persoal laboral do Concello de Arteixo, equivalentes ao Subgrupo A2.
Prezo:

30,20€

ata o 21/05/2021
1 Traballador/a social para o Concello de Neda
O Concello de Neda convoca, mediante o sistema de concurso-oposición, o proceso de selección de 1 Traballador/a social a media xornada.
Ata o 25/05/2021
Bolsa de traballo de persoal laboral temporal como axente de igualdade do Concello de Boimorto
O Concello de Boimorto convoca proceso de selección por concurso-oposición para a formación da bolsa de traballo de persoal laboral temporal para nomeamentos e cobertura de prazas de axente de igualdade; ao abeiro do programa FOAI/2021 da Deputación da Coruña.
ata o 21/05/2021
1 praza de Axente de Igualdade para o Concello de Brión
O Concello de Brión convoca, mediante o procedemento de concurso-oposición, un posto de Axente de Igualdade a xornada parcial.
Dende o 06/05/2021 ata o 25/05/2021
3 prazas Persoal de Limpeza de Locais do Concello de Poio
O Concello de Poio convoca proceso selectivo para cubrir 3 prazas vacantes de limpador/a de instalacións municipais (limpeza de locais), persoal laboral fixo, polo sistema de oposición libre.
Prezo:

16€

ata o 26/05/2021
1 posto de Técnico/a medio de arquivos para o Concello de Ordes
O Concello de Ordes convoca, mediante o sistema de oposición,un posto de Técnico/a medio de arquivos para o arquivo municipal.
Ata o 24/05/2021
Prazas de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra
Tres prazas de técnico/a informático/a, unha praza de programador/a xestión de expedientes, tres prazas de condutores/as maquinistas, unha praza de oficial/a fontaneiro/a calefactor/a e unha praza de oficial/a de comedor reservada a persoas con discapacidade.
ata o 25/05/2021
Persoal para a brigada de incendios no Concello de Muros
O Concello de Muros convoca, mediante o sistema de concurso-oposición, 2 capataces, 2 peóns condutores e 6 peóns para a creación de dúas brigadas de incendios.
ata o 20/05/2021
1 praza de Técnico/a en turismo para o Concello de Vilasantar
O Concello de Vilasantar convoca, mediante o sistema de concurso, unha praza de Técnico/a de Turismo para as oficinas de turismo do Concello de Vilasantar e do Concello de Boimorto.
ata o 18/05/2021
2 prazas de Socorrista para o Concello de Mesía
O Concello de Mesía convoca, mediante o procedemento de consurso, 2 prazas de socorrista para as piscinas municipais.
Ata o 20/05/2021
1 guía turístico/a e 2 informador/a turístico/a para a oficina de Turismo do Concello de Muros
O Concello de Muros convoca proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal a xornada completa para a oficina de turimso, financiado pola Deputación Provincial da Coruña dentro do programa DP0029/2020. O sistema de selección será de concurso-oposición.
Dende o 01/05/2021 ata o 20/05/2021
Concurso-oposición para profesores/as de Ensino Secundario 2021 de Navarra
O Departamento de Educación da Comunidade Foral de Navarra convoca procedementos selectivos de ingreso, acceso e de adquisición de novas especialidades ao Corpo de Profesores de Ensino Secundario.
Prezo:

41,60€

Ata o 18/05/2021
17 prazas, acceso libre, Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para o ingreso no Corpo Superior de Vixilancia Aduaneira. 17 prazas de acceso libre e sistema selectivo por oposición + curso selectivo. As prazas distribúense: - 7 para a Especialidade de Investigación. - 5 para a Especialidade de Navegación. - 5 para a Especialidade de Propulsión.
Prezo:

30,79€

Ata o 14/05/2021
1 praza de Técnico/a de Igualdade, Programa FOAI/2021, do Concello de Cabanas
O Concello de Cabanas convoca procedemento de selección para a contratación dun posto de Técnico/a de Igualdade, ao abeiro da subvención outorgada pola Deputación da Coruña no marco do Programa (FOAI/2021): programa de subvencións a concellos da provincia da Coruña para o financiamento de gasto de persoal de persoal técnico ou axentes de igualdade no ano 2021, mediante o procedemento selectivo de concurso-oposición.
ata o 14/05/2021
1 praza de técnico/a de turismo no Concello de Muxía
O Concello de Muxía convoca, mediante o sistema de concurso-oposición, 1 praza de técnico/a de turismo a tempo completo.
ata o 14/05/2021
1 praza de peón xardineiro para o Concello de O Pino
O Concello de O Pino convoca, pediante o proceso de concurso-oposición, 1 posto de peón xardineiro, ao abeiro do Programa de Integración Laboral PEL-Concello Reactiva 2021, financiado pola Deputación Provincial da Coruña.
ata o 14/05/2021
1 praza de Axente de Igualdade para o Concello de A Laracha
O Concello de A Laracha convoca, mediante o sistema de concurso- oposición, 1 posto de axente de igualdade.
Prezo:

22€

Ata o 27/05/2021
80 prazas de Axentes do Servizo de Vixilancia Aduaneira
O Ministerio de Facenda convoca un proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Axentes delServicio de Vixilancia Aduaneira, especialidades de Investigación e Marítima. Sistema selectivo por oposición.
Ata o 24/05/2021
30 prazas do Corpo Executivo do Servizo de Vixilancia Aduaneira
O Ministerio de Facenda convoca un proceso selectivo para o ingreso no Corpo Executivo do Servizo de Vixilancia Aduaneira. 30 prazas de acceso libre e sistema selectivo por oposición.
Dende o 27/04/2021 ata o 24/05/2021
102 prazas Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado
O Ministerio de Facenda convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre e promoción interna, no Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado.
Dende o 26/04/2021 ata o 24/05/2021
8 prazas de corpo superior de Administración xeral da Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados
A Consellería de Facenda e Administración Pública convoca proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e de promoción interna, no corpo superior de Administración xeral de Galicia, subgrupo A1, escala de letrados.
Dende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021
7 prazas da categoría profesional de técnico/a de investigación, área química-física da Universidade de Santiago de Compostela
A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas de persoal laboral da categoría profesional de técnico/a de investigación, área química-física. O sistema de selección será o de concurso-oposición.
Prezo:

31,69€

Dende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021
1 praza da categoría profesional especialista de oficios (xardineiro) da Universidade de Santiago de Compostela
A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas de persoal laboral da categoría profesional de Especialista de Oficios (xardineira/o). O sistema de selección será o de concurso-oposición.
Prezo:

25,81€

Dende o 30/04/2021 ata o 19/05/2021
1 praza da categoría profesional de técnico/a en instalacións, perfil electricidade da Universidade de Santiago de Compostela
A Universidade de Santiago de Compostela convoca probas selectivas de persoal laboral da categoría profesional de Técnica/o en instalacións, pefil Electricidade. O sistema de selección será o de concurso oposición.
Prezo:

31,69€

Dende o 21/04/2021 ata o 19/05/2021
1 praza de Coordinador/a de parques do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento
O Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento convoca proceso selectivo para a provisión dunha praza de Coordinador/a de parques. O sistema selectivo será o de concurso-oposición.
Dende o 21/04/2021 ata o 19/05/2021
2 prazas de administrativo/a de administración xeral do Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento
O Consorcio Provincial de Lugo para a Prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento convoca proceso selectivo para a provisión de dúas prazas de administrativa/o de administración xeral. Sistema oposición.
ata o 20/05/2021
1 praza de Técnico/a en Turismo para o Concello de Ponteceso
O Concello de Ponteceso convoca, mediante o sistema concurso- oposición,o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego para a contratación dun/unha técnico/a de Turismo.
Dende o 05/05/2021 ata o 13/05/2021
1 praza Técnico/a de turismo para o Concello de Santiso
O Concello de Santiso convoca proceso de selección para a contratación dun/ha Técnico/a de Turismo, a xornada parcial e subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña, polo sistema de oposición.
Centro Municipal de Información Xuvenil
R/ Río Monelos, s/n 15006 A Coruña | Tlf.: 981 184 294 | Fax: 981 184 295 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/cmix