Non perdas
Actividades
Bolsas e axudas
Exames
Concursos e premios
Cursos
Oposicións
  
Ata o 13/06/2022
12 prazas de traballador ou traballadora social do Concello da Coruña
Proceso selectivo para a cobertura, pola quenda libre, de 12 prazas de traballador/a social (subgrupo A2) da escala de Administración especial , subescala técnica, clase técnicos medios (OEP dos anos 2017, 2018, 2020 e 2021). Sistema de selección por oposición.
Prezo:

Taxa de 19,31 €.

Ata o 13/06/2022
22 prazas de auxiliar administrativo ou administrativa do Concello da Coruña
Proceso selectivo para a cobertura, pola quenda libre, de 22 prazas de auxiliar administrativo/a (subgrupo C2) da escala de Administración xeral , subescala auxiliar (OEP dos anos 2017, 2018, 2020). Sistema selectivo por oposición.
Prezo:

Taxa de 9,65 €.

Ata o 05/06/2022
Lista para postos de axudante de arquivo e biblioteca da Deputación da Coruña
A Deputación Provincial da Coruña convoca proceso selectivo, mediante sistema de oposición, para elaborar unha lista para a selección de persoal funcionario interino e/ou laboral temporal para postos de axudante de arquivo e biblioteca (grupo A2)
Ata o 25/05/2022
8 prazas de socorristas para o Concello de Bergondo
O Concello de Bergondo convoca mediante o procedemento de concurso 8 prazas de socorristas, un deles como xefe de praias, durante dous meses e medio para a campaña de verán
Servizos de Información Xuvenil do Concello da Coruña
Tlf.: 981 184 294 | WhatsApp: 606 362 366 |
cmix@coruna.es | www.coruna.gal/informacionxuvenil