NOVIDADE - 26/09/20
6 de xuño de 2020
O Aquarium Finisterrae está aberto pero só con reserva previa de entradas
As persoas visitantes deberán usar de forma obrigatoria a máscara, sen válvula exhalatoria, durante toda a visita e manteren a distancia de dous metros entre persoas que non convivan.