CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Concurso de carteis "II Xornadas de diversidade afectivo-sexual nas series de TV"
 • Concurso aberto a deseñadores, artistas ou creadores de calquera nacionalidade, individualmente ou en equipo.
 • Cada autor poderá presentar cantos orixinais desexe, cada un deles co seu correspondente título ou lema
 • O tema será de libre elección e de composición pictórica, fotográfica ou dixital, aínda que deberá figurar obrigatoriamente o texto Diversidade Sexual nas Series de Televisión. II Xornadas
 • O deseño deberá contar cun espazo libre para a posterior inserción dos logotipos así como a data definitiva de celebración e deberá permitir a súa adaptación horizontal e vertical
 • Os deseños deberán realizarse en formato .pdf  Din A/4 e 72 ppp vertical e enviarse por correo-e a: congresodiversidadeas@gmail.com
 • Só se admitirán obras inéditas, orixinais e que non supoñan en todo ou en parte, copia, plaxio, recreación ou variación de obras publicadas propias ou doutros artistas, así como que tampouco teñan sido presentadas a outros festivais.
Data: Data de inscrición Ata o 15/10/2022

200 €

Contacto:

- Concurso de carteis das II Xornadas de diversidade afectivo-sexual

correo-e: congresodiversidadeas@gmail.com

- Les Coruña

correo-e: info@lescoruña.esinfolescoruna@gmail.com

XXXII Bienal de Escultura Jacinto Higueras
 • Poderán participar todos os escultores españois ou estranxeiros, sen condicionamento de tema, estilo ou escola.
 • As obras cuxo concurso se pretende, serán realizadas en materia definitiva e enviadas á seguinte dirección: CERTAMEN DE ESCULTURA JACINTO HIGUERAS - Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, Plaza Mayor, 15 - Esteban Solís, 5. (Santisteban del Puerto - 23250 JAÉN).
 • Presentaranse baixo lema e título e en sobre aparte e co mesmo lema, detalles de identificación do autor: Nome e apelidos, domicilio, residencia, teléfono e un resumo do currículo.
 • Así mesmo, deberán estar en poder do Concello antes do día 13 DE NOVEMBRO, ao obxecto de poder organizarse a súa exhibición e estudo por parte do Xurado.
Data: Data de inscrición Ata o 13/11/2022
 • Primeiro premio: Trofeo e dotación en metálico de 6.000€
 • Segundo premio: Trofeo e dotación en metálico de 3.600€

Contacto:

Museo de Escultura Jacinto Higueras

Praza Maior, 8, Santisteban del Puerto

  Tel.: 953 402 111 - 606 588 645

  E-correo: gestion.mejh@gmail.com

  DiscoverEU
  • Mozos nados entre o 1 de xaneiro de 2004 e o 31 de decembro de 2004 (ambos inclusive).
  • Ser residente legal nun dos Estados membros da UE ou dos terceiros países asociados ao programa Erasmus+ (Islandia, Liechtenstein, Macedonia do Norte, Noruega, Serbia e Turquía) .
  • Encher o formulario de candidatura en liña cun número de DNI, pasaporte, ou cartón de residencia legal.
  • Para poder viaxar, os candidatos seleccionados deberán:
   • iniciar a súa viaxe en calquera dos países admisibles para DiscoverEU (véxase máis arriba) no momento da decisión de adxudicación;
   • planear que a viaxe dure entre un día e un mes;
   • ter previsto viaxar polo menos a un país estranxeiro admisible para DiscoverEU (véxase máis arriba) no momento da decisión de adxudicación;
   • estar dispostos a converterse en embaixadores de DiscoverEU.
  Data: Data de inscriciónDende o 11/10/2022 ata o 25/10/2022

  Os candidatos que superasen con éxito o cuestionario de selección poderán facer unha viaxe por Europa durante un período máximo de 30 días entre o 1 de marzo de 2023 e o 29 de febreiro de 2024.

  Os beneficiarios do bono de viaxe recibirán ademais un cartón de desconto DiscoverEU, que ofrece descontos en transportes públicos, cultura, aloxamento, alimentación, deporte e outros servizos dispoñibles en todos os países elegibles.

  A selección de candidatos levará a cabo mediante o Portal Europeo da Mocidade: https://europa.eu/youth/discovereu

  Os candidatos deberán indicar se desexan viaxar sós ou en grupo (de 5 persoas como máximo): se un candidato desexa convidar a outras persoas para formar parte do seu grupo, pasa a ser xefe do grupo e debe comunicar o código aos demais membros do grupo para que poidan inscribirse (os membros do grupo non teñen que participar no concurso, só debe facelo o xefe do grupo, pero teñen que completar os seus datos persoais para validar a súa candidatura)

  Os candidatos terán que responder a 5 preguntas de opcións múltiples sobre coñecementos xerais da UE e sobre outras iniciativas da UE dirixidas aos mozos. Por último, terán que responder a unha pregunta auxiliar. Seleccionaranse candidatos ata esgotar o orzamento dispoñible, e os candidatos clasificaranse en función das respostas.

  Contacto:

  Portal Europeo da Mocidade

  preguntas frecuentes: https://europa.eu/youth/discovereu/faq_é

  Europe Direct A Coruña

  Deputación Provincial A Coruña. Av. Porto dá Coruña , 2 (15003 - A Coruña)

   Tel.: 981 080 331

   correo-e: europedirect@dacoruna.gal

   www.facebook.com/europedirectacoruna

   Escola de liderado inspirador de Estremadura 2022

   Mozos de entre 18 e 30 anos en posesión do título de Bacharelato, FP Medio ou superior ou un grao universitario.

   Data:

   De outubro a decembro 2022

   Data de inscriciónDende o 30/09/2022 ata o 18/10/2022

   Gratuíto

   O equipo gañador obterá un billete interrail para cada integrante e a oportunidade de expoñer a súa idea fronte a empresarios estremeños de prestixio nun acto organizado por Ibercaja e a Consellería de Igualdade e Cooperación para o Desenvolvemento.

   Ademais, o equipo gañador gozará dunha sesión de mentoring coa Fundación Ricardo Leal.

   Existen unha serie de habilidades e coñecementos que van máis aló da formación tradicional e que poden ofrecerche un valor engadido á hora de desenvolver o teu futuro laboral. Co obxectivo de facilitarche o acceso a esas ferramentas nace a Escola de liderado inspirador de Estremadura que che permitirá participar de forma gratuíta nunha experiencia formativa nas que se fomentará a xestión, o empoderamiento e a comunicación que che fagan avanzar no desenvolvemento persoal e profesional.

   Entre os obxectivos desta Escola están aprender a xerar influencia en persoas e equipos de traballo, coñecer diferentes comportamentos vinculados coa figura dun bo líder, coñecer como xestionar de maneira adecuada competencias dentro do equipo ou aprender a motivar a traballadores ademais de adquirir habilidades de comunicación, intelixencia emocional e técnicas de negociación.

   Entre todas as solicitudes seleccionaranse 40 participantes que formarán equipos para traballar en proxectos.

   Establécense varios módulos formativos que se impartirán de maneira en liña

   • Liderado e comunicación
   • Negociación
   • Traballo en equipo
   • Ideación e creatividade
   • Design thinking
   • Comunicar, conectar e escalar

   Formación:

   A formación será en modalidade virtual a través da plataforma: https://formacionjex.juntaex.es/

   Certificación:

   Todas as persoas que realicen con éxito a Fase I. Recibirán unha certificación de formación en Liderado de 20 horas. Todas as persoas que realicen con éxito ata a Fase IV recibirán unha certificación formación en liderado de 40 horas. Os finalistas recibirán unha certificación de excelencia no liderado nunha formación de 75 horas.

   Contacto:

   IJEX - Instituto da Mocidade de Estremadura

   Paseo de Roma, s/n, Módulo E

   Mérida

   Teléfonos: 900 500 800 | 924 003 818

   e-mail: ije.ip@juntaex.es

   XII Certame Concurso de Curtos “Cor-tate coa violencia” 2022
   • Os/as aurores/as deben de residir en España.
   • O tema dos curtos presentados será Desigualdade por razón de sexo e/ou violencia de xénero en calquera das súas manifestacións.
   • As curtametraxes presentaranse en formato pendrive USB , e terán unha duración mínima de 5 minutos e unha máxima de 10 minutos.
   Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

   400€ e diploma.

   Contacto:

   Centro da Muller do Concello de Madridejos

   Rúa Cruces nº 9

   45710 - Madridejos (Toledo)

   Tel: 925 460 016- ext: 3 - 2

   Mail: centrodelamujer@madridejos.es

   V Premio de Literatura Infantil Carlos Mosteiro
   • Os textos deben de ser orixinais escritos en lingua galega (de conformidade coas normas morfolóxicas e ortográficas aprobadas pola RAG).
   • As obras deben de estar dirixidas a nenas e nenos de 3 a 12 anos.
   • As obras deben de ser inéditas e non premiadas con anterioridade.
   Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2022

   3000€

   Contacto:

   Concello da Pobra do Caramiñal

   Rúa Gasset nº 28

   15940- A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

   Tel: 981 843 280 

   Mail: premioliterario.cultura@apobra.gal

   Concurso de poesía ANOMAR
   • Poden participar todas as persoas incluídas nas seguintes categorías do concurso por idades:
    • 1ª categoría: rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos.
    • 2ª categoría: mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos
    • 3ª categoría: a partir de 18 anos
   • Cada persoa poderá enviar un ou dous poemas, preferiblemente mecanografados.
   • A temática dos poemas é libre cun mínimo de 20 versos e un máximo de 100, e a lingua dos poemas será o galego.
   • Os poemas poden enviarse por correo ordinario á Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos, ou en liña ao enderezo: anomar@arcostilos.org, a obra será remitida como arquivo adxunto e non pode ir asinada pola autora ou polo autor, este dato xunto coa data de nacemento, enderezo e teléfono de contacto, deben ir no corpo do correo electrónico e no asunto indicarase XIX Concurso de Poesía ANOMAR.
   Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

   Un premio por cada categoría, consistente nun lote de libros.

   Contacto:

   Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos

   R/ Ameneiro, número 8

   15894 Os Tilos-Teo

   Tel.: 981 819 501

   Email: anomar@arcostilos.org

   Premios “Innovación Sostible da Cátedra Telefónica-UVigo”
   • Ter superado o Traballo fin Máster (TFM) durante o curso 2021/2022 na Universidade de Vigo cunha cualificación igual ou superior a 7 puntos.
   • A temática do TFM debe estar relacionada con algún dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (OSS) da Axenda 2030: https://www.agenda2030.gob.es/objetivos 
   Data: Data de inscrición Ata o 26/10/2022

   Outorgaranse 5 premios de 500 € cada un.

   Contacto:

   Servizo de Axudas ao Estudo, Bolsas e Prezos Públicos da Universidade de Vigo

   Edificio Exeria. As Lagoas - Marcosende (36310 - Vigo)

   Tel.: 986 814 094

   correo-e: bolsasformacion@uvigo.es

   Certame literario Manuel-Oreste Rodríguez López
   • Poden particpar todos/as os/as autores/niveis que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.
   • Categorías:
    • Narrativa: máximo vinte folios.
    • Poesía: Extensión máxima 100 versos.
    • Especial Camiño de Santiago. Nesta modalidade concorren cos mesmos requisitos sinalados, narrativa e poesía, en galego ou en castelán.
   • Os envíos das obras: en correo electrónico a oix.paradela@eidolocal.es ou ben por correo postal á dirección do Concello de Paradela.
   Data: Data de inscriciónDende o 01/10/2022 ata o 30/11/2022

   Premios:

   Modalidade narrativa:

   • 1º Premio: 1.000 €
   • 2º Premio: 500 €

   Modalidade poesía:

   • 1º Premio: 1.000 €
   • 2º Premio: 500 €

   Modalidade especial Camiño de Santiago:

   • 1º Premio: 1.000 €

   Dous Accésits e dúas Mencións de honra: 250 € en cada categoría.

   Contacto:

   Concello de Paradela

   Rúa Cabaleiros de Santiago nº15

   27611 - Paradela (Lugo)

   Tel: 982 54 11 01

   Mail: oix.paradela@eidolocal.es

   VI Concurso de Microrrelatos “Carmen Alborch”
   • Poderá participar calquera persoa física, que teña cumpridos os 18 anos e de calquera país de residencia
   • A extensión do microrrelato non poderá exceder as 200 palabras (sen incluír o título), escrito en español, orixinal e inédito.
   • O tema é libre aínda que todos os relatos terán que incluír dunha ou outra maneira a palabra "ouro" e/ou "xoia"/"xoias", sen que iso implique que o argumento ou a trama teñan que virar ao redor deses termos.
   • Os participantes deberán enviar os seus microrrelatos a través do formulario dispoñible na web http://microrrelatos.fundacionmontemadrid.es (poderanse enviar un máximo de 3 microrrelatos, que deberán realizarse nun único envío)
   Data: Data de inscrición Ata o 18/10/2022
   • 1º premio: 1.702 €
   • 2º premio: 800 €
   • 3 accésits: 400 € cada un

   Contacto:

   Fundación Montemadrid

   Rúa das Mercedes, 2. (28020 - Madrid)

   Tel: 902 13 13 60 - 91 368 59 99

   correo-e: convocatorias@montemadrid.es

   Premio Internacional de Narrativa Xove Avogados de Atocha
   • Poderán participar persoas de ata 35 anos (cumpridos durante o ano 2022) de calquera nacionalidade (menores de idade con autorización dos seus pais)
   • Deberán ser contos ou relatos orixinais, escritos en lingua castelá, que non fosen premiados con anterioridade en ningún outro certame.
   • Cada participante poderá presentar un só conto.
   • O tema será de libre elección pero deberá ter relación cos valores de xustiza, solidariedade, igualdade e/ou liberdade propios dos Avogados de Atocha.
   • A extensión do conto ou relato terá un mínimo de 2 e un máximo de 4 páxinas, por unha soa cara, escritas en letra tipo Times New Roman ou Arial, de corpo 12 e con interlineado de 1´5.
   • Os relatos presentaranse mediante correo electrónico a abogadosatocha@usmr.ccoo.es.
   Data: Data de inscrición Ata o 11/12/2022
   • 1º premio: 500 €
   • 2º premio: 300 €
   • 3º premio: 150 €

   Contacto:

   Fundación Avogados de Atocha

   Rúa Sebastián Herrera, 14 - 1ª planta (28012 - Madrid)

   Tel.: 915 063 056

   correo-e: abogadosatocha@usmr.ccoo.es

   Galetiktokers
   • Ser maior de 13 anos.
   • Os vídeos teñen que estar en lingua galega.
   • As obras deben ser de creación propia a través da aplicación TikTok ou da sección Reels de Instagram, cunha duración de entre 15 e 60 segundos. 
   Data: Data de inscrición Ata o 21/10/2022

   O certame establece seis premios de 300 €.

   • 2 premios do público: o vídeo con máis "gústame" no perfil de Instagram @omixames en cada unha das categorías.

   • 4 premios do xurado: os dous vídeos mellor valorados polo xurado en cada unha das categorías.

   Categorías:

   • 1ª Categoría: Rapazada dos 13 aos 16 anos (ambas as idades incluídas).
   • 2ª Categoría: Mocidade a partir dos 17 anos.

   Contacto:

   Concello de Ames

   Praza do Concello nº 2

   15220 - Bertamiráns (Ames)

   Tel: 981 883 002

   E-mail: galetiktokers22@gmail.com

   Instagram OMIX Ames: @omixames

   Premios Youtubeiras 2022
   • Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con canles de Youtube autoproducidas. No caso de que a persoa participante sexa menor de idade, esta inscrición irá acompañada da autorización do pai/nai ou titor/a legal
   • As canles de Youtube inscritas ao concurso teñen que: 
    • - Ter como mínimo un vídeo subido a partir do 22 de outubro do 2021 co cancelo #youtubeiras.
    • - Non ter restricións de privacidade.
    • - Os títulos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego (os vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas)
    • - Deben ter a maioría dos vídeos en galego. 
    • - Non se poden presentar listas de reprodución nin traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
   • As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario da web www.youtubeiras.gal e indicar a URL da canle. Cada creador/a pode inscribir máis dunha canle.
   Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2022

   Premios:

   1. Canle: 1000 €.
   2. Youtubeira/o: 1000 €
   3. Youtubeira/o revelación: 1000 €
   4. Vídeo: 1000 €
   5. Calidade lingüística: 1000 €
   6. Pioneiro: 1000 €
   7. Rede: 1000 €
   8. Do público: 500 €

   Cada persoa participante só pode recibir un premio e ser finalista en dúas categorías

   Contacto:

   Premios Youtubeiras

   correo-e: premios@youtubeiras.gal

   www.facebook.com/youtubeiras

   II Certame Coreografíate da AS-PG
   • As coreografías deberán ser realizadas tomando como base un tema musical en galego do xénero que sexa. No vídeo enviado deberá constar o título e o grupo creador dese tema.
   • Os vídeos poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi. No caso de ser en DVD deberán enviarse ao enderezo da Asociación Socio-Pedagóxica Galega.
   • Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
   Data: Data de inscrición Ata o 21/11/2022
   • Categoría xeral:
    • Premio á Mellor Coreografía: dotado de 300€ + Diploma.
    • 2º Premio: dotado con 200€ + Diploma.
   • Categoría Centros de Ensino:
    • 1º Premio: dotado cun lote de Cds, 200€ e Diploma.
    • 2º Premio: dotado cun lote de Cds, 150€ e Diploma.

   Contacto:

   Asociación Socio-Pedagóxica Galega

   Rúa Laracha, 9-baixo (15010 - A Coruña)

   Tel: 981 278 259

   Correo-e: informacion@as-pg.gal

   XIII Certame de Curtas da AS-PG
   • Poderán optar aos premios as curtas rodadas en calquera sistema de gravación (cine, vídeo...), inéditas ou que fosen estreadas entre o 1 de setembro de 2019 e o 9 de novembro de 2022.
   • As curtas xirarán ao redor da literatura, interpretando ou explorando calquera texto de calquera época da Literatura Galega.
   • A modalidade en que se presenten os traballos é libre: videocreacións, curtametraxes, videoclips... e admitirase calquera técnica de elaboración. As curtas presentadas levarán incluído un espazo de créditos.
   • A duración non excederá en ningún caso os 30 minutos, créditos incluídos. O idioma (audio e texto) das obras presentadas será o galego.
   • Cada participante poderá presentar un máximo de tres obras.
   • As obras poderán enviarse por wetransfer a informacion@as-pg.gal ou en DVD. O formato de exportación debe ser preferentemente .mp4, .mov ou .avi.
   Data: Data de inscrición Ata o 09/11/2022
   • Categoría xeral:
    • Premio á Mellor Curta XII edición Curtas AS-PG: dotado de 1.500€ + Diploma.
    • 2º Premio: dotado con 750€ + Diploma.
   • Categoría Centros de Ensino:
    • 1º Premio: dotado con 900€ + Diploma.
    • 2º Premio: dotado con 400€ + Diploma.
    • 3º Premio: dotado con 200€ + Diploma.

   Contacto:

   Asociación Socio-Pedagóxica Galega

   Rúa Laracha, 9-baixo (15010 - A Coruña)

   Tel: 981 278 259

   Correo-e: informacion@as-pg.gal

   Premios Valedora do Pobo aos mellores traballos fin de grao e fin de máster
   • Os traballos deberán destacar polo seu elevado valor en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
   • Os dereitos sobre os traballos presentados non poderán estar cedidos a terceiros con carácter de exclusividade.
   • Os traballos deberán ter sido lidos, defendidos ou xulgados e aprobados, segundo proceda, ante calquera universidade galega durante o curso académico 2021/22.
   • Os traballos serán presentados en idioma galego ou castelán. No caso de que se presentasen en idioma distinto dos anteriores, deberá achegarse tradución
   • As persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude unicamente a un dos premios
   Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2022
   • Premio ao mellor traballo fin de grao (TFG): 1.000 € e diploma acreditativo
   • Premio ao mellor traballo fin de máster (TFM): 1.000 € e diploma acreditativo.

   Contacto:

   Valedoría do Pobo

   Rúa do Hórreo, 65 (15701 - Santiago de Compostela)

   Tel. 981 56 97 40

   correo-e: rexistro@valedordopobo.gal

   Publicación: DOG 21-09-2022

   X Premios ao Voluntariado Universitario. Fundación Mutua Madrileña
   • Proxectos de voluntariado impulsados e levados a cabo por mozos e mozas universitarias (graduados que finalizasen os seus estudos hai menos de dous anos ou estudantes de calquera titulación, en ambos os casos en centros universitarios con sede en España). Pódense presentar proxectos en curso ou que estea previsto poñer en marcha antes do 31 de marzo de 2023. Admítense candidaturas presentadas en anteriores edicións dos Premios. De ser así, debe apuntarse a edición á que concorreron.
   • Proxectos sociais que se vaian desenvolver ou vaian realizarse, dentro ou fóra de España, por voluntarios que reúnan a condición de universitarios e estean vinculados a ONG constituídas como asociacións sen ánimo de lucro ou fundacións inscritas no rexistro correspondente. As ONG coas que se realicen os proxectos deben ter sede en España e estar inscritas no rexistro correspondente no noso país.
   • Proxectos impulsados e desenvolvidos por un grupo de varios estudantes (mínimo tres, non se aceptarán iniciativas individuais).
   • É un requisito fundamental que os voluntarios que presentan o proxecto acrediten estar a cursar estudos en centros universitarios con sede en España ou que os finalizaran con posterioridade ao 30 de setembro de 2020. A súa acreditación poderá realizarse mediante documentos como resgardos de matrículas, notas, xustificante da universidade etc. Nos resgardos presentados debe figurar o nome completo do estudante, curso académico e nome da universidade.
   Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022
   • 1º Premio: recoñecemento e axuda de 10.000 euros que se destinarán ao proxecto concreto que están a desenvolver.
   • Cinco segundos premios: premio conmemorativo e axuda de 5.000 euros a cada un dos cinco proxectos premiados, que se destinarán ao proxecto concreto que están a desenvolver.

   Contacto:

   Fundación Mutua Madrileña

   tel.: 91 171 82 15

   enderezo electrónico: premios@fundacionmutua.es

   2º Concurso de ilustración TorrentJove
   • Podrán participar aqueles que teñan entre 12 e 25 anos.
   • A obra presentada deberá ser orixinal e inédita. Consistirá nun debuxo que ilustrará o texto proposto pola organización, que en esta edición toma como referencia a Declaración Universal dos Dereitos do Animal, trasladando a mensaxe a parte da idea que transmita dito texto.
   • A técnica será libre, e a dimensión do soporte no que se presentará a obra terá como medidas máximas: 29,7 cm x 42 cm, é decir, tamaño DIN A3.
   • Admítense ata dúas ilustracións por participante
   • As obras en soporte papel, xunto coa ficha de inscrición, enviaranse ao enderezo postal de L'Espai e as obras en formato dixital deberán enviarse como arquivo PNG a torrentjovedibuix@gmail.com, xunto cunha copia da ficha de inscrición
   Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2022

   Establécense dous premios de 250 euros cada un.

   Contacto:

   l'Espai

   Edificio Metro, 2º andar. Avda. al Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

   Tel.: 96 111 18 53

   Email: torrentjovedibuix@gmail.com

   XVI Concurso "Buscamos Imaxe"
   • As obras presentadas deben de ser orixinais, estar relacionadas co tema da campaña e non ter sido premiadas en ningún outro certame ou concurso.
   • Deberá incorporarse dentro do deseño como elemento imprescindible o concepto '3 de decembro. Día Internacional das Persoas con Discapacidade'.
   • Aceptaranse obras dixitalizadas en formato TIFF ou JPG cunha resolución de 300 ppp e un tamaño mínimo de 210x297 mm. Toda proposta debe presentarse en formato vertical.
   Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

   1º Premio: 600 €

   2º Premio: 300 €

   Contacto:

   Fundación Dfa

   Tel: 976 59 59 59

   Mail: comunicacion@fundaciondfa.es

   Formulario de contacto.

   XIII Concurso de Curtas RNE
   • Poden participar realizadores de nacionalidade española ou estranxeira con residencia en España.
   • Para participar, haberá que encher previamente o formulario de inscrición.
   • Os traballos deben estar realizados entre o 1 de xaneiro 2021 e o 12 de setembro 2022.
   • Admitirase ata un máximo de dúas curtametraxes por participante.
   • Os traballos deberán de ser orixinais e de tema libre.
   • Os traballos de vídeo ou animación deberanse crear en formato dixital. O tamaño final do arquivo ten que ter un máximo de 900 MB, cun ancho de xanela de 1920x1080 px (FHD).
   • As curtas non poderán ter unha duración superior aos catro minutos (coas transicións inicial e final incluídas).
   • No caso de que as curtametraxes teñan son falado, serán admitidos en calquera das linguas oficiais do Estado, a condición de que figuren con subtítulos en castelán.
   Data: Data de inscrición Ata o 04/11/2022

   O premio consiste na cantidade de 3.500 euros (IVE INCLUÍDO) que o gañador se compromete a reinvestir nunha produción cinematográfica que se expoñerá o ano seguinte na gala de entrega do Premio de Curtos Cinematográficos RNE-Fundación SGAE.

   Igualmente, Fundación SGAE negociará co gañador a posibilidade de participar nalgún festival de Curtametraxes, a condición de que sexa socio da Sociedade Xeral de Autores e Editores.

   Todos os traballos admitidos poderanse visualizar na páxina web do certame. Os 10 finalistas colgaranse tamén na plataforma de RTVE en YouTube.

   Os usuarios da web de Radio Nacional de España teñen a posibilidade de elixir a súa curtametraxe favorita entre os 10 finalistas. Poderán votalo entre os días 14 e ao 21 de novembro. O traballo que máis votos obteña recibirá o Premio do Público, que non terá dotación económica a non ser que coincida coa curtametraxe gañadora do primeiro premio do concurso

   Contacto:

   Radio Nacional de España (RNE)

   Casa da Radio

   Avda. Radio Televisión, 4

   28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

   Tel.: (+34) 91 346 10 00

   Formulario de contacto

   2º Concurso de Microrrelatos TorrentJove
   • Mozos entre 12 e 25 anos.
   • Os textos presentados deberán ser orixinais e inéditos, inspirándose nunha das fotografías, ou colección, propostas pola Organización que foron premiadas en edicións do concurso de fotografía TorrentJove (ver fotografías propostas en www.torrentjove.com ).
   • Admítense ata dous microrrelatos por participante.
   • O texto deberá ter unha extensión máxima de 300 palabras. Deberase redactar con letra (fonte) Arial e un tamaño de 11 puntos en calquera procesador de textos, e deberá acompañarse de título (as palabras utilizadas neste non computarán na extensión do texto).
   • As obras enviaranse por correo-e a torrentjovemicrorrelato@gmail.com en arquivo PDF indicando no nome do arquivo o título do texto. Xunto coas obras achegarase a ficha de inscrición.
   Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2022

   Establécense dous premios de 250 euros cada un.

   Contacto:

   l'Espai

   Edificio Metro, 2ª planta. Avda. ao Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

   Tel.: 96 111 18 53

   Email: torrentjovemicrorrelato@gmail.com

   Dillo a quen maltrata
   • A temática á que deben axustarse os traballos é: "A violencia de xénero".
   • As obras deben de estar escritas en golego ou castelán.
   •  Cada participante poderá enviar un máximo de tres cartas.
   • Todos os traballos que se presenten deberán ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores concursos.
   Data: Data de inscrición

   1º Premio: Tablet 10,4" 32GB valorada en 259,00 €.

   2º Premio: Tablet 10,1" 32GB valorada en 169,00 €.

   3º Premio: Lector de libros tinta electrónica 6" 8GB valorado en 119,00 €.

   Contacto:

   Concello de Lalín

   Praza de Galicia nº1

    36500 - Lalín (Pontevedra)

   Tel:  986 787 060

   Mail: igualdade@lalin.org

   Publicación: BOP 19/09/2022

   X Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
   • Poderá participar calquera autor ou autora que traballe coa fotografía con independencia da súa nacionalidade, tendo en conta que no fallo do Xurado pesará de modo especial a súa inserción no discurso da fotografía contemporánea.
   • As/os autoras/é participantes deberán presentar un proxecto fotográfico realizado en calquera data comprendida entre outubro de 2012 e outubro de 2022, e que non fose subvencionado ou obxecto de bolsas na súa totalidade anteriormente noutro certame, nin editado na súa totalidade en calquera soporte, con total liberdade respecto ao tema e á técnica.
   • Os proxectos poderán presentarse de dúas formas:
    • 1ª.- Comprimir os arquivos de toda a documentación solicitada na Base 5ª nun só arquivo (formatos: zip, rar, gz, tar, tar.gz, 7z) que non excederá de 20 Mb, e envialo desde: http://outonofotografico.com
    • 2ª.- Enviar o arquivo comprimido coa documentación completa solicitada na Base 5ª nun CD, DVD ou pendrive USB, por correo ou por medio de calquera empresa de transporte a: Difusora de Letras, Artes e Idea: Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. San Benito da Veiga 33B [O Cimbro - Costa da Ver] 32711 Sabadelle, Pereiro de Aguiar (Ourense)
   Data: Data de inscriciónDende o 07/09/2022 ata o 23/10/2022

   Concederase un único premio consistente na produción dunha exposición e/ou a publicación dun libro.

   Contacto:

   Festival Outono Fotográfico

   correo-e: festival@outonofotografico.com

   www.facebook.com/outonofotografico

   Juvenes Translatores 2022
   • A participación está reservada aos centros de ensino secundario. Os centros deberán: estar situados nun Estado membro da UE; estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios Estados membros da UE; presentar de 2 a 5 participantes nados en 2005; ter acceso a internet e dispoñer dos equipos informáticos necesarios (ver o punto 1.4 das bases).
   • Para participar no concurso debe seguirse un proceso de inscrición en dúas fases. Os Institutos de Educación Secundaria deben inscribirse no sitio web https://ec.europa.eu/translatores. A inscrición pode realizarse en calquera das vinte e catro linguas oficiais da UE. Só se admitirá unha inscrición por cada centro.
   • Entre os centros que se inscribiron efectuarase un sorteo electrónico ao azar para seleccionar aqueles que participarán no concurso, un total de 705. Cada centro poderá presentar de 2 a 5 participantes. Os seus nomes e os pares de linguas que elixisen deberán consignarse na plataforma do concurso antes das 12 do mediodía do 16 de novembro de 2022 como moi tarde.
   • A proba terá lugar 24 de novembro de 2022, de 10.00 a 12.00 h. e efectuarase ao mesmo tempo en todos os centros participantes. A DG Tradución avaliará todas as traducións e designará unha tradución gañadora por cada Estado membro da UE.
   Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022

   A DG Tradución avaliará todas as traducións e designará unha tradución gañadora por cada país da UE. A listaxe de gañadores anunciarase a principios de febreiro de 2023, como moi tarde.

   Convidarase aos gañadores e ás gañadoras á cerimonia de entrega de premios que se celebrará en Bruxelas na primavera de 2023.

   Contacto:

   DG Tradución - Comisión Europea

   Representación en Madrid

   Paseo da la Castellana, 46

   28046 Madrid (España)

   Tfno.: +34 914 238 038 (Luís González)

   Email: dgt-madrid@ec.europa.eu

   Representación en Barcelona

   Passeig de Gràcia, 90

   08008 Barcelona

   Tfno.: +34 934677813 (Mireia Martínez Bou)

   Email: dgt-barcelona@ec.europa.eu

   Premio de Fotografía Humanitaria Luís Valtueña
   • - Poderán participar fotógrafos e fotógrafas (profesionais ou non) de calquera nacionalidade, maiores de idade.
   • - As fotografías presentadas deberán narrar unha historia relacionada con algún destes temas: a saúde, os desastres naturais, a acción humanitaria, a cooperación internacional, a exclusión social, a vulneración dos dereitos humanos...
   • - Cada participante poderá presentar unha única solicitude a esta convocatoria.
   • ...
   Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

   Premio único de 6.000 euros.

   Ademais, todas as obras seleccionadas, tanto a serie gañadora como as finalistas, formarán parte do catálogo e da exposición colectiva e itinerante que producirá Médicos do Mundo.

   Bases concurso

   Contacto:

   Premio Internacoinal Luís Valtueña

   C/ Conde de Vilches, 1528028, Madrid, España

   Tlf: 91 543 60 33

   Formulario de contacto

   ROCA One Day Design Challenge España 2022
   • Ter idades comprendidas entre 18 e 29 anos, cuxa data de nacemento sexa entre o 23 de outubro de 1992 e o 22 de outubro de 2004.
   • Ser estudantes de deseño e mozos profesionais con domicilio en territorio de España.
   Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2022
   • 1º Premio: 3.000 €.
   • 2º Premio: 2.000 €.
   • 3º Premio: 1.000 €.

   Contacto:

   ROCA

   Mail: designchallenge.sp@roca.net

   Formulario de contacto.

   XXXVI Concurso de Fotografía de Leioa
   • Poderán participar cantos autores e autoras o desexen.
   • As modalidades que poderán presentarse son: branco e negro, cor, iphoneografías ou fotografías tomadas con teléfonos móbiles.
   • O tema é libre e as obras deberán ser orixinais e inéditas. Os traballos non poderían ser premiados noutros concursos.
   • Presentaranse obrigatoriamente montadas con traseira en passpartú ou cartón pluma de 3 mm. de grosor como máximo e de medidas estándar 30 x 40 cm. A xanela é obrigatoria e deberá ter unha anchura máxima de 30 cms e unha altura máxima de 20 cms. No caso de fotografías apaisadas e unha anchura máxima de 20 cms e unha altura máxima de 30 cms para fotografías verticais.
   • As obras deberán ir acompañadas do boletín de inscrición.
   • Poderán ser enviadas por correo certificado ou entregadas directamente.
   Data: Data de inscrición Ata o 17/10/2022
   • Premio fotografa en Cor: 400 euros e diploma.
   • Premio fotografa en Branco e Negro: 400 euros e diploma.
   • Mellor bloque de tres fotografas: 400 euros e diploma.
   • Mellor fotógrafo/a local: 250 euros e diploma.
   • Premio fotografa votación popular: 50 euros, 2 carnés anuais Amiga/o Kultur Leioa.

   Contacto:

   KULTUR LEIOA

   Praza José Ramón Aketxe, 11

   48940 - LEIOA (Bizkaia)

   Tfno.: 94 607 25 70

   Email: infokultur@leioa.net

   XXXIV Concurso de “Novos creadores de Pintura e Escultura" Benidorm 2022

   Ter entre 14 e 35 anos.

   Data: Data de inscrición Ata o 30/12/2022

   1.000 € por modalidade (pintura e escultura).

   Premio especial á mellor obra das realizadas por menores de 18 anos : 100€.

   Contacto:

   Centro de información Xuvenil de Benidorm

   Praza SS.MM. Reyes de España nº 1

   03501 - Benidorm (Alacante)

   Tel: 96 585 30 41

   Mail: juventud@benidorm.org

   II Certame de Fotografía Compostela Photo

   Poderán participar neste certame todas aquelas persoas maiores de 18 anos, nacidas ou residentes en calquera lugar do mundo, en calidade de profesionais ou afeccionados á fotografía.

   Cada candidato poderá participar cun máximo de 3 fotografías, que se presentarán en formato dixital, cunha resolución de 300 ppp.

   Cada participante deberá xuntar un documento en formato pdf no que figure a imaxe, o título e o ano de realización, os datos persoais (...)

   Data: Data de inscrición Ata o 10/11/2022

   As obras seleccionadas exhibiranse en dous formatos:

   • - EXPOSICIÓN ONLINE:  na que se exhibirán as fotografías seleccionadas así coma toda a información relativa á súa autoría. Dita exposición difundirase a través das diferentes canles de comunicación durante o período de duración do Compostela Photo Fetival (a través da web http://compostelaphoto.santiagocentro.gal)
   • - ESPAZO URBANO: Do total das fotografías seleccionadas elixiranxe cinco que participarán na exposición urbana nos portóns dos garaxes da seguinte edición.

   BASES CERTAME

   Contacto:

   Fundación Santiago Centro, Área ComercialRúa Xosé Chao Rego, 815705 Santiago de Compostela

   Tlf: 981 554 295

   E-mail: compostelaphoto@santiagocentro.gal

   Concurso Reporteiros na Rede.

   Poderán participar todos os estudantes de ESO, Bacharelato ou Ciclos Formativos (idade límite 20 anos) de centros educativos situados en territorio español coordinados por un profesor do seu centro.

   Data:

   O prazo de entrega dos artigos escritos e dos vídeos comezará desde o momento da inscrición e funalizará o 7/02/2023

   Data de inscriciónDende o 20/09/2022 ata o 17/01/2023

   Artigo Escrito:

   • Na modalidade de Ciencia "e Tecnoloxía":
    • -Bacharelato e Ciclos Formativos: 1.150 €
    • -ESO: 1.150 €
   • Na modalidade de Mobilidade "":
    • -Bacharelato e Ciclos Formativos: 1.150 €
    • -ESO: 1.150 €
   • Na modalidade de Educación "Financeira":
    • -Bacharelato e Ciclos Formativos:1.150 €
    • -ESO: 1.150 €

   Peza Audiovisual Curta: para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns:

   • Na modalidade de Ciencia "e Tecnoloxía":1.150€
   • Na modalidade de Mobilidade "": 1.150€
   • Na modalidade de Educación "Financeira": 1.150€

   Áreas temáticas:

   • Ciencia-tecnoloxía: o contido deberá estar relacionado co desenvolvemento do pensamento científico e abordar os saberes ou coñecementos científicos relativos á física, a química, a bioloxía, a xeoloxía, as matemáticas, a tecnoloxía e a sustentabilidade.
   • «Artigo Escrito»: os participantes -individualmente ou en grupos de dous alumnos- realizarán un artigo de divulgación por cada unha das áreas temáticas ás que opten. Enviarase á dirección aulaenred@fundacionibercaja.es
   • «Peza Audiovisual Curta (vídeo)»: os participantes -en grupos de ata cinco alumnos- realizarán un vídeo de divulgación por cada unha das áreas temáticas ás que opten.

   Inscricións a partir do 20/09/2022 nesta ligazón: https://www.fundacionibercaja.es/concurso-reporteiros-en-a-rede-2023/

   Contacto:

   Fundación Ibercaja.

   C/ Joaquin Costa, 13, 50001 Zaragoza.

   Tlf: 976 97 19 01

   Formulario de contacto

   Premio Celia Amorós de Ensaio
   • Poderán participar autoras sen límite de idade, admitíndose traballos realizados a nivel individual ou por un equipo de investigación.
   • As obras deberán ser inéditas e poderán ser escritas en calquera das linguas cooficiais do Estado, acompañadas de tradución en lingua castelá.
   • ...
   Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2022

   Establécese un único premio con dotación económica de VINTE MIL EUROS (20.000 €), incluíndo os impostos que correspondan segundo a lexislación vixente.

   Ambos serán publicados polo Instituto das Mulleres formando parte do catálogo de publicacións do organismo.

   Publicación (extracto convocatoria): BOE 23/06/2022

   Base de datos Nacional de Subvencións (BDNS): Identific: 639737

   Contacto:

   Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades

   C/ Pechuan, 1.28002 Madrid.

   28027 Madrid

   Teléfono: 914 528 500

   18º Concurso de fotografía TorrentJove
   • Mozos entre 16 e 35 anos, de calquera lugar do mundo.
   • Cada participante poderá presentar ata un máximo de tres fotografas. Terán un tamaño mínimo de 20x25 cm e un máximo de 30x40 cm. Débense presentar en papel fotográfico e en formato dixital (o arquivo dixital enviarase a torrentjovefoto@gmail.com , as obras en papel fotográfico enviaranse por correo á dirección postal de L'Espai)
   • As fotografías que se presenten deben mostrar o comportamento dos animais (insectos, aves, mamíferos...) a través de retratos ou escenas de acción, reflectindo con fidelidade as situacións naturais e a orixinalidade da contorna (natural, rural, urbano).
   • Dúas modalidades:
    • Imaxes de animais no seu hábitat natural, composicións na contorna da natureza.
    • Na súa relación co ser humano, no espazo doméstico (no medio rural, no fogar, na cidade).
   Data: Data de inscrición Ata o 08/10/2022
   • Primeiro premio: 700 euros.
   • Segundo premio: 600 euros.
   • Premio á mellor colección (non é unha modalidade é un premio do xurado ao conxunto do traballo presentado de 3 fotografías): 1.100 euros.
   • Premio á mellor fotografía de autor/a local: 600 euros.

   Contacto:

   l'Espai

   Edificio Metro, 2ª planta. Avda. ao Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

   Tel.: 96 111 18 53

   Email: torrentjovefoto@gmail.com

   VII Concurso de Fotografía e III Concurso de Vídeo "XENEROSIDADE"
   • Toda obra presentada debe ser orixinal, inédita (non publicada en ningún soporte, incluído dixital) con crítica e comunicativa e non estar pendente de votación ou ser premiada noutro concurso.
   • O tema central desta quinta edición é: O acceso á xustiza das mulleres con discapacidade. ¡Xustiza para todas!: Polo dereito a un acceso á xustiza sen discriminación.
   • As obras a concurso de fotografía han de ser remitidas en formato dixital cunha resolución mínima de 300 píxeles por polgada ao seguinte correo electrónico: coordinacion@fundacioncermimujeres.es co asunto: VII Concurso de Fotografía "Xenerosidade" 2022.
   • As obras para o concurso de vídeo poderán ser remitidas por Wetransfer ao correo electrónico: coordinacion@fundacioncermimujeres.es co asunto: III Concurso de Vídeo "Xenerosidade" 2022.
   Data:

   Outorgaranse tres premios, por cada unha das categorías de fotografía e vídeo, dotados economicamente da seguinte maneira:

   • 1er. premio: 3.000 euros
   • 2º premio: 2.000 euros
   • 3er. premio: 1.000 euros

   Baixo o título ¡Xustiza para todas!: Polo dereito a un acceso á xustiza sen discriminación, o obxectivo este ano é visibilizar os obstáculos que enfrontan as mulleres con discapacidade para acceder á xustiza, en particular con respecto á explotación, a violencia e o abuso, debido aos estereotipos nocivos, a discriminación e a falta de axustes razoables e procesuais, que poden dar lugar a que se dubide da súa credibilidade e desestímense as súas acusacións.

   Contacto:

   FUNDACIÓN CERMI MULLERES

   Rúa Recoletos, 1 Baixo - 28001 (Madrid)

   Tel.: 91 590 73 61

   Correo electrónico: coordinacion@fundacioncermimujeres.es

   Premios "Alianza STEAM polo talento feminino, Nenas en pé de ciencia"
   • Centros educativos de ámbito nacional, sostidos con fondos públicos, que impartan ensinos non universitarios.
   • Entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro que teñan entre os seus obxectivos o fomento das vocacións STEAM
   • Os proxectos educativos, materiais curriculares ou innovacións educativas e formativas, deberán realizarse durante os dous anos anteriores a esta convocatoria e ter repercusión na teoría e/ou práctica educativa ou formativa
   Data: Data de inscrición Ata o 07/10/2022

   Outorgaranse 3 premios por modalidade, coa seguinte dotación:

   • 1º premio: 5.000 €
   • 2º premio: 3.000 €
   • 3º premio: 2.000 €

   Modalidades:

   • Premio para centros educativos de Educación Infantil e Primaria.
   • Premio para centros educativos de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.
   • Premio para centros educativos de Formación Profesional de grao medio.
   • Premio para centros educativos de Formación Profesional de grao superior.
   • Premio para entidades ou organizacións públicas ou privadas.

   Solicitudes: cumprimentaranse de forma telemática na sede electrónica do Ministerio de Educación e FP https://sede.educacion.gob.es

    Contacto:

    Ministerio de Educación e Formación Profesional

    Rúa Alcalá, 34 (28014 - Madrid)

    Tel.: 91 701 85 69

    correo-e: unidadigualdad@educacion.gob.es

    Base de Datos Nacional de Subvención: BDNS (Identif.) 644717

    1er Premio Internacional de Libro Ilustrado Lembrando a Barbara Fiore
    • O Premio está aberto a proxectos de libros ilustrados e cómics que presenten un concepto orixinal, de carácter de álbum, cómic, silent book, divulgación e/ou narrativo.
    • Poderán participar autores/as maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, con ou sen traballo publicado
    • Cada participante poderá presentar un máximo de tres traballos.
    Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

    Premio único de 5.000 euros. (dos que 1.500 son un anticipo de dereitos de autor para a publicación da obra)

    Contacto:

    Editorial Barbara Fiore

    Rúa Huetor Veiga 11, Poligono Juncaril,Albolote 18220, Granada.

    Tlf: 958175303

    E-mail: info@barbarafioreeditora.com

    Formulario de contacto.

    Concurso Nacional "Unha Constitución para todos" 2022
    • Establécense 4 modalidades:
     • Modalidade A: 1º a 3º de Educación Primaria.
     • Modalidade B: 4º a 6º de Educación Primaria.
     • Modalidade C: Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional Básica..
     • Modalidade D: Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
    • O tema dos traballos será a "Constitución Española, unha Constitución para todos".
    • Os traballos serán individuais.
    • Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
    • Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
    • Deberase achegar un certificado do director do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e os alumnos participantes.
    • Deberase cumprimentar e rexistrar o formulario de inscrición que será accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional sede.educacion.gob.es, sección "Trámites e servizos".
    Data: Data de inscrición Ata o 17/10/2022

    Un diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie para cada modalidade por un importe máximo de 800 euros.

    Publicación: BOE 03/09/2022 (extracto convocatoria)

    Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 646566 (resolución convocatoria)

    Contacto:

    Ministerio de Educación e Formación Profesional

    Tfno: 91 701 82 46

    Correo-e: programas.centros@educacion.gob.es

    FIVO | III Festival Internacional de videoclips de Oviedo
    • Non hai límite de obras por autor, sempre que se realizasen con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021.
    • Todas as pezas presentadas ao concurso deben ser orixinais. Os participantes ratifican a través da sinatura das bases legais que posúen a autoría e por tanto os dereitos de propiedade intelectual (ou da licenza autorizada do uso da peza polos seus propietarios), ademais da cesión do dereito da imaxe das persoas que aparezan.
    • Non serán seleccionadas aquelas obras que fosen enviadas a anteriores edicións deste Festival.
    • Establécense catro seccións dentro do festival.
     • Sección Oficial: Concurso de videoclips de carácter internacional.
     • Mostra Nacional: Mostra de videoclips nacionais.
     • Sección Asturias: Concurso de videoclips realizados por directores/as asturiano/as.
     • Documental de música: Mostra de documentais musicais (curtametraxes e longametraxes).
    • O tema da obra para presentar é libre, pero excluiranse aqueles contidos violentos que poidan ferir a sensibilidade do público.
    • O envío das obras e o seu rexistro só se poderá realizar a través do correo fivo.oviedo@gmail.com especificando o autor ou a autora do traballo.
    Data: Dende o 24/11/2022 ata o 26/11/2022Data de inscrición Ata o 12/10/2022

    Establécense tres premios principais.

    • Premio Sección Oficial: 1000 euros (MIL euros).
    • Premio RTPA a mellor videoclip asturiano: 500 euros (CINCOCENTOS euros).
    • Premio Carné Xove Europeo: 500 euros (CINCOCENTOS euros). Premio patrocinado polo Programa Carné Xove Europeo do Instituto Asturiano da Mocidade dirixido a novos realizadores nados e/ou residentes no Principado de Asturias e que ao termo do festival sexan menores de 30 de anos

    Contacto:

    FIVO

    Correo-e: fivo.oviedo@gmail.com

    XVI Premio Paco Rabal de Xornalismo Cultural
    • -Ao premio poderán concorrer todos os artigos aparecidos en medios escritos, en soporte físico ou dixital, con calquera periodicidade e difusión, e publicados orixinalmente en calquera das linguas oficiais do Estado español entre o 16 de outubro de 2021 e o 15 de outubro de 2022, ambos inclusive.
    • -Os traballos deberán reflectir preferentemente algún aspecto sobre o exercicio interpretativo, xa sexa no terreo dos actores e actrices, a danza, a dobraxe ou a dirección escénica
    • -Os artigos que opten ao premio deberán remitirse, en formato pdf ou similar
    • ...
    Data: Data de inscrición Ata o 23/10/2022
    • Primeiro premio: 5.000 euros máis trofeo conmemorativo.
    • Segundo premio/accésit: 3.000 euros.
    • Categoría Nova Promesa:1.000 euros.

    Contacto:

    Fundación AISGE

    C/ Ruiz Alarcón, 11, Madrid

    Tlf: 915 21 04 12

    E-mail: fneira@fundacionaisge.es

    9º Concurso de Composición para Banda Sinfónica «Josep Maria Lleixà Subirats»
    • A participación no concurso está aberta a todas as compositoras/es, que teñan a súa residencia habitual no Estado español e no Alguerho - Italia. A FCSM poderá solicitar a acreditación da residencia do concursante.
    • A composición deberá ser clasificada dentro da modalidade de Obra "Sinfónica para Banda de Música".
    • A obra terá unha duración mínima de dez minutos e máxima de quince
    • Os concursantes presentarán a partitura completa impresa e encadernada, en exemplar triplicado en papel tamaño DIN A-3.
    Data: Data de inscrición Ata o 07/11/2022

    2.500 euros e un diploma acreditativo.

    Contacto:

    Federación Catalá de Societats Musicals

    Tlf: 616 89 46 79

    Formulario de contacto

    Istagram: https://www.instagram.com/lafcsm/

    Fb: https://www.facebook.com/lafcsm/

    Concurso de creacións artísticas Protocolo de Actuacións ante acoso sexual 2022

    As presentacións deben ser nos seguintes formatos:

    • - Cartel: entregarase o cartel en formato jpg con 300 ppp.
    • - Vídeo: o vídeo terá unha duración de 2 minutos como máximo e 1 minuto mínimo. Admitiranse vídeos realizados con dispositivos móbiles ou en plataformas dixitais creadas para tal fin (TikTok ou similar) sempre que estean libres de publicidade e que conten cos permisos de reprodución e difusión pertinentes.
    • - Podcast: terá unha duración mínima de 5 minutos e máxima de 10 minutos. Entregarase un arquivo en formato mp4.
    • - Microrrelatos ou micropoemas: a extensión máxima será de 200 palabras. Entregaranse en formato pdf.
    Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022
    • Primeiro premio: 300 €
    • Segundo premio: 200 €

    Contacto:

    Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC

    Edificio de Servizos Administrativos ,15403 Campus Esteiro, Ferrol

    E-mail: oficina.igualdade@udc.gal

    Tlf atención ao alumnado: 881 01 11 11

    X Concurso de traballos académicos con perspectiva de xénero "Ángeles Alvariño"

    -Poderán presentarse os traballos de fin de grao (TFG) e de fin de mestrado (TFM) defendidos no curso 2021/22 en calquera das titulacións oficiais de grao e mestrado impartidas na UDC.

    Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022
    • -Primeiro premio TFG: 800 € e diploma acreditativo;
    • -Segundo premio TFG: Lote de libros e diploma acreditativo.
    • -Primeiro Premio TFM: 800 € e diploma acreditativo.
    • -Segundo Premio TFM: Lote de libros e diploma acreditativo

    Contacto:

    Oficina para a Igualdade de Xénero da UDC

    Edificio de Servizos Administrativos ,15403 Campus Esteiro, Ferrol

    E-mail: oficina.igualdade@udc.gal

    Tlf atención ao alumnado: 881 01 11 11

    XX Premio Internacional de poesía J.G. de Biedma
    • -O Tema dos poemas é de libre elección.
    • -A extensión como máximo será de 100 versos.
    • -O xurado estimará a calidade poética e o reflexo dalgún aspecto da realidade do noso tempo.
    Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

    Primeiro premio: 2000 euros.

    Segundo premio: 1000 euros.

    Contacto:

    Concello de Nava de la Asunción

    Pl. Maior, 1, 40450 - Nava de la Asunción (Segovia)

    Tlf: 921 58 00 36

    E-mail: info@navadelaasuncion.org

    XIX Premio Nacional de Poesía Nova 'Grande Aguirre'
    • O/o autor/para debe ser residente en España e a súa idade non debe de superar os 30 anos cumpridos antes do 21 de marzo de 2023.
    • A obra debe de estar escrita en castelán.
    • A extensión estará comprendida entre os 500 e os 1000 versos ou liñas.
    • Os traballos serán rigorosamente orixinais e inéditos e non premiados en ningún outro certame.
    Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2022

    5.000€, publicación do libro dentro da Colección Literaria Universidade Popular e a entrega de 25 exemplares.

    Contacto:

    Universidad Popular José Hierro

    Avenida Baunatal nº18

    28701 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

    Tel: 916 588 992

    Mail: premiograndeaguirre@ssreyes.org

    XXIX Concurso de Noveis Deseñadores de Moda de Camariñas
    • Poden concorrer a esta convocatoria todos os noveis deseñadores con independencia da súa nacionalidade ou país de residencia, nos que concorra algunha das seguintes circunstancias:
     • a) Alumnos e alumnas que estean cursando estudos en centros, escolas e academias que impartan ensinanzas de deseño e técnicas de confección, teñan ou non, os seus estudos rematados.
     • b) Todas aquelas persoas, vinculadas ao mundo do deseño, que aínda sendo profesionais no campo da moda, por manter unha relación contractual ou autónoma con algunha empresa do sector, non formen parte do seu equipo de deseño. 
    • Cada aspirante presentará unha colección composta por 4 deseños.
    • O tema e a modalidade á que poden optar é libre tanto para moda masculina como feminina, con todas as súas variantes; quedan excluídos os deseños de moda infantil.
    • Todos os deseños teñen que ter aplicado encaixe de Camariñas.
    Data: Data de inscrición Ata o 02/12/2022
    • 1º Premio: 2100 €
    • 2º Premio: 1200 €
    • 3º Premio: 600 €
    • Premio á colección más comercial: 600 €

    Farase entrega a cada un dos finalistas no concurso dun diploma que acredite a súa participación no XXIX Concurso de Noveis Deseñadores.

    Contacto:

    Concello de Camariñas

    Pza. da Insuela, 57 E

    15123 Camariñas ( A Coruña)

    Tel.: 981 737 004

    E-correo: correo@camarinas.net

    Publicación: BOP 23/08/2022

    Concurso de Escultura Cerámica en Quinta Alegre
    • Participación aberta a creadoras e creadores de calquera nacionalidade, residan ou non na cidade de Granada e que sexan maiores de 18 anos.
    • Realización dunha peza de escultura cerámica. Tamén se aceptarán un conxunto de pezas que todas elas unidas e inseparablemente constitúan un todo que de lugar a unha escultura única. A proposta ha de constar dalgún elemento que faga referencia á cerámica tradicional granadina. Esta chiscadela "" ao pasado debe atoparse na técnica, o esmaltado, o tipo de forno, o material, os motivos, a forma, o colorido, ou en calquera outro apuntamento que transmita a tradición. Trátase de reinterpretar cunha peza contemporánea o pasado da cerámica.
    • A medida mínima da peza será de 50 centímetros de alto. Non hai límite máximo. O participante terá que valorar o tamaño tendo en conta que os dez finalistas expoñerán a peza. Non poderá exceder un peso de 80 kg...
    Data: Data de inscrición Ata o 01/11/2022
    • Primeiro premio: 5.000€
    • Mención I: 1.000€
    • Mención II: 600€

    Contacto:

    AEDAS Homes

    tel.: 900 264 096

    e-correo: info@aedashomes.com

    VII Certame de Fotografía “Enfócache contra a violencia machista”
    • Ser maior de 16 anos.
    • Cada colección presentada constará de cinco fotografas.
    • As imaxes deben ser orixinais, inéditas e non premiadas anteriormente.
    • A realización das fotografías será dixital.
    Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

    1º Premio: 1.000 €

    2º Premio: 650 €

    3º Premio: 350 €

    Contacto:

    Deputación de Albacete- Unidade de Igualdade

    Paseo da Libertadnº 5 - 2ª planta

    02001- Albacete

    Tel: 967 59 53 00

    Publicación: BOPA 11/07/2022

    XI Edición Certame Nacional de Pintura e Arte Dixital (CARSARTE) Data: Data de inscriciónDende o 07/11/2022 ata o 21/11/2022

    Modalidade Pintura:

    1º Premio: 3.000 €

    2º Premio: 2.000 €

    3º Premio: 700 €

    Modalidade Arte Dixital:

    1º Premio : 900 €

    Contacto:

    CARSA

    Estrada de Asúa nº 6

    48930 - Getxo (Biscaia)

    Tel: 94 480 51 83

    Mail: certamen@carsa.es

    26º Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luís Valtueña
    • Poderán participar fotógrafos e fotógrafas -profesionais ou non-, de calquera nacionalidade, maiores de idade e afíns ao enfoque documental e/ou fotoperiodístico.
    • As fotografías presentadas deberán narrar unha historia relacionada con algún destes temas: a saúde, os desastres naturais, a acción humanitaria, a cooperación internacional, a exclusión social, a vulneración dos dereitos humanos, os conflitos armados, os colectivos vulnerables, as poboacións refuxiadas e/ou poboacións migrantes. Prestarase especial atención a aquelas historias de interese que non se cobren nin difunden o suficiente ou son pouco coñecidas, para contribuír á súa divulgación e reflexión.
    • As fotografías deberán presentarse en formato JPEG (*.jpg) con minímo 3000px no seu lado máis longo, e recoméndase utilizar o modelo de cor sRGB ou escala de grises Gamma 2.2.*.
    Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022
    • A dotación do Premio Luís Valtueña é de 6.000 €.
    • Ademais, todas as obras seleccionadas, tanto a serie gañadora como as finalistas, formarán parte do catálogo e da exposición colectiva e itinerante que producirá Médicos do Mundo.

    Contacto:

    Premio Internacional Luís Valtueña. Fotografía Humanitaria

    R/ Conde de Vilches, 15. 28028- Madrid

    tel.: 91 543 60 33

    XXXVII Certame Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia"
    • Poderán participar guitarristas de calquera nacionalidade, sempre que non cumprisen os 35 anos a data de celebración do Certame, nin obtivesen o primeiro premio do mesmo en convocatorias anteriores.
    • O XXXVII Certame Internacional de Guitarra Clásica "Andrés" Segovia constará de dúas probas eliminatorias e unha final, que terán carácter público.
    • As interpretacións en todas as probas deberán realizarse de memoria.
    Data: Dende o 22/11/2022 ata o 26/11/2022Data de inscrición Ata o 14/11/2022
    • Primeiro premio "Andrés Segovia" , dotado con 10.000 euros e unha guitarra de concerto modelo "Mestre" edición especial "Andrés Segovia" , do luthier de La Herradura Stephen Hill.
    • Segundo premio "Andrés Segovia", dotado con 4.000 euros e unha guitarra modelo exclusivo para o certame, do equipo de Guitarras Alhambra dirixido polo luthier Javier Mengual.
    • Terceiro premio "Andrés Segovia" , dotado con 2.000 euros.
    • Premio Especial "Leo Brouwer", dotado con 700 euros, pola mellor interpretación da obra obrigada.
    • Premio "Asociación de Amigos de La Herradura", dotado con 300 euros, como estímulo ao guitarrista máis novo que supere a primeira proba.

    Contacto:

    Secretría Técnica do Certame Andrés Segovia

    Oficinas Municipais de La Herradura

    Avenida Prieto Moreno, s/n. Centro Cívico, 2ª planta.18697- A Ferradura (Selecta)

    tel.: 958 640 425

    e-correo: secretaria@certamenandressegovia.com

    II Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fantasía e Ciencia Ficción "Elia Barceló"
    • Poderán concorrer a este premio todos os/as autores/as maiores de idade e de calquera nacionalidade, xa sexa un único autor do conxunto de ilustracións máis o texto literario ou dous autores (un da parte gráfica e o outro da parte literaria) con obras inéditas (non publicadas en ningún medio físico ou dixital), sen compromisos de edición con terceiros, e orientadas a idades comprendidas entre os 3 e os 10 anos con textos escritos en español ou inglés.
    • No álbum ilustrado a presentar a ilustración debe ter un peso específico igual ou superior ao do texto. Ambos se han de complementar de modo que o conxunto sexa unha entidade propia, coherente e harmónica.
    • A extensión ha de estar comprendida entre as 28 e as 36 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas). Tamaños posibles (ancho x alto): 210 x 210 mm, 210 x 240 mm, 210 x 260 mm e 210 x 290 mm.
    • A técnica artística a empregar nas ilustracións é totalmente libre, aínda que se requirirá que sexa a cor...
    Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022

    Establécese un premio único de 3.000 euros en concepto de adianto de dereitos de autor e a publicación da obra gañadora por parte de Premium Editorial.

    Contacto:

    Premium Editorial

    Avda. Vía Apia, Royal Parque Empresarial, Edificio Ágora-D, 3º-49. 41016- Sevilla

    tel.: 954 047 560/ 665 493 350

    e-correo: info@editorialpremium.es

    XXXI Concurso de Fotografía Deportiva 2022
    • Poderán presentarse todas aquelas persoas físicas maiores de 16 anos.
    • Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías realizadas en branco e negro ou en cor, con máquina analóxica ou dixital. Os temas sobre os que versarán as fotografías serán deportivos e relacionados con calquera faceta ou práctica deportiva, non necesariamente competitiva, quedando expresamente excluídas aquelas de carácter lúdico ou recreativo que a xuízo do xurado non encaixen no cualificativo "deportivo", e aqueloutras que inciten á violencia ou poidan atentar contra os valores do deporte...
    Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2022
    • 1° Premio: 1.050 euros e diploma
    • 2° Premio: 650 euros e diploma
    • 3° Premio: 250 euros e diploma
    • 4° Premio: 150 euros e diploma

    Contacto:

    Fundación Municipal de Deportes Concello de Valladolid

    R/ Joaquín Velasco Martín, 9. 47014 - Valladolid

    e-correo: concursofotografiafmd@ava.es

    Premios Fundación Princesa de Girona 2023
    • Ter entre 16 e 35 anos de idade* antes da data límite de presentación de candidaturas. É dicir, acodes candidatas nadas entre o 1 de novembro de 1986 e o 31 de outubro de 2006*.
    • Todas as candidaturas deberán achegar unha carta de apoio á persoa candidata. Esta carta pode redactarse por responsables de organizacións e institucións representativas, como universidades, concellos, cámaras de comercio ou outras institucións públicas e privadas de recoñecido prestixio, así como persoas de relevancia local, nacional ou internacional.
    Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

    Contacto:

    FPdGi, Fundació Princesa de Girona

    Carrer Juli Garreta, 1, 1º E. 17002- Xirona

    tel.: 972 410 400

    e-correo: premios@fpdgi.org

    Premios Framaguad para mozos creadores. XVIII Edición Premios de Curtametraxes e videoclips de Contido Prosocial para Mozos Creadores
    • Poderán participar tod@s l@s novos con idades comprendidas entre os 10 e os 22 anos, incluídos l@s de ambas as idades.
    • TEMA: Calquera de contido prosocial (aquel que exprese sentimentos e comportamentos potenciadores dunha convivencia harmónica entre as persoas e a defensa dos Dereitos Humanos), con preferencia: igualdade, inclusión, empatía, compaixón, perdón, e axuda eficaz á persoa que sofre acoso ou violencia de todo tipo mesmo se non son nuestr@s amig@s.
    • Os traballos presentados terán necesariamente que desenvolver unha gravación comprendida entre os 2 e 20 minutos de duración, sen incluír os títulos de crédito. O material empregado debe ser adecuado ao sistema DVD, aínda que se admitirán outros formatos de uso doméstico (pendrive) ou os enviados a través da plataforma de Google Drive mandando un arquivo adxunto ao correo inpa.framaguad.prosocial@gmail.com. Poderanse presentar todos os traballos que se desexen, tanto realizados individualmente como en equipo e en ningún caso documentais ou traballos que fosen premiados noutros certames ou concursos...
    Data: Data de inscrición Ata o 05/12/2022

    Un primeiro premio de 400 €, un segundo de 200 € e un accesit en cada unha das convocatorias.

    Contacto:

    INPA (Investigación e Psicoloxía Aplicada) Estremadura

    R/"Edificio Acacias". Avda. Virxe de Guadalupe. Entrada por C/ San Juan de Deus, 3, 2ºB. 10001- Cáceres

    tel.: 927 244 019

    e-correo: inpa.framaguad.prosocial@gmail.com

    Premio Internacional de Poesía António Salvado – Cidade de Castelo Branco
    • Poden concorrer autoras e autores portugueses e estranxeiros, maiores de 18 anos.
    • As obras a concurso estarán obrigatoriamente escritas en Lingua Portuguesa ou Lingua Castelá.
    • Tema e forma libre, non podendo ser os orixinais inferiores a 40 páxinas, nin superiores a 80 páxinas...
    Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2022 ata o 31/10/2022

    Contacto:

    Prémio Internacional de Poesia António Salvado- Cidade de Castelo Branco

    Longo do Espírito Santo, 41,42. Castelo Branco (Portugal)

    tel.: +351 272 343 430

    e-correo: original@premio-poesia-antoniosalvado-ccb.pt

    XIX Edición Premio de Poesía César Simón da Universitat de València
    • Poderán participar os autores e autoras maiores de idade de calquera nacionalidade.
    • As obras deberán estar escritas en castelán.
    • Cada autor presentará un só libro de poemas...
    Data: Data de inscriciónDende o 15/09/2022 ata o 15/10/2022

    2.500€ + edición de 200 exemplares do poemario.

    Contacto:

    XIX Premio de Poesía Césiar Simón. Vicerrectorad de Cultura e Sociedade da Universitat de València. Servizo de Cultura Universitaria

    R/ Universitat, 2. 46003- Valencia

    e-correo: cesarsim@uv.es

    V Premio de Poesía Xove Tino Barriuso
    • Poderán participar todos os autores nados a partir do 26 de maio de 1997 (data incluída) con libros de poemas de tema libre, inéditos e escritos en castelán.
    • Só se admitirá unha obra por autor. Non se aceptarán poemarios premiados noutros concursos ou pendentes de fallo ou á espera dun proceso editorial.
    • Só se admitirá a presentación telemática dos textos. Deberá facerse a través do formulario dispoñible na páxina www.diariodeburgos.es. Nel pedirase un breve currículo e os datos persoais. Non se admitirán plicas nin obras anónimas. O remitente recibirá un correo electrónico que confirme a recepción da súa obra.
    Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2022

    A obra publicaráa a Editorial Hiperión e distribuirase comercialmente en librarías. O autor recibirá un premio de 2500 € (do que se deducirán os impostos correspondentes), 30 exemplares do libro impreso e un trofeo conmemorativo. Este premio será indivisible.

    Contacto:

    Diario de Burgos

    Edificio PROMECAL Burgos, Avda. Castilla y León, 62-64. 09006- Burgos

    I Concurso de Arte Urbana #LaCasaLaPonesGuapa
    • A intervención artística (obra) de tipo mural que se presente a este concurso debe ter en conta que incidirá na paisaxe urbana da zona na que se sitúa A Casa da Mocidade, actuando como reclamo e chamada de atención sobre a cidadanía e moi especialmente sobre losjóvenes do municipio.
    • As obras que se presenten han de ser orixinais, inéditas, non premiados noutros concursos e que non supoña, na súa totalidade ou parte, copia ou plaxio doutros artistas.
    • A técnica para utilizar na intervención artística é libre...
    Data: Data de inscriciónDende o 15/10/2022 ata o 02/11/2022

    O concurso está dotado cun único premio por un valor de 6.000 euros. Esta dotación leva a obrigatoriedade de execución da obra presentada...

    Contacto:

    Casa da Mocidade Pedro Zerolo

    R/ Planeta Venus, 5. 28983- Parla (Madrid)

    tel.: 91202 47 35

    e-correo: juventud@ayuntamientoparla.es

    V Certame de Poesía Torre de Caldaloba
    • Poderán concorrer ao certame todos os autores e autoras que o desexen, sempre que teñan de 16 anos en adiante
    • Os poemas presentaranse escritos en lingua galega
    • Presentarase unha única obra por autor, cunha extensión mínima de 300 versos e máxima de 600 versos. A súa temática, métrica e rima será libre
    • Presentaranse escritos a ordenador, en calquera soporte, por unha soa cara, con tamaño de letra 12, tipo "Arial"
    • Deberán ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro concurso ou certame literario, e non poderán participar os gañadores das dúas últimas edicións do Certame de Poesía Torre de Caldaloba
    • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica na sede electrónica https://concellodecospeito.sedelectronica.es.  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no concello de Cospeito ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común
    Data: Data de inscrición Ata o 11/10/2022
    • 1.º premio: 1.500 € e publicación da obra
    • 2.º premio: accésit e publicación da obra

    Contacto:

    Concello de Cospeito

    Avenida da Terra Chá, 29 (27377 - Cospeito, Lugo)

    Tel.: 982 52 00 01

    correo-e: concellodecospeito@concellodecospeito.es

    III Premio de Novela da Galicia Rural
    • As obras deben de estar escritas en lingua galega segundo a normativaRAG/ILG,e situar a súa trama na Galicia rural ou que concedan aesta un protagonismo relevante na narración.
    • As novelas deben de ser orixinais e inéditas, non publicadas con anterioridade.
    • Extensión mínima: 100 páxinas.
    Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2022

    2000 €, edición da obra por parte da Editorial Galaxia e diploma acreditativo.

    Contacto:

    Concello de San Xoán de Río

     Praza Gabino Rodríguez Álvarez nº 1

     32770 - San Xoán de Río (Ourense)

    Tel: 988 34 60 02

    CNIO Artistic Residences
    • A convocatoria é aberta e poderán presentarse todas aquelas persoas maiores de idade e residentes en España que, mediante a documentación presentada, demostren ter unha traxectoria ou proxecto artístico en calquera disciplina dentro das artes visuais.
    • Non se aceptarán solicitudes de colectivos ou equipos artísticos. Deberanse presentar de maneira independente cada un dos membros que quixesen ser beneficiarios da praza.
    • Valorarase experiencia previa demostrable en materia investigativa e relación coa ciencia e a bioloxía molecular.
    Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

    A/o artista seleccionado/a obterá unha dotación que inclúe:

    • Contía de 6.000 € en concepto de gastos de creación da obra.
    • Cobertura de gastos de: traslado e aloxamento en Madrid e comidas durante o período de duración da residencia mediante o reembolso de facturas atendendo aos seguintes límites establecidos:
     • Contía máxima destinada a cubrir gastos de traslado e aloxamento: 7.500 €
     • Contía máxima destinada a cubrir gastos de manutención e comidas: 3.300 €.

    Contacto:

    Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas, CNIO

    R/ Melchor Fernández Almagro, 3. 28029- Madrid

    tel.: 917 328 000

    e-correo: cnioysociedad@cnio.es

    XVIII Certame de Pintura Contemporánea Casimiro
    • O tema e a técnica son libres.
    • Cada artista só poderá presentar unha única obra, que deberá ser orixinal, e que non fose premiada en ningún outro certame ou concurso, nin sexa copia retocada dunha premiada anteriormente. As obras non serán superiores a 180×180 cm, nin inferiores a 80×80 cm en cada un dos seus lados...
    Data: Data de inscriciónDende o 16/08/2022 ata o 07/10/2022
    • Primeiro premio: 6.000 €
    • Segundo premio: 4.000 €
    • Terceiro premio: 3.000 €

    Contacto:

    Fundación Municipal de Cultura do Concello de Siero

    R/ Alcalde Parrondo, 30. 33510- A Pola Siero (Asturias)

    tel.: 985 720 634

    e-correo: fmc@ayto-siero.es

    Publicación: extracto da convocatoria BOPA 16/08/2022

    Premio Álvaro Cunqueiro de Novela
    • As obras deben de estar escritas en lingua galega, de acordo coa normativa da RAG.
    • As novelas deben de ser orixinais e inéditas, sen ser publicadas ou premiadas con anterioridade.
    Data: Data de inscrición Ata o 18/10/2022

    9.000 €

    Contacto:

    Concello de Mondoñedo

    Praza do Concello nº 1

    27740- Mondoñedo (Lugo)

    Tel: 982 52 40 03

    Mail: concellomondonedo@gmail.com

    XI Premio Internacional HQÑ de Novela Romántica
    • Persoas maiores de idade, calquera que sexa a súa residencia ou nacionalidade, que presenten novelas de temática romántica.
    • As obras será orixinais e inéditas, escritas en lingua española
    • As obras terán unha extensión mínima de 100 páxinas
    Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2022

    Primeiro premio: 2.000 euros e a súa publicación en formato papel e dixital

    Segundo premio: 1.000 euros, ademais da súa publicación.

    Enviar as obras a: Premiointernacionahqn@harpercollinsiberica.com

    Contacto:

    Harlquin

    Avenida de Burgos, 8B

    Formulario de contacto: https://www.harlequiniberica.com/pages/contact

    E-mail: Premiointernacionahqn@harpercollinsiberica.com

    I Edición Premios Arte Dixital Samsung
    • Poderán participar no Concurso calquera persoa maior de 18 anos e que sexan residentes en España.
    • Para participar no Concurso, o participante deberá acceder á seguinte dirección https://www.samsung.com/es/lifestyle-tvs/theframe/premios-arte-dixital/. e poderá participar no Concurso cando, seguindo as instrucións indicadas, cumprimente os pasos requiridos. Para poder presentar a obra, deberá enviar un correo electrónico onde deberá facilitar o seu nome e apelidos, email de contacto, teléfono de contacto e data de nacemento e tamén deberá achegar no devandito correo unha obra artística dixital orixinal (en diante, a "Creación" ou, segundo proceda, as "Creacións"), englobada nunha das catro (4) categorías do concurso que serán as seguintes: Curto Audiovisual. Net Art. Fotografía dixital. Obra plástica dixital.
    • Todo o material artístico e creativo achegado na Creación ha de ser orixinal e único, ter autoría propia e non ser tokenizado, afectando isto a todos os elementos que conformen a mesma.
    • As obras presentadas han de ter un desenvolvemento dixital, principalmente na contorna visual, xa sexa para a súa experiencia en pantallas audiovisuais e dispositivos electrónicos intelixentes (tablets e móbiles). Os formatos aceptados e que se poderán incluír na Creación serán: Imaxe: GIF, PNG, TIFF Vectorial: EPS, PDF, AI (Adobe Illustrator) Vídeo: MOV, MP4, MKV.
    • Todas as Creacións deberán contar cunha resolución mínima de 4K (polo menos nunha das coordenadas horizontal ou vertical).
    Data: Data de inscriciónDende o 08/07/2022 ata o 15/10/2022
    • O primeiro participante gañador obterá unha bolsa para realizar un destes dous cursos, á súa elección:
     • Máster Universitario en Comisariado de Arte Dixital, título oficial da Universidade Ramon Llull
     • Curso académico do Ciclo Formativo de Grao Superior en Animacións en 3D, Xogos e Contornas Interactivos
    • Os dous segundos gañadores obterán unha Tablet Samsung cada un dentro dos modelos máis innovadores da marca.
    • O cuarto participante gañador recibirá a posibilidade de realizar un paquete de cursos de deseño dixital valorado en máis de cen euros (100 €) que será elixido por Samsung baixo criterio do xurado da plataforma Domestika

    Contacto:

    SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.

    Email: premios_samsung@kailani.es

    21º Concurso Internacional de Deseño Andreu World | Edición especial deseño sustentable
    • Poden participar tanto estudantes como profesionais do deseño, sen límite de idade.
    • O material necesario para concursar é o seguinte:
     • Prototipo da peza proposta a escala 1:5.
     • Memoria técnica do proxecto o máis completa posible. Pode incluír: planos, esquemas, bosquexos, renders, imaxes da peza, ou presentación en vídeo.Dita memoria técnica deberase enviar mediante correo electrónico a contest@andreuworld.com indicando no asunto o número de participante.Para facilitar o envío da memoria técnica podendo incluír vídeo, está permitido o uso de plataformas dixitais que posibilitan a transferencia de datos como Wetransfer, OneDrive, Google Drive ou similares.
    • Valoraranse as achegas innovadoras (mediante un estudo de viabilidade), que contribúan a aumentar o nivel de calidade dos produtos. Analizarase a relación cos seguintes aspectos: custos de produción, cumprimento das funcións previstas e ergonomía.
    • Os deseños deberán ser presentados de forma que poidan producirse de maneira mecanizada e en serie. O produto debe ser orixinal, é dicir, que non se realizou o seu deseño con anterioridade.
    • A inscrición para participar realízase tras conseguir un número de participante, identificándose na web do concurso nos apartado Números de participante dentro do menú Inscrición. Por cada proxecto presentado, o participante deberá solicitar un número de participante. Poden solicitarse tantos números de participante como sexan necesarios.
    Data:
    • Primeiro premio: 4.000 euros
    • Segundo premio: 2.000 euros.
    • Outorgaranse ata 3 mencións especiais ás mellores creacións.

    Contacto:

    Andreu World, S.A.

    C/ Os Salgueiros, 7-Urb. Olimar

    46370 - Chiva (Valencia)

    Tel.: 96 180 57 00

    Email: contest@andreuworld.com

    25º Certame Nacional de Pintura Ciudad de Antequera
    • Para optar ao primeiro e segundo Premio poderá participar calquera artista español ou estranxeiro residente en España maior de 18 anos.
    • Para optar ao premio especial artista local só poderán participar artistas residentes en Antequera e os seus anejos maiores de 18 anos.
    • Para o Primeiro e Segundo Premio tanto o tema como a técnica para utilizar serán de libre elección. No caso do premio especial artista local a técnica será de libre elección, estando a temática relacionada coa cidade de Antequera
    • Cada Pintor presentará unha soa obra que será orixinal e que non fose presentada a outro certame, nin a convocatorias anteriores do Certame da Comunidade de Propietarios do Polígono Industrial de Antequera.
    • As dimensións da obra serán como máximo de 200×200 cm e como mínimo de 73×60 cm.
    Data: Data de inscriciónDende o 01/08/2022 ata o 11/11/2022
    • Primeiro premio de 4.000 €
    • Segundo premio de 2.500 €
    • Premio Especial Artista Local 1.000 €(Premio especial do Concello de Antequera á obra cuxa temática sexa da cidade de Antequera)

    Todas as obras seleccionadas exhibiranse temporalmente na exposición da Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera, desde o día 11 de Decembro de 2021 ata o 9 de Xaneiro de 2022. Ditas obras serán incluídas no catálogo dixital que se publicará na web do certame de pintura.

    Unha vez recibidas as solicitudes, o xurado realizará unha preselección entre as obras presentadas e notificarase a súa decisión aos autores solicitándolles o envío das obras que optarán aos premios.

    O enderezo para o envío ou entrega das obras preseleccionadas será:

    Pinacoteca Andaluza Ciudad de Antequera (Rúa Infante Don Fernando, nº 6729200 ANTEQUERA)

    En horario de 09.00 a 14.00 h de luns a venres. Teléfono 952701993.

    O prazo para o envío das obras será desde o 8 de Novembro ata o 12 de Novembro de 2021 e a recepción das mesmas ata o 15 de Novembro de 2021.

    Contacto:

    Comunidade de Propietarios do Polígono Industrial de Antequera

    Rúa Del Comercio - Local 1, Polígono Industrial de Antequera

    29200 ANTEQUERA (Málaga)

    Email: info@comunidadpoligonoantequera.com

    16º Concurso de Microrelatos de Terror Molins Film Festival 2022

    Os relatos presentados deben ser orixinais e inéditos, e non ser premiados noutros concursos.

    Os traballos deben estar escritos en catalán ou castelán.

    Os traballos deben englobarse no xénero de terror, en calquera das súas formas ou subxéneros, xa sexa en prosa ou verso.

    A extensión dos relatos non debe superar os 1.000 caracteres con espazos, sen incluír o título, o pseudónimo e os datos persoais do autor.

    Data: Data de inscrición Ata o 15/10/2022
    • Outorgaranse dous premios:
     • Premio ao mellor microrrelato en catalán.
     • Premio ao mellor microrrelato en castelán.
    • Inclúese tamén un premio especial "Institutos" para alumnos de educación secundaria.
    • O premio consistirá na publicación do microrrelato e un lote de produtos de promoción do Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei. O premio especial "Institutos" consistirá na publicación do microrrelato e unha entrada para o Festival

    Os traballos deberanse enviar a través do Formulario oficial

    Contacto:

    Molins Filme Festival

    Plaça Mercé Rodoreda, 1, 08750, Molins de  Rei

    Tlf: 638 88 16 35

    E-mail: info@molinsfilmfestival.com

    Fb: http://facebook.com/terrormolins

    Premio Arume de Poesía para a Infancia - Fundación Xosé Neira Vilas
    • -Autores maiores de idade d calquera nacionalidade.
    • -Os textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais e en galego.
    • -A temática será libre.
    • ...
    Data: Data de inscrición Ata o 03/11/2022

    O premio contará cunha dotación económica de 1.000 € e será publicado por Edicións Embora.

    Contacto:

    Fundación Xosé Neira Vilas.

    Calle Gres, 9 -A, 36590 Vila de Cruces, Pontevedra.

    Tlf: 986 58 90 26

    E-mail: fundacion@neiravilas.gal

    Competición series Festival Carballo Interplay
    • Series producidas entre os anos 2021 e 2023 que teñan un mínimo de 3 capítulos emitidos no momento da inscrición.
    • Os episodios inscritos poden ser de calquera duración, temática, xénero, de imaxe real ou animación, nacionais ou internacionais.
    • Para a inscrición e visionado das series en idiomas que non sexan o galego ou o castelán é obrigatorio que cando menos estean subtituladas en inglés ou nun destes dous idiomas.
    Data: Data de inscrición Ata o 20/02/2023

    Premios:

    • - Mellor serie: 800 euros e trofeo
    • - Mellor serie versión orixinal en galego: 800 euros e trofeo
    • - Premio do xurado novo: 400 euros e trofeo
    • - Premio do público: 400 euros e trofeo
    • - Premio a mellor guión: 200 euros e trofeo
    • - Premio a mellor dirección: 200 euros e trofeo

    Para inscribirse na competición: Formulario de Inscrición ou a través da Plataforma Inscrición

    Publicación: BOP 29/07/2022

    Contacto:

    Carballo Interplay

    E-mail: info@carballointerplay.com

    Formulario contacto: https://carballointerplay.com/contacto/

    Premio a Proxectos de Serie en Galego Festival Carballo Interplay

    Características dos proxectos:

    • -Deben ser creacións audiovisuais propias e orixinais.
    • -Poden ser de imaxe real, animación, stop motion, técnica combinada, etc.
    • -As creacións audiovisuais deben estar pensadas para seren publicadas e difundidas a través de internet e mediante capítulos, episodios ou partes.
    • -Non hai ningún tipo de restrición de temática, xénero, estilo, nin persoas destinatarias, sempre que non conteñan ningún tipo de contido ofensivo contra ninguén.
    • -Deben ser gravadas orixinalmente en galego e esta debe ser a lingua do seu título e créditos.
    Data: Data de inscrición Ata o 13/03/2023

    3.000 euros

    Os/as solicitantes deberán enviar ao enderezo electrónico http://direccion@carballointerplay.com

    Publicación: BOP 29/07/2022

    Contacto:

    Carballo Interplay

    E-mail: info@carballointerplay.com

    Formulario contacto: https://carballointerplay.com/contacto/

    XIX Zinegoak Festival Internacional de Cinema e Artes escénicas Gaylesbitrans de Bilbao 2022
    • -Poderán participar todas aquelas películas e obras escénicas que aborden ou mostren a diversidade sexual, de identidade, xénero e familiar e das distintas realidades LGTBIQ+.
    • -As obras teñen que finalizar a súa produción con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021 e non teren sido estreadas comercialmente no País Vasco antes da celebración do festival.
    Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2022

    Hai distintos premios (a consultar en bases), entre eles:

    • -Xurado de Diversidade e DDHH: Premio Diversidade e Dereitos Humanos dotado con 3.000 €
    • -Xurado Lesbianismo e Xénero: Premio Lesbianismo e Xénero dotado con 1.500 €

    A ficha de inscrición en liña, debidamente cumprimentada e asinada ou selada pola dirección ou a produción, a través dalgún destes medios:

    Vía Web: http://www.zinegoak.com

    Via e-mail: films@zinegoak.com

    Contacto:

    ZINEGOAK

    Dos de Mayo, 7 baixo esquerda 48003 Bilbao

    Telf: 944 156 258

    E-mail: zinegoak@zinegoak.com

    VI Premio Edhasa de Narrativas Históricas
    • -Calquera obra histórica escrita en lingua española sen importar a nacionalidade do autor.
    • -As obras deben pertencer ao xénero da novela histórica
    • -As edicións dos textos que se presenten a concurso deberán ser orixinais e inéditas na súa totalidade; non poderán ser premiadas en ningún outro certame
    Data: Data de inscrición Ata o 05/12/2022

    10.000 euros e a publicación da obra.

    Contacto:

    Edhasa

    Rúa Diputación, 262, 2º 1ª, 08007 de Barcelona

    Tel: 93 494 94 20

    E-mail: info@edhasa.es

    https://www.edhasa.es

    24.º Certame Nacional de Novos Cantautores de Elche
    • Ter entre 14 e 30 anos.
    • Ter Nacionalidade española.
    • As cancións deben de ser orixinais, o idioma das mesmas debe de ser unha lingua oficial do Estado.
    Data: Data de inscrición Ata o 23/10/2022
    • 1º Premio: 1.500 € + material musical.
    • 2º Premio: 700 € + material musical.
    • Premio especial do público "Ángel Alfosea": 600 € + material musical.
    • Mellor canción en valenciano: 600 € + material musical.
    • Mención ao mellor acompañamento musical: 200 € + material musical.

    Bases do certame.

    Contacto:

    Concellaría de Mocidade do Concello de Elche

    Rúa Curtidors nº 23

    03203 - Elche (Alacante)

    Tel: 96 665 80 60

    Mail: juventud@elche.es

    IV Premio Daniel Domínguez de guión en galego para largometraxe
    • Ter máis de 18 anos.
    • Os guións presentados deberán estar escritos en lingua galega e para longametraxes de ficción. A temática das obras será libre, pero valorarase que a acción transcorra en Galicia
    •  Non se admitirán sinopses, tratamentos ou guións inacabados
    • Os autores deberán garantir que a súa obra é orixinal e inédita. No caso de que o guión fose unha adaptación dunha obra pre-existente, o autor deberá atoparse en posesión dos dereitos de adaptación, ou a obra orixinal deberá atoparse no dominio público.
    • ...
    Data: Data de inscrición Ata o 01/11/2022

    Premio de 2.000 euros 

    Accesit Invitación e exhibicion por tempo ilimitado en Filmarket Hub para guión gañador e finalista.

    Contacto:

    AGAG

    Rúa das Salvadas S/N (Sede Fundación SGAE)15705, Santiago de Compostela

    Tlf: 620563617

    E-correo: coordinacion@guionistas.gal

    Concurso de carteis Animayo 2023
    • -Idade mínima: 16 anos.
    • -Participantes de calquera nacionalidade e residencia.
    • -Os participantes non poderán ter ningún tipo de vinculación persoal, profesional, comercial, directa ou indirecta co Festival Animayo. Tampouco poderán estar vinculados con ningunha das empresas que patrocinan ou colaboran o Festival.
    • -Quedan excluídos de participar no concurso os familiares e empregados ata o segundo grao de consanguinidade/afinidade da empresa organizadora, e de calquera das súas empresas filiais ou empresas vinculadas coa actividade e promoción do concurso
    Data: Data de inscrición Ata o 20/01/2023

    Premio único de 500 €

    Contacto:

    Animayo

    E-correo: carteles@animayo.com

    Web: http://www.animayo.com/

    Concurso de Fotografía «As persoas con discapacidade na vida cotiá»
    • Ser maior de idade.
    • Os traballos deberán axustarse ao tema proposto: "As persoas con discapacidade na vida cotiá".
    • Para enviar as fotos hai que acceder á seguinte dirección https://fotografiadiscapacidad.usal.es/ (é necesario rexistrarse previamente)
    Data: Data de inscrición Ata o 06/11/2022
    • 1º Premio: 2.500 € + Trofeo Fundación Aliados pola Integración + Diploma + 3 Libros conmemorativos.
    • 2º Premio: 1.500 € + Diploma + 3 Libros conmemorativos.
    • 3º Premio: 1.000 € + Diploma + 3 Libros conmemorativos.

    Contacto:

    INICO

    Universidade de Salamanca

    Avda. da Mercé nº109 - 131

    37005 - Salamanca

    Tel: 923 29 46 95

    Mail: fotografia.inico@usal.es

    I Premio de Composición “portus apostoli” para arpa e orquestra
    • Podar participar todos vos compositores de calquera nacionalidade sen límite de idade.
    • Cada compositor/a poderá presentar unha soa obra, que deberá ser orixinal do autor e inédita
    • Non debe ter sido interpretada anteriormente en concerto ou acto público.
    • será de tema libre e deberá estar escrita para arpa e orquestra (sen medios electroacústicos).
    • A duración dá composición debe ter entre 10 e 15 minutos.
    • ...
    Data: Data de inscrición Ata o 23/12/2022

    Premio único de 2.000 euros e ou compromiso dá estrea dá obra en concerto pola Real Filharmonía de Galicia.

    Bases: BASES CONCURSO

    Contacto:

    Noia Harp Fest

    Departamento de Noia, 15200

    Tlf: 981 84 21 00

    E-correo: premiocomposicion@noiaharpfest.gal - noiaharpfest@gmail.com

    Web: https://noiaharpfest.gal/contacto

    XXVI Premio Alfaguara de novela 2023
    • Poderán optar ao premio todos os escritores (maiores de idade) que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade ou procedencia, sempre que as obras que presenten axústense ao concepto comunmente aceptado de novela, estean escritas en idioma castelán, sexan orixinais, rigorosamente inéditas.
    • As novelas terán unha extensión mínima de 200 páxinas, tamaño DIN A4 (210 x 297 mm), mecanografiadas a dobre espazo por unha soa cara en corpo 12. Deberá enviarse un orixinal impreso e encadernado xunto cunha copia dixital en PDF ou Word (en pen drive)...
    Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2022

    175000$ norteamericanos.

    Contacto:

    Alfaguara

    R/ Luchana, 23, 1º. 28010- Madrid

    e-correo: alfaguara@penguinrandomhouse.com

    Concurso Internacional Novela - Ribeira
    • Ser maio de 18 anos de calquera nacionalidade ou residencia.
    • Presentar un único traballo en lingua galega.
    • As obras terán unha extensión mínima de 80.000 caracteres e un máximo de 140.000 caracteres.
    • ...
    Data: Data de inscrición Ata o 23/03/2023

    Premio único de 3.000 euros co diploma conmemorativo e  publicación da obra.

    Contacto:

    Concello de Ribeira 

    Praza do Concello s/n 15960 Ribeira, A Coruña

    Tlf: 981 83 54 17 

    E-correo: atencionciudadana@ribeira.gal

    Web: https://www.ribeira.gal/

    43º Concurso de Novos Compositores. Premio Internacional Frederic Mompou 2022
    • Non superar os 35 anos de idade.
    • As obras serán inéditas. Non serían interpretadas, publicadas ou difundidas anteriormente en ningún tipo de formato.
    Data: Data de inscrición Ata o 14/10/2022
    • Un premio de 4.000€. Esta cantidade está sometida á fiscalidade do territorio español.
    • A estrea da obra nos concertos da Xarxa de Músiques a Catalunya ou noutros concertos organizados por Joventuts Musicals.
    • Gravación da obra que quedará a disposición do gañador e que se divulgará polas redes sociais.

    A formación para este ano será para:

    Conxunto de cámara formado por violín, viola, violoncelo, contrabaixo, frauta, oboe, clarinete, fagot e trompa, cun mínimo de sete instrumentos e sen ningún instrumento repetido.

    Contacto:

    Joventuts Musicals de Barcelona

    Passeig de Gràcia 108 2n. 2a. 08008 Barcelona-España

    Tel: 932 15 36 57

    E-correo: jmb@jmbarcelona.com

    Web: http://www.jmbarcelona.com

    XXV Premio de Artes Plásticas Sala O Brocense
    • Esta convocatoria está dirixida a artistas de calquera nacionalidade ou residencia, maiores de 18 anos.
    • Poderán presentarse ata dúas obras a concurso, as cales non poderán ser premiadas con anterioridade noutro certame ou premio. Os/as participantes terán plena liberdade temática, sendo admitidas todas as técnicas e procedementos, así como todas as correntes ou tendencias estéticas...
    Data: Data de inscrición Ata o 10/10/2022

    O premio conta cunha dotación total de 15.000 euros, que se distribuirá nun primeiro premio de 6.000 euros, un segundo premio de 4.000 euros e dous terceiros premios de 2.500 euros cada un.

    Contacto:

    Sala de Arte O Brocense

    C/ San Antón, 17. 10003- Cáceres

    e-correo: brocense.dip-caceres.es

    Área de Cultura da Deputación de Cáceres

    Roda de San Francisco, s/n. 10002- Cáceres

    tel.: 927 25 55 78

    e-correo: cultura@dip-caceres.es

    Publicación: BOP de Cáceres 09/06/2022

    V Premio a Traballos Fin de Grado e Traballos Fin de Máster sobre o Camiño de Santiago e as Peregrinacións
    • Poderán presentarse a este premio todos/as os/as estudantes que teñan defendido durante o curso académico 2021/2022, un Traballo de Fin de Grao (TFG) ou un Traballo de Fin de Máster (TFM), ou equivalentes, en calquera Universidade Española ou Estranxeira, que tivera como tema de estudo o Camiño de Santiago e as Peregrinacións baixo diversos aspectos (históricos, culturais, xeográficos, turísticos...), e que tiveran acadado a máxima cualificación académica (sobresaliente) por parte das respectivas comisións.
    Data: Data de inscrición Ata o 07/10/2022

    Outorgarase un único premio en metálico de 500€.

    Contacto:

    Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións. USC

    e-correo: catedra.caminodesantiago@usc.es

    Premio Manuel Colmeiro traballos de investigación
    • Persoas individuais ou grupos de traballo de calquera nacionalidade dos Estados membros da Unión Europea.
    • Os traballos serán orixinais, inéditos e non premiados con anterioridade.
    • A investigación poderá realizarse desde calquera perspectiva, xa sexa histórica, xurídica, administrativa, política, sociolóxica ou económica.
    Data: Data de inscrición Ata o 15/10/2022

    3.500 euros máis un diploma acreditativo de tal condición.

    Bases: DOG 15/06/2022

    SOLICITUDES: Presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

    Contacto:

    Consellaría de Facenda e Administración Pública:

    Edificios administrativos San Caetano, s/n 15704 Santiago de Compostela.

    Tlf: 981 54 54 00

    Fax: 981 54 41 25

    Formulario de Contacto: https://www.conselleriadefacenda.gal/es/atendemos