CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Concurso Propostas de Axudas á Creación Visual
 • Poden participar nesta convocatoria os autores de obras das artes plásticas, da fotografía, do deseño gráfico, da ilustración ou das novas formas de expresión artística, que sexan residentes en España ou ben que sexan españois que residan no estranxeiro e que non recibisen axudas da Fundación Arte e Dereito ou de VEGAP nalgunha das anteriores convocatorias de Propostas, así como as recentes Axudas da convocatoria "S.Ou.S. Arte/Cultura".
 • Os proxectos enviaranse dixitalmente a través da páxina web: www.propuestasvegap.com completando a información solicitada en cada un dos campos do formulario de inscrición alí aloxado e achegando nun só arquivo PDF a documentación indícase nas bases.
 • Cada participante poderá presentar un só proxecto incluído en calquera das seguintes categorías: Artes Plásticas, Novas Formas de Expresión Artística, Fotografía, Ilustración e Deseño gráfico.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2020

A asignación total da convocatoria ascende a 100.000 euros distribuídos en 20 premios de 5.000 euros cada un deles.

Contacto:

Visual Entidade de Xestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Rúa Núñez de Balboa, 25,

28001 Madrid

Tel.: 91-5326632

Correo electrónico: infomad@vegap.es

Premios Estratexia NAVES 2020
 • Poderá concorrer a estes premios calquera persoa física, agrupación con ou sen personalidade xurídica, organización social e empresarial, institución, administración pública e calquera outra entidade pública ou privada que inicie ou desenvolva algún proxecto, programa, actividade ou plan innovador coincidentes cos obxectivos da Estratexia NAVES desde que esta iniciouse no ano 2005.
 • Co fin de abarcar os diferentes ámbitos nos que se desenvolve a Estratexia NAVES, establécense oito modalidades de premios. Sete deles outorgaranse ás iniciativas desenvolvidas nestes ámbitos desde que se iniciou a Estratexia NAVES, no ano 2005. Existe unha oitava modalidade de especial recoñecemento á traxectoria profesional.
 • Os candidatos que reunindo os requisitos desexen concorrer aos premios Estratexia NAVES, deberán encher as súas solicitudes de presentación de candidaturas no modelo de formulario que figura como anexo I da convocatoria, e que tamén se atopan na páxina web da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición. Ademais, ao formulario de solicitude deberá acompañarse unha memoria xustificativa do proxecto.
Data: Data de inscrición Ata o 29/12/2020

Ningunha modalidade dos Premios ten asignada dotación económica. Cada un dos gañadores dos Premios Estratexia NAVES recibirán un trofeo e diploma acreditativo do premio. Os accésits recibirán un diploma acreditativo do mesmo.

Aos gañadores faráselles entrega do trofeo e diploma acreditativo correspondentes durante a celebración da XV edición da Convención NAVES, que terá lugar no ano 2021.

Publicación: BOE 18/09/2020

Contacto:

AESAN - Axencia española de seguridade alimentaria e nutrición

Email: informacionaesan@mscbs.es

III Concurso Relato Breve "Cóntocho no Aire"
 • Poderán concursar todas as persoas maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, residentes en España.
 • O tema do relato breve será libre, aínda que será imprescindible que faga referencia a aeroportos, voos, aeronáutica, pioneiros do aire, transporte aéreo ou calquera outra materia relacionada. Trátase dun concurso de carácter literario, non dun concurso de ensaios.
 • Na valoración dos traballos terase en conta os seguintes aspectos: A calidade e a capacidade descritiva do texto. A orixinalidade da narración.
 • O relato consistirá nunha narración orixinal, escrita en español, e cunha extensión de entre 2.400 e 2.500 palabras. Os textos presentados deberán ser orixinais, inéditos, garantindo o/laautor a súa autoría e que non é copia nin modificación de ningunha outra publicación, así como que dita obra non concorre simultaneamente a calquera outro premio. Enviarase un relato por participante. Cada orixinal presentarase por cuadriplicado.
Data: Data de inscriciónDende o 15/09/2020 ata o 15/10/2020

O concurso contará con dous premios: 1000 euros para o gañador e 700 euros para o finalista. Ademais, se o xurado considérao oportuno, poderá conceder un accésit premiado con 500 euros.

O relato gañador publicarase no número de outono/inverno de ENARTE, revista dixital que edita Fundación ENAIRE e na revista VOA de ENAIRE.

Contacto:

Fundación ENAIRE

C/ Xeral Pardiñas, 116-3º

28006 Madrid

Tfno.: 91 321 18 00

Email: secretaria@fundacion.enaire.es

Concurso Juvenes Translatores
 • A participación está reservada aos centros de ensino secundario. Os centros deberán: estar situados nun Estado membro da UE; estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios Estados membros da UE; presentar de 2 a 5 participantes nados en 2002; ter acceso a internet e dispoñer dos equipos informáticos necesarios (ver o punto 1.4 das bases).
 • Para participar no concurso debe seguirse un proceso de inscrición en dúas fases. Os Institutos de Educación Secundaria deben inscribirse no sitio web http://ec.europa.eu/translatores. A inscrición pode realizarse en calquera das vinte e catro linguas oficiais da UE. Só admitirase unha inscrición por cada centro.
 • Entre os centros que se inscribiron efectuarase un sorteo electrónico ao azar para seleccionar aqueles que participarán no concurso, un total de 705. Cada centro poderá presentar de 2 a 5 participantes. Os seus nomes e os pares de linguas que elixisen deberán consignarse na plataforma do concurso antes das 12 do mediodía do 19 de novembro de 2020 como moi tarde.
 • A proba terá lugar o 26 de novembro e efectuarase ao mesmo tempo en todos os centros participantes. A DG Tradución avaliará todas as traducións e designará unha tradución gañadora por cada Estado membro da UE.
Data: Data de inscrición Ata o 20/10/2020

A lista de gañadores anunciarase a principios de febreiro de 2021.

Os gañadores serán convidados á cerimonia de entrega de premios en Bruxelas. A DG Tradución sufragará os gastos de viaxe e aloxamento do gañador, un acompañante adulto e un profesor de cada Estado membro (ver o apartado 6 das bases).

Contacto:

Comisión Europea

Representación en España

Paseo da Castelá, 46

28046 Madrid (España)

Tfno.: +34 914 238 038 (Luís González)

Email: dgt-madrid@ec.europa.eu

Premio Europeo de Prevención de Drogas 2021
 • Poden postularse proxectos dos 47 Estados membros do Consello de Europa, así como doutros Estados membros do Grupo Pompidou e membros da rede mediterránea do Grupo para a cooperación en materia de drogas e adiccións (MedNET).
 • Os proxectos deben realizar unha prevención de drogas de calidade e involucrar plenamente aos mozos (menores de 25 anos). Deben estar a se executar ou terminados recentemente. Búscanse proxectos innovadores.
 • As súas solicitudes deben chegar á Secretaría do Grupo Pompidou. Debe enviar a súa solicitude por correo electrónico a pompidou.preventionprize@coe.int . Debe completar o formulario de solicitude oficial (documento de Word).
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2020

Haberá un máximo de tres proxectos gañadores, que recibirán 5.000 euros cada un.

Os premios entregaranse durante a reunión do Grupo Pompidou que terá lugar con motivo do seu 50 aniversario no outono/inverno de 2021.

Contacto:

Consello de Europa

Grupo Pompidou

Avenue de l'Europe F-67075 Estrasburgo Cedex, Francia

Tel.: +33 (0) 3 88 41 20 00

Email: Pompidou.preventionprize@coe.int

Concurso de deseño de camisetas, Time to Move 2020
 • Pódese participar en dúas categorías: de 13 a 19 anos e de 20 a 30 anos.
 • Os participantes deben ser dun destes países: Austria, Bélxica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia. , Alemaña, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Macedonia do Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suíza, Turquía , Ucraína ou Reino Unido.
 • Pódese elixir calquera técnica que consideres interesante para o teu deseño, podes partir dunha imaxe fotográfica que poidas realizar co teu teléfono móbil, crea unha imaxe dixital da mesma, podes modificala electronicamente, ben sobre papel, engádelle calquera elemento de debuxo que consideres, un texto, e tan fácil como cargar de novo a imaxe en formato electrónico se fose deseñada en papel e subila á aplicación do concurso.
 • Na mesma aplicación poderás convidar a todos os teus amigos a concursar e a votar polo teu deseño.
 • Toda a información sobre como participar neste concurso na páxina de Facebook de Eurodesk
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2020
 • Os gañadores dos primeiros lugares nas dúas categorías recibirán cada un unha subscrición de 1 ano a Skillshare Premium e unha tableta Wacom Intuos S.
 • O gañador da votación pública recibirá unha subscrición a Skillshare Premium de 6 meses e unha tableta Wacom Intuos S.
 • Os 5 concursantes con creacións destacadas recibirán unha mochila Eastpak cada un.

Contacto:

INJUVE Instituto da Mocidade

Secretaría Xeral,

Rúa José Ortega e Gasset nº 71

28006 Madrid

Tel.: +34 91 782 76 58 / +34 91 782 77 78

Email: eurodesk@injuve.es

4º Certame Novo de Relatos Curtos “Tigre Juan" 2020
 • Ter entre 14 e 30 anos.
 • Non poderán presentarse aqueles-as autores-as premiados-as en edicións anteriores.
 • Os relatos serán de temática libre, orixinais e escritos en castelán, non podendo superar en extensión as seis páxinas nin ser menor de tres.
 • Os relatos deberán enviarse por correo electrónico a: directiva@tribunaciudadana.org.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Concederase un premio gañador de 400€ e dous accésit de 200€.

Contacto:

Asociación Cultural "Tribuna Cidadá"

Rúa Santa Susana, 41, Principal Interior Dereita

33007 - Oviedo

Tel.: 985 23 25 00

E-mail: correo@tribunaciudadana.org

Concurso Semana Europea do Deporte, CSD-BEACTIVE
 • Categorías:
  • Concurso de fotografía co deporte como tema central.
  • Concurso de vídeos divertidos facendo deporte.
  • Concurso de vídeos con retos a superar que requiran do uso dunha habilidade deportiva con coreografía.
  • Concurso de vídeos con retos a superar que requiran do uso dunha deportiva sen coreografía.
  • Concurso de vídeos mostrando a adaptación da práctica dun deporte ás medidas de prevención do contaxio que rexerán na Nova Normalidade.
 • Os vídeos deberán ser orixinais e ter unha duración inferior a trinta segundos.
 • Cada entidade (federación, universidade, centro educativo, ximnasio) deberá propoñer a súa participación ao seu público obxectivo, gravar un vídeo en TikTok que se axuste a algunha das categorías propostas e subilo ás redes sociais cos hashtags #BeActive, #SemanaEuropeaDelDeporte20 e nomeando á entidade que lle convocara.
 • Tamén é posible participar en modalidade libre e bastará con que suba o vídeo de TikTok ás redes sociais, cos hashtags e nomeando a @deportegob.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

O premio para os autores dos vídeos/fotografas consistirá en: un kit de equipamento deportivo universal, un trofeo deseñado para a ocasión e billete de ida e volta aos seus destinos para dúas persoas e unha habitación dobre de hotel con almorzo incluído para asistir á Gala de reconomiento a mediados de novembro.

A sexta edición da Semana Europea do Deporte, iniciativa da Comisión Europea para combater o sedentarismo, celebrarase entre o 23 e o 30 de setembro, de forma simultánea en todos os países membros da UE e outros do resto do continente.

O obxectivo é implicar a todos os estamentos sociais na promoción da actividade física e o deporte entre a poboación. Nesta edición de 2020 o deseño de actividades inicialmente exposto tivo que cambiar de forma radical debido á COVID-19.

Contacto:

Consello Superior de Deportes

Rúa Martín Fierro, 5, 28040 Madrid

Tel.: 91 589 67 00

Correo electrónico: infosed@csd.gob.es.

#hack4edu, o primeiro hackatón virtual dedicado á educación dixital
 • #Hack4edu está aberto a persoas de todo o mundo que se inscriban para participar en www.hack4edu.org..
 • Calquera persoa, universidade ou institución relacionada ao ámbito da programación, informática, telecomunicacións, educación e pedagoxía poderá expor retos en liña co manexo de datos persoais nas plataformas educativas, o acceso a contidos educativos dixitais en zonas con conectividade limitada, ou o uso de analítica de datos para personalizar a aprendizaxe, entre outros.
 • Aceptaranse propostas en español e en portugués.
 • Os participantes terán que vincularse a algunha das universidades asociadas á iniciativa, entre as que se atopan a Universidade Pontificia de Salamanca, A Universidade de Salamanca e varias universidades latinoamericanas.
Data: Dende o 04/11/2020 ata o 06/11/2020

Os mellores proxectos serán galardoados con premios que irán desde os 2.000 aos 500 euros.

Ademais, a rede de Cátedras Telefónica ofrecerá tres matrículas gratuítas do máster experto en Big Data da Universidade Pontificia de Salamanca.

Durante un hackatón virtual que se celebrará o 4, 5 e 6 de novembro, os participantes traballarán en equipos para propoñer solucións tecnolóxicas a estes e outros desafíos. Traballarán telemáticamente no deseño do prototipo que resolva o problema abordado.

Contacto:

Fundación ProFuturo

Rúa Gran Vía, 28. Planta 7

28013 Madrid

Tel.: +34 91 584 01 06

Email: secretaria.profuturo@telefonica.com

Concurso Nacional "Unha Constitución para todos" 2020
 • Establécense 4 modalidades:
  • Modalidade A: 1º a 3º de Educación Primaria.
  • Modalidade B: 4º a 6º de Educación Primaria.
  • Modalidade C: Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional Básica..
  • Modalidade D: Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
 • O tema dos traballos será a "Constitución Española, unha Constitución para todos".
 • Os traballos presentaranse en castelán e serán individuais.
 • Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
 • Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
 • Deberase achegar un certificado do director do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e os alumnos participantes.
 • Deberase cumprimentar e rexistrar o formulario de inscrición que será accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional sede.educacion.gob.es, sección "Trámites e servizos".
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2020

Un diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie para cada modalidade por un importe máximo de 800 euros.

Publicación: BOE 15/09/2020 (extracto convocatoria)

BDNS (Identif.): 523182 (resolución convocatoria)

Contacto:

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Tfno: 91 701 82 46

Correo-e: programas.centros@educacion.gob.es

VIII Concurso de traballos académicos con perspectiva de xénero "Anxos Alvariño"
 • Poderán presentarse os traballos de fin de grao e de fin de máster defendidos no curso 2019/2020, en calquera das titulacións oficiais de grao e máster impartidas na UDC.
 • Documentación que se deberá presentar :
  • A solicitude que se inclúe como Anexo 1 debidamente cuberta.
  • O Consentimento para a obtención de datos persoais: captación e difusión de imaxes, que se inclúe como Anexo 2, debidamente cuberto e asinado.
  • Un CD ou memoria USB etiquetaxe con nome e apelidos da autora ou autor e a indicación TFG ou TFM segundo corresponda. Conterá os seguintes ficheiros: 1. O traballo completo. Os arquivos deberán nomearse: TFG-apelido1-apelido2 ou TFMapellido1-apelido2, segundo corresponda. 2. Un resumo dun máximo de 500 palabras no que se explique como se introduce a perspectiva de xénero no traballo presentado. Nome do ficheiro: Res-TFG-apelido1- apelido2 ou Res-TFM-apelido1-apelido2 3. O DNI escaneado
 • A documentación, dirixida á Oficina para a Igualdade de Xénero, entregarase en calquera dos rexistros da UDC.
Data: Data de inscrición Ata o 02/10/2020
 • Traballo de fin de grao: 250€
 • Traballo de fin de máster: 250€

Contacto:

Oficina para a Igualdade de Xénero

Vicerr. de Igualdade, Cultura e Deporte UDC

Tel.: 881 01 3693

Email: oficina.igualdade@udc.es

Concurso deseño de cartel e vídeo Protocolo de actuación ante acoso sexual
 • Poderán presentarse ao certame de maneira individual todas as persoas integrantes da comunidade universitaria da UDC, isto é, PAS, PDI, alumnado dos distintos niveis (graos, másteres, doutoramento, títulos non EEES) e persoal contratado.
 • As presentacións deben ser nos seguintes formatos:
  • Cartel: entregarase o cartel en formato JPG con 300 ppp.
  • Vídeo: o vídeo terá unha duración de 2 minutos como máximo e 1 minuto mínimo. Entregarase un arquivo en formato MP4 en calidade de imaxe HD.
 • Tanto o cartel como o vídeo deben orientarse a dar publicidade ao "Protocolo de actuación ante situacións de acoso sexual, por razón de sexo, por orientación sexual e identidade ou expresión de xénero" da UDC, que se pode atopar na ligazón: https://www.udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/_galeria_down/documentos/Protocolo-deactuacion-ante-situacions-de-acoso-sexual-por-razon-de-sexoorientacion-sexual-eidentidade.pdf_2063069294.pdf, cun folleto resumen en: https://www.udc.es/export/sites/udc/oficinaigualdade/_galeria_down/documentos/Protocolo-UDCgalego.pdf_2063069294.pdf
 • Só se poderá presentar unha solicitude por persoa para cada unha das categorías do premio. Para a inscrición deberase presentar a documentación que se especifica nas bases, dirixida á Oficina para a lgualdade de Xénero, entregarase nos rexistros dos Campus da Coruña ou de Ferrol. Deberase adiantar por correo electrónico a oficina.igualdade@udc.gal unha ligazón para descarga dos ficheiros no servizo de Onedrive da UDC coa indicación no asunto "Concurso protocolo" e incluíndo no corpo da mensaxe os datos da autora ou autor e a categoría á que se presenta.
Data: Data de inscrición Ata o 02/10/2020

Os premios para as dúas mellores obras consistirán nunha dotación económica de:

 • Premio para o cartel: 250 €
 • Premio para o vídeo: 250 €

Contacto:

Vicerreitorado de Igualdade, Cultura e Deporte UDC

Tel.: 881 01 1150

Email: vicd@udc.gal

Oficina para a Igualdade de Xénero

Tel.: 881 01 3693

Email: oficina.igualdade@udc.es

Concurso "O final poñer ti"
 • Mozos de calquera parte do territorio nacional, con idades comprendidas entre os 14 e 30 anos.
 • Podes participar propoñendo un final para a curtametraxe inacabada que podes ver aquí. No vídeo os novos protagonistas viven unha experiencia de xogo de apostas online, a través da que pretenden gañar diñeiro fácil, xa que "confían nas posibilidades que as apostas online ofrécelles". Os participantes poden gravar un vídeo ou elaborar un guión para poñer un final a esta historia, no que se valorará non só a orixinalidade e creatividade das pezas, senón tamén e, sobre todo, a transmisión dos beneficios dos hábitos saudables, fronte ao desenvolvemento das condutas adictivas, especialmente as relacionadas co xogo de apostas.
 • Para participar haberá que encher o modelo de ficha de participación adxunto ás bases e envialo asinado xunto ao guion ou vídeo co final da historia ao correo electrónico upcca@elcampello.org
Data: Data de inscrición Ata o 25/09/2020

Os premios son: un cartón Spotify premium dun ano e un altofalante bluetooth, se participas cun vídeo e un cartón Spotify premium de seis meses e un altofalante bluetooth, se participas cun guión escrito.

Entre os finais máis interesantes en cada categoría, elixirase un para ser rodado e terminar a curtametraxe.

Contacto:

Concello do Campello

C/ Alcalde Oncina Giner, 7

03560 O Campello (Alacante)

Tel.: 96 563 72 00

Email: ayuntamiento@elcampello.org

Concurso fotográfico Wiki Loves Monuments
 • Crea unha conta en Wikimedia Commons e activa a recepción de mensaxes.
 • Mira as listaxes de monumentos ou municipios que entran no concurso.
 • Planea as túas saídas e feixe moitas fotos.
 • Súbeas a Wikimedia Commons.
 • Inclúe o identificador do monumento no formulario de subida de imaxes.
 • As imaxes deben ter unha resolución mínima de 1920x1080px e non poden conter firmas ou marcas de auga.
 • Podes traballar con calquera cámara e non existe límite no número de fotografías coas que cada persoa pode participar, aínda que animamos a non subir moitas fotos do mesmo monumento ou paraxe para fomentar a diversidade audiovisual dos nosos proxectos.
 • Na presente edición de Wiki Loves Monuments o Organismo Autónomo Parques Nacionais concederá un premio especial á mellor fotografía da Rede Española de Reservas da Biosfera, listadas aquí.
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 30/09/2020
 • Primeiro premio: vale de compra de material fotográfico por valor de 100 €.
 • Segundo premio: selección de libros do catálogo de publicacións do Organismo Autónomo Parques Nacionais e de material promocional dos parques nacionais e as reservas da biosfera españolas.
 • Premio especial Rede Española de Reservas da Biosfera: selección de libros do catálogo de publicacións do Organismo Autónomo Parques Nacionais e de material promocional dos parques nacionais e as reservas da biosfera españolas.

Nunha segunda fase, de carácter internacional, competirán as 10 mellores fotografías de cada país participante, cuxo xurado seleccionará as mellores fotografías de monumentos de 2020 de todo o mundo, e outorgará tamén importantes premios.

Contacto:

concursos@wikimedia.es

Premio "Azorín" de Novela 2021
 • Poderán participar neste concurso todos os escritores, calquera que sexa a súa nacionalidade, que presenten novelas orixinais e inéditas. Quedan exceptuados os que algún ano obtivesen o premio "Azorín" e as obras daqueles que falecesen antes de anunciarse esta convocatoria.
 • Os orixinais deberán estar escritos en castelán e a súa extensión non ha de ser inferior á de duascentas páxinas tamaño DIN-A4 (210 x 297 mm), claramente mecanografiadas a dobre espazo e por unha soa cara. Os orixinais deberán enviarse debidamente encadernados.
 • Entregaranse os orixinais, por duplicado, indistintamente na Excma. Deputación Provincial de Alacante ou nas oficinas de Editorial Planeta S.A.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2020
 • 45.000 €

Contacto:

Editorial Planeta, S.A.

Avda. Diagonal, nº 662-664

08034 - Barcelona

Tfno.: 934 928 000

E-mail: info@planeta.es

Certame nacional de longametraxes "Ópera Prima"
 • Poderán participar todas aquelas persoas produtoras ou realizadoras que posúan os dereitos sobre as obras que presentan.
 • Cada participante poderá presentar o número de películas que desexe. Cada película presentada a concurso deberá ser enviada de forma individual de acordo coas formas de inscrición que se reflicten na base número 5.
 • Admitiranse a concurso todas aquelas longametraxes de nacionalidade española que constitúan o primeiro traballo de dirección. O primeiro traballo en documental non exclúe a participación coa primeira longametraxe de ficción e viceversa. Igualmente pode participar quen dirixe a súa primeira longametraxe en solitario, aínda que anteriormente participase nunha codirección.
 • A data de produción debe ser posterior ao 1 de setembro de 2019 ou estreadas comercialmente a partir desa data.
 • As obras presentaranse no seu idioma orixinal. No caso dunha versión distinta ao castelán, deberá dispoñer de subtítulos en castelán.
 • Para poder participar, será necesario enviar a película por unha das seguintes vías:
  • a) Por medio de MOVIBETA, FESTHOME o CLICKFORFESTIVALS. É indispensable completar o formulario de inscrición proporcionado por cada plataforma e aterse aos formatos de vídeo admitidos por cada unha.
  • b) Completando o formulario de inscrición dispoñible. Inscrición en liña e enviando unha ligazón á película en vimeo ou plataforma similar. Tamén se pode enviar por correo postal ou mensaxería unha copia da película en DVD zona, ou unidade de almacenamento extraíble ao seguinte enderezo: Diputación Provincial de Almería - XIX Festival Internacional de Cine de Almería - Certamen nacional de largometrajes "Ópera prima", Centro de Servizos Múltiples, Negociado de Recursos, Estrada Rolda, 216, 04009 Almería.
Data: Data de inscrición Ata o 05/10/2020
 • Primeiro premio, dotado con 10.000 € e trofeo.
 • Segundo premio, dotado con 3.500 € e trofeo.
 • Premio á mellor dirección, dotado con 2.500 € e trofeo.
 • Premio ao mellor guión, dotado con 1.500 €e trofeo.
 • Premio á mellor interpretación feminina, dotado con 1.000 € e trofeo.
 • Premio Eduardo Fajardo á mellor interpretación masculina, dotado con 1.000 € e trofeo.
 • Premio especial AEDAVA 'Mensaxes e valores', dotado con 1.000 € e trofeo.

Contacto:

Deputación Provincial de Almería

Área de Cultura e Cine

Praza Bendicho, s/n - 04001 Almería

Tel.: 950 211 183 - 950 211 705

Correo: contacto@festivaldealmeria.com

XXXIV Concurso de Fotografía de Leioa
 • Poderán participar cantos autores e autoras o desexen.
 • As modalidades que se poderán presentar son: branco e negro, cor, iphoneografías ou fotografías tomadas con teléfonos móbiles.
 • O tema é libre e as obras deberán ser orixinais e inéditas. Os traballos non poderían ter sido premiados noutros concursos.
 • Presentaranse obrigatoriamente montadas con traseira en passpartout ou cartón de 3 mm. de grosor como máximo e de medidas estándar 30 x 40 cm. A ventá é obrigatoria e deberá ter unha anchura máxima de 30 cms. e unha altura máxima de 20 cms. no caso de fotografías apaisadas e unha anchura máxima de 20 cms. e unha altura máxima de 30 cms. para fotografías verticais.
 • As obras deberán ir acompañadas do boletín de inscrición.
 • Poderán ser enviadas por correo certificado ou entregadas directamente a: KULTUR LEIOA Praza José Ramón Aketxe, 11.48940 LEIOA (Bizkaia)
Data: Data de inscrición Ata o 13/10/2020
 • Premio fotografía en cor: 400 euros e diploma
 • Premio fotografía en branco e negro: 400 euros e diploma
 • Mellor bloque de tres fotografías: 400 euros e diploma
 • Mellor fotógrafo/a local: 250 euros e diploma
 • Premio fotografía votación popular: 50 euros, 2 carnés anuais Amigo Kultur e diploma

Contacto:

KULTUR LEIOA

Praza José Ramón Aketxe, 11 - 4º

48940 - LEIOA (Bizkaia)

Tfno.: 94 607 25 78

Correo: infokultur@leioa.net

Concurso para o deseño da salaVIP de ARCOmadrid
 • Esta convocatoria, de ARCOmadrid e REDE, estará aberta a artistas, arquitectos, arquitectos técnicos, decoradores ou outros profesionais competentes.
 • O obxectivo deste concurso é conseguir unha idea nova para o deseño da Sala VIP de ARCOmadrid 2021, que cumpra dous obxectivos: reflectir a contemporaneidad da feira e servir de espazo de relax e descanso para os visitantes, convidados e coleccionistas de ARCOmadrid. Ademais deberá plasmar os valores de REDE a través das súas empresas españolas asociadas, que son exemplo de calidade, innovación, sustentabilidade e contemporaneidad
 • Todos os proxectos deberán cumprir as normas de seguridade de IFEMA. Achéganse como anexo ás Normas Xerais de Participación de IFEMA.
 • O proxecto debe incluír revestimentos, pavimentos, acabados, materiais, compartimentaciones, iluminación, instalacións, mobiliario e calquera requisito técnico para o bo desenvolvemento e execución da obra.
 • Orzamento máximo achegado por IFEMA: 60.000 €
 • O concursante que presenta o deseño garante o carácter orixinal e inédito do proxecto.
 • Os proxectos deben recibirse por correo electrónico a: ctasende@ifema.es, co asunto: "CONCURSO DE IDEAS REDE Salga VIP ARCOmadrid 2021".
Data: Data de inscrición Ata o 16/10/2020

O premiado obterá unha dotación económica de 4.000 euros para o redeseño e supervisión da execución.

A sala VIP deberá combinar a filosofía da feira coa función de servir de zona de descanso e de encontro durante a visita a ARCOmadrid. Este espazo ademais, deberá plasmar os valores de REDE a través das súas empresas españolas asociadas, que son exemplo de calidade, innovación, sustentabilidade e contemporaneidad.

Contacto:

ARCOmadrid

Carmen Tasende

Teléfono: 91 722 50 16

E-mail: ctasende@ifema.es

XVIII Edición do certame de relato curto "Eugenio Carbajal"
 • Poderán participar todas as persoas que o desexen cuxas idades estean comprendidas entre os 18 e 30 anos, sen importar a nacionalidade, fóra de quen resultase gañadores nalgunha das cinco últimas edicións do Certame.
 • Poderán concorrer ao Certame traballos que estean escritos en español, que sexan orixinais e non fosen publicados en papel nin na internet e non fosen premiados en ningún outro concurso literario.
 • Cada participante poderá presentar un máximo de dous traballos a concurso, utilizando para o seu envío calquera destas dúas modalidades:
  • Correo postal ou entrega en man: han de estar asinados baixo pseudónimo, debidamente grapados ou encadernados individualmente, cunha extensión mínima de tres páxinas e máxima de dez páxinas (30 liñas por páxina aproximadamente), por unha soa cara, en formato DIN A-4, con interlineado de 1,5, tipo de letra Estafes New Roman, ou similar, de 12 puntos, e con marxes superior e inferior de 2,5 cm. e dereito e esquerdo de 3 cm.As obras deberán enviarse nun sobre pechado o cal conterá outro máis pequeno no que se achegará a fotocopia do D.N.I. e os seguintes datos: nome, apelidos, dirección postal, teléfono, correo electrónico e data de nacemento, así como tamén un breve currículo. A dirección postal para o seu envío ou entrega é: Concello de MieresA.A./ Rexistro Municipal, Praza da Constitución, s/n33600 Mieres -Asturias-
  • Correo electrónico: remitindo nun único correo dous documentos adxuntos en formato Word, con copia dos mesmos en formato PDF, tal como indícase nas bases. Os envíos realizaranse utilizando o Servizo de Rexistro Virtual Electrónico coa Administración (ou por correo electrónico, á seguinte dirección: registro@ayto-mieres.es
Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2020

Establécese un único premio por un importe de 1.500 euros.

Contacto:

Oficina Nova - Concello de Mieres

Rúa Manuel Llaneza, 8-2ª

33600 Mieres (Asturias)

Tel.: 985 452 745

Email: oij@ayto-mieres.es

Concurso Internacional de Curtametraxes de animación e efectos visuais e videoxogos ANIMAYO 2021
 • Participantes de calquera nacionalidade e residencia, de 18 anos de idade mínima. As persoas participantes non poderán ter ningún tipo de vinculación persoal, profesional, comercial, directa ou indirecta co Festival Animayo. Tampouco poderán estar vinculadas con ningunha das empresas que patrocinan ou colaboran co festival.
 • Acéptanse todas as técnicas: animación 2D, animación 3D, efectos especiais, experimental, stop moUon etc... Acéptanse as pezas de publicidade, anuncios de animación, videoclips (sempre que inclúan animación ou efectos visuais), realidade virtual e/ou aumentada e cinemática de videoxogos. Non hai restricións en canto á temática da obra.
 • A participación poderá ser individual ou en grupos. En caso de grupos, non se restrinxe o número de directores/as e/ou autores/as. Será unha única persoa representante do grupo a encargada de inscribir a obra. O premio outorgarase ao seu nome.
 • Todas as obras deberán incluír títulos de crédito. Admitiranse a concurso todas as curtametraxes e pezas que non fosen presentadas en anteriores edicións de Animayo e cuxa produción sexa a partir do ano 2019. Non é necesario que sexan obras inéditas, pero si se valorarán positivamente aquelas obras que non fosen estreadas noutros festivais con anterioridade.
 • Duración máxima da obra 30 minutos. Formato final para proxección a concurso: só se admitirán obras con: - Tamaño1080p, (1920x1080) - 25 frames por segundo, - 15mbps de velocidade de bits e multipass ao exportar para máis calidade. Preferiblemente para axilidade dos envíos - Codificación H264.
 • En canto ás obras de realidade virtual, poderanse presentar tanto obras VR Real Time como Vídeo 360º, cuxos formatos serían: - VR Real time: executable para Oculus Rift ou HTC Vive - Vídeo 360º: Formato mp4 H264, estéreo con resolución de 4096x4096px
 • A inscrición realizarase mediante formulario web - ficha de inscrición, regulado polas presentes bases, ao que se accederá desde a web www.animayo.com. Máis información nas bases.
Data: Data de inscrición Ata o 01/02/2021

Dotación económica á persoa gañadora: 3.000 euros

Contacto:

ANIMAYO

Correo: animayo@animayo.com

Concurso internacional de carteis ANIMAYO 2021
 • Participantes de calquera nacionalidade e residencia, de 16 anos de idade mínima. As persoas participantes non poderán ter ningún tipo de vinculación persoal, profesional, comercial, directa ou indirecta co Festival Animayo. Tampouco poderán estar vinculadas con ningunha das empresas que patrocinan ou colaboran co festival.
 • A participación poderá ser individual ou en grupos. En caso de grupos, o máximo de participantes por grupos será de cinco. Será unha única persoa representante do grupo a encargada de inscribir a obra. O premio outorgarase ao seu nome.
 • O cartel terá como tema o mundo da creatividade e a imaxinación, o mundo das ideas e da inspiración e representará unha ou varias destas tres vertentes: a animación, os efectos visuais, a realidade virtual. Deberá incluír o seguinte texto: "Animayo 2021" (en maior tamaño) "XVI Summit, Conferences, Educational System and International Filme Festival of Animation, Visual Effects and Vídeo Games" (en menor tamaño).
 • A inscrición realizarase mediante formulario web - ficha de inscrición, ao que se accederá desde a web www.animayo.com. Unha vez cuberta a ficha de inscrición, remitirán a súa obra a concurso, con tamaño non superior a 2 megas, a través dun correo ao seguinte enderezo: carteles@animayo.com
 • As obras non poderán levar o nome da/s persoa/s autora/s de maneira visible. Os deseños terán que ser de creación propia, orixinais e inéditos. Permítese calquera tipo de técnica. Aceptaranse debuxos, fotografía, creacións 3D ou calquera outra creación sempre que sexan orixinais. Presentaranse en tamaño 90x60 cm, posición vertical. Máis información nas bases.
Data: Data de inscrición Ata o 01/02/2021

Dotación económica á persoa gañadora: 500 euros

Dotación económica ao accésit en caso de que procedese: 250 euros

Contacto:

ANIMAYO

Correo: carteles@animayo.com

VIII edición do Premio RIZOMA de CINEMA
 • A convocatoria está aberta unicamente a películas con data de produción posterior ao 1 de xaneiro de 2019 que non tivesen unha distribución tradicional en salas de cinema, que non estean editadas comercialmente ou que non se emitiron en televisión en España.
 • Poderán presentarse películas de nacionalidade española, cando a dirección sexa de nacionalidade española, producidas en réxime de coprodución con España ou maioritariamente en idioma castelán.
 • A duración mínima é de 60 minutos.
 • RIZOMA non require a condición do trinque nacional ou local, aínda que o comité de selección e o xurado valorará positivamente se a película proxéctase por primeira vez en RIZOMA. Tamén se valorará positivamente se a película fose premiada previamente.
 • Aquelas películas que, no momento da inscrición, estean dispoñibles online, sexa de forma gratuíta ou de pago, deberán ser retiradas das plataformas de streaming / VOD, gratuítas ou de pago, correspondentes ata que se anuncien os finalistas do Premio RIZOMA de CINEMA. En caso de resultar finalista a película deberá permanecer "offline" ata a entrega de premios. En todo caso, a inscrición non se dará por finalizada ata que a película fose retirada da plataforma.
 • Ao tratarse dun comité internacional, todas as películas deberán estar subtituladas ao inglés. As películas noutros idiomas terán que presentarse cunha versión subtitulada en castelán e outra subtitulada ao inglés para que poidan ser valoradas.
 • Cada autor poderá presentar cantas películas queira ao festival, debendo realizar unha inscrición individual por cada unha delas.
 • Entrar na seguinte ligazón para iniciar o proceso de inscrición: https://festhome.com/festival/festival-rizoma-premio-rizoma-de-cinema
Data: Data de inscrición Ata o 29/09/2020

Entregaranse tres premios:

 • Premio RIZOMA de CINEMA: Un premio económico mínimo de 2500 euros, a través de fees pagados polas sedes colaboradoras.Beneficios económicos directos por vendas SVOD.Contratos de Distribución entre os creadores e os colaboradores do premio.
 • Premio outorgado pola Filmoteca Española: Proxección de 2 pases da película gañadora no Cinema Dourei (Madrid), un fee de proxección e viaxe e aloxamento para o/a director(é) da película.
 • Premio do Público.

Contacto:

Premio RIZOMA de CINEMA

Email: hello@rizomafestival.com

VI Concurso de haikus da Librería Haiku
 • A temática será libre, pero no posible os poemas deben axustarse ao que se entende por haiku.
 • As obras deben ser orixinais, de autoría propia e inéditas (non presentadas a outro certame nin publicadas en libros, revistas ou recompilatorios).
 • O concurso consta de tres categorías: haikus en castelán, haikus en catalán e haiga (haiku en castelán ou catalán acompañado dunha pintura ou fotografía propias).
 • Cada participante poderá concursar en ata tres categorías, pero presentando soamente un único haiku para cada categoría.
 • Os participantes só poderán presentar obras escritas por eles mesmos ou elas mesmas; as imaxes que acompañan ao haiku na categoría haiga tamén deberán ser súas.
 • Debes enviar o teu haiku a concurso@haikubarcelona.com , co asunto «Concurso de haikus».
 • Inclúe os teus haikus no corpo do email, sen arquivos adxuntos (excepto no caso das categorías de Haiga, que deberá enviarse en formato jpg).
 • Indica os teus datos de contacto (nome e apelidos, teléfono, e-mail).
Data: Data de inscrición Ata o 27/09/2020

Os premios consistirán en lotes de libros de haikus das editoriais Satori e Shinden e vales de compra a tenda de Haiku Barcelona. (Ver bases).

Contacto:

Haiku Barcelona

Montseny 7, 08012 Barcelona

Tel.: 932 17 96 23

Email: concurso@haikubarcelona.com

XI Concurso de Fotografía “Cidade de Narón”
 • O concurso é gratuíto e está aberto a toda persoa maior de idade.
 • Cada fotografía presentada deberá mostrar a riqueza de Narón, en calquera dos seguintes campos:
  • Riqueza humana e social no ámbito veciñal, deportivo, industrial, en festas populares, etc.
  • Espazos naturais de interese, de lecer, culturais e tecnolóxicos.
  • Patrimonio monumental, arqueolóxico e etnográfico.
 • É obrigatorio que o lugar ou entorno sexa do Concello de Narón e como tal sexa recoñecible. Non se admitirán aquelas fotografías que non cumpran este requisito. 
 • Cada concursante poderá presentar un máximo de 3 fotografías en cor ou branco e negro coas seguintes características: O soporte será obrigatoriamente dixital. As fotografías deberán ter unha mínima de 1024 x 768 px., e os formatos admitidos serán JPG, TIFF e PNG.
 • O lugar de presentación será o rexistro da Casa do Concello (Praza de Galicia, s/n, CP 15570, Narón).
Data:

Establécense os seguintes premios:

 • 1º Premio: 750 €
 • 2º Premio: 300 €
 • 3º Premio: 150 €

Publicación: BOP 28/08/2020

Contacto:

Concellaría de Turismo

Concello de Narón

Praza de Galicia s/nº. 3ª planta. 

15570 Narón (A Coruña)

Tlf: 981 33 77 00 ext 1316

Email: naron@naron.es

certame de fotografía "Obxectivo Vacún"
 • Poderán participar profesionais da fotografía e afeccionados que suban as súas instantáneas orixinais a www.provacuno.es/objetivovacuno.
 • Establécense tres categorías en función da temática das fotografías:
  • "Lugar con nome de vaca": fotografías relacionadas con pobos, espazos, enclaves e paraxes cuxo nomee teña algunha vinculación lingüística coa vaca, o touro, os tenreiros ou bueyes
  • "Gandería, industria e medio rural": fotografías que reflictan o traballo diario, a constancia, o coidado e respecto pola natureza, a beleza dos animais..
  • "Consumo de carne de vacún e lecer": fotografías de reunións de amigos, encontros familiares e/ou festexos populares nos que a carne de vacún teña un papel protagonista
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2020
 • "Lugar con nome de vaca": premio de 500 €
 • "Gandería, industria e medio rural": 3 premios de 700, 350 e 200 € respectivamente
 • "Consumo de carne de vacún e lecer": 3 premios de 700, 350 e 200 € respectivamente

Contacto:

PROVACUNO

Avenida Pio XII, 6 - 3ª planta (28016 - Madrid)

Tel.: 91 71 291 25 - 696 32 65 62

correo-e: info@provacuno.es

Concurso de logotipos "León Joven"
 • Poderá participar calquera persoa entre 18 e 35 anos, de forma individual ou colectiva. Cada participante poderá presentar cantos logotipos estime convenientes.
 • A obra presentada terá que ser necesariamente inédita e pertencer ao seu autor/a.
 • O logotipo deberase aplicar a diferentes formatos tanto impresos (escritos, cartas, roll up, mupis, valos etc.) como dixitais (páxina web, báners, redes sociais etc.) polo que o deseño debe permitir a súa adaptación a estes formatos.
 • Cada autor/a deberá inscribirse cun Lema (título da obra) e un Pseudónimo, e deberá achegar os seguintes arquivos:
  • Logotipo, que se deberá achegar de forma vectorizada nun arquivo JPG
  • Breve fundamentación teórica do concepto que dá orixe á obra, a xustificación da elección do nome, o porqué das cores aplicadas, a tipoloxía e o logo, se o levase aplicado. En formato PDF
  • Proposta de manual de identidade corporativa, en formato PDF
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

premio único de 2.000 € para o/a gañador/a

Contacto:

Concellería de Xuventude do Concello de León

R/ Joaquina Vedruna, 12, baixo (24002 - León)

Tel.: 987 08 18 28/29/30

Correo: información.juventud@aytoleon.es

VIII Premio Galicia de Fotografía Contemporánea
 • Poderá participar calquera autor ou autora que traballe coa fotografía con independencia da súa nacionalidade, tendo en conta que no veredicto do xurado pesará de modo especial a súa inserción no discurso da fotografía contemporánea.
 • As/os autoras/es participantes deberán presentar un proxecto fotográfico realizado en calquera data comprendida entre setembro de 2010 e setembro de 2020, e que non fose subvencionado ou con bolsa na súa totalidade anteriormente noutro certame, nin editado na súa totalidade en calquera soporte, con total liberdade respecto ao tema e á técnica.
 • Os proxectos poderanse presentar de dúas formas:
  • 1.ª- Comprimir os arquivos de toda a documentación solicitada na Base 5.ª nun só arquivo (formatos: zip, rar, gz, tar, tar.gz, 7z) que non excederá de 20 Mb, e envialo desde: http://outonofotografico.com
  • 2.ª- Enviar o arquivo comprimido coa documentación completa solicitada na Base 5.ª nun CD, DVD ou pendrive USB, por correo ou por medio de calquera empresa de transporte a: Difusora de Letras, Artes e Idea: Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. San Benito da Veiga 33B [O Cimbro - Costa da Vela] 32711 Sabadelle, Pereiro de Aguiar (Ourense)
Data: Data de inscriciónDende o 01/09/2020 ata o 06/11/2020

Concederase un único premio consistente na produción dunha exposición e/ou a publicación dun libro.

Contacto:

Festival Outono Fotográfico

Correo-e: festival@outonofotografico.com

www.facebook.com/outonofotografico

Concurso fotográfico Camiño de Santiago
 • Poderán participar todas as persoas que o desexen, con independencia da súa nacionalidade e residencia. No caso de que a/o participante sexa menor de idade, necesitarase a autorización do seu ou da súa responsable legal.
 • A temática será exclusivamente relacionada coas rutas do Camiño de Santiago en España. As fotografías deben ser facilmente recoñecibles como pertencentes a estas rutas pola presenza de peregrinos, edificios e lugares emblemáticos do Camiño ou símbolos xacobeos: marcos xacobeos, frechas amarelas ou cunchas.
 • As fotografías poden presentarse tanto en cor como branco e negro. Só poderán conter axustes xerais, entendendo por tales a cor, a luz, brillo, contraste, saturación, conversión a branco e negro, virado a sepia etc. Axustes que non modifiquen nin desvirtúen substancialmente a toma.
 • Presentarase en papel fotográfico e o tamaño da imaxe estará comprendido entre un mínimo de 30 cm e un máximo de 45 cm no seu lado maior, sen ningún soporte.
 • Cada concursante poderá presentar ata un máximo de tres fotografías en total. Cada unha delas deberá ser orixinal, non ser publicada en revistas, xornais, libros ou outros medios similares e non ter sido premiada noutros concursos.
Data: Data de inscrición Ata o 01/10/2020
 • A) Categoría xeral:
  • Primeiro premio: 300 €
  • Segundo premio: 200 €
  • Terceiro premio: 100 €
 • B) Membros da asociación:
  • Primeiro premio: 200 €
  • Segundo premio: 100€

Contacto:

Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Navarra

Apartado de Correos 244. 31080 Pamplona

Tel.: 646 947 291

info@caminodesantiagoennavarra.es

Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic
 • Poderán optar ao Premio todos os autores (maiores de idade, ou menores con autorización escrita por parte dos seus titores legais) que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade ou procedencia, sempre que as obras que presenten axústense ao concepto comunmente aceptado de novela gráfica e cumpran os seguintes requisitos:
  • Poden estar escritas en calquera idioma.
  • Deben ser orixinais e rigorosamente inéditas (non publicadas en formato libro, libro electrónico, Internet, seriado en revistas, nin en redes sociais de ningún tipo).
  • Non poden corresponder a autores falecidos con anterioridade ao anuncio desta convocatoria.
  • Non poden ser premiadas anteriormente en ningún outro concurso, ou estean pendentes de fallo en calquera outro certame na data en que finalice o prazo de presentación.
 • A modalidade para presentar a concurso é o cómic, no seu formato novela gráfica. Cada autor debe enviar unha proposta de libro cun mínimo de trinta e dous (32) páxinas acabadas por unha soa cara; cuxa extensión final, para quen resulte gañador, será dun mínimo de noventa e seis (96) páxinas. Poderá ser presentado en branco e negro ou cor, achegando un dossier que conteña as trinta e dous (32) páxinas acabadas, co seu correspondente título, en copias impresas en formato DIN-A4 ou similar, máis unha sinopse detallada (de dúas páxinas a unha soa cara como máximo) co contido da historia completa.
 • Os traballos deberán enviarse á dirección que figura no apartado de Contacto, indicando claramente no sobre"XIV Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphi".Non se aceptarán proxectos enviados por correo electrónico nin en soportes diferentes ao papel impreso (quedan excluídos, por tanto, envíos en CD, DVD, pen drives ou similares).
Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2020

O Premio será único e indivisible, cun importe de 10.000 euros (que se abonará por FNAC en dous pagos: o 50% do importe tras a comunicación do fallo; e o 50% restante no momento da publicación da obra gañadora).

A proposta gañadora, unha vez integramente desenvolvida, será publicada pola editorial PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL, S.A.U., baixo o selo editorial SALAMANDRA-GRAPHIC. Ver máis información nas bases.

Contacto:

Penguin Random House Grupo Editorial

Premio Fnac-Salamandra Graphic

Luchana 23, 1º planta - 28010, Madrid

E-mail: premio.salamandragraphic@penguinrandomhouse.com​

Convocatoria artística "ANTES – DURANTE – DESPUÉS" proxecto expositivo
 • Está dirixida a artistas de calquera disciplina que desexen participar cun tríptico conformado por tres paneis onde queden expresados eses distintos estadios creativos implícitos no ANTES (o que a/o artista estaba a crear antes de se declarar o estado de alarma), o DURANTE (tempo de confinamento) e o DESPOIS (unha vez que se levantou o estado de alarma) da pandemia da Covid-19.
 • Dimensión de cada panel: tamaño A4 (29,7 cm longo x 21 cm ancho). Dimensión total do tríptico: 29,7 cm de altura x 63 cm de ancho
 • As obras poderán presentarse en calquera dos seguintes formatos:
  • Dixital: o arquivo deberá enviarse ao enderezo de correo electrónico antesdurantedespues@andartearte.com, en jpg, cunha resolución de 150 dpi.
  • Físico: o tríptico deberá fixarse sobre un soporte ríxido, cortado e sangrado segundo as mesmas dimensións referidas. As obras poden ser reproducións dixitais da orixinal, ou ben, reproducións dixitais intervidas. A dirección postal para enviar obra física debe solicitarse a través do mesmo correo electrónico indicado antes.
 • As e os artistas poderán participar cunha mesma obra enviada en ambos os formatos ou con dúas obras independentes, segundo os formatos propostos. Nos dous casos, poderán estar acompañadas por un complemento audiovisual: vídeo cuxa duración máxima será de 30 segundos, en que quede rexistrada a obra e mais unha breve intervención oral da/o artista.
Data: Data de inscrición Ata o 12/10/2020

Unha vez finalizado o proceso de recepción, realizarase a exposición virtual das obras nas distintas plataformas dixitais da organización.

O lugar e data para a exposición presencial e para o resto das actividades do proxecto serán informados oportunamente, así como o lanzamento das obras dixitais nas diferentes plataformas da organización, para que poidan ser divulgadas tamén nas redes de cada artista.

Este obradoiro xorde no medio dunhas circunstancias inéditas que implican cambios drásticos nos nosos modos de vida e nas distintas dinámicas de funcionamento ás que estabamos afeitos. Son momentos de transición cara a un mundo que xa non volverá ser o mesmo. Inusual paréntese que nos tocou transitar como seres humanos.

Este proxecto expositivo é unha nova achega que ofrecen desde o ámbito cultural. Impónsenos agora unha nova normalidade que, con todo, non está definida. Faise necesario entón que cadaquén recoñeza como, en si mesma/o, comezan a se manifestaren eses cambios, novas normas ou patróns que serán punto de partida para reinventar cada proceso creativo e desa "nova normalidade" que se pretende alcanzar, que ha de se configurar coa achega de cada creador/a.

Contacto:

Asociación ANDARTE. Arte - Cultura - Patrimonio

Tel.: 633 327 961

Correo: info@andartearte.com

Certame Antón Avilés de Taramancos
 • Persoas maiores de idade, de calquera nacionalidade, cun único traballo en galego, de temática libre que sexa inédito, encadrado no relato de aventuras.    
 • A obra, cunha extensión entre 70.000 e 100.000 caracteres, presentarase por cuadriplicado en exemplares separados, mecanografados por unha soa cara, debidamente grampados, cosidos ou encadernados sen firma e cun lema e utilizando o sistema de plica. 
Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2020

Único premio de 3.000 euros, escultura conmemorativa do artista noiés Alfonso Costa, e publicación da obra.

Publicación Bases: BOP 10/03/2020

Publicación Modificación das Bases: BOP 12/08/2020

Contacto:

Concello de Noia

Rúa Rosalía de Castro

215200 Noia (A Coruña)

Tel.: 981 842 100 

ww.noia.es

V Premio Cómic/Manga/Arte Nova
 • Poderán participar nesta convocatoria todos os mozos que o desexen, cuxa idade estea comprendida entre os 14 e 35 anos, establecéndose dúas categorías: junior, de 14 a 20 anos e senior, de 21 a 35 anos, sempre a 31 de decembro de 2020.
 • Cada autor poderá presentar un máximo de 2 traballos.
 • O estilo, o tratamento e o xénero do cómic ou manga presentados serán libres e o argumento autoconclusivo.
 • Os personaxes deberán ser orixinais, de creación propia e inédita.
 • Estar escritas exclusivamente en castelán.
 • Os traballos entregaranse completos e terminados, cunha extensión mínima de 8 páxinas e un máximo de 12, incluíndo cuberta.
 • Non se aceptarán obras que promovan o consumo de tabaco, alcol ou outras drogas, nin que atenten contra a dignidade das persoas e os dereitos humanos.
 • Co fin de asegurar o anonimato, as obras presentaranse en man ou se enviarán por correo certificado sen remitente a: Deputación Provincial de Cáceres. V Premio Cómic/Manga/Arte Nova (Pza. de Santa María, s/n - 10003 Cáceres).
Data: Data de inscrición Ata o 13/10/2020
 • Categoría Senior:
  • Primeiro premio 2.000 euros e diploma.
  • Segundo premio: 1.000 euros e diploma.
 • Categoría Junior:
  • Primeiro premio 1.000 euros e diploma.
  • Segundo premio: 500 euros e diploma.

Contacto:

Institución Cultural O Brocense

Rolda de San Francisco, s/n,

Complexo Cultural San Francisco

10003 Cáceres

Tfno.: 927 255 578

Email: brocense.dip-caceres.es / cultura@dip-caceres.es

Certame de relato breve “Os dereitos humanos non son un conto”
 • Na Categoría Xeral poderá participar calquera persoa maior de 18 anos, que estude ou estudase nalgún Grao, Máster, Licenciatura ou título propio da UNED.
 • Na Categoría "ESO - Bacharelato - Formación Profesional" poderán participar aqueles alumnos matriculados en 2020 en calquera dos referidos estudos.
 • Os traballos deberán ser orixinais e inéditos, podendo presentarse un só relato por participante. Non poderán participar as obras comprometidas noutros certames pendentes de fallo durante esta convocatoria.
 • Enviaranse por duplicado, en lingua castelá, baixo lema ou pseudónimo. Xunto ao traballo, en sobre á parte, figurará o lema e no seu interior incluirase nota con nome e apelidos, dirección, correo electrónico e teléfono do concursante, así como fotocopia do carné de identidade ou pasaporte. Na categoría xeral indicaranse os estudos cursados na UNED. Na categoría "ESO-Bacharelato-FormaciónProfesional" indicarase o centro en que se cursan os estudos. Nas dúas categorías incluirase tamén en folla separada unha breve descrición do relato por parte do autor/para vinculándoo aos obxectivos do certame.
 • Os traballos terán unha extensión mínima de 5 páxinas e máxima de 10 (letra Estafes 12, interlineado 1.5).
 • Os traballos deberán ser depositados (por correo postal ou en persoa) na seguinte dirección do apartado de Contacto.
Data:

Outorgaranse os seguintes premios:

 • Categoría "xeral": 400 euros e diploma
 • Categoría "ESO - Bacharelato - Formación Profesional": 1 tableta electrónica e diploma

Contacto:

UNED - Universidade Nacional de Educación a Distancia

Facultade de Dereito

Departamento de Dereito Político

C/ Bispo Trejo, 2. 28035. Madrid

Email: Fernando.reviriego@der.uned.es - jlmunozb@der.uned.es

XXII Edición do Premio de Pintura Joven
 • Poderán participar as e os artistas españois e estranxeiros entre os 18 e os 35 anos.
 • O tema, os materiais e a técnica para que debe empregar cada autor/a serán libres.
 • O tamaño das obras non poderá superar os 2x2 metros nin ser inferior a 1x1 metros e presentaranse enmarcados cun simple listón de madeira ou bordón, non se admitirán protexidas con cristal; as que polo seu soporte ou técnica necesiten protección, só serán admitidas se o son con material plástico ou que non rompa
 • Cada autor/a poderá presentar dúas obras como máximo.
 • A entrega, remisión ou envío da obra correrá por conta da/o concursante e deberaa realizar ao seguinte enderezo: Ayuntamiento de Granada, Concejalía Delegada de Cultura, Sala de Exposiciones de Gran "Capitán", C/ Gran Capitán, 22, 2418002 Granada.
Data:

Establécense tres premios e dous accésit patrocinados pola Concellería de Cultura:

 • Primeiro premio: dotado con 1800 euros
 • Segundo premio: dotado con 1200 euros
 • Terceiro premio: dotado con 900 euros
 • Dous accésits: dotados con 600 euros cada un

As obras premiadas e as seleccionadas polo xurado serán expostas na sala de exposicións do Centro Municipal de Arte Joven "Rey Chico", do 6 ao 28 de outubro.

Contacto:

Ayuntamiento de Granada

Concellería Delegada de Cultura

Sala de Exposiciones de Gran "Capitán"

Calle Gran Capitán, 22-24

18002 Granada

Tel.: 958 248 160

Premio Nacional de Poesía Nova "Félix Grande"
 • Poderá concorrer a este certame calquera persoa residente en España que presente a súa obra en castelán, non recibise este premio con anterioridade e cuxa idade non supere os trinta anos cumpridos antes do 21 de marzo de 2020, Día Mundial da Poesía.
 • Poderase presentar unha soa obra cunha extensión comprendida entre os 500 e os 1000 versos ou liñas. Os traballos serán rigorosamente orixinais e inéditos e non premiados en ningún outro certame. Se o autor ou autora presenta a mesma obra a algún outro certame no que resultase premiada, comprométese a informar inmediatamente á Universidade Popular José Hierro.
 • Debido á excepcional situación, nesta convocatoria só poderanse presentar os orginales por vía telemática. Ver basees.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2020

Concederase un único premio, dotado con 5.000 €, suxeito ás retencións legalmente establecidas. Devandito premio leva a publicación do libro dentro da Colección Literaria Universidade Popular e a entrega de 25 exemplares, considerándose como único pago de dereitos de autor.

Contacto:

Universidade Popular José Hierro

San Sebastián Rey de éos (Madrid)

Tel.: 91 658 89 92

Email: premiofelixgrandessRey es@gmail.com

XIV Concurso Deseño Carteis. Día Internacional Persoas con Discapacidade
 • A este concurso pódense presentar tanto persoas físicas como xurídicas, incluíndo traballadores/as e colaboradores/as da entidade.
 • Non hai límite de presentación de obras por autor/a e poden ser tanto fotografías, como ilustracións ou composicións deseñadas mediante calquera outro tipo de técnica creativa.
 • Será condición indispensable que as obras presentadas sexan orixinais, estean relacionadas co tema da campaña e non fosen premiadas en ningún outro certame ou concurso.
 • Deberá incorporarse dentro do deseño como elemento imprescindible o concepto "3 de decembro. Día internacional das persoas con discapacidade". A existencia ou non dun lema é opcional.
 • Aceptaranse obras dixitalizadas en formato TIFF ou JPG cunha resolución de 300 ppp e un tamaño mínimo de 210x297 mm. Toda proposta debe presentarse en formato vertical.
 • Para participar no concurso hai que enviar as obras ao correo electrónico comunicacion@fundaciondfa.es co asunto "Buscamos Imaxe 2020". Haberá que incluír no corpo da mensaxe os datos de contacto: Nome, apelidos, dirección e número de teléfono.
 • Poderá incorporarse tamén un breve texto que explique a idea do cartel para unha mellor compresión da obra.
Data: Data de inscrición Ata o 16/10/2020

O concurso conta cun primeiro premio de 600 € e un segundo premio de 300€.

O cartel gañador será a imaxe da campaña do 3 de decembro, Día internacional das persoas con discapacidade e expoñerase durante a primeira semana de decembro pola cidade de Zaragoza, e os dous carteis premiados serán o elemento principal dos calendarios da fundación, cunha tirada de 10.000 exemplares que reciben institucións públicas, entidades privadas, asociacións, etc.

Contacto:

Fundación DFA

Rúa José Luis Pomarón, 9

50008 Zaragoza

Teléfono: 976 59 59 59

E-mail: dfa@fundaciondfa.es

XXVI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogueiras
 • A convocatoria está aberta a todas as escritoras e escritores nacionais e estranxeiros, exceptuando as e os gañadores de edicións anteriores. Cada participante poderá presentar un máximo de tres contos. A autora ou autor cédelle os dereitos da primeira edición da obra premiada á entidade convocante, que poderá publicala na forma en que considerar conveniente.
 • As persoas participantes poderán presentar un máximo de tres contos, que deberán entregar por triplicado -Times new roman, corpo 12-, impresos a dobre espazo e cunha extensión máxima de 15 folios e non inferior a 8.
 • Os contos, de tema libre e escritos en lingua castelá, serán orixinais, inéditos e non presentados -co mesmo ou distinto título- a ningún outro certame pendente de resolución.
 • Os orixinais remitiranse por correo ao Servicio de Cultura -Publicaciones- da Diputación de Huelva, C/ Fernando o Católico, 20, 1.ª planta, 21001 Huelva (España). Cómpre indicar no sobre XXVI Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogueiras.
Data: Data de inscrición Ata o 30/10/2020

O certame concederá un único premio de 6.000 euros, que poderá ser declarado deserto, e a publicación da obra.

Contacto:

Diputación Provincial de Huelva

Servicio de Cultura

Estadio Iberoamericano

Calle Honduras, s/n

21007 Huelva

Tel.: 959 494 600

Correo: cultura@diphuelva.org

II Concurso de relato curto "Xornalista Pedro Soler"
 • O concurso está aberto a persoas maiores de 16 anos, que nacesen ou residan en España, coa exclusión das persoas que forman parte do xurado. Se quen participa é menor de idade, a organización dá por suposto que conta co consentimento dos seus pais, nais ou titores/as.
 • As obras deben presentarse en lingua castelá, sendo creacións orixinais, inéditas e non premiadas en ningún outro concurso. Só se presentará unha obra por autor/a.
 • A temática dos traballos versará sobre o mundo do xornalismo, e a súa extensión debe estar comprendida entre as 800 e 1.500 palabras.
 • As obras remitiranse ao correo electrónico biblioteca@abaran.es co asunto "Xornalista Pedro Soler", seguindo o procedemento que se indica nas bases.
Data: Data de inscrición Ata o 15/10/2020

A organización concederá un primeiro premio de 800 euros e dous accésits de 100 € cada un.

A obra dotada co primeiro premio será publicada no diario La Verdad.

Contacto:

Concello de Abarán

Praza Vella, 1. 30550. Abarán - Murcia

Tel.: 968 770 040 / 968 774 501

Correo: biblioteca@abaran.es

Premios Fundación Telefónica ao Voluntariado

Poden presentarse todos os axentes involucrados en voluntariado, ben a título individual ou en nome dunha entidade.

Na presentación das candidaturas deberá indicarse a que proxecto e entidade destinaríase o importe do Premio.

Os premios divídense en cinco categorías:

 1. Comunicación. Poden participar medios de comunicación e autores de contido que se distingan polo seu alcance e valor, na tarefa de sensibilización e difusión do voluntariado en España.
 2. Ámbito educativo. Destinado a centros educativos, universidades e entidades sen ánimo de lucro con proxectos que impliquen ao alumnado en iniciativas de voluntariado.
 3. Entidade social. Categoría aberta a organizacións sen ánimo de lucro, con sede en España e que desenvolvan o seu labor no ámbito nacional ou internacional.
 4. Voluntariado inspirador. Categoría aberta a persoas e entidades públicas ou privadas con proxectos de carácter social e inspirador, realizados en España.
 5. Voluntariado corporativo. Dirixido a empresas con sede en España que teñan programas de voluntariado corporativo no ámbito nacional ou internacional.
Data: Data de inscrición Ata o 02/10/2020

Os gañadores recibirán un premio de 5.000 €, que deberán reverter no tipo de proxectos e entidades que se establece para cada categoría.

Contacto:

Fundación Telefónica

Gran Vía. 28 7ª Planta.

28013 Madrid

Email: premiosvoluntariado@fundaciontelefonica.com

Premios de Poesía e Xornalismo Johán Carballeira

XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira:

 • Poderá concorrer calquera persoa maior de idade que presente os seus orixinais escritos en lingua galega. Os textos, cuxa extensión deberá superar os 400 versos, terán que ser inéditos e non estar premiados en anteriores convocatorias do premio nin en ningún outro concurso de poesía (de suceder isto con posterioridade á presentación dos traballos, o/a autor/a deberá comunicarllo inmediatamente á organización).
 • A presentación dos traballos poderase facer mediante dúas formas: en papel ou en formato dixital, seguindo o procedemento que se indica nas bases.

XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira:

 • O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero xornalístico, publicados con firma ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020. Poderán concorrer a el tódalas persoas físicas maiores de idade que presenten os seus traballos, os cales deberán ter sido publicados en medios impresos ou dixitais, escritos en lingua galega.
 • Aceptarase un só traballo por autor/a. Non poderán presentarse as persoas gañadoras das dúas últimas edicións do premio.
 • A presentación dos traballos poderase facer mediante dúas formas: en papel ou en formato dixital, seguindo o procedemento que se indica nas bases.
Data: Data de inscrición Ata o 31/01/2021

O XXIV Premio de Poesía Johán Carballeira terá unha dotación única de 1.500 € e inclúe ademais a publicación da obra gañadora por parte do Concello de Bueu. A obra publicarase con Edicións Xerais de Galicia.

O XVIII Premio de Xornalismo Johán Carballeira terá unha dotación única de 1.500 €.

Publicación: BOPPO 29/07/2020

Contacto:

Concello de Bueu

Rúa Eduardo Vincenti 8

36930 Bueu (Pontevedra)

Tel.: 986 324 338

Email: concello@concellodebueu.gal

Concurso Internacional de Composición Musical Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
 • La convocatoria está abierta a todos los compositores de cualquier nacionalidad, sin límite de edad y que no hayan sido premiados en alguna edición anterior.
 • Cada compositor podrá presentar una sola obra, que debe ser original del autor, estar inédita, no haber sido fruto de un encargo remunerado ni premiada en algún otro concurso, no haber sido interpretada anteriormente en concierto o acto público, ni siquiera alguna de sus partes (si las tuviese), ni con el título actual ni con cualquier otro, ni retransmitida por cualquier medio de difusión.
 • Las obras deberán estar escritas para Trombón de varas tenor en Sib, (opcional con transpositor de Fa) y piano (sin medios electroacústicos). La duración de las composiciones debe ser entre 12 minutos como mínimo y 20 minutos como máximo.
Data: Data de inscrición Ata o 14/05/2021

Único premio de 4000€. El Jurado podrá, por unanimidad, declarar desierto el Premio del Concurso si la calidad de las obras presentadas no es estimada suficiente.

El fallo del jurado se hará público a partir del 15 de septiembre de 2021. El estreno absoluto de la obra galardonada tendrá lugar durante el último trimestre de 2021 en el Salón de Actos de Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que se reserva el derecho a elegir a los intérpretes que ofrecerán su primera audición.

Contacto:

Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

Calle San Pío V, 9

46010 Valencia

Teléfono: 96 369 03 38

Email: info@realacademiasancarlos.com

XXXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón
 • Poderán concorrer a este certame todas as persoas que o desexen, maiores de 18 anos.
 • As obras estarán escritas en lingua galega conforme á normativa oficial vixente, serán orixinais e inéditas.
 • Os traballos aspirantes ao premio serán de tema e forma libres, terán unha extensión mínima de 500 versos e máxima de 800. Os poemarios enviaranse en formato dixital, por medio dun lapis de memoria ou CD, acompañados dunha plica ou sobre pechado, ao seguinte enderezo: XXXIII Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, Concello de Dodro,Tallós, 32, 15981 Dodro, A Coruña.
 • Os poemarios ostentarán un título e un lema, que tamén figurarán no exterior dun sobre pechado que conteña: copia do DNI do/a autor/a, datos de contacto -enderezo e teléfono-, breve currículo literario, lapis de memoria ou CD coa copiaorixinal da obra, así como unha declaración xurada sobre a autoría e a orixinalidade desta.
Data: Data de inscrición Ata o 23/10/2020

A dotación do premio é de 2.500 €. Terá, á súa vez, o carácter de anticipo de dereitos de autoría pola primeira edición da obra. O/a autor/autora recibirá gratuitamente 25 exemplares desta.

Publicación anuncio convocatoria: BOP 20/07/2020

Publicación extracto bases: BOP 29/07/2020

Contacto:

Concello de Dodro

Rúa Tallós, 32

15981- Dodro (A Coruña)

Tfno.: 981 802 472

E-mail: biblioteca@concellodedodro.org

Premios de ensaio e banda deseñada da Universidade de Vigo
 • As modalidades que conforman os premios desta convocatoria son as seguintes: ensaio e banda deseñada.
 • Poderán participar todos os membros da Universidade de Vigo. Porén, na modalidade de banda deseñada non poderá participar o profesorado que imparta docencia no Grao en Belas Artes. Os orixinais deberán estar escritos en lingua galega de acordo coas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega (NOMIG, 2003).
 • Os orixinais presentados nesta convocatoria deberán ser inéditos e non premiados noutro certame no momento da decisión do xurado ou estean pendentes de valoración doutro premio. Os autores/as ateranse ás seguintes normas para realizaren e presentaren os orixinais:
  • Na modalidade de ensaio o tema será libre, cun mínimo de 2000 palabras e un máximo de 3000. Valorarase, nomeadamente, a reflexión e as achegas propias sustentadas na claridade e no rigor expositivo. Non se considerarán os artigos científicos nin os estados da cuestión sobre unha temática determinada.
  • Na modalidade de banda deseñada as obras non poden estar publicadas total ou parcialmente en páxinas web ou redes sociais, libros electrónicos, revistas etc. Cada traballo presentado poderá ser escrito e debuxado por un máximo de dúas persoas autoras (unha como guionista e outra como debuxante). Dado que o certame se enmarca dentro do programa de dinamización da lingua galega, as obras deben estar escritas neste idioma. Por idéntico motivo, non se aceptarán obras mudas, ou aquelas nas que o uso de texto sexa marxinal, nin páxinas orixinais. Admítense traballos en branco e negro ou en cor cunha extensión mínima de 6 páxinas e máxima de 15, numeradas e con técnica libre.
 • Para presentar os traballos nos rexistros oficiais da Universidade de Vigo imprescindible solicitar cita previa. Ver solicitude de cita na web da convocatoria.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Establécese un primeiro premio de 700 € e dous accésits de 250 € para cada unha das modalidades.

Contacto:

Área de Normalización Lingüística

Universidade de Vigo

Teléfono: 986 81 35 74

Correo electrónico: anl@uvigo.es

XVI edición do Certame Internacional de Teatro Breve Cidade de Requena
 • A temática será libre.
 • A extensión dos traballos será dun mínimo de vinte páxinas (DIN A-4) e un máximo de cincuenta e cinco mecanografiadas a dobre espazo (mínimo 25 liñas por páxina) e por unha soa cara. (Estilo de grafías, tipo Estafes New Roman 12 ou similar).
 • As obras han de estar escritas en castelán e inéditas, o que implica que non foron publicadas, nin premiadas con anterioridade, nin representadas ante público algún. Tampouco poderán ser presentadas, simultaneamente, a outro concurso. Achegarase declaración responsable, asinada polo/a autor/a, na que se indiquen estas circunstancias.
 • Os textos presentados non poden ser versións doutros escritos xa publicados e/ou representados con anterioridade.
 • Os traballos presentaranse por duplicado e identificados tal e como se indica nas bases, e enviaranse á dirección da entidade organizadora: CAT Arrabalde Teatro. Apartado de Correos. CP 46340 - Requena (Valencia) ou ben ao email: certamen@arrabalteatro.org.
Data:

Establécense os seguintes premios:

 • Un Primeiro Premio dotado con 6.000 € e trofeo.
 • Un Segundo Premio dotado con 3.000 € e trofeo.

Contacto:

CAT Arrabalde Teatro

C/ Villajoyosa, 13 baixo esquerda.

46340 Requena (Valencia)

Tfno.: +34 962 304 193

Email: certamen@arrabalteatro.org

Concursos Mocidade 2020 do Concello de Castelló
 • Poderán participar todas as persoas novas nadas ou residentes en España, con idades comprendidas entre os 12 e os 30 anos, ambos inclusive, a data de finalización do prazo de presentación de solicitudes. As persoas menores de idade deberán presentar debidamente cumprimentada a autorización do seu pai, nai ou titor/a.
 • Podes consultar toda a información destes concursos nas bases adxuntas.
Data: Data de inscrición Ata o 25/09/2020

Consultar as dotacións dos premios nas bases.

Contacto:

Concellería de Mocidade do Ajuntament de Castelló

Casal Jove Grao

Avda. do Porto, s/n

12100, Castelló (Valencia)

Tel: 964 282 122

Email: juventud@castello.es

Concurso de Curtas Senda dos Faros
 • Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que impartan ensinanzas sostidas con fondos públicos: ensinanzas de educación secundaria (ESO, bacharelato, formación profesional básica, ciclos formativos de grao medio) e ensinanzas especiais de grao medio.
 • Cada centro poderá presentar un máximo de dous vídeos. O alumnado participará en grupo, cun mínimo de dous integrantes. En cada un dos traballos presentados debe haber unha persoa docente que exerza como responsable da xestión dos contidos, das imaxes e do son do vídeo que se presente.
 • A solicitude de participación formalizaraa a directora ou o director do centro, segundo o modelo que figura como anexo I da convocatoria. Deberá enviala ao seguinte enderezo: curtas@sendadosfaros.gal. No asunto indicarase "Concurso Senda dos Faros" e o nome do centro. Presentarase unha solicitude diferente para cada vídeo.
 • Os vídeos deben estar realizados integramente en lingua galega e a súa temática estará relacionada coa Senda dos Faros, entendida como unha viaxe multidimensional polas múltiples facetas do territorio litoral de Galicia. A modalidade dos traballos é libre (curtametraxes, dramatizacións, videoclips etc.) e admitiranse distintas técnicas de elaboración (animación, stop motion, cámara rápida...). Poderán ser creados con calquera dispositivo electrónico de boa calidade (teléfono móbil, cámara de vídeo, cámara fotográfica, tableta...). Realizaranse en horizontal, en cor ou en branco e negro, e terán unha duración máxima de 5 minutos (incluídos os títulos de crédito).
 • Presentaranse en formato dixital, preferiblemente en formato mp4, con resolución para web (mínimo 1.280 x 720 píxeles). Enviaranse a través de Velaquí ou We Transfer a curtas@sendadosfaros.gal.
Data:

En previsión da evolución da futura da pandemia, substitúense os premios que figuran no artigo 3 das bases e implican desprazamento e concentración de grupos de alumnado e profesorado por outros nos que non se dá esta circunstancia. Os galardóns para os centros pasarán a ser os seguintes:

 • 1.º Premio: Cheque-regalo de 1.000 € para material audiovisual ou literario en lingua galega; figura e diploma acreditativo.
 • 2.º Premio: Cheque-regalo de 600 € para material audiovisual ou literario en lingua galega; figura e diploma acreditativo.
 • 3.º Premio: Cheque-regalo de 400 € para material audiovisual ou literario en lingua galega; figura e diploma acreditativo.

Publicación: Resolución Acordo ampliación prazo

Contacto:

Consellería de Cultura e Turismo

Secretaría Xeral de Política Lingüística

Rúa San Roque, 2

15781 Santiago de Compostela

Tel.: 881 996 324

Correo-e: sxpl.secretaria@xunta.gal

Concurso de ideas e proxectos Spin_Up
 • O concurso vai dirixido a toda a comunidade universitaria galega; é dicir, persoas ligadas á USC, UVigo e UDC con ideas innovadoras que poidan ofrecer solucións novidosas ás necesidades da industria do tecido empresarial da área de Santiago de Compostela:
  • Grupos de Investigación e Persoal Docente e Investigador (PDI).
  • Estudantes: alumnos que se atopen realizando estudos de grao, doutoramento e alumnos de Máster.
  • Empresas vinculadas á universidade.
 • Por outra banda, o concurso tamén está aberto a aquelas persoas que non teñan ideas ou proxectos pero que estean interesadas en participar ou colaborar, mediante os seus coñecementos ou experiencia, no desenvolvemento dalgún dos proxectos seleccionados (sempre que o promotor da idea así o manifeste na súa candidatura). Estas persoas deberán completar o formulario que aparece na web indicando as súas competencias.
 • As iniciativas deben estar relacionadas coas seguintes 4 áreas produtivas: Agro-Bio, Industria alimentaria; Industria da Transformación 4.0; Industria Creativa, TIC, Turismo; Saúde, Envellecemento activo.
 • Para participar será necesario inscribirse a través da web https://spinupproject.eu/proyectos-emprendedores/ cumprimentando o formulario de rexistro, onde se incluirá unha pequena memoria da idea ou iniciativa presentada.
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Ás ideas seleccionadas asignaráselle un promotor empresarial (plan de empresa, análise de viabilidade, elevator-pitch), un titor para coordinar e dar apoio ao proceso, un mentor con experiencia para asesoramento naquilo que se precise, asesoramento en materia de propiedade intelectual e industrial, posibilidade de asociarse cun socio industrial para o desenvolvevemento do proxecto e asistencia a foros de inversión para obter financiamento, se fora posible, para a posta en funcionamento da empresa.

Todo este proceso está valorado en aproximadamente 4.500 euros por iniciativa.

Contacto:

Iniciativas Empresariais Innovadoras (UNINOVA)

Campus Vida, s/n - Universidade de Santiago de Compostela

15782 Santiago de Compostela (A Coruña)

Tel.: +34 881 815 596 / +34 881 815 593

Email: info@uninova.org

XXVI Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López
 • Poderán concorrer anualmente ao Certame Literario Manuel-Oreste Rodríguez López, todos os autores que o desexen, calquera que sexa a súa nacionalidade, admitíndose unha soa obra por categoría e autor.
 • Modalidades: Narrativa: Os relatos terán unha extensión máxima de vinte folios, sen mínimo. Poesía: As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos. En ambas categorías, deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria. En ambos casos, mecanografiadas (ou a ordenador) e a dobre espazo. Tendo en conta o paso do Camiño Francés por Paradela e a celebración no Ano 2021 do Ano Xacobeo, continúa nesta Edición a modadidade relativa ao Camiño de Santiago, en especial referida ao Camiño Francés ao seu paso por Paradela: Especial Camiño de Santiago, cos mesmos requisitos sinalados nos parágrafos anteriores. Nesta modalidade concorrerán de xeito conxunto tanto as obras de narrativa coma as de poesía.
 • Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso e estar escritos en galego ou en castelán, debendo estar rematadas con carácter previo á convocatoria.
 • Consultar modo de envío nas bases completas.
Data: Data de inscriciónDende o 01/10/2020 ata o 30/11/2020
 • Modalidade narrativa:
  • 1º Premio: 1.000 €
  • 2º Premio: 500 €
 • Modalidade poesía:
  • 1º Premio: 1.000 €
  • 2º Premio: 500 €
 • Modalidade especial Camiño de Santiago:
  • 1º Premio: 1.000 €

Publicación: BOP Lugo 04/07/2020

Contacto:

Concello de Paradela 

R/ Cabaleiros de Santiago, 15

27611 - Paradela (Lugo)

Tel: 982 54 11 01

Correo-e: oix.paradela@eidolocal.es

XXXIV Edición premios "Tiflos"
 • Escritores de calquera país, maiores de dezaoito anos, sempre que presenten os seus traballos en lingua castelá.
 • Os escritores con discapacidade visual grave, deberán acreditar esta circunstancia convenientemente. Considerarase discapacidade visual grave:
  • Ter unha agudeza visual igual ou inferior a 0,1
  • Dispoñer dun campo visual diminuído a 10 graos ou menos.
 • Os textos deberán ser orixinais e inéditos na súa totalidade, non publicados e non premiados noutros concursos, así como libres na súa temática, estilo e tratamento. Para o xénero de Poesía, deberán ter unha extensión entre 500 e 1.000 versos; en Conto, entre 90 e 120 páxinas (180/240 se se presenta en braille); e para Novela, entre 175 e 300 páxinas (350/600 en braille). As obras deben estar concluídas antes do 20 de maio do presente ano.
 • Os orixinais, asinados baixo pseudónimo e acompañados de plica, poderán ser enviados por correo estándar (en formato impreso, en soporte electrónico ou braille) á Dirección Xeral da ONCE, Dirección de Promoción Cultural, Atención ao Maior, Mocidade, Lecer e Deporte, cale Prado n.º 24, 28014 Madrid, facendo constar no envío "Premios Tiflos Literarios", e o xénero ao que se concorre. Ou tamén se poden enviar por correo electrónico ás direccións tiflosnovela@once.es, tifloscuento@once.es ou tiflospoesia@once.es.
Data: Data de inscrición Ata o 24/09/2020
 • Premio Tiflos de Poesía: 10.000 €, diploma e edición impresa pola Editorial Edhasa/Castalia.
 • Premio Tiflos de Conto: 10.000 €, diploma e edición impresa pola Editorial Edhasa/Castalia.
 • Premio Tiflos de Novela: 17.000 €, diploma e edición impresa pola Editorial Edhasa/Castalia.

Ademais, os escritores con discapacidade visual acreditada, poderán obter os seguintes premios non divisibles:

 • Primeiro Premio Especial de Poesía, de Conto e de Novela: 5.000 € e diploma para cada xénero.
 • Accésit, a proposta do xurado: 2.500 € e diploma.

Publicación: BOE 23/06/2020

Contacto:

Organización Nacional de Cegos Españois. ONCE

José Ortega e Gasset, 18

28006 Madrid

Teléfono: +34 91 436 53 00

Email: soi@once.es

III Premio CGAC de Investigación e Ensaio sobre Arte Contemporánea
 • Poderá optar a este premio calquera persoa física, maior de idade, que presente textos inéditos escritos en galego conforme a normativa vixente, en relación con labores de investigación e produción de pensamento en arte contemporánea.
 • Os textos que se presenten serán de tema libre, sobre aspectos da arte contemporánea, terán un carácter divulgativo e, na medida do posible, evitarase a utilización dunha linguaxe e unha estrutura excesivamente académica. A extensión dos orixinais abranguerá entre 150.000 e 450.000 caracteres, incluídos espazos.
 • Na portada do texto indicarase exclusivamente o título e/ou lema. Non deberá figurar ningún dato que poida identificar a persoa participante e, polo tanto, que rompa o anonimato.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
 • Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
Data: Data de inscrición Ata o 30/09/2020

Establécese un único premio de 3.000 euros.

Publicación Bases reguladoras: DOG 29/06/2020

Publicación Extracto convocatoria: DOG 29/06/2020

Contacto:

CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea

Rúa Valle Inclán, 2

15703 Santiago de Compostela

Tfno.: 981 546 619

Correo-e: cgac@xunta.gal

XI Concurso de viñetas "Novas masculinidades"
 • Persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo. Pódese participar en dúas categorías: CATEGORÍA A (idades comprendidas entre os 12 e 14 anos) CATEGORÍA B (idades comprendidas entre os 15 e 18 anos).
 • Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita escrita en galego e non premiada con anterioridade.
 • Temática: o obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para reflexionar, concienciar, visibilizar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular, sobre as novas masculinidades así como as claves para avanzar ata unha masculinidade alternativa mais igualitaria.
 • Formato:- DIN A5 ou DIN A4- historia composta por unha viñeta ou por un máximo de 6 viñetas cun fío condutor- técnica: libre- execución do traballo: manual ou dixital- soporte físico: papel- idioma: galego
 • A obra non poderá ir asinada co nome.
Data:

Establécense os seguintes premios por cada unha das categorías:

 • 1º premio: un iPAD e unha colección de cómics
 • 2º e 3º premio: unha tableta e unha colección de cómics

Publicación: BOP 06/03/2020

Publicación: Corrección de erros BOP 10/03/2020

Publicación: Ampliación de prazo BOP 22/06/2020

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Area de Igualdade - Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

Avda. Porto da Coruña, 2

15006 - A Coruña

Tel.: 981 080 300

Email: sede@dacoruna.gal