CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Cartel do Entroido 2022 Cartaxena
 • -O tema e a técnica será libre de elección, debendo recoller o espírito carnavalesco, así como un elemento notorio da Cidade de Cartaxena.
 • -O cartel presentarase en soporte ríxido e en sentido vertical coa seguinte medida: 65 cm. x 45 cm.
 • -O cartel deberá levar a seguinte frase " Entroido 2022 Cartaxena" e a denominación "de interese turístico rexional".
Data: Data de inscrición Ata o 05/11/2021

1.000€

Contacto:

Federación de Entroido de Cartaxena

Escolas Graduadas

C/Gisbert nº 4 - 1ª Planta

30202 -Cartaxena.

Tel: 968 12 35 64

Fax: 968 12 30 59

Mail: carnaval@carnavalcartagena.es

IX Premio Galicia de Fotografía Contemporánea Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2021

Produción dunha exposición e/ ou publicación dun libro.

Bases do certame.

Contacto:

Premio Galicia de Fotografía Contemporánea 

San Benito da Veiga nº 33B -O Cimbro - Costa da Vela 

32711 Sabadelle - Pereiro de Aguiar (Ourense)

XVIII Concurso de Poesía Anomar
 • As obras deben estar escritas en galego.
 • A extensión mínima é de 20 versos e a máxima de 100.
 • A temática dos poemas é libre.
Data: Data de inscrición Ata o 10/11/2021
 • Un lote de libros por categoría.

Categorías:

 • -1ª categoría: rapaces e rapazas entre os 8 e os 12 anos.
 • - 2ª categoría: mozas e mozos entre os 13 e os 17 anos.
 • - 3ª categoría: a partir de 18 anos.

Bases do concurso.

Contacto:

Asociación Recreativa e Cultural Os Tilos

Rúa Ameneiro nº 8

15894 - Os Tilos (Teo)

Mail: anomar@arcostilos.org

Propostas Vegap de Axudas á Creación Visual
 • Poden participar nesta convocatoria os autores de obras das artes plásticas, da fotografía, do deseño gráfico, da ilustración ou das novas formas de expresión artística, que sexan residentes en España ou ben que sexan españois que residan no estranxeiro e que non recibisen axudas da Fundación Arte e Dereito ou de VEGAP nalgunha das anteriores convocatorias de Propostas, así como as recentes Axudas da convocatoria "S.Ou.S. Arte/Cultura".
 • Os proxectos enviaranse dixitalmente a través da páxina web: www.propuestasvegap.com completando a información solicitada en cada un dos campos do formulario de inscrición alí aloxado e achegando nun só arquivo PDF a documentación indícase nas bases.
 • Cada participante poderá presentar un só proxecto incluído en calquera das seguintes categorías: Artes Plásticas, Novas Formas de Expresión Artística, Fotografía, Ilustración e Deseño gráfico.
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2021

A asignación total da convocatoria ascende a 100.000 euros distribuídos en 20 premios de 5.000 euros cada un deles.

VEGAP comunicará a decisión do Xurado o día 15 de Decembro a través das páxinas web: www.vegap.es e www.propuestasvegap.com, así como a través de medios de comunicación e redes sociais.

Os beneficiarios das axudas deberán presentar unha memoria xustificativa ou informe de execución do proxecto premiado antes do 3 de Xullo de 2022.

Contacto:

Visual Entidade de Xestión de Artistas Plásticos (VEGAP)

Rúa Núñez de Balboa, 25,

28001 Madrid

Tel.: 91-5326632

Correo electrónico: infomad@vegap.es

VI Edición do Concurso fotográfico "YES WOMEN CAN"
 • Dirixido a todas as persoas que integran a comunidade universitaria: estudantes de grao, máster ou doutoramento, persoal docente e investigador e persoal de administración e servizos de calquera das universidades do ámbito español no momento da finalización do prazo de presentación (curso académico 2021/2022).
 • Límite dunha fotografíá presentar por cada participante. A temática debe adecuarse ao motivo polo cal se convoca o concurso: "YES WOMEN CAN, WE COULD, WE CAN". Podrán presentarse fotografías en branco e negro ou en cor.
 • Autoría de as fotografías: Todas as persoas participantes faranse responsables da autoría e orixinalidade das imáxenes que envíen. As fotografías enviadas deben ser inéditas e non presentarse a outros concursos, nin publicada, nin usada con anterioridade.
 • As fotografías deberán conter un título e enviarse a través do formulario dispoñible na seguinte ligazón da páxina web da Unidade de Igualdade, indicando no asunto "YES WOMEN CAN: Formulario "Yes Women Can" dispoñible no seguinte enlace web https://unidadigualdad.ugr.es/foto. Para a súa valoración no concurso, as fotografías enviaranse en formato JPG, e cun peso máximo de 5 MB. No formulario debe xustificarse a fotografía presentada cunha descripción máxima de 100 palabras.
Data: Data de inscrición Ata o 07/11/2021

Ademais das 12 fotografías que ilustrarán o almanaque, elixiranse 3 que serán premiadas da seguinte maneira:

 • Primeiro Premio: 200 euros
 • Segundo Premio: 150 euros
 • Terceiro Premio: 100 euros

Ás persoas premiadas entregaráselle, ademais, un diploma acreditativo.

Contacto:

Unidade de Igualdade e Conciliación da UGR

Complexo Administrativo Triunfo

Costa do Hospicio, s/n -18071 Granada

Tel.: +34 958 24 05 43 / +34 958 24 62 81

Email: igualdad@ugr.es

Concurso fotográfico "Calendario Municipal 2022"
 • O concurso é de participación aberta.
 • As fotografías teñen que realizarse no termo municipal da Coruña.
 • Nas fotografías destacará o patrimonio cultural, histórico, natural e paisaxístico do municipio. Terase en conta a representatividade do patrimonio cultural da fotografía, a calidade técnica e a orixinalidade da imaxe
 • Cada participante poderá enviar un máximo de 3 fotografías, que terán que ser horizontais e en cor, en formato dixital JPG dun mínimo de 3 megapíxeles e sen levar ningunha marca identificativa da súa autoría.
 • Enviaranse por mail ou ben por WeTransfer a concursofotografico@coruna.es
Data: Data de inscrición Ata o 05/11/2021

Os 12 ou 13 gañadores e gañadoras recibirán como premio un libro de fotografia e un ano de acceso gratuíto aos museos municipais da Coruña para dúas persoas.

Os 12 ou 13 gañadores e gañadoras recibirán por correo ordinario 10 exemplares do calendario municipal 2022.

Contacto:

Concello da Coruña

Plaza de María Pita, 1 (15001 - A Coruña)

Tel: 981 184 200 | 010

Email: concursofotografico@coruna.es

Certame Novos Investigadores 2021
 • Poderán participar, de forma individual ou colectiva, ata un máximo de 3 mozos, de nacionalidade española ou con residencia legal en España, que cumprisen 15 anos antes do 31 de decembro de 2020 e que non cumprisen 21 anos a 30 de setembro de 2021 (poderá ampliarse a idade, no caso de que os participantes sexan persoas con discapacidade, sempre que cumpran o resto de requisitos)
 • Estar matriculados durante o curso 2020-2021 en centros docentes españois de Ensino Obrigatorio, Bacharelato ou Formación Profesional
 • Estar coordinados por un profesor do centro ao que pertenzan que deberá ser quen realice a solicitude e exerza as funcións de titoría. No caso de grupos formados por alumnos de 2 centros, deberá presentar a solicitude un profesor dos centros, que exercerá os labores de coordinador.
 • Non poderán participar os membros de grupos que fosen premiados en anteriores convocatorias
Data: Data de inscrición Ata o 02/11/2021

a) Premios en metálico:

 • Premio Especial do Certame "Novos Investigadores": 5.000 €
 • 7 primeiros premios de 4.000 €
 • 10 segundos premios de 3.000 €
 • 10 terceiros premios de 2.000 €
 • 10 accésits de 1.000 €
 • 8 premios de 2.000 € (para profesores-titores de cada un dos traballos galardoados cos primeiros premios e o premio especial)
 • 10 premios de 1.000 € (para profesores-titores de cada un dos traballos galardoados cos segundos premios)
 • 1 premio de 3.000 € (dotado pola Universidade de Málaga)
 • 1 premio de 1000 € para o autor/autores do mellor traballo sobre investigación relacionada co cancro e 500 ao titor para a compra de material (dotado pola Fundación Vencer o Cancro)

b) Estancias científicas (consultar contías e tipos nas bases da convocatoria)

Premiaranse traballos de investigación relacionados con calquera das áreas do currículo da ESO, Bacharelato ou Formación Profesional, que sexan orixinais e inéditos e constitúan unha investigación, básica, aplicada ou "de fronteira", ou deseño de prototipos. Os traballos deberán adscribirse a unha destas 5 categorías:

 1. Artes e Humanidades
 2. Ciencias Sociais e Xurídicas
 3. Ciencias Físicas, Químicas e Matemáticas
 4. Ciencias da Terra e da Vida
 5. Tecnoloxía e Enxeñería

Contacto:

Instituto da Mocidade de España (Injuve)

Tel.: 91 782 76 86

divisionprogramasin@injuve.es

Ministerio de Universidades

Publicación:

BOE 02/10/2021 (extracto)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 585554

XIV edición do Premio de Poesía o Príncipe Preguntón
 • Ser maior de 18 anos.
 • A obra debe estar escrita en Español.
 • Tamaño: Extensión mínima de 500 versos e máxima de 700 versos.
Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2021

3.000€

Contacto:

Deputación de Granada

Xornalista Barrios Talaveraº n 1

18014 - Granada

Tel: 958 24 75 00

Mail: dipgra@dipgra.es

Certamen literario Manuel-Oreste Rodríguez López
 • Extensión máxima de vinte folios mecanografadas (ou a ordenador) e a doble espacio.
 • As obras de poesía terán unha extensión máxima de 100 versos.
 • Os textos deben  estar escritos en galego ou castelán.
Data: Data de inscriciónDende o 01/10/2021 ata o 30/11/2021

Premios:

Modalidade narrativa:

 • 1º Premio: 1.000 €
 • 2º Premio: 500 €

Modalidade poesía:

 • 1º Premio: 1.000 €
 • 2º Premio: 500 €

Modalidade especial Camiño de Santiago:

 •  1º Premio: 1.000 €

Contacto:

Concello de Paradela

Rúa Cabaleiros de Santiago nº15

 27611 - Paradela (Lugo)

Tel: 982 54 11 01

Mail: oix.paradela@eidolocal.es

10ª Edición do Certame voluntariARTE
 • Establécense dúas categorías:
  • Infantil: 6 -11 anos.
  • Xuvenil: 12 -18 anos.
 • E dúas modalidades:
  • Debuxo
  • Relato
 • Cada participante pode enviar un máximo de dúas obras.
 • Os debuxos e relatos deben enmarcarse baixo o título "Crea o mundo que desexas".
 • Para participar, debes entrar na páxina web de Voluntariarte e encher os campos do formulario "Envíanos a túa obra". Se es un centro educativo ou entidade social, debes enviar un formulario por participante.
 • Os formatos que permiten o envío son: Word, PDF e JPG
Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2021
 • A organización elixirá unha obra por categoría -infantil/xuvenil- e modalidade -debuxo/relato, ás que se lles outorgará un recoñecemento.
 • As obras difundiranse a través da web da Plataforma de Voluntariado de España.

Contacto:

Plataforma do Voluntariado de España

C/ Tribulete, 18

128012 - Madrid

Tfno: 91 541 14 66

Email: info@plataformavoluntariado.org

Concurso de Microrrelatos Científicos de Fundación Aquae
 • Poderá participar calquera persoa maior de 18 anos, ou en caso de ser menor de idade deberá enviar mediante correo electrónico a fundacionaquae@fundacionaquae.org a autorización asinada do pai, nai ou titor legal, acompañada por fotocopia de DNI ou documento de identificación correspondente do representante legal e do menor.
 • A temática será a ciencia en calquera das súas vertentes (innovación, progreso, sustentabilidade, auga, novas tecnoloxías... etc). Os textos deberán estar escritos en español.
 • Cada persoa pode participar cun máximo de 3 microrrelatos. Os relatos non poderán superar as 100 palabras.
 • Enviaranse exclusivamente enchendo o formulario que se atopará na páxina web da Fundación: www.fundacionaquae.org
 • Os textos serán orixinais, inéditos en todos os medios (non editados previamente en papel, blogues, publicacións electrónicas, en rede...) e non serían premiados anteriormente en calquera outro certame. Os relatos que non cumpran esta condición desde a convocatoria ata o fallo do premio serán descualificados.
Data: Data de inscriciónDende o 27/09/2021 ata o 01/11/2021
 • Primeiro Premio de 500 euros para o mellor relato, que será elixido por un xurado de expertos seleccionado pola Fundación Aquae.
 • Segundo premio de 250 euros, que será elixido polo xurado entre os 50 relatos máis votados a través da páxina web.

Contacto:

Fundación Aquae

Paseo da Castelá, 259C

28046 Madrid

Tel.: 913 075 725

Email: fundacionaquae@fundacionaquae.org

XLVII Certame Galego de Narracións Breves Modesto R. Figueiredo
 • As obras deben estar escritas en lingua galega.
 • A extensión mínima é de 5 páxinas e a máxima de 30, mecanografadas a dobre espazo, por unha soa cara en follas de tamaño DIN-A4.
Data: Data de inscrición Ata o 20/11/2021

1000€

Bases do certame.

Contacto:

Concello de Silleda

Rúa de Trasdeza nº 55

36540- Silleda (Pontevedra)

Tel: 986 58 00 00

VI Premio internacional para obras de teatro novo
 • Cada autor/para poderá presentar un máximo de tres obras.
 • Non se aceptan musicais.
 • As obras teatrais deben ir dirixidas a público adolescente (12-16 anos) ou novo (17-21 anos).
 • As obras presentadas deberán ser orixinais e inéditas, non ser premiadas en ningún outro concurso con anterioridade ao momento do fallo deste concurso, nin divulgado o texto en ningún medio físico, páxinas web ou redes sociais.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

Modalidade A : 2400 € en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma europeo diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Modalidade B: 1000 € en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Modalidade C: 400€ en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Establécense as seguintes modalidades:

A: Duración da representación entre 60-120 minutos.

B: Duración da representación entre 30-60 minutos.

C: Duración da representación entre 10-30 minutos.

Contacto:

Editorial Dalya

Tel: 648 096 781

Mail: teatrojoven.edalya.com

Concurso Nacional "Unha Constitución para todos" 2021
 • Establécense 4 modalidades:
  • Modalidade A: 1º a 3º de Educación Primaria.
  • Modalidade B: 4º a 6º de Educación Primaria.
  • Modalidade C: Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional Básica..
  • Modalidade D: Bacharelato, Formación Profesional de Grao Medio e Formación Profesional de Grao Superior.
 • O tema dos traballos será a "Constitución Española, unha Constitución para todos".
 • Os traballos presentaranse en castelán e serán individuais.
 • Presentaranse un máximo de tres traballos por centro.
 • Poderán presentarse relatos ou poesías que deberán cumprir os seguintes requisitos: ocuparán un máximo de 100 liñas, as páxinas deberán estar numeradas e redactadas a unha cara, en tamaño A4, cun interlineado sinxelo e utilizando o tipo de letra Arial tamaño de 11 puntos. En cada redacción deberá constar o nome do alumno, o curso educativo e o nome do centro. Presentaranse en formato PDF e a capacidade máxima será de 5 Mb para cada un deles.
 • Deberase achegar un certificado do director do Centro onde conste a aprobación para a inscrición do Centro nesta convocatoria e os alumnos participantes.
 • Deberase cumprimentar e rexistrar o formulario de inscrición que será accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación e Formación Profesional sede.educacion.gob.es, sección "Trámites e servizos".
Data: Data de inscrición Ata o 21/10/2021

Un diploma acreditativo do coñecemento e significado da Constitución e un premio en especie para cada modalidade por un importe máximo de 800 euros.

Publicación: BOE 21/09/2021 (extracto convocatoria)

Base de Datos Nacional de Subvencións BDNS (Identif.): 583824 (resolución convocatoria)

Contacto:

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Tfno: 910 837 937

Correo-e: programas.centros@educacion.gob.es

XV Premios ‘Manzanares’ de Fotografía
 • Ser maior de 18 anos.
 • Residir en España.
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2021

Categoría Nacional:

 • 1º Premio: 1.000 €
 • 2º Premio: 500 €

Categoría Local:

 • 1º Premio: 500 €
 • 2º Premio: 300 €

Contacto:

Gran Teatro

Praza do Gran Teatro s/n.

13200 - Manzanares (Cidade Real).

Tel: 926 61 47 08

Mail: granteatro@manzanares.es

Certame Fotográfico Santa Lucía 2021
 • Ser maior de idade.
 • Temática: O tema será libre fóra daquelas obras que queiran optar ao premio especial Víctor Xara, que terán que tratar asuntos relacionados coa solidariedade e os dereitos humanos.
 • O tamaño das fotografías presentadas será libre cun máximo de 30x40 cm e cada fotografía deberá ir reforzada e pegada con soporte ríxido dentro dun paspartú de 40x50 cm.
Data: Data de inscrición Ata o 26/10/2021
 • Premio 'Nono Castro' á Mellor serie (3 fotos analóxicas ou dixitais): 1500€.
 • 1º Premio fotografa analóxica: 700€.
 • 2º Premio fotografa analóxica: 500€.
 • 1º Premio fotografa dixital: 700€.
 • 2º Premio fotografa dixital: 500€.
 • Mellor serie Fotógrafo Local: 300€.
 • Premio Víctor Xara: 1200€.

Bases do concurso.

Contacto:

Taller de Fotografía do Ateneo Municipal de Santa Lucía

Rúa Colón nº 18

35110- Veciñanza - Santa Lucía (Gran Canaria)

Tel: 928 75 48 00

Mail: bienaldefotografia@ateneosantalucia.com

XXVIII Concurso de Noveis Deseñadores de Moda de Camariñas
 • Poden concorrer a esta convocatoria todos os noveis deseñadores con independencia da súa nacionalidade ou país de residencia, nos que concorra algunha das seguintes circunstancias: a) Alumnos e alumnas que estean cursando estudos en centros, escolas e academias que impartan ensinanzas de deseño e técnicas de confección, teñan ou non, os seus estudos rematados. b) Todas aquelas persoas, vinculadas ao mundo do deseño, que aínda sendo profesionais no campo da moda, por manter unha relación contractual ou autónoma con algunha empresa do sector, non formen parte do seu equipo de deseño. 
 • Cada aspirante presentará unha colección composta por 4 deseños. O tema e a modalidade á que poden optar é libre tanto para moda masculina como feminina, con todas as súas variantes; quedan excluídos os deseños de moda infantil. Todos os deseños teñen que ter aplicado encaixe de Camariñas e non serán aceptados os que presenten outro encaixe diferente.
 • Os deseños presentados non puideron ter sido premiados noutros certames de moda. A memoria poderá estar impresa en formato DIN A3 ou A4, na portada deberá figurar obrigatoriamente o título da colección e o nome do/a autor/a non deberá figurar en ningunha parte da memoria.
 • A técnica dos debuxos é libre e cada deseño presentarase nunha lámina coa vista de fronte e posterior. As láminas deberán ir acompañadas dunha descrición técnica do modelo axustándose como mínimo ao talle 38 modelo feminino e talle 42 modelo masculino, segundo o sistema europeo.
Data: Data de inscrición Ata o 03/12/2021
 • 1º premio: 2100 €
 • 2º premio: 1200 €
 • 3º premio: 600 €
 • Premio especial do público: 600 €

Tamén se lle entregará a cada persoa finalista no concurso un diploma que acredite a súa participación no XXVIII Concurso de Noveis Deseñadores.

Publicación: BOP 07/09/2021

Contacto:

Concello de Camariñas

Pza. da Insuela, 57 E

15123 Camariñas ( A Coruña)

Tel.: 981 737 004

E-correo: correo@camarinas.net

Concurso de fotografía Manuel Ferrol
 • Pode participar calquera profesional ou afecionado/a maior de 18 anos, ou menores de idade, debendo presentar neste caso a correspondente autorización asinada polo titor/a ou representante legal para a participación no concurso.
 • Cada participante pode presentar un máximo de 4 obras, formadas por fotografías inéditas e exclusivas. Non se admitirán, polo tanto, fotografías que teñan recibido premios anteriormente. Quedarán automáticamente fora de concurso aquelas fotografías que leven sinatura ou calquera outra marca identificativa.
 • Cada obra deberá levar o título na parte traseira, seguido do seudónimo do/a concursante. As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cunha dimensión mínima de 20 x 25 cms e máxima de 30 x 40 cms ou combinacións similares dentro dos lindes expostos.
 • Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG cunha resolución minima de 300 ppp, tamaño minimo 15x20 cm e compresión mínima.
 • Os traballos serán entregados debidamente protexidos e dentro dun sobre pechado na Casa da Cultura de Carral. Ver bases.
Data: Data de inscrición Ata o 17/12/2021
 • 1º premio: 600 euros
 • 2º premio: 350 euros
 • 3º premio: 250 euros

Contacto:

Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral 

Télefono: 617 263 155

E-correo: concursomanuelferrol@gmail.com 

II Certame de Relato Curto en Igualdade Lonxa Literaria - Concello de Moaña
 • Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade, sempre e cando os relatos teñan unha temática relacionada coa igualdade de oportunidades ou con calquera temática que poña o seu acento na visibilización da discapacidade, ou que o seu fío condutor sexa claramente o mundo da diversidade funcional ou sexual.
 • Os relatos terán unha extensión máxima de 3.000 caracteres con espazos. Serán realizados obrigatoriamente en lingua galega. Deberán presentarse en formato DIN A4, mecanografados a dobre espazo, corpo de letra 12 e encabezados polo título ou lema. Os textos terán que ser orixinais, inéditos e non premiados en calquera outro tipo de concurso.
 • As persoas que participen poderán presentar até un máximo de 3 relatos.
 • Os orixinais enviaranse porcorreo electrónico a: igualdade@concellodemoana.org.
Data: Data de inscrición Ata o 05/11/2021

Establécese unha única categoría cun premio de 300 euros.

Contacto:

Concellaría de Mocidade e Igualdade do Concello de Moaña

Rúa As Barxas 2.  36950-  Moaña (Pontevedra)

Tel.: 986 310 100

E-correo: igualdade@concellodemoana.org

Creaclasica 2021
 • As persoas que presenten as súas composicións ao certame CreaClásica deberán er obra sinfónica publicada e non poderán exceder os cinco anos desde a súa titulación -entre 2017 e 2021- e deberán estar asociados á SGAE e censados en Galicia.
 • Poderase presentar unha única obra inédita, cunha duración duración máxima e mínima estará comprendida entre os 10 e os 15 minutos.
 • As solicitudes faranse a través da web da Orquesta Clásica de Vigo, empregando o formulario de google para este fin e enviando os materiais a través de Wetransfer á conta crea@corquestaclasica.com, evitando en todo momento mostrar elementos nos que se poida identificar a autoría co fin de garantir o anonimato ante o xurado.
 • As obras enviaranse nun arquivo comprimido que deberá conter, ademáis das partituras de orquestra e partes, unha gravación ou un midi. Como máximo podrá empregarse o seguinte orgánico: 2 trompas en fa, 2 trompeta en Do/Si b, 2 trombóns, 1 tuba, 4 timbais, 1 bombo de concerto, 1 vibráfono, 2 marimbas, 1 lira, 1 xilófono, 1 campanólogo.
Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2021

Dotación económica de 500€ para a obra gañadora, que será gravada e interpretada pola Orquestra Clásica de Vigo e difundida a través das súas canles dixitais.

Contacto:

Orquesta Clásica de Vigo 

Tel.: 664 349 338

Email: comunicacion@orquestaclasica.com

Premios Youtubeir@s 2021
 • Poden optar a estes premios todas as persoas maiores de 14 anos con canles de Youtube autoproducidas. No caso de que a persoa participante sexa menor de idade, esta inscrición irá acompañada da autorización do/a pai/nai ou titor/a legal mediante o documento que se facilita na web do proxecto Youtubeir@s (www.youtubeiras.gal).
 • As canles de Youtube inscritas teñen que ter cando menos cinco vídeos subidos con data posterior ao 23 de outubro de 2020. Estes cinco vídeos teñen que:
  • Conter a etiqueta co cancelo #youtubeiras.
  • Non ter restricións de privacidade.
  • Os títulos, as descricións e os subtítulos permanentes (de habelos) teñen que estar en galego.
  • Estes vídeos poden conter subtítulos de activación opcional no Youtube noutras linguas.
  • As canles de Youtube presentadas deben ter a maioría dos vídeos en galego.
  • Fican expresamente excluídos os traballos que promovan unha mensaxe violenta, denigrante ou ofensiva.
 • As persoas participantes deben inscribirse a través do formulario que figura na web www.youtubeiras.gal, indicando a URL da canle. •
 • Cada creador/a pode inscribir máis dunha canle.
 • Nesta edición continúa a categoría na que son os/as seguidores/as os/as que propoñen os seus vídeos preferidos do Youtube para que concorran ao premio do Público. Estas propostas poderán facerse só a través do formulario que está habilitado na web (www.youtubeiras.gal). Logo de verificar que cumpren as bases dos premios, o proxecto publicará os vídeos participantes. Unha persoa pode facer máis dunha proposta e en ningún caso podería propoñer os seus propios vídeos.
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021

Establécense 12 premios: 3 principais, valorados en 1000€ cada un; e 9 premios de500€ cada un. Un total de 7500 € en premios. Ver bases

Contacto:

Email: premios@youtubeiras.gal

Time to Move 2021
 • Para participar no concurso de Time to Move! irán anunciando un novo challenge con tema e formato novos cada dúas semanas.
 • Os participantes deberán ter polo menos 13 anos e máximo 30 anos para xogar, e deberán ser dalgún destes países: Austria, Bélxica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Xeorxia, Alemaña, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Macedonia do Norte, Noruega, Polonia, Portugal, Romanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suíza, Turquía ou Ucraína.
 • Podes participar no primeiro reto, Greener Europe, facendo unha foto ensinando como contribúes a unha Europa máis verde e subíndoa na sección da web de Time to Move dedicada ao concurso.
Data:

As actividades en liña e presenciais organizadas polos puntos da rede Eurodesk comezarán en outubro

Nomearanse dous gañadores:

 • O gañador da votación pública (foto coa maior cantidade de votos ao final do concurso) recibirá un paquete de produtos de Time to Move que inclúe unha botella de auga, unha camiseta e un xogo de naipes Time to Move.
 • O gañador do premio Eurodesk (seleccionado por Eurodesk unha vez finalizada a campaña Estafe to Move) recibirá unha mochila Eastpak e un vale de Spotify Premium de 6 meses.

Time to Move é un conxunto de eventos presenciais e en liña que se celebran en toda Europa por parte de centos de organizacións xuvenís e entidades públicas que forman parte da rede Eurodesk, co obxectivo de dar a coñecer ás persoas novas as diferentes opcións de mobilidade das que dispón no marco da Unión Europea.

Voluntariado virtual? Intercambio escolar dun semestre? Prácticas no estranxeiro? Tras case dous anos de pandemia, é un bo momento para que empeces a pensar no teu novo proxecto no estranxeiro coa axuda dos expertos de Eurodesk.

As actividades de Time to Move ofrécenche a oportunidade de prepararte para proxectos virtuais ou presenciais e recibir orientación sobre as oportunidades internacionais que che interesen.

Nas redes sociais podes ver que ocorre en liña e noutros países durante o Time to Move. Busca #timetomove2021 en redes sociais e, se participas nalgún evento, comparte as túas fotos cos demais!

Contacto:

INJUVE Instituto da Mocidade

Secretaría Xeral,

Rúa José Ortega y Gasset nº 71

28006 Madrid

Tel.: +34 91 782 76 58 / +34 91 782 77 78

eurodesk@injuve.es

Concurso Juvenes Translatores 2021
 • A participación está reservada aos centros de ensino secundario. Os centros deberán: estar situados nun Estado membro da UE; estar recoñecidos polas autoridades educativas dun ou varios Estados membros da UE; presentar de 2 a 5 participantes nados en 2004; ter acceso a internet e dispoñer dos equipos informáticos necesarios (ver o punto 1.4 das bases).
 • Para participar no concurso debe seguirse un proceso de inscrición en dúas fases. Os Institutos de Educación Secundaria deben inscribirse no sitio web http://ec.europa.eu/translatores. A inscrición pode realizarse en calquera das vinte e catro linguas oficiais da UE. Admitirase só unha inscrición por cada centro.
 • A continuación, a Comisión Europea convidará a un total de 705 centros a participar na etapa seguinte. O número de centros participantes por país será igual ao número de escanos do país no Parlamento Europeo, e os centros seleccionaranse ao azar mediante sorteo electrónico. Os centros elixidos designarán entón a entre dous e cinco estudantes para participar no concurso. Os alumnos poderán ser de calquera nacionalidade, pero todos e todas as participantes deberán ter nacido en 2004.
 • A proba terá lugar o 25 de novembro en todos os centros participantes. O gañadores -un por país- serán anunciados a principios de febreiro de 2022. Se as condicións o permiten, serán convocados á entrega de premios na primavera de 2022, nunha cerimonia que se celebrará en Bruxelas. Terán a oportunidade de reunirse con tradutores profesionais da Comisión Europea e obter máis información sobre a profesión e sobre a experiencia de traballar con linguas.
Data:

O concurso celebrarase en liña o 25/11/2021 en todos os centros participantes.

Data de inscrición Ata o 20/10/2021

A listaxe de gañadores anunciarase a principios de febreiro de 2022, como moi tarde.

Os gañadores serán convidados á cerimonia de entrega de premios en Bruxelas. A DG Tradución sufragará os gastos de viaxe e aloxamento do gañador, un acompañante adulto e un profesor de cada Estado membro (ver o apartado 6 das bases).

Contacto:

Comisión Europea

Representación en España

Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid (España)

Tfno.: +34 914 238 038 (Luís González)

Email: dgt-madrid@ec.europa.eu

XXII Concurso de Tanatocuentos
 • Ser maior de idade.
 • A obra deberá estar escrita en castelán.
 • Extensión mínima de 1.000 palabras e máxima de 6.000.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

1.500 €

Contacto:

Funespaña Dous S.L.Ou- Revista Adeus Cultural

Rúa Doctor Esquerdo nº 138- 5 ªplanta

28007 -Madrid

Tel: 91 700 30 20

Mail: prensa@funespana.es / info@revistaadios.es

XVIII Premio Nacional de Poesía Xove “Grande Aguirre”
 • Non superar os 30 anos cumpridos antes do 21 de marzo de 2022.
 • A obra debe estar escrita en castelán.
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021

5.000€, publicación da obra e entre a o/a autor/a de 25 exemplares.

Contacto:

Universidade Popular José Hierro

Praza da Constitución nº 1

28701 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)

 Tel: 91 658 89 92

Mail: : premiograndeaguirre@ssreyes.org

XXXIII Concurso de novos creadores : Pintura e escultura
 • Ter entre 14 e 35 anos.
 • As obras deben de ser orixinais e inéditas.
Data: Data de inscrición Ata o 30/12/2021

Modalidade de escultura: 1000€.

Modalidade de pintura: 1000€.

Bases do concurso.

Contacto:

Centro de Información Xuvenil de Benidorm

Praza de de SS. MM. os Reis de España

03501 - Benidorm (Alacante)

Tel: 618 52 94 76

Twitter.

Instagram.

XXXV Concurso de Fotografía de Leioa Data: Data de inscrición Ata o 29/10/2021

Premio fotografía en cor: 400 euros e diploma.

Premio fotografía en branco e negro: 400 euros e diploma.

Mellor serie de tres fotografías: 400 euros e diploma.

Mellor fotógrafo/a local: 250 euros e diploma.

Premio fotografía votación popular: 50 euros, 2 carnés anuais Amigo Kultur e diploma.

Modalidades:

 • -Branco e negro.
 • -Cor.
 • -Iphoneografías ou fotografías tomadas con teléfonos móbiles.

Contacto:

Kultur Leioa

Praza José Ramón Aketxe nº 11

48940 Leioa (Bizkaia)

Tel: 94 607 25 78

Mail: infokultur@leioa.net

I Concurso UN valle de cómic, Luís Molina
 • Se o autor/autora é menor debe ter autorización dos seus pais/nais ou titores legais para participar.
 • En caso de que os traballos vaian acompañados de texto, este debe estar escrito en castelán.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

Premio á mellor obra: 1500 €.

Premio ao labor dun autor local : 200 €.

Contacto:

Asociación E - Cultura e Lecer

Centro IDOL

Rúa  Nueva de Blanca nº 10

30540 Blanca (Murcia)

Mail: ecultyocio@gmail.com

XI Certame de Relato Curto "Encarna León"
 • As obras deben de ser inéditas e estar escritas en lingua española.
 • Os relatos poden tratar calquera temática que destaque a igualdade de xéneros, denuncie a discriminación da muller, poña de relevo o seu papel na historia ou calquera campo do coñecemento, así como a súa achega á sociedade actual, no ámbito social, familiar ou educativo.
 • Non poderán participar nesta edición quen obtivese o primeiro premio deste certame nalgunha das súas convocatorias ou participasen como membros do xurado nalgunha das dúas últimas.
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2021

1º Premio: 6.000 €.

2 A ccésits: 1.000 € / cada un.

Bases do certame.

Contacto:

Consellaría de Educación, Cultura, Festexos e Igualdade

Rúa Querol nº 7

52001- Melilla

Tel: 952 69 92 14

Mail: concursoencarnaleon@melilla.es

I Concurso de Fotografía gastronomía tradicional dos Municipios de España
 • Ser maior de 18 anos.
 • Ser residente en España.
 • Ter acceso a Internet.
 • As fotografías deben mostrar unha imaxe que represente ou evoque un prato tradicional, unha sobremesa tre tradicional ou unha festa/feira gastronómica, dun municipio español.
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2021

1º Premio: 1000€.

2º Premio: 700€.

3º Premio: 400€.

Contacto:

Adegas Castro BRey

Camanzo s/n.

36587 - Vila de Cruces (Pontevedra)

Tel:986 41 16 12 / 986 58 36 43

Mail: Rei .com">bodegas@castrobRey .com

Bienal de Ilustración, Premio Capital da Cultura do Eixo Atlántico
 • Aberto a ilustradoras e ilustradores, profesionails ou no, maiores de 18 anos.
 • O tema que servirá de base ás propostas é o patrimonio material e inmaterial da rexión do Eixo Atlántico.
 • Cada participante presentará 3 ilustracións...
Data:

un único premio de 8.000€

Contacto:

Município de Braga. Divisão de Cultura

Convento do Pópulo

Praça Conde de Agrolongo

4704-514 Braga

e-correo: bienaldeilustracao@cm-braga.pt

Premio Arestas de Novela Gráfica PANG!
 • Ser maior de 18 anos.
 • A obra debe estar escrita en en lingua española e poderá ser realizada en cor ou en branco e negro.
 • A obra debe ser orixinal e inédita.
Data: Data de inscrición Ata o 15/11/2021

4.000€.

Bases do concurso.

Contacto:

Editorial Arestas

Virxe da Soidade nº1

06001- Badaxoz

Tel: 610 923 967 / 644 452 059

Mail: aristasgrafica@gmail.com

I Concurso de Microrrelato TorrentJove
 • Mozos entre 12 e 25 anos
 • Os textos presentados deberán ser orixinais e inéditos, inspirándose nunha das fotografías, ou colección, propostas pola Organización que foron premiadas en edicións do concurso de fotografía TorrentJove (ver fotografías propostas en www.torrentjove.com )
 • Admítense ata dous microrrelatos por participante
 • O texto deberá ter unha extensión máxima de 300 palabras. Deberase redactar con letra (fonte) Arial e un tamaño de 11 puntos en calquera procesador de textos, e deberá acompañarse de título (as palabras utilizadas neste non computarán na extensión do texto)
 • As obras enviaranse por correo-e a torrentjovemicrorrelato@gmail.com en arquivo PDF indicando no nome do arquivo o título do texto. Xunto coas obras achegarase a ficha de inscrición
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021

2 premios de 250 € cada un

Contacto:

l'Espai

Edificio Metro, 2ª planta. Avda. ao Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

Tel.: 96 111 18 53

Email: torrentjovemicrorrelato@gmail.com

I Concurso de ilustración TorrentJove
 • Mozos entre 12 e 25 anos
 • A obra presentada deberá ser orixinal e inédita, e consistirá nun debuxo que ilustrará o texto proposto pola organización: un fragmento de Descendencia , da triloxía O poder do lume da escritora torrentina Cristina Montesa
 • Admítense ata dúas ilustracións por participante
 • A técnica empregada será libre, e a dimensión do soporte no que se presentará a obra, terá como medidas máximas: 29,7 cm x 42 cm, é dicir, tamaño DIN A3.
 • As obras en soporte papel, xunto coa ficha de inscrición, enviaranse á dirección postal de L'Espai e as obras en formato dixital deberán enviarse como arquivo PNG a torrentjovedibuix@gmail.com , xunto a unha copia da ficha de inscrición
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021

2 premios de 250 € cada un

Contacto:

l'Espai

Edificio Metro, 2ª planta. Avda. ao Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

Tel.: 96 111 18 53

Email: torrentjovedibuix@gmail.com

17º Concurso de fotografía TorrentJove
 • Mozos e mozas entre 16 e 35 anos, de calquera lugar do mundo.
 • Cada participante poderá presentar ata un máximo de tres fotografas. Terán un tamaño mínimo de 20x25 cm. e un máximo de 30x40 cm. Débense presentar en papel fotográfico e en formato dixital (o arquivo dixital enviarase a torrentjovefoto@gmail.com , as obras en papel fotográfico enviaranse por correo ao enderezo postal de L'Espai)
 • Temática:
  • Fotografía de viaxes: lugares visitados, cidades, paisaxes, vida animal e actividades coa poboación local.
  • Fotografías que traten sobre a cidade: paisaxe urbana e espazo de convivencia. As imaxes han de reflectir calquera aspecto da cidade, en detalle ou ampla visión, a súa arquitectura, as súas rúas e paseantes.
Data: Data de inscrición Ata o 22/10/2021
 • Primeiro premio: 700 €
 • Segundo premio: 600 €
 • Premio á mellor colección (3 fotografías): 1.100 €
 • Premio á mellor fotografía de autor/a local: 600 €

Contacto:

l'Espai

Edificio Metro, 2ª planta. Avda. ao Vedat, 103 (46900 - Torrent, Valencia)

Tel.: 96 111 18 53

Email: torrentjovefoto@gmail.com

I edición do Concurso de Fotografía “#SexualizArte"
 • Ser residente en Galicia cunha idade comprendida entre os 18 e os 30 anos.
 • As persoas participantes no concurso deberán ser as únicas titulares dos dereitos de autor das fotografías presentadas e feitas legalmente.
Data: Data de inscrición Ata o 30/08/2021

1º Premio: Cesta de produtos eróticos e xoguetería erótica por valor de 180€, e un diploma.

2º Premio: Cesta de produtos eróticos e xoguetería erótica por valor de 70€, e un diploma.

Contacto:

Concello de Ames

Praza do Concello nº2

15220- Bertamiráns (Ames)

Tel: 981 883 002

Mail:concursosexualizarte@gmail.com

Premio SELIC 2021 de creación literaria
 • -As obras deben estar escritas en galego.
 • -Extensións:
  • Narrativa e ensaio un mínimo de 150.000 caracteres (incluídos espazos).
  • Poesía un mínimo de 250 versos.
  • Teatro un mínimo de 50.000 caracteres (incluídos espazos).
Data: Data de inscriciónDende o 17/08/2021 ata o 30/09/2021

Premio: 6.000 €

Dous accésits:1.500 euros €

Contacto:

Teatro Principal

Rúa Nova nº21- 3º

15705- Santiago de Compostela

Tel: 981 542 347

Mail: teatroprincipal@santiagodecompostela.gal

BOP 16/08/2021

Premio Azorín de novela 2022
 • As obras deberán estar escritas en castelán e a súa extensión non ha de ser inferior á de duascentas páxinas tamaño DIN-A4,mecanografiadas a dobre espazo e preferiblemente por ambas as caras.
 • Os orixinais deberán enviarse debidamente encadernados.
Data: Data de inscrición Ata o 30/11/2021

45.000€

Bases do concurso.

Contacto:

Deputación provincial de Alacante

Rúa Tucumán nº 8

03005- Alacante

Tel: 965 98 89 11

IX Premios ao Voluntariado Universitario
 • Proxectos de voluntariado impulsados e levados a cabo por mozos e mozas universitarias (graduados e graduadas que finalizasen os seus estudos hai menos de dous anos ou estudantes de calquera titulación, en ámbolos casos en centros universitarios con sede en España). Pódense presentar proxectos en curso ou que estea previsto poñer en marcha antes do 31 de marzo de 2022.
 • É un requisito fundamental que os voluntarios que presentan o proxecto acrediten estar a cursar estudos en centros universitarios con sede en España ou que os finalizaran con posterioridade ao 30 de setembro de 2019.
Data: Data de inscriciónDende o 01/06/2021 ata o 29/10/2021

Ademais do proxecto gañador, que recibirá 10.000 euros, premiaranse outros cinco proxectos de voluntariado con 5.000 euros cada un.

Contacto:

Fundación Mutua Madrileña

Paseo de la Castellana, 33. 28046- Madrid

tel.: 91 592 28 36

e-correo: premios@fundacionmutua.es

V Premio de Escultura Manel Batlle
 • As dimensións da obra non poden superar os 70 cm. no lado máis longo nin os 150 cm. de altura.
 • Para concursar hai que mandar unha imaxe de óbraa vía web, en formato JPG, con resolución de 300 ppp, preferiblemente de fronte, perfil e algún detalle da textura.
Data: Data de inscrición Ata o 31/10/2021

5000€

Contacto:

Asociación cultural Amics de la Ciutat de Granollers

Carrer Espí i Grau nº 1, 3º

08401 Granollers

Tel: 657 862 833

Mail: amicsciutatgranollers@gmail.com

Premio de novela curta "Planetario de Madrid"
 • Poderán participar nesta convocatoria escritores/escritoras, maiores de idade, ou menores de idade baixo autorización paterna ou materna, españois e estranxeiros, que usen o español como lingua literaria.
 • Só se admitirá a concurso unha única novela curta por participante.
 • A extensión dos traballos será entre 100 e 200 páxinas por unha soa cara, tamaño DIN A4 (210 x 297 mm) en corpo de letra 12 ou superior, numeradas ao pé de páxina e que conteñan entre 30 e 35 liñas por páxina. A obra non conterá título. A participación será baixo pseudónimo...
Data: Data de inscrición Ata o 25/10/2021
 • Primeiro premio: 3.000 euros
 • Segundo premio: 1.400 euros

Contacto:

Área de Goberno de Cultura, Turismo e Deporte do Concello de Madrid. Dirección Xeral de Bibliotecas, Arquivos e Museos - Área de Goberno de Cultura e Deportes

Cale Conde Duque 9-11. 28015- Madrid

VIII Estepona CREA-2022. Lírica
 • Poderán participar no certame "VIII Estepona CREA-2022", todos os/as cantantes profesionais como así tamén os/as estudantes de grao superior de canto (nas cordas de soprano, mezzosoprano, contralto, contratenor, tenor, barítono, baixo), que teñan nacionalidade española ou acrediten ser residentes en España.
 • A idade máxima para a participación no certame é de 35 anos no día do concurso (22.07.2022), polo que serán admitidas as solicitudes de todos/as os/as aspirantes nados/as a partir do 23.07.1986. Non se concederá ningunha excepción no límite de idade.
 • Envío da ligazón directa, "link", da plataforma dixital de dous vídeos recentes en alta calidade de máximo 6 meses de antigüidade (estes vídeos poden ser ocultos. Non é indispensable que sexan abertos para o público), interpretando dúas arias de ópera de libre elección, do repertorio de ópera, con acompañamento de piano (ou orquestra) e que non excederán entre ambas os dez minutos. As dúas arias deberán ser en dous idiomas diferentes e interpretaranse no ton e idioma orixinais. Tamén se aceptará que unha das dúas arias sexa unha romanza de Zarzuela...
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

5.000,00€ máis o Trofeo do certame, esculpido polo prestixioso artista local Juan Miguel Quiñones.

Contacto:

Concello de Estepona, Delegación de Cultura

Rúa do Porto, 2. 29680- Estepona (Málaga)

tel.: 952 808 385

e-correo: EsteponaCREA22lirica@hotmail.com

XXIII Certame de Relatos Breves San Juan
 • Pode participar calquera profesional -ou estudante- de Enfermería ou de Fisioterapia que resida actualmente en España. Cada participante pode presentar un só relato e cada relato debe ter un único autor ou autora.
 • O contido dos relatos debe estar relacionado co exercicio da Enfermería ou a Fisioterapia, poñendo de manifesto os aspectos humanos da actividade profesional. Os relatos han de ser orixinais e inéditos, escritos en castelán e é fundamental que teñan unha extensión entre 5 e 10 páxinas de tamaño DIN A4, con letra Estafes New Roman 12 ou similar e estar a dobre espazo...
Data: Data de inscrición Ata o 01/11/2021
 • Primeiro (Premio Fundación San Juan de Deus): 2.100€
 • Segundo (Premio Hospital San Rafael): 750€
 • Premio especial para estudantes (Premio Centro Universitario San Rafael-Nebrija): 350€

Contacto:

Centro Universitario de Ciencias da Saúde San Rafael - Nebrija

tel.: 91 5641868

e-correo: relatossjd@nebrija.es

Concurso de deseño de cartel e vídeo para lle dar publicidade ao protocolo de actuación ante situacións de acoso sexual

As presentacións deben ser nos seguintes formatos:

 • -Cartel: entregarase en formato jpg con 300 ppp.
 • -Vídeo: terá unha duración de 2 minutos como máximo e 1 minuto mínimo. Admitiranse vídeos realizados con dispositivos móbiles ou en plataformas dixitais creadas para tal fin (Tik-Tok ou similar) sempre que estean libres de publicidade e que conten cos permisos de reprodución e difusión pertinentes.
Data: Data de inscrición Ata o 24/10/2021

• 200 € para o mellor cartel.

• 300 € para o mellor vídeo.

A documentación dirixirase á Oficina para a Igualdade de Xénero, e presentarase unicamente a través do rexistro electrónico da UDC: (https://sede.udc.gal/services/telematic_register)

Bases do certame.

Contacto:

Oficina para a Igualdade de Xénero

Rúa da Maestranza  nº 9

 15001 - A Coruña.

Tel: 981 16 70 00

Mail: secretariaxeral@udc.gal

II Premio de Novela da Galicia Rural
 • As novelas deben ser orixinais e inéditas.
 • A trama debe estar situada na Galicia rural ou que concedan a esta un protagonismo relevante na narración.
Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2021
 • 2.000€
 • Edición da obra por parte da Editorial Galaxia.
 • Diploma acreditativo.

Bases do certame.

Contacto:

Concello de San Xoán de Río

Praza Gabino Rodríguez Álvarez nº1

 32770 - San Xoán de Río - Ourense

Tel: 988 34 60 02