CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Consurso de relatos Vencer ao Coronavirus
 • Pode participar calquera persoa que o desexe nunha das seguintes categorías: infantil, ata 12 anos (inclusive); xuvenil, de 13 a 18 anos (inclusive); e adulto, maiores de 18 anos.
 • Os relatos terán unha extensión de entre 2.500 e 3.000 caracteres en tipo de letra Times New Roman, tamaño de corpo 12 e interlineado doble, co seu correspondente título.
 • As obras, que deberán ser orixinais e inéditas e escritas en castelán, deberan ter unha orientación tanto pedagóxica como de entretemento orientada a nenos e nenas en idade de etapa Infantil e Primaria. Os traballos deberán estar vinculados á realidade do Coronavirus, se ben poden contar coas licenzas propias dun conto (soños, imaxinación, heroes...) .
 • As obras enviaranse por correo electrónico á Biblioteca: biblioteca@marianistas.net en formato pdf. 
Data:

As persoas gañadoras de cada unha das categorías recibirán un lote de libros. Ademais, o xurado realizará unha selección das dez mellores obras para a súa publicación.

Contacto:

Colegio Sta María del Pilar Marianistas

Paseo Reyes de Aragón, 5

50021 Zaragoza

Tel.: 976 25 87 87

Email: biblioteca@marianistas.net

Concurso #ConVosEstamosSeguros
 • Poderán participar neste concurso todos os nenos e nenas galegos. Haberá categorías segundo o nivel educativo. Así establécense 6 premios, un para Infantil, dous para Educación Primaria, por una banda os nenos de 1º a 3º e por outra banda os de 4º a 6ª, e o mesmo cos estudantes da ESO, haberá dúas categorías, os rapaces de 1º e 2º e por outra banda os de 3º e 4º. E finalmente os estudantes de Bacharelato que igual que os de Infantil teñen cada un, unha categoría.
 • A temática do concurso e completamente libre, os nenos e nenas poderán plasmar no debuxo o que eles queiran transmitirlle aos axentes e o único requisito é que poñan o cancelo #ConVosEstamosSeguros
 • Poderá presentarse unha obra por concursante en tamaño A4 e poderá ser realizada en calquera modalidade, con lápiz, tinta china, estilográfica, rotuladores, pinturas, ceras. Cada neno poderá facelo como queira. O estilo é completamente libre. 
 • Os debuxos poderán ser remitidos á Academia mediante unha foto do mesmo que se pode mandar por correo electrónico ao seguinte enderezo formacion.agasp@xunta.gal, indicando o nome completo do neno ou nena, o nivel educativo ao que pertence, así como o colexio ao que asiste.
Data: Data de inscrición Ata o 17/04/2020

O premio de cada unha das categorías é que o neno ou nena gañador poida facer xunto a toda súa clase unha visita guiada á Academia, onde tamén están recibindo formación os policías e gardas civís, poidendo participar con eles nalgunha das clase e que así poidan coñecer de preto aos axentes que reciben a formación na Academia.

Contacto:

Academia Galega de Seguridade Pública - AGASP

Avenida da Cultura, s/n

36680 A Estrada - Pontevedra

Tel.: 886 20 61 04

Email: formacion.agasp@xunta.gal

Curtos en Corentena
 • Duración: de 30 segundos a 2 minutos.
 • Aberto a todas as persoas confinadas de calquera nacionalidade. De temática libre dentro dunha corentena, pero rodados en casa a partir do 15 de marzo.
 • Os curtos rodados en lingua non española terán que incorporar no arquivo para enviar os substítulos en español, ou polo menos un documento de texto co guión.
 • Os curtos enviaranse a través de WeTransfer, Dropbox, Google Drive ou similar a festivalelche@cajamediterraneo.es ...
Data: Data de inscrición Ata o 27/04/2020
 • Mellor curtametraxe en Corentena rodado con Smartphone, 300€ e entrada directa á Sección Oficial de Cinephone 2020.
 • Mellor Curtametraxe en Corentena, rodado con calquera dispositivo que non sexa smartphone, dotado con 150€...

Contacto:

Fundación Caixa Mediterráneo

Avda. Dr. Gadea, 1. 03003- Alacante

festivalelche@cajamediterraneo.es

'Yo me quedo en casa... creando'
 • Idade de 6 a 17 anos
 • Necesaria autorización
 • Aceptaranse curtametraxes de calquera xénero e temática, realizadas en calquera dos idiomas do Estado español, sempre que non excedan os tres (3) minutos de duración​.
 • O envío de obras realizarase telematicamente, utilizando unha plataforma de transferencia de arquivos tipo WeTransfer ou similar, ao correo electrónico formacion@fundacionsgae.org.
 • En ningún caso, nas ditas curtametraxes se poderán incluír, utilizar ou sincronizar músicas prexistentes nin fragmentos de obras audiovisuais alleas.
 • A peza debe ser completamente orixinal.
 • Tampouco se deben incluír imaxes de persoas que non autorizasen expresamente a gravación das súas imaxes (veciñanza, viandantes etc.) nin imaxes de cadros ou fotografías alleas...
Data: Data de inscriciónDende o 30/03/2020 ata o 13/04/2020

Tanto as tres obras premiadas na categoría infantil como as tres obras premiadas na categoría xuvenil recibirán un trofeo, unha tableta e a invitación ao acto de entrega de premios na sala Berlanga de Madrid. Ademais da exhibición das obras realizarase un coloquio coas persoas gañadoras do concurso, moderado por un/unha profesional de recoñecido prestixio.

'Yo me quedo en casa... creando', concurso de curtas para nenas e nenos de 6 a 12 anos e adolescentes de 13 a 17 anos.

Contacto:

Fundación SGAE

R/ Bárbara de Bragança, 7. 28004, Madrid

Tel.: 91 50 36 800

informacion@fundacionsgae.org

II Concurso #ApuntasTech
 • Categorías:
  • Primaria: Poderán participar equipos de 2-6 nenas e nenos que cursen 5º ou 6º de primaria. Os grupos deberán ter un mínimo de 50% de nenas.
  • Secundaria: Poderán participar mozas e mozos equipos de 2-6 que cursen de 1º a 4º da ESO ou Bacharelato. Os grupos deberán ter un mínimo de 50% de mozas.
  • Centro educativo: Calquera docente, pode participar a título individual ou en grupo, representando a un centro educativo oficial (de Galicia / España...)
  • Libre: Calquera persoa ou colectivo (asociación, academia, etc.) non vinculada a un centro educativo oficial.
 • Cada proposta será descrita en español ou galego nun documento que deberá conter os apartados indicados nas bases.
 • Enviarase cada proposta, incluíndo toda a información solicitada, nun correo electrónico a concurso.apuntastech@cesga.gal.
 • Cada participante (ou institución) poderá presentar un máximo de 2 propostas.
 • Todas as propostas recibidas aceptarán ter unha licenza de cultura libre Creative Commons (Recoñecemento - Compartir Igual 4.0 Internacional).
Data:
 • Categoría 1. (grupos de escolares 5º-6º primaria) Un primeiro premio de 300 Petaflops*2 Accésits. Premio de 100 Petaflops
 • Categoría 2. (Escolares ESO e Bacharelato) 500 Petaflops*2 Accésits. Premio de 100 Petaflops*
 • Categoría 3.(Centro Educativo): Premio patrocinado por AMIT-Gal (Asoc. Mulleres Investigadoras e Tecnólogas, nodo Galicia) 600 Petaflops*
 • Categoría 4. (Libre): 600 Petaflops*
 • Premio especial do Xurado: O xurado terá a posibilidade de asignar un premio adicional en calquera das categorías, por valor de 500 Petaflops*.

(*Un Petaflop (PFLOP) é unha unidade de rendimento de computación que equivale a un cuadrillón (1015) de operacións por segundo. Para o concurso, a equivalencia dos premios en Petaflops será a seguinte: (1 PFLOP= premio equivalente a 1 €)).

O día 23 de abril de 2020, Girls in ICT Day, durante a celebración do "Día dás Rapazas nas TIC" do CESGA darase a coñecer o nome das persoas e centros gañadores en cada categoría.

Contacto:

Fundación CESGA

Avenida de Vigo, s/n -Campus Vida

15705 Santiago de Compostela - A Coruña

Tfno.: +34 981 56 98 10

Email: concurso.apuntastech@cesga.gal

Concurso #YoMeQuedoEnCasa de Plataforma SONIDOSMANS 2020
 • O concurso diríxese exclusivamente ás persoas maiores de idade rexistradas ou que se rexistren na plataforma habilitada para o efecto a través da web www.sonidosmans.com, e residentes en España.
 • Cada participante deberá inscribirse na Plataforma, inserindo un iframe co tema musical co que participe no concurso. No caso de ser un traballo musical dun grupo integrado con varios membros, só poderá presentalo a concurso un deles, que será o representante do grupo. Igualmente, só se admitirá un tema por artista ou grupo. En caso de tratarse dun grupo, deberán informar a organización de quen son os integrantes e o instrumento que tocan ou voz que inclúe.
 • Os temas presentados deberán ser orixinais e inéditos en letra e música, e non se admitirán traballos xa editados segundo o criterio indicado na base segunda.
 • Unha vez finalizado o prazo de inscrición, un xurado profesional da industria, seleccionará as 50 mellores propostas que pasarán 10, por clasificación directa á final, e os 40 restantes serán os semifinalistas do concurso. Esta fase, previa á final, realizarase mediante un sistema de votación pública desde a web, que clasificará as 15 bandas máis votadas.
 • Posteriormente, o xurado profesional designado polos promotores de cada un dos colaboradores adheridos da plataforma elixirá de entre os finalistas -a diario de votación maioritaria-, o grupo/artista que teña dereito ao premio..
Data:

Nesta edición, e por mor da incerteza que xera o estado de alarma provocado polo COVID-19, desde a plataforma queren asegurar 8 premios da seguinte forma:

Seleccionarase unha banda por cada un dos festivais que se adhira á plataforma, e no caso de que non se puidese chegar a adherir un festival por cada grupo seleccionado, Estudios Mans entregaralle ao gañador un bono de merchandising por un valor aproximado ao custo da actuación. Coma sempre, as/os gañadores tamén poderán gravar en Estudios Mans un single e un vídeo en falso directo.

Contacto:

Estudios Mans

Polígono de Pocomaco, parcela D-22

15190 - A Coruña

Tel.: 981 910 100

Correo: contacto@sonidosmans.com

Concurso “Info_Influencers”: pensamento crítico
 • Poderán participar neste concurso os e as adolescentes nados entre o 1 de xaneiro de 2004 e o 31 decembro de 2006, e que estean matriculados en centros educativos españois. O requisito de idade deberá ser cumprido por polo menos o 60% dos integrantes do grupo participante. A Fad poderá incluír no concurso a algún grupo no que algún membro non cumprise os requisitos anteriores, previa solicitude por parte do grupo e sempre de maneira excepcional.
 • A inscrición no concurso realizarase de maneira individual ou grupal. Os grupos que participen poderán estar compostos por entre 2 e 30 membros. Cada grupo estará representado por unha figura adulta (docente, mediador/a, educador/a xuvenil, etc), se está composto por 12 ou menos integrantes e por dúas persoa adultas se o compoñen máis de 12 integrantes.
 • Cada grupo participante poderá presentar un feito histórico ou relevante da última década seguindo as regras do pensamento crítico e desenvolvendo as habilidades que aprendese en Eraser, unha divertida aventura educativa gamificada tamén integrada en "(In)fórmate", pensada para capacitar no manexo información en contextos dixitais.
 • Modalidades:
  • Na modalidade Xornalismo Escrito premiarase o mellor traballo en linguaxe textual dirixida á súa difusión en formato noticia ou reportaxe, debidamente maquetado, cunha extensión máxima de 2 páxinas. Especificacións técnicas: é necesario presentar os traballos en formato .pdf.
  • Na modalidade Xornalismo Audiovisual premiarase a mellor produción de peza informativa en linguaxe audiovisual, cunha duración máxima de 5 minutos, incluídos os créditos. Especificacións técnicas: pódense presentar os traballos en formato . mpeg-4, . mov ou .avi.
  • Na modalidade Xornalismo Sonoro premiarase a mellor proposta con linguaxe sonora dirixida a difusión por audio (formato podcast), cunha duración máxima, unha vez editado, de 5 minutos. Especificacións técnicas: pódense presentar os traballos en .mp3 ou .wma.
Data:
 • 1º premio, que será só un para as tres categorías conxuntamente (expresión escrita, contidos audiovisuais e crónicas de radio) consistirá nunha viaxe a Londres que poderá incluír a visita ás instalacións de Google, e que, prioritariamente, realizarase nun período comprendido dentro da segunda quincena de xuño de 2020.
 • 2º premio, un por categoría, entregarase ás ou os integrantes dun grupo, xunto ao adulto de referencia, un produto tecnolóxico.

Guía para o profesorado e para o alumnado: https://informate.campusfad.org/te_interesa_saber/#pedagogicos

Contacto:

Fundación de Axuda contra a Drogadicción (FAD)

Tel.: 91 383 83 48

Email: informate@fad.es

XVII edición do Premio de ilustración e narración Pura e Dora Vázquez
 • Modalidade narración:
  • Poderán presentarse ao concurso autores de calquera nacionalidade, sempre que presenten os seus orixinais en lingua galega.
  • As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes características: Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12 puntos e interlineado 1,5.
 • Modalidade ilustración:
  • Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera nacionalidade que presenten as súas ilustracións e orixinais, non menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XVII Premio Pura e Dora Vázquez» de narración xuvenil.
  • As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que será o seguinte: a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño total incluído solapas, contraportada e sangue. b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con sangue.
Data:

Establécese un premio de 1.500€ para cada unha das modalidades.

Contacto:

Deputación Provincial de Ourense

Rúa do Progreso, 32

32003 Ourense

Tfno: 988 317 500

Email: publicacions@depourense.es

Concurso de Narrativa "XXXI Premio Literario Camilo José Cela"
 • Os relatos terán unha extensión de 12 a 25 folios, mecanografados ou escritos en formato word, a dobre espazo, con letra tipo Arial e tamaño 12.
 • Deberán ser orixinais, inéditos, non premiados en calquera outro tipo de concurso.
 • O relato premiado pasará a ser propiedade do Excmo. Concello de Padrón, que se reserva o dereito a publicalo.
 • Os relatos entregaránse no rexistro xeral do Concello de Padrón (tamén poderán ser enviados por correo postal) na dirección: Rúa Longa nº27, 15900 Padrón.
Data: Data de inscrición Ata o 15/07/20201.500 € e unha estatuiña do escritor Camilo José Cela

Contacto:

Concello de Padrón

Rúa Longa, 27. 15009 Padrón

Tel. : 981 810 451

E-Mail:: correo@padron.gal

VIII Certame de Debuxo da Natureza
 • Poderán ser participantes neste certame todas aquelas persoas maiores de idade que o desexen, nacionais ou estranxeiros. Tamén poderán participar os menores de idade, sempre que os datos e sinatura que figuren na ficha de inscrición sexan cubertos polo seu pai/nai ou titor legal, que fará a función de representante do menor.
 • Establécense así dúas categorías:
  • 1ª categoría: participantes que no momento de formalizar a inscrición sexan menores de 14 anos.
  • 2ª categoría: participantes que no momento de formalizar a inscrición teñan 14 anos ou máis.
 • A temática baixo o título "Natureza viaxeira", quere poñer en valor a aquelas especies viaxeiras, ás que veñen dende moi lonxe a visitarnos todos os anos en primavera para críar ou a pasar o inverno, e as que están con nós todo o ano, pero que non teñen unha capacidade de dispersión moi grande e recurren a impresionantes estratexias para dispersarse e aumentar as súas poboacións, como por exemplo, plantas que empregan ós animais ou ó vento para a dispersión das sementes. (Consulta o listado de especies a debuxar nas bases).
 • Cada autor poderá entregar un único debuxo orixinal por cada unhas das 16 especies citadas nas bases.
 • Nun mesmo debuxo non poderán vir representadas máis dunha das especies listadas.
 • O debuxo farase a cor e a man alzada (técnica libre), procurando que sexa o máis realista posible. Non se aceptarán fotografías nin obras feitas por ordenador ou outros medios dixitais.
 • O debuxo deberá realizarse sobre papel ou cartolina branca, en calquera das súas orientacións. O tamaño de calquera que sexa o soporte escollido deberá axustarse ás dimensións dun DIN A4: 297x210 mm, no que o autor tentará cubrir a maior parte da superficie posible co seu debuxo, o cal deberá vir sen sinatura nin marca algunha que poida determinar a súa autoría.
Data:
 • Os autores das ilustracións gañadoras en cada especie e categoría serán agasallados cun lote de produtos e entregaráselles un diploma acreditativo.
 • Os tres primeiros postos, na 2ª categoría, terán ademais a seguinte dotación económica:
  • 1º posto: 150 €
  • 2º posto: 100 €
  • 3º posto: 50 €
 • As 24 ilustracións gañadoras pasarán a ilustrar o vindeiro Calendario 2021 do Grupo Naturalista Hábitat, identificadas co nome do seu autor.

Contacto:

Grupo Naturalista Hábitat

Rúa Camariñas, 8, baixo

15002 - A Coruña

Tel: 981 135 014

Email: inscricion@gnhabitat.org

II Concurso "Fotografa e inclusión" con REAJ
 • Poderá participar neste concurso calquera Asociación, Organización, Entidade... que aglutine/traballe con persoas con discapacidade, e que se poida identificar mediante un CIF.
 • Para participar no concurso será necesario:
  • Plasmar nunha fotografía a vida cotiá das persoas con discapacidade.
  • Enviar a fotografía ao correo marketing@reaj.com indicando os datos do responsable, nome da Entidade, teléfono, email, dirección, CIF, ....Para que REAJ considere como válida a participación terase que enviar a fotografía xunto co formulario de inscrición.
  • Cada entidade terá que identificarse coa súa CIF e só se poderá presentar unha vez por cada CIF.
  • Acreditación de estar inscrita nalgún rexistro nacional, rexional, provincial ou local do sector. Polo menos ha de figurar o número de rexistro e onde está rexistrada.
  • Cada foto debe levar un título que a identifique (nome da Asociación, algún título... o que cada un desexe).
  • As fotografías presentadas deberán ser orixinais e que non fosen premiadas noutros certames.
  • As fotografías nas que aparezan persoas, deberán ser enviadas acompañadas dunha autorización por parte da persoa/s retratada/s aceptando que o retrato/foto participe no concurso e na publicacións oportunas que se fagan (Web, redes sociais, etc.).
Data: Data de inscrición Ata o 24/04/2020
 • Un premio de 3.000 euros, para que a entidade organice unha viaxe con aloxamento nun dos albergues REAJ de España para un grupo mínimo de 10 persoas.
 • Un premio de 1.000 euros, para material que necesite a Entidade para sortear entre todas as asociacións participantes.

Contacto:

REAJ Rede Española de Albergues Xuvenís SA

Cale Marqués de Riscal, 16

28010 Madrid

Tel.: 91 308 46 75 / 91 319 70 67

Email: marketing@reaj.com

XV Concurso de Canto "Luís Mariano" para mozos
 • Poderán participar cantantes de todas as nacionalidades comprendidos nas seguintes idades: Cantantes femininas: 18-32 anos cumpridos en 2020. Cantantes masculinos: 20-35 anos cumpridos en 2020. Non poderán participar aquelas persoas que obtivesen o primeiro premio en anteriores edicións o concurso.
 • Todas as fases do concurso efectuaranse con acompañamento de piano. A organización poñerá dous pianistas acompañantes a disposición de acódelas concursantes.
 • A inscrición efectuarase exclusivamente online cumprimentando para iso o boletín dispoñible na páxina web do concurso: www.irun.org/luismariano
 • Acódelas concursantes inscritas deberán enviar á organización un exemplar das partituras das obras para interpretar (canto e piano). En todo caso, acódea concursante acudirá ao concurso provisto das dúas copias das partituras para canto e piano.
 • Cada concursante deberá presentar un programa de dez obras agrupadas da seguinte forma:
  • Grupo A: 4 composicións pertencentes ao xénero oratorio-cantata ou ao xénero lied, canción de concerto. Pode mesturarse obras de distintos xéneros.
  • Grupo B: 6 arias de ópera, opereta ou zarzuela (pode mesturarse obras dos tres xéneros, aínda que as de zarzuela como máximo serán dúas arias e as de ópera dúas como mínimo).
 • Celebrarase un sorteo único válido para todas as probas, que establecerá a orde de actuacións e ensaios, que terá lugar o día 7 de xullo de 2020, ás 10:00 horas no Amaia KZ de Irún.
Data:

Establécese unha cota en concepto de dereitos de inscrición de 50,00 euros.

Dita cantidade será devolta a acódelas concursantes non admitidos mediante ingreso na conta que sexa indicada no boletín de inscrición.

 • Primeiro premio: 6.000 euros.
 • Segundo premio: 4.500 euros.
 • Terceiro premio: 3.000 euros
 • Premio especial do xurado á mellor novo promesa: 2.000 euros.
 • Premio do público: 2.000 euros.
 • Premio Luís Mariano: concedido pola Asociación Lírica Luís Mariano. Consistirá nun contrato para interpretar un papel nunha das dúas tempadas seguintes nalgunha das producións operísticas da devandita asociación.

Os gastos de viaxe e hospedaxe serán por conta dos concursantes. Todos os concursantes recibirán unha axuda de 60 euros diarios por cada día que permanezan no concurso.

Contacto:

Concello de Irún

Área de Cultura

Praza Urdanibia, s/n

20302 Irún

Tel.: 34 943 505 407

Email: cultura@irun.org

XI Concurso de viñetas "Novas masculinidades"
 • Persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, de calquera nacionalidade, que se presenten individualmente ou en grupo.
 • Cada participante/s só poderá presentar unha única obra orixinal e inédita escrita en galego e non premiada con anterioridade.
 • Temática: o obxecto do certame é empregar a viñeta, ou tira de viñetas (como máximo 6 viñetas) para reflexionar, concienciar, visibilizar e mudar mentalidades da cidadanía en xeral e da poboación adolescente en particular, sobre as novas masculinidades así como as claves para avanzar ata unha masculinidade alternativa mais igualitaria.
 • Formato:- DIN A5 ou DIN A4- historia composta por unha viñeta ou por un máximo de 6 viñetas cun fío condutor- técnica: libre- execución do traballo: manual ou dixital- soporte físico: papel- idioma: galego
 • A obra non poderá ir asinada co nome
Data: Data de inscrición Ata o 13/04/2020
 • 1º premio: un iPAD e unha colección de cómics
 • 2º e 3º premio: unha tableta e unha colección de cómics

Deputación Provincial da Coruña

Area de Igualdade - Servizo de Acción Social, Cultural e Deportes

Avda. Porto da Coruña, 2

15006 - A Coruña

Tel.: 981 080 300

Email: sede@dacoruna.gal

Publicación: BOP 06/03/2020

Publicación: Corrección de erros BOP 10/03/2020

I Concurso de redacción xornalística para novos "Día da Terra"
 • Poderán presentarse mozos entre 14 e 18 anos que cursen entre 3º de ESO e 2º de Bacharelato nun centro de secundaria do territorio español. Establécense dúas categorías de participación:
  • Explorador 1: mozos de 3º e 4º ESO.
  • Explorador 2: mozos de 1º e 2º Bacharelato.
 • A participación será unicamente vía online.
 • Os estudantes que queiran participar deberán escribir, de forma individual, un editorial xornalístico sobre o 50 aniversario do Día da Terra. O editorial presentado deberá ser un texto no que se exprese de maneira razoada a opinión sobre calquera aspecto relacionado co 50 aniversario do Día da Terra e cos retos que afronta a preservación do noso planeta.
 • O editorial deberá ter un titular e un texto, en lingua castelá, dunha extensión de entre 400 e 500 palabras. Os argumentos, ideas ou propostas expostos no editorial deberán basearse en datos fiables.
 • Os textos deberán estar asinados polo estudante, indicando o curso e o centro escolar, con nome, apelidos, número de DNI e o seu email de contacto. Cada estudante poderá participar cun único traballo e non se poderán presentar traballos en grupo.
Data: Data de inscrición Ata o 22/04/2020

O traballo gañador en cada categoría será publicado na edición impresa da revista National Geographic España entre os meses de agosto e decembro de 2020.

Os gañadores dos tres mellores traballos de cada categoría recibirán unha subscrición gratuíta durante un ano á revista National Geographic España (valorada en 59,40 euros) e un lote de libros de RBA Libros (valorado en 100 euros).

Os 15 mellores traballos de cada categoría, incluídos os tres gañadores, serán publicados na web da revista National Geographic España a partir do mes de xuño de 2020.

Contacto:

National Geographic España

Tel.: 902 392 392 / 910 92 01 29

Email: nationalweb@rba.es

XIII Premio Internacional COMPOSTELA para Álbumes Ilustrados
 • Poderán optar ao premio todas as obras que se poidan incluír na categoría de álbum ilustrado: un libro no que o relato se conta a través de imaxes, ou de imaxes e textos, de tal maneira que ambos os dous se complementen.
 • As obras poderán ser presentadas en calquera das linguas oficiais da Península Ibérica e deberán ser orixinais e inéditas. Non se admitirán aquelas que sexan adaptación doutros orixinais ou as obras que fosen premiadas ou mencionadas noutros concursos. Tampouco se admitirán as obras que teñan máis de tres ilustracións publicadas en internet.
 • Poderán participar unha ou varias persoas, autores/as de texto e ilustración de calquera nacionalidade. Quedan excluídos os/as gañadores/as das anteriores edicións e o persoal da editorial Kalandraka.
 • Os proxectos poderán presentarse en calquera tamaño, técnica e formato, pero a extensión non deberá superar as 40 páxinas interiores (sen contar gardas nin cubertas).
 • Os traballos serán remitidos ou entregados no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela (Rúa do Presidente Salvador Allende núm. 4, 15705 Santiago de Compostela. A Coruña. España).
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

Establécese un único premio, dotado de 9000 €

Publicación: BOP 05/03/2020

Contacto:

Concello de Santiago de Compostela

Departamento de Educación

Edificio CERSIA

Alcalde Raimundo López Pol, s/n - San Lázaro

15707 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Tfno.: +34 981 554 400

Email: dptoeducacion@santiagodecompostela.org

Concurso "Reto educativo Fuller"
 • Poderán participar mozos de entre 12 e 18 anos de idade, residentes en territorio español, constituídos como equipo, sen que exista un número máximo de integrantes dos mesmos. Os participantes poderán inscribirse no concurso de forma independente ou, no seu caso, apoiados por un centro educativo de Educación Secundaria, Formación Profesional, Bacharelato, entidades de educación non formal ou asociacións xuvenís.
 • Os proxectos ou prototipos que se presenten deben ser orixinais e ser desenvolvidos polo propio equipo de participantes que o presente.
 • Os proxectos deberán tratar os retos ou problemas expostos polos ODS, co obxectivo de crear un impacto positivo na contorna dos participantes a través de iniciativas sociais, de mellora da educación e/ou do medio ambiente, mediante o uso da tecnoloxía.
 • Deberanse enviar á ORGANIZACIÓN a través do formulario aloxado na plataforma web habilitada por esta para ese efecto, dispoñible a través da ligazón https://espazo.fundaciontelefonica.com/noticia/retoeducativo-fuller-curiosidade-radical/, debendo os participantes completar toda aquela información ou datos alí solicitados.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

Os premios que serán outorgados aos dez proxectos gañadores son:

 • Produción dun vídeo explicativo do proxecto.
 • Participación no Laboratorio Curiosidade Radical, un conxunto de varias actividades, concentradas en dous días, relacionadas coa educación, a innovación e a tecnoloxía, como sesións e encontros con personalidades relevantes e de recoñecido prestixio, visitas a centros de innovación, co obxectivo de potenciar o impacto social dos proxectos.

Entre os dez gañadores, o Xurado distinguirá a tres proxectos especiais cuxo impacto na sociedade sexa maior, que recibirán como premio, ademais, unha impresora 3d, un kit electrónico e formación para o seu uso.

O obxectivo do Concurso é recoñecer e dar visibilidade a mozas, de entre 12 e 18 anos, que impulsasen proxectos innovadores para mellorar a súa contorna, co obxectivo de que poidan dar resposta a algúns dos retos ou problemas máis perentorios da sociedade actual, segundo os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) impulsados pola ONU. Así mesmo, o Concurso persegue crear un impacto positivo na contorna dos participantes, no que a tecnoloxía sirva como elemento potenciador para crear un impacto positivo e directo.

Contacto:

Espazo Fundación Telefónica

C/ Fuencarral, 3

28080 Madrid

Tel.: +34 915 808 700

Email: comunicacion@ashoka.org

Concurso Nacional de Deseño "Artistas en camiseta"
 • Poderán participar todas as persoas que residan dentro do territorio español maiores de 14 anos, con excepción das/os artistas colaboradoras/es con páxina dentro do Museo das camisetas.
 • Os deseños deben ser orixinais e inéditos, que non fosen presentados noutros concursos, e as persoas participantes serán as únics propietarias de todos os seus dereitos.
 • A composición e a técnica serán libres, sempre que sexa posible a súa posterior reprodución (valorarase positivamente se contén fondo transparente).
 • Admítense un máximo de 2 deseños por autor/a que deberán ir asinados por esa persoa. A temática será libre, coa condición de que non incite ao odio ou á violencia.
 • O deseño irá impreso na parte dianteira da camiseta cunhas medidas máximas de 35x42 cm sen límite de cores. Se o deseño é dixital a resolución será de 300ppp. coas medidas do tamaño de impresión e un máximo de 10 megas. Valorarase positivamente a elección dunha cor diferente á branca.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

Premiaranse un total de 5 deseños:

 • Primeiro premio: 1.000 euros
 • Segundo premio: 500 euros
 • Terceiro premio: 250 euros
 • Cuarto e quinto premios: accésit (1 ano para expoñer e vender o seu deseño na tenda física e web)

O obxectivo deste concurso é achegar a arte desde unha perspectiva diferente a todas aquelas persoas que gozan con ela, desde as/os artistas que deseñan as obras a quen viste coas súas camisetas.

Unha selección das mellores obras será a encargada de compoñer a 4.ª exposición benéfica "Artistas en camiseta".

Contacto:

O Museo das camisetas

Praza Alfonso Escamez, 4, baixo

Águilas, Murcia, España

Tel.: 968 411 717

Correo electrónico: infoypedidos@elmuseodelascamisetas.com

Libera Makers: ideas que unen contra a basuraleza
 • Alumnos: deben ter polo menos 18 anos no momento da inscrición no proxecto Libera Makers, ou contar co consentimento asinado polos seus pais ou titores para poder participar nos eventos. Teñen que estar matriculados nun centro de formación profesional regrada no territorio español. Participarán en grupos colaborativos con outros compañeiros da súa aula e coordinados polo seu profesor.
 • Profesor: encargado de inscribir ao seu centro e aos grupos de traballo na plataforma. Creará grupos de traballo de 3 alumnos atendendo á diversidade da aula. Iniciará aos alumnos na plataforma educativa. Alí atopará material audiovisual formativo e documentos que poderá utilizar. Fará un seguimento da formación dos alumnos.
 • Os grupos de traballo de alumnos presentarán á competición soluciones innovadoras en forma de modelos de deseño, prototipos ou maquetas para dar resposta a un dos dous retos expostos por Libera Makers: Reto 1. Prototipos para a recollida de lixo en contornas naturais que poidan ser empregados no marco do Proxecto Libera. Reto 2. Prototipos para evitar que os residuos cheguen á natureza
 • O Pack Libera Makers será elaborado por cada grupo de alumnos e incluirá: Os planos de deseño 3D da solución proposta, fotografías do prototipo fabricado e un vídeo-presentación do prototipo cuxa duración non excederá dos 2 minutos
 • Os alumnos dos 20 grupos seleccionados acudirán á Gran Final en Madrid onde terán que realizar un breve Elevator Pitch para presentar o seu proxecto.
Data: Data de inscrición Ata o 15/04/2020
 • 1º premio: 3.000€ en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o grupo gañador e impresora 3D para o seu centro escolar
 • 2º premio: 2.000€ en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o segundo grupo finalista e un lote de material de estudo para o seu centro
 • 3º premio: 1.000€ en dispositivos electrónicos ou outro material de estudo para o terceiro grupo finalista e un lote de material de estudo para o seu centro

Todos os grupos que cheguen á Gran Final, así como os profesores que os coordinaran, serán premiados cunha experiencia nunha contorna natural guiados por unha das organizacións colaboradoras de SÉ BirdLife e Ecoembes para coñecer de preto o traballo que desenvolve o Proxecto Libera.

Contacto:

Proxecto Libera

Email: libera@seo.org

Tel. SÉ BirdLife: 914 34 09 10

Tel: Ecoembes: 915 67 24 03

XXX Concurso de Contos Vila de Pontedeume
 • O concurso de contos está restrinxido a estudantes de Segundo Ciclo da ESO, Bacharelato e Ciclos de Formación de Grao Medio ou Superior, cuxa idade non supere os 20 anos.
 • O idioma a empregar será a lingua galega.
 • Os participantes concorrerán cunha única obra.
 • Os contos serán inéditos cunha extensión entre os 6 e 8 folios mecanografados a dobre espazo con letra Arial, corpo 12 e tamaño DIN A4 e por unha soa cara.
 • As obras poderán presentarse directamente ou ben ser remitidas por correo certificado ao Rexistro Xeral do Concello de Pontedeume (rúa Real 13, 15600 Pontedeume. A Coruña) en sobre pechado co título da obra e lema ou pseudónimo do autor, acompañado doutro pequeno sobre, tamén pechado, no que conste o auténtico nome e apelidos do autor, así como a fotocopia do seu D.N.I., teléfono, enderezo e indicación do centro no que cursa os seus estudos e estudos que está cursando. Tamén se poderán remitir por correo electrónico a correo@pontedeume.gal
Data: Data de inscrición Ata o 16/04/2020

Establécese un único premio dotado con 600 €.

Publicación: BOP 04/03/2020

Contacto:

Concello de Pontedeume

Rúa Real, nº 13

15600 Pontedeume (A Coruña)

Tel. 981 432 598

Email: correo@pontedeume.gal

Concurso de vídeos "Cambio climático e nós"
 • Categoría A: Alumnado da ESO, de 1º e 2º de bacharelato e de formación profesional de Galicia, en grupos cun máximo de tres estudantes coordinados por un docente
 • Categoría B: Comunidade universitaria do Sistema Universitario Galego (universidades da Coruña, Santiago de Compostela, Vigo), de maneira individual ou en grupos de, como máximo, tres integrantes.
 • Cada participante individual ou grupo participante preparará un vídeo sobre o tema "Cambio climático e nós". O enfoque, no tratamento dese tema, é libre, mais valoraranse especialmente aquelas pezas que presenten posibles solucións para contribuír a combater o cambio climático.
 • Todos os elementos comunicativos lingüísticos do vídeo serán en galego (rótulos, locucións, etc.). A duración dos vídeos non superará os 2 minutos.
 • Os traballos presentados deben ser inéditos e orixinais.
 • Os vídeos deberán subirse a unha canle de YouTube. A publicación das pezas farase baixo licenzas Creative Commons que obriguen a especificar a autoría e eviten obras derivadas e finalidades comerciais.
 • Os proxectos realizados poderán presentarse no enderezo electrónico ou no enderezo físico do apartado de Contacto.
Data:
 • Categoría A: outorgarase un primeiro premio por valor de 500 euros e un segundo premio por valor de 250 euros, así como cadanseu diploma acreditativo. 
 • Categoría B: outorgarase un primeiro premio por valor de 500 euros e un segundo premio por valor de 250 euros, así como cadanseu diploma.

Os premios entregaranse nun acto público organizado pola Facultade de Ciencias o 15 de maio de 2020, no cal un científico ou científica galego de referencia ofrecerá unha conferencia sobre efectos do cambio climático e sobre medidas para frealo.

Contacto:

Comisión Normalizadora Lingüística CNL

Facultade de Ciencias

Avda. Alfonso X O Sabio, s/n

Campus Terra

27002 Lugo

Email: fcdeca@usc.gal

XXVII Certame Literario Xoán Díaz
 • Poderá participar neste certame calquera moza/-o de idade comprendida entre os 12 e os 26 anos cumpridos antes da data límite de presentación das propostas.
 • Cada participante poderá presentar unha proposta a calquera das tres modalidades: Poesía, Narración breve e Microteatro. Na modalidade de poesía presentaranse tres poemas como mínimo, de tema e forma libres. Na modalidade de narración breve a extensión máxima será de cinco páxinas por unha soa cara e o tema libre. Na modalidade de Microteatro a extensión será de entre 5 e 10 páxinas, a unha soa cara, con tema libre.
 • Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán ser orixinais, inéditos e non premiados. Deberán estar escritos con ordenador, en papel de tamaño A4, espazamento entre liñas simple e tamaño de letra 12, paxinados e sen asinar.
 • Os traballos poderán presentarse persoalmente nas administracións dos Institutos, nas oficinas de rexistro do Concello de Cambre ou ben seren enviados por correo ordinario.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

O importe dos premios será de:

 • CATEGORIA A (de 12 a 14 anos): 1º Premio: 173€. 2º Premio: 128€.
 • CATEGORIA B (de 15 a 18 anos): 1º Premio: 218€. 2º Premio:  150€. 
 • CATEGORIA C (de 19 a 26 anos): 1º Premio: 300€. 2º Premio:  173€.

Publicación: BOP 24/02/2020

Contacto:

Concello de Cambre

Área de Cultura, Deportes e Mobilidade

R/ Río Barcés, 8.

15660- Cambre

Tel.: 981 613 193

Email: certamexoandiaz@cambre.org

XI Premio Rosalía de Castro de Lingua 2020
 • Poderán presentar candidaturas para a concesión do premio todas as persoas físicas ou xurídicas que estiveren interesadas na promoción da lingua galega.
 • Nas candidaturas poderán propoñer calquera persoa, colectivo, asociación ou entidade ligada a proxectos que se desenvolvan ou relacionen coa promoción da lingua galega. Só se admitirá unha candidatura por persoa física ou xurídica. Non se admitirán candidaturas presentadas por persoas ou entidades premiadas nas edicións anteriores do Premio e tampouco se poderán propoñer autocandidaturas.
 • A convocatoria tramitarase de xeito telemático, a través da plataforma de tramitación electrónica da Deputación (SUBTEL).
 • Haberá dúas categorías: A) Premio "Rosalía de Castro" de Lingua 2020 a aquela persoa, colectivo, entidade ou asociación que máis destaque na promoción da lingua galega. B) Premio "Rosalía de Castro" de Lingua 2020 a aquela persoa, colectivo, entidade ou asociación que realice un traballo específico cos tramos da poboación de menor idade, infancia e mocidade.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

Tanto a categoría A como a B están dotadas coa cantidade de 3.000 € cada unha delas.

Publicación: BOP 21/02/2020

Contacto:

Deputación Provincial da Coruña

Unidade Técnica de Normalización Lingüística 

 Avenida Porto da Coruña nº 2

15003 A Coruña

Tel.: 981 080 317

Email: deputacion@dacoruna.gal

XVIII Premio de Poesía Afundación
 • Poderán concorrer autoras e autores de calquera nacionalidade, maiores de idade, presentando unha soa obra escrita en lingua galega.
 • Óbralas aspirantes, que deberán ter unha extensión mínima de 600 versos, serán inéditas na súa totalidade e non poderán estar presentadas simultaneamente a outros concursos.
 • Os orixinais deberán ser presentados por quintuplicado, mecanografiados e baixo lema.
 • Os traballos deberanse enviar por correo postal ou empresa mensaxeira a: Sede Afundación Rúa Policarpo Sanz, 24, 36202 - Vigo
Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2020

6.000 €

Contacto:

Sede Afundación Vigo

Rúa Policarpo Sanz, 24

36202 - Vigo (Pontevedra)

Tel.: 986 110 291

Email: socioculturales@afundacion.org

3º Certame de recolla das imaxes do Patrimonio Inmaterial galego-portugués
 • O certame terá dúas categorías. 1ª Categoría: poderá participar o alumnado de Infantil e Primaria. En Portugal incluirá o Ensino Básico e Segundo Ciclo. 2ª Categoría: poderá participar alumnado de Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos do sistema educativo galego. En Portugal poderán participar do terceiro Ciclo en adiante.
 • As fotografías deberán conter imaxes de calquera aspecto relacionado co Patrimonio Cultural Inmaterial e estar tomadas en datas anteriores a 1970.
 • Presentaranse dixitalizadas, coa maior resolución posible, nun dos formatos habituais: jpg, mpeg, bmp... Cada imaxe acompañarase dun texto libre onde se poderán detallar os datos básicos da foto: onde está tomada, quen aparecen nela, data aproximada na que foi feita e unha explicación do que se ve, relatando a relación desa imaxe co Patrimonio Cultural. O texto terá unha extensión máxima de 150 palabras na 1ª categoría e de 250 na 2ª e poderá mandarse en formato Word, OpenOfce, PDF ou manuscrita e escaneada.
 • Cada centro educativo poderá participar coa cantidade de fotografías que desexe. Cada participante só poderá achegar fotografías que sexan propiedade da súa familia sendo motivo de exclusión do certame a aportación de imaxes de fóra dese ámbito.
 • O sistema para o envío das fotos será a través da páxina www.escolasnasondas.com, seguindo as instrucións que alí aparecen.
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020

Establécense os seguintes premios por cada unha das categorías:

 • 1º premio: Un ordenador portátil para a familia remitente da fotografía gañadora.
 • 2º premio: unha tablet de 10".
 • 3º premio: unha cámara dixital compacta.

Unha vez cubertos ditos premios e no caso de haber máis fotografías que, ao xuízo do xurado, sexan merecedoras de recoñecemento poderá concederse un número de até dous Accesits por categoría que recibirán como premio unha tablet de 7".

Contacto:

Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...nas ondas!

Email: ondas@pontenasondas.org

Concurso DiversimaCine
 • Poden participar colectivos, ONG, produtoras e realizadores individuais de calquera nacionalidade, cultura ou relixión. Só se admitirán traballos realizados dende 2018 a 2020, ambos incluídos.
 • Máximo de dúas curtametraxes por participante.
 • As obras presentadas non poderán superar os 25 minutos de duración.
 • Os traballos poderán presentarse en calquera lingua aínda que terán que estar obrigatoriamente subtitulados ao castelán ou galego.
 • As obras deberán tratar temáticas sociais que afecten, exclusivamente, aos seguintes colectivos: Persoas con diversidade funcional (física, intelectual, psíquica e/ou sensorial). Migrantes. Minorías étnicas. Persoas monoparentais con fillo/os ao cargo. Persoas sen fogar ou afectadas por temas de vivenda. Vítimas de discriminación, por razón de orientación sexual ou identidade de xénero. Solicitantes de asilo. Persoas con problemas de adicción. Nenos ou novos afectados por acoso escolar ( bullying). Desempregados de longa duración, menores de 25 anos ou maiores de 55.
 • Os traballos, así como a documentación necesaria (véxase bases completas) deberán enviarse:
  • Por e-mail a diversimacine2020@poten100mos.org a través de Wetransfer ou mediante Vimeo ou Youtube (con contrasinal e opción de descarga activada)
  • On- line, pola plataforma Filmfreeway.
  • Ao enderezo postal da Asociación Poten100mos por correo certificado.
Data: Data de inscrición Ata o 15/07/2020

Mellor documental e Mellor curtametraxe de ficción, cuxo premio está dotado en 350€, por cada categoría.

As dúas obras gañadoras (premiadas) e as dúas obras finalistas (mención) serán proxectadas nunha gala final, á que debe asistir o autor, o seu representante ou, na súa falta, enviar un vídeo de agradecemento, pra poder proxectalo no acto de entrega de premios. 

O Festival Diversimacine forma parte da Plataforma Diversidarte e enmarcase dentro da celebración do Festival Diversidarte que se celebrará durante o mes de setembro na cidade da Coruña.

Contacto:

Asociación Poten100mos

Rúa Costa da Unión

15005, A Coruña

Tfno.: 625 12 62 35

Mail: info@poten100mos.com

II Concurso de Podcasts - Radio na Biblio
 • Como o homenaxeado nas Letras Galegas deste ano é Ricardo Carvalho Calero, ensaísta, político, filólogo, escritor e profesor, que tivo a honra de ser o primeiro catedrático de Lingua e Literatura galegas da USC, a temática poderá versar sobre: a riqueza do patrimonio lingüístico galego, especialmente vinculado ao medio xeográfico, cultural e humano máis próximo ao centro que participa, así como a estimular a lectura de poesía e teatro galegos.
 • Establécense 4 modalidades de participación, segundo o nivel do ensino, e seleccionaranse 2 podcasts por modalidade (un por temática: riqueza do patrimonio lingüístico galego / poesía ou teatro), atendendo á orixinalidade do traballo e a calidade sonora e de contido: I: Alumnado de Infantil e 1º/2º de Primaria. II: Alumnado de 3º a 6º de Primaria. III: Alumnado de Secundaria. IV: Alumnado de Bacharelato, ensinanza de Persoas Adultas ou Ciclos Formativos.
 • O arquivo sonoro, en formato mp3 ou wav pode ser unha entrevista, unha cuña publicitaria, un noticieiro, un faladoiro, un debate, etc. 
 • Os traballos presentados estarán realizados en lingua galega. Cada centro educativo poderá presentar un máximo de 3 podcasts, cunha duración mínima de 3 minutos e máxima de 5.
 • O formulario de participación (anexo II da convocatoria) xunto coa ligazón ao podcast remitiranse a asesoria.bibliotecas@edu.xunta.es
Data: Data de inscrición Ata o 25/04/2020

Os centros seleccionados nas distintas modalidades recibirán unha asignación extraordinaria de 1.000€ para melloras no equipamento e infraestructura do laboratorio/emisora de radio, que deberá quedar vinculado á biblioteca do centro. Ademais poderán visitar as instalacións da Radio Galega en Santiago de Compostela.

Os podcasts premiados serán emitidos pola Radio Galega, e serán difundidos a través da páxina web da Radio Galega e da canle dixital do Diario Cultural. Tamén recibirán difusión a través dos medios web da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Emitiranse entrevistas aos gañadores o 17 de maio, na programación especial da Radio Galega con motivo do Día das Letras Galegas.

Contacto:

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Edificio Administrativo San Caetano, s/n

15781 - Santiago de Compostela

Tfno.: 981 54 65 58 / 981 54 65 59

Email: dxcrrhh@edu.xunta.es

XXIII Premio Manuel Colmeiro
 • Persoas destinatarias: persoas individuais ou grupos de traballo de calquera nacionalidade dos estados membros da Unión Europea.
 • Características dos traballos: deberán ser orixinais, inéditos e non premiados con anterioridade. Presentaranse en formato A4, a dobre espazo e cunha extensión mínima de 100 páxinas. A investigación poderá ser realizada desde calquera perspectiva, xa sexa histórica, xurídica, administrativa, política, sociolóxica ou económica.
 • A presentación das solicitudes, xunto co traballo de investigación, realizarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal (procedemento PR771A).
Data: Data de inscrición Ata o 15/10/2020

3.500 euros

Publicación: DOG 11/02/2020

Contacto:

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

R/ Madrid, 2-4 (Fontiñas)

15781 Santiago de Compostela

Teléfono: 981546044

Fax: 981546337

Email: egap@xunta.gal

Concurso "Balbino" de Relatos
 • Aberto a todas as persoas de calquera nacionalidade e idade que presenten os seus traballos escritos en lingua galega e que terán como motivación temática o rural, o mar e a emigración.
 • Os textos serán orixinais, inéditos e de autoría propia.
 • Os textos terán unha extensión mínima de 100.000 caracteres con espazos e máxima de 180.000.
 • O envío poderá ser mediante correo electrónico ou correo postal. Será imprescindible enviar por correo ordinario e en sobre pechado os datos persoais.
Data: Data de inscrición Ata o 30/06/2020

Establécese un único premio de 1.500 €.

A obra premiada será publicada por Edicións Fervenza.

O certame "Balbino" de relatos, pretende ser un estímulo para todas as persoas que queiran participar na promoción e difusión de Galicia e da nosa cultura, contando cunha periocidade anual e unha temática sempre vinculada coas nosas tradicións, coa nosa xente, cos nosos costumes, co noso xeito de vida, coas nosas raíces...

Contacto:

Técnicas & Gramaxe, SL

Rúa Santa Olaia, 18

36540 Silleda (Pontevedra)

Email: concursobalbino@gmail.com

9º Concurso universitario de vídeos "Adiccións: o teu punto de mira"
 • Ser maior de idade e estar matriculado nalgunha universidade española (estudos de grao, posgrao, doutoramento e estudantado de programas de intercambio internacional) ou en ensinos secundarios postobrigatorios (bacharelato, ciclos formativos e ensinos de réxime especial).
 • A inscrición ao concurso poderá ser individual ou grupal. A inscrición efectuarase completando o formulario dispoñible en www.tupunto.org . É necesario cubrir unha solicitude por cada obra que se presente.
 • As obras subiranse a unha web de vídeo que permita a súa visualización pública (Youtube, Vimeo etc.), deixando constancia pública de que forman parte do 9º Concurso Universitario de Vídeos "Adicciones: tu punto de mira".
 • Os vídeos poderán estar gravados con calquera cámara (cámara de vídeo, cámara fotográfica dixital, teléfono móbil...) e poderanse editar con ferramentas externas. Tamén se aceptarán documentos audiovisuais de animación e 3D.
 • A duración máxima dos vídeos será de 2 minutos, títulos e crédito finais á parte.
 • En caso de incorporar locución, esta deberá estar gravada ou subtitulada en castelán.
 • A obra deberá estar relacionada coa prevención de condutas adictivas, e deberá promover procesos de reflexión crítica sobre os riscos derivados do consumo drogas e o uso adecuado das TIC (tecnoloxías da información e comunicación).
 • As obras deberán ser inéditas e non premiadas en ningún outro concurso.
Data: Data de inscrición Ata o 18/05/2020
 • Primeiro premio: 1.200 euros
 • Segundo premio: 1.000 euros
 • Terceiro premio: 700 euros
 • Cuarto premio: 600 euros
 • Premio ao vídeo con mellor valoración do público: 500 euros

Contacto:

Asociación PDS-Promoción y Desarrollo Social

Provenza, 79, baixos, 3º

08029 - Barcelona

Tel.: 93 430 71 70

Correo electrónico: infodrogas@tupunto.org

XXX Certame "Calamonte Mozo 2020"
 • Mozos de nacionalidade española ou mozas co documento oficial de residentes en España e con idade comprendida entre os 14 e 35 anos (cumpridos ao 31 de decembro de 2020). Na modalidade de Grupos de Teatro non haberá límite de idade.
 • Establécense dúas formas de recepción das obras a concurso:
  • Mediante correo postal, empresas de transportes e/ou presencial: os traballos deberán dirixirse á Universidade Popular "Pelayo Moreno" (C/ Doutor Marañón, 3 - 06810 Calamonte (Badaxoz), especificando a modalidade na que se participa. Deberán enviarse debidamente embalados ao obxecto de evitar posibles danos durante o seu transporte. Os gastos de envío das obras correrán a cargo dos participantes. Por cada obra presentada das modalidades de Novela Curta, Contos Infantís, Poesía, Textos Teatrais, Pintura, Fotografía, Cómic, Deseño Gráfico e Grafiti. Achegarase un sobre (plica), no que deberá aparecer no exterior o título da obra ou lema e dentro do mesmo incluirase a ficha de inscrición no que deberán aparecer os seguintes datos: título da obra, Nome e apelidos do autor, idade, dirección, teléfono, e-mail e fotocopia DNI. Para as modalidades de Curtos, Danza e Grupos de Teatro Afeccionado enviarase a ficha de inscrición xunto coa documentación solicitada nas bases específicas.
  • Mediante e-mail a certamencalamontejoven@gmail.com . Poderase utilizar este servizo naquelas modalidades que posibilite a súa recepción: Novela Curta, Contos Infantís, Poesía, Textos Teatrais, Curtos, Grafiti, Danza e Grupos de Teatro Afeccionados. Cada obra participante mandarase nun e-mail cun arquivo pdf adxunto da obra e outro arquivo adxunto coa ficha de inscrición e fotocopia do DNI que quedará baixo a custodia da organización e esta velará polo anonimato do participante ata que leve a cabo o fallo do xurado
 • Para completar información véxase bases completas
Data:

Por cada modalidade estableceranse: un primeiro premio e un accésit dotados cun importe económico e placa, cada un.

En todas as modalidades establecerase un premio especial ao participante calamonteño mellor clasificado, dotado dun importe económico de 200 euros e placa.

Contacto:

Universidade Popular "Pelayo Moreno"

C/ Doutor Marañón, nº3

06810 Calamonte (Badaxoz)

Tfno.: 924 323 600 / 665588339

Email: certamencalamontejoven@gmail.com

Premios Innovación educativa sobre consumo responsable Galicons-net
 • Poderán participar nesta convocatoria os centros docentes non-universitarios públicos, privados e concertados da Comunidade Autónoma de Galicia que estean a participar no programa Galicons-net no curso 2019/20.
 • Establécense 4 categorías de participación:
  • Categoría A: alumnado de segundo ciclo de educación infantil e de educación primaria.
  • Categoría B: alumnado de educación secundaria obrigatoria.
  • Categoría C: alumnado de bacharelato, de ciclos formativos de grao medio de formación profesional e de educación de persoas adultas.
  • Categoría D: alumnado de educación especial.
 • Os centros deberán realizar un proxecto de innovación educativa sobre unha ou varias das seguintes temáticas de consumo responsable que mellor se adapte ás súas necesidade: Consumo e xénero, linguaxe publicitaria, comercio electrónico, servizos financieros e etiquetaxe dos bens e produtos.
 • O proxecto deberá concretar o proceso de aprendizaxe na elaboración dun produto final que permita expoñer o coñecemento adquirido e o traballo realizado. Terá formato libre e formalizarase a través de calquera tipo de soporte (textual, audiovisual, informático, virtual, gráfico, campaña de concienciación...).
 • O proxecto deberá basearse nun traballo colaborativo entre o profesorado e o alumnado.
Data: Data de inscrición Ata o 02/07/2020

Concederase un premio de 1.500 euros para o mellor proxecto en cada unha das categorías de participación.

Publicación: DOG 04/02/2020

Contacto:

Escola Galega de Consumo

Tel: 881 99 90 91

Email: igc.escuela@xunta.gal

Fase autonómica Consumópolis-15, Galicia
 • Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de Educación Primaria ó 1º, 2º, 3º ou 4º de Educación Secundaria Obrigatoria en calquera centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Cada alumno participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben buscar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.
 • Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro. Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.
 • Establécense tres categorías de participación: Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de Educación Primaria. Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de Educación Secundaria Obrigatoria. Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • O concurso consta de dous partes: o percorrido pola cidade virtual de Consumópolis e o deseño, elaboración e exposición dun traballo en equipo sobre consumo responsable.
 • A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es. A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.
 • Cada equipo participante deberá deseñar, elaborar e presentar un traballo sobre consumo responsable, consistente no deseño, elaboración e presentación dun cómic que deberá incluír un ou varias mensaxes, dirixidos a mozas do mesmo rango de idade que os participantes, que apoie o lema principal da edición deste ano e que reflectir como os seus actos de consumo poden cambiar o mundo ou a sociedade. Este traballo realizarase de maneira colaborativa entre todos os membros do equipo.
Data: Data de inscrición Ata o 29/04/2020
 • Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación.
 • Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán á Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.

Publicación: DOG 04/02/2020

Contacto:

Escola Galega do Consumo

Tel.: 881 99 90 91

Email: igc.escola @ xunta.gal

VII Festival de curtametraxes Requena e… Acción!
 • A participación neste certame está aberta a todos os directores, produtores e realizadores de cinema nados ou residentes no estado español, de calquera idade.
 • Pódense presentar todo tipo de curtametraxes e de calquera xénero ou técnica: ficción, animación, documental, experimental, etc. As curtametraxes poden ser realizados en calquera formato (35mm, Súper 8, dixital, etc.) e deben presentarse en formato dixital e con calidade óptima. A súa duración máxima debe de ser de 20 minutos aprox.
 • Cada autor pode presentar ata un máximo de 2 curtametraxes e deben ter a data de produción posterior a xaneiro de 2018.
 • Para poder participar no Festival, é requisito indispensable a inscrición ao mesmo. 1. A través do noso correo electrónico requenayaccion@gmail.com, enviando o formulario oficial (adxunto na web) correctamente enchido e asinado, e a ligazón da curtametraxe adxunta, de plataformas como Vimeo, Dropbox ou Google Drive. 2. A través das plataformas de distribución de curtametraxes que teñen dispoñibles: Clickforfestivals e Movibeta.
Data:
 • Premio Fundación Cidade de Requena á mellor curtametraxe sección oficial: 2.000 euros e Menina
 • Premio á mellor dirección sección oficial: 750 euros e Menina.
 • Premio do público: 300 euros e Menina.
 • Premio concurso de curtametraxes Astoria: 300 euros e Menina
 • Premio honorífico Salva Regües: 200 euros e Menina.
 • Premio a mellor actor: Placa conmemorativa e obsequio.
 • Premio a mellor actriz: Placa conmemorativa e obsequio.
 • Premio a mellor guión: Placa conmemorativa e obsequio.
 • Premio a mellor fotografía: Placa conmemorativa e obsequio.
 • Premio a mellor música orixinal: Placa conmemorativa e obsequio.

A Organización visionará todas as curtametraxes enviadas ao concurso dentro da data límite e seleccionará un total de 20 obras para a Sección Oficial do Festival, os cales se proxectarán durante as datas do festival, do 19 ao 21 de xuño de 2020.

Contacto:

Festival Requena e... ¡Acción!

Tel.: +34 645 869 249

E-mail: requenayaccion@gmail.com

Concurso de Vestidos de Papel de Güeñes 2020
 • Poderá participar toda persoa que o desexe: modistos, deseñadores, alumnado de Belas Artes, afeccionados, estudantes de deseño de moda, etc.
 • Os vestidos deberán estar confeccionados única e exclusivamente en papel, cosidos a man ou a máquina. Permitirase o uso de corchetes, velcro de coser, arame e/ou varillas forrados, aros can-can forrados de papel (sempre que estean á vista), fío de e Pita goma (engurrar). Admitirase igualmente o uso de sprays ou pinturas para dar cor e brillo ao papel. Os adornos e complementos tamén deberán estar confeccionados ou forrados unicamente en papel. Tan só admitirase a friselina de papel, cosida e sen cola, como reforzo do vestido.
 • Non se admitirá o uso de pegamentos, grapas ou similares, nin variedade algunha de papel plastificado ou metalizado. Todos os vestidos presentados deberán ser inéditos total ou parcialmente, non podendo concursar ou participar en ningún outro concurso de vestidos de papel. Se se dese o caso, o vestido será descualificado automaticamente.
 • O concurso constará de dous apartados: adultos e infantil (ata 14 anos incluídos). Queda a criterio do deseñador, a inscrición do seu vestido nun ou outro apartado atendendo ás características da modelo que o porte. Admitiranse un máximo de 45 vestidos no concurso.
 • Unha vez cumprimentada a inscrición, enviaranse as mostras por correo certificado a: Güeñeseko Kultur Etxea. Enkartur Behargintza (Enkarterri, 2 - 48840 Güeñes (Bizkaia).
Data:

Categoría adultos:

 • Deseño: primeiro premio: 2.000 euros. Segundo premio: 1.000 euros.
 • Corte e confección: primeiro premio: 2.000 euros. Segundo premio: 1.000 euros.
 • Premio Roberto Comas: 600 euros.

Categoria infantil:

 • Deseño: primeiro premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 euros.
 • Corte e confección: primeiro premio: 1.000 euros. Segundo premio: 500 euros.
 • Premio Roberto Comas: 300 euros.

Contacto:

Asociación de Vestidos de Papel

Paperezko Soinekoen Elkartea

Tel.: 699 946 944

Email:: soinekovestidospapel@gmail.com

Pemio Arturo Álvarez para novos talentos 2020
 • Poden participar todas as persoas maiores de idade e menores de trinta anos de calquera procedencia ou nacionalidade.
 • Todas as propostas deben cumprir os seguintes requirimentos para ser aceptadas:
  • Todos os procesos da fabricación da parte decorativa da lámpada deben ser expostos para que se realicen a man.
  • As medidas da tulipa non poderán exceder dos seguintes parámetros: 50cm de ancho, 50 cm de alto e 50cm de fondo.
  • A lámpada deberá ser deseñada para funcionar tanto cunha fonte de alimentación convencional (E-27 / E-26), como cun equipo eléctrico LED.
 • As propostas presentaranse en formato dixital nun cd ou dvd. O cd ou dvd debe ir na súa correspondente caixa ou funda. Na caixa ou funda debe de aparecer de maneira clara o nome do participante e o nome do deseño proposto. Estes datos tamén deben aparecer impresos no propio cd ou dvd. O cd ou dvd debe conter tres cartafoles: Documentación persoal / Memoria técnica / Imaxes. Ver bases completas.
 • Para participar debes inscribirche no formulario que atoparás na páxina web
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020
 • 2500 €. A posibilidade de facer realidade a túa creación e que pase a formar parte do novo catálogo de Arturo Ávarez, sempre respectando a autoría intelectual da lámpada. Viaxar a Milán con Arturo Álvarez para presentar as novas creacións da marca na "Fera do Mobile Euroluce" na primavera de 2021.

Contacto:

arturo alvarez

Rúa Castiñeiras 108 A,

15895 O Milladoiro (A Coruña)

Tel.: 981 81 46 00

Email: info@arturo-alvarez.com

III Premio Roberto Vidal Bolaño 2020
 • Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega.
 • As obras serán de temática e extensión libre, aínda que hai que ter en conta que van ser interpretadas por alumnos e alumnas de entre 12 e 18 anos.
 • Cada autor poderá presentar máis dunha obra.
 • O envío das obras farase a través de correo postal ao enderezo: I.E.S Ribeira do Louro (Rúa Ribeira s/n, 36410, Torneiros, O Porriño), especificando no sobre "Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño", tal e como se indica nas bases.
Data: Data de inscrición Ata o 15/04/2020

Establécese un premio dotado con 2.000 euros, un diploma acreditativo e a edición e publicación da obra gañadora a cargo da Editorial Galaxia.

Contacto:

Editorial Galaxia S.A.

Avenida de Madrid, 44

36204 Vigo

Tel.: 986 223 205

Email: galaxia@editorialgalaxia.gal

I Premio de Novela da Galicia Rural
 • Poderán optar ao premio aquelas autoras e autores que presenten novelas orixinais e inéditas, non publicadas ou divulgadas, en todo ou en parte, por calquera medio físico ou electrónico, escritas en lingua galega segundo a normativa RAG/ILG, que sitúen a súa trama na Galicia rural ou que concedan a esta un protagonismo relevante na narración. 
 • As obras deberán ter unha extensión mínima de 100 páxinas, en letra Times New Roman 12, interliñado 1,5 e marxes inferior e superior de 2,5 cm e marxes esquerda e dereita de 3cm.
 • Cada proposta deberá ser presentada en papel, entregándose 6 copias, impresas a dobre cara, debidamente encadernadas baixo lema e sen ningún dato que identifique á autora ou autor. No envío incluirase un sobre pechado que deberá conter no exterior o lema elixido e no seu interior os datos de autoría correspondente. Estas propostas serán enviadas ao Concello de San Xoán de Río (Praza Gabino Rodríguez Álvarez, 1, 32770, San Xoán de Río, Ourense).
Data:

O premio consistirá na edición da obra por parte da Editorial Galaxia, unha contía en metálico de 1.000€ máis a entrega dun diploma acreditativo.

Contacto:

Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia

R/ San Roque, n.º 2

15704 - Santiago de Compostela. A Coruña

Tel.: 881 996 302

Email: sxpl.secretaria@xunta.gal

Concurso "Y tú, ¿qué?", FAD
 • Dirixido a adolescentes e mocidade de toda España. Poderanse presentar ao concurso os traballos realizados por mozas/os ou grupos de mozas e mozos sen un mínimo de compoñentes, pertencentes a centros educativos ou asociacións xuvenís.
 • As modalidades de presentación, cuxo contido debe estar baseado nun ou varios dos temas presentes en "Y tú, ¿qué piensas?" e "Y tú, ¿qué sientes?", son catro:
  • Soporte escrito: reflexións, ensaios, contos, poesías, obras de teatro, textos de aprendizaxe e calquera outro tipo de produción cuxo soporte sexa a linguaxe escrita.
  • Expresión artística, fotografía, pintura, escultura, cómic, música, cancións, carteis, adhesivos e calquera outro tipo de expresión artística non incluída noutras categorías. Só se poderá presentar unha produción por grupo/persoa.
  • Soporte audiovisual: vídeos, montaxes audiovisuais, diaporamas... cuxa exposición non poderá exceder os vinte minutos. Tamén fotografías que poden ser únicas ou coleccións cun número máximo de dez imaxes.
  • Outros: inclúense as presentacións que polas súas características non pertencen a ningunha das categorías anteriores tales como xogos didácticos, itinerarios, aplicacións informáticas etc. Só se poderá presentar unha produción por grupo/persoa, e deberán ser de fácil comunicación.
 • A presentación dos produtos ou traballos poderá facerse: por correo electrónico a rdiez@fad.es ; a través dun blog do programa Cibercorresponsales; mediante envío postal a FAD.
Data: Data de inscrición Ata o 02/06/2020

O premio consistirá nuns cascos sen arames (ou produto tecnolóxico similar) para cada membro do grupo de mozas/os premiado e outro para a súa persoa "guía-titora".

Contacto:

Fundación de Axuda contra a Drogadicción. FAD

Avenida de Burgos, 1

28036 Madrid

Tel.: 91 383 83 48

Correo electrónico: fad@fad.es

Concurso "Atrévete coa innovación do futuro"- Galiciencia 2020
 • O concurso está aberto a todos os estudantes de entre 10 e 18 anos, establecéndose tres categorías: Categoría A (4º, 5º e 6º de EP) / Categoría B (1º, 2º e 3º da ESO) / Categoría C (4º da ESO e Bacharelato)
 • Os estudantes participarán en grupos de 3 alumnos/as por grupo, non sendo posible facelo individualmente.
 • O concurso constará de dúas fases:- 1ª fase non presencial, que constará de tres desafíos a realizar a distancia que se enviarán por correo electrónico a atrevete@galiciencia.com para a súa valoración.- 2ª fase presencial, constará dun desafío final que terá lugar o último día de Galiciencia de 11:00-12:00h e na que participarán os tres grupos mellor puntuados de cada categoría na primeira fase, e da que sairán os gañadores absolutos por categoría.
 • Todos os participantes que desexen tomar parte neste concurso deberán enviar un e-mail a atrevete@galiciencia.com coa resolución do desafío 1 proposto e os seguintes datos: Nome do grupo, nome e apelidos dos integrantes, curso, nome e e-mail do centro ao que pertencen e nome, e-mail e teléfono do docente/titor/a do grupo
 • O envío do Desafío 1 dentro do prazo establecido, fai efectiva a inscrición no concurso.
Data: Data de inscrición Ata o 16/02/2020

Os grupos finalistas da primeira fase, e por tanto, participantes na fase final, recibirán un obsequio pola súa participación.

Os grupos gañadores do desafío final recibirán un diploma e un premio.

Galiciencia é a maior feira científica que se celebra en Galicia desde 2006, co obxectivo principal de achegar a ciencia á sociedade. Consiste na organización e desenvolvemento dun certame científico que ten como público obxectivo estudantes de Primaria, Secundaria, Bacharelato; e que permanece aberto ao público xeral. Celébrase no Parque Tecnolóxico de Galicia durante tres días da segunda semana de maio en horario de 10h a 13 h e de 15h a 18h, a excepción do venres en horario de mañá.

Contacto:

Galiciencia 2020

Tfno.: 988 368 100

Email: sabela@tecnopole.gal

Concurso de teatro infantil
 • Poderá optar ao devandito premio calquera persoa, sen restrición, sempre que a obra sexa inédita e escrita en lingua galega, en calquera norma ortográfica (AGAL, PADROM, RAG), non presentada nin premiada noutros certames.
 • A obra, que non poderá exceder dos 80 folios, será presentada por triplicado, en formato DINA4, a dobre espazo e mecanografada por unha soa cara.
 • Os orixinais para o concurso enviaranse por correo ao apartado de correos nº 46, oficina principal da Coruña.
Data: Data de inscrición Ata o 15/04/2020

Establécese como premio único: 450 € e unha biblioteca de libros teatrais.

Contacto:

Agrupaçom Cultural O Facho
o_facho_a_corunha@yahoo.com.br

Concurso de poesía
 • Poderá optar ao devandito premio calquera persoa ata os 35 anos de idade e sempre que non teña publicado ningún libro individual de poesía e que a obra sexa inédita e non ter sido premiada noutros certames.
 • A obra presentada debe estar escrita en lingua galega en calquera das tres normas ortográficas (AGAL, PADROM, RAG) e cun máximo dunha obra por autor. Recoméndase que teñan unha extensión mínima de 300 versos.
 • Os orixinais enviaranse por triplicado devidamente encadernados, en formato A4, a dobre espazo e mecanografada por unha soa cara, por correo ao apartado de correos 1320 ou á Caixa de Correos nº 46, oficina principal da Coruña.
Data:

Establécese como único premio a edición pola editorial Medulia, da obra premiada. O Facho fará a entrega ao/a autor/a de 15 exemplares.

Contacto:

Agrupaçom Cultural O Facho

o_facho_a_cultural@yahoo.con.br

I Premio de Poesía Filomena Dato
 • Poderán optar ao premio todas as autoras e autores maiores de idade, de calquera nacionalidade, sempre que o orixinal que presenten estea escrito en lingua galega.
 • Os traballos cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos.
 • Os traballos presentaranse por cuadriplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e paxinación numerada. Presentaranse polo sistema de plica. 
 • As obras presentaranse na Casa da Cultura.
Data: Data de inscrición Ata o 15/04/2020

Fíxase un premio único de 2.000 euros

Publicación: BOP 21/01/2020

Contacto:

Casa da Cultura

Concello de Bergondo

Estrada da Coruña, 12

15165 Bergondo (A Coruña)

Tel.: 981 79 12 52 (ext. 4)

Email: cultura.deportes@bergondo.gal

Concurso Manga Norma Editorial
 • Pódense presentar un máximo de tres obras por autor/a, a título individual ou formando parte dun colectivo ou grupo de autorXs.
 • Os traballos presentados deberán ser orixinais e inéditos en toda a súa forma, así como non ser presentados a ningún outro certame ou feito públicos (tanto de forma impresa como dixital).
 • A temática, estilo e xénero son totalmente libres.
 • Os proxectos poden presentarse en formato físico (papel) ou dixital.
 • Para o uso de tramas manuais ou dixitais, así como outros detalles do formato dos orixinais, deben seguirse as indicacións que se poden consultar no Blogue oficial do Concurso Manga...
Data: Data de inscrición Ata o 23/08/2020

un contrato de edición para completar a obra nun total de 160 páxinas e ser publicada por Norma Editorial. Este contrato contemplará un anticipo en concepto de royalties e dereitos de representación de 3000€ brutos.

Contacto:

NORMA Editorial (Concurso Manga)

R/ Passeig de Sant Joan, 7. 08010- Barcelona

concursomanga@normaeditorial.com

FICBUEU 2020 - Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu
 • A participación está aberta a todas as obras estreadas a partir do 1 de xaneiro do 2019, podendo concorrer creadores de calquera nacionalidade a condición de que cumprisen os 18 anos de idade.
 • Poderán presentarse obras de calquera xénero, cunha duración máxima de 30 minutos (títulos de crédito incluídos). Cada participante poderá presentar tantas obras como desexe. Non serán admitidos curtametraxes que xa se presentaron en edicións anteriores.
 • Hai un total de oito seccións:
  • Sección Internacional
  • Sección Panorama
  • Sección Galicia
  • Sección España
  • Sección Experimental
  • Sección Xuvenil
  • Sección Infantil
  • Sección Escolas Galegas
 • Aquelas curtametraxes nos que o idioma non sexa o galego ou o castelán deberán ter subtítulos nalgún deles ou en inglés. A película poderá estar rodada en calquera formato, sendo a única esixencia o posuír unha copia dixital para a súa proxección.
 • As curtametraxes deberán enviarse a través da plataforma www.shortfilmdepot.com, onde se especifican as condicións de envío.
Data:

As curtametraxes participantes na Sección Internacional optarán aos seguintes galardóns:

 • Primeiro premio "Ánfora de ouro": 2.000 euros e trofeo.
 • Segundo premio "Ánfora de prata": 1.000 euros e trofeo.
 • Premio do público: 500 euros e medallón.

Contacto:

Asociación Cultural FIC Bueu

C/ Montero Ríos 191, 1º

36930 - Bueu (Pontevedra) ESPAÑA

Tel.: +34 669 830 773

Email: info@ficbueu.com

+Información:

Tel.: +34 986 324 191

Email: producion1@ficbueu.com

12º Edición do Concurso de Prototipos
 • Centros participantes: Universidades e Institutos de Formación Profesional, con sede en España, que contemplen dentro dos seus Plans de Estudo a automatización e a dixitalización industrial nos seus distintos ámbitos.
 • A aplicación deberá ser realizada por un Titor Profesor e un máximo de 3 alumnos rexistrados. Os alumnos deberán estar matriculados durante o ano escolar 2019/2020.
 • Poderán participar aquelas aplicacións que contemplen a dixitalización dun proceso real ou simulado con tecnoloxías de automatización e dixitalización que cumpran o seguinte en canto a Produto e Tecnoloxías: Produto: solucións de automatización e dixitalización industrial de Siemens. Tecnoloxías: deberá contemplar como mínimo dous das tecnoloxías craves da Industria 4.0 (como big data & analytics, robots autónomos, simulación, realidade aumentada, impresión 3D, cloud, ciberseguridad, IIoT ou integración de software horizontal e vertical).
 • As programación da aplicación deberá ser realizada coa Plataforma de Ingenieria TIA Portal v15 SP1.
 • A inscrición será realizada polo responsable do centro ou titor da aplicación coa aprobación do centro. Unicamente serán admitidas ao concurso as inscricións realizadas online, tal e como se indica nas bases completas.
Data:

Os 100 primeiros Centros que rexistren a súa aplicación ONLINE, recibirán sen custo as seguintes licenzas TIA Portal de validez 1 ano. (Ver bases)

De entre todas as aplicacións presentadas, elixiranse 10 aplicacións finalistas.

Gañadores - Centros de Formación

 • 1º Premio. Placa e doazón de material "SIEMENS" para a dotación das súas aulas por un valor de 10.000 €
 • 2º Premio. Placa e doazón de material "SIEMENS" para a dotación das súas aulas por un valor de 7.500 €
 • 3º Premio. Placa e doazón de material "SIEMENS" para a dotación das súas aulas por un valor de 5.000 €
 • 4º Premio. Placa e doazón de material "SIEMENS" para a dotación das súas aulas por un valor de 2.500 €
 • 5º ao 10º Premio. Doazón de material "SIEMENS" para a dotación das súas aulas por un valor de 1.250€

Gañadores - Alumnos e Profesores*

 • 1º Premio: Para o profesor titor e alumnos: viaxe a Alemaña de dous días onde poderá descubrir a dixitalización, de primeira man, visitando - entre outros lugares - a fábrica de Siemens en Amberg.
 • 2º e 3º : PremioProfesor Titor: certificado e obsequio valorado en 300€.Alumnos: certificado e obsequio valorado en 300€.

Contacto:

Siemens España

Rolda de Europa 5

28760 Tres Cantos, Madrid

Tel.: 915 14 80 00

Email: sce01.es@siemens.com

Cooperativismo no ensino 2020
 • Poden participar no certame os centros educativos de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, educación especial, formación profesional e de ensinanzas de réxime especial de Galicia.
 • Modalidades: 
  • a) Actividades artísticas tales como debuxos, pinturas, maquetas, fotografías e/ou vídeos dirixida ao alumnado dos centros de educación infantil, primaria e educación especial.  Categoría A: alumnado de 2º ciclo de educación infantil.  Categoría B: alumnado de 1º e 2º de educación primaria.  Categoría C: alumnado de 3º e 4º de educación primaria.  Categoría D: alumnado de 5º e 6º de educación primaria.
  • b) Actividades cooperativizadas dirixidas ao alumnado dos centros de educación secundaria obrigatoria e educación especial.
  • c) Proxectos empresariais cooperativos dirixidos ao alumnado dos centros de formación profesional e de ensinanzas de réxime especial.
 • En cada traballo deberán participar, como mínimo, tres alumnos ou alumnas.
 • As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
Data: Data de inscrición Ata o 30/04/2020
 • Na modalidade de actividades artísticas e na modalidade de actividades cooperativizadas, concederanse para cada unha, un premio ao mellor traballo de cada categoría, por un importe de 2.500 € e un accésit por cada categoría por un importe de 1.500 €.*
 • Na modalidade de proxectos empresariais cooperativos concederase un premio ao mellor proxecto por un importe de 4.500 € e un accésit por un importe de 3.500 € , que se repartirán entre o alumnado que elaborou os proxectos premiado e finalista correspondentes.

*Tanto os premios como os accésit, nas modalidades de actividades artísticas e cooperativizadas, están destinados á adquisición de material didáctico, audiovisual, informático ou deportivo, así como á celebración dunha actividade formativa, cultural, deportiva dirixida ao alumnado do centro.

O certame Cooperativismo no ensino ten por obxecto difundir e promover o cooperativismo entre o alumnado dos centros de educación infantil, primaria, secundaria obrigatoria, formación profesional e ensinanzas de réxime especial de Galicia, impulsando a realización de actividades de fomento do cooperativismo nos centros educativos.

Publicación: DOG 09/01/2020

Contacto:

Consellería de Economía, Emprego e Industria

Secretaría Xeral de Emprego

Subdirección Xeral de Economía Social

Servizo de Promoción da Economía Social

Edificio Admvos. San Lázaro, s/n

15781  Santiago de Compostela  (Coruña, A)

Tfno.: 881 999 268

Email: secretaria-xeral.emprego@xunta.gal

XXIII Concurso de poesía "Concello de Carral"
 • Poderán optar ao premio todos os autores/as maiores de idade e de calquera nacionalidade, sempre que o seu traballo se presente escrito en lingua galega.
 • Non poden participar gañadores e gañadoras deste concurso das últimas oito edicións.
 • Os traballos, cunha extensión mínima de 500 versos, serán orixinais, inéditos e non premiados noutros concursos no momento das deliberacións do xurado. Os autores responsabilízanse de lle comunicar á organización, dun xeito inmediato, a concesión doutros premios acadados a partir da remisión dos orixinais.
 • Os traballos presentaranse por triplicado, mecanografados con dobre espazo por unha soa cara, debidamente grampados ou encadernados, e coas páxinas numeradas. Cada copia dos traballos presentarase cunha portada na que figuren o título da obra e o lema ou alcume do autor/a, coincidindo no exterior co sobre pechado que debe acompañar á obra, e que conterá no interior o nome e apelidos do autor/a, DNI, enderezo, número de teléfono, correo electrónico e un breve currículo que incida na súa traxectoria literaria se a houbese.
Data: Data de inscrición Ata o 03/04/2020

Fíxase un premio único de 2.500 euros

Publicación: BOP 29/01/2020

Contacto:

Biblioteca Pública Municipal de Carral

Casa da Cultura, Rúa de Paleo, 17

15175 - Carral (A Coruña)

Tel: 981 672 580

Email: cultura@carral.es

Concurso de vídeo "Participa Méliès"
 • Participa Méliès é un concurso aberto a calquera persoa, tanto a profesionais como a afeccionados ao cinema de todo o mundo, que estean interesados en realizar un vídeo cos seus propios recursos, seguindo as regras do concurso, e que sexan maiores de 10 anos:
  • Categoría escolar: para participar coa escola ou centro formativo.
  • Categoría xeral: podes participar como particular se tes máis de 10 anos; tamén podes participar cun colectivo ou unha entidade. Tanto no caso de entidades como de colectivos, deberá nomearse un representante maior de idade.
 • A curtametraxe ten que ser inédito, durar 3 minutos como máximo (sen contar os créditos), ser mudo (sen diálogos, aínda que se acepta usar son directo, música e efectos de son de postproducción), e utilizar polo menos un das seguintes trucaxes de Méliès: truco de substitución, truco de sobreimpresión ou xogos de escala.
 • Unha vez subido o curto á túa canle de reprodución, obterás a ligazón do vídeo. Esta ligazón é o que has de cortar e pegar na sección "Participa - Grava o teu Vídeo". Cando pegues a URL do vídeo tes que encher o formulario de participación cos teus datos, e escribir unha breve descrición do teu curto. Asegúrache de inscribir o teu vídeo na categoría correcta. Cando reciban o teu vídeo, validarano e, se cumpre con todos os requisitos, publicarano na web do concurso e notificarancho, para que poidas compartilo á maioría de xente posible a través das redes sociais.
 • Para completar información véxase bases completas
Data:
 • Premio ao Mellor Vídeo: Cámara BlackMagic Pocket Cinema 6k. O premio inclúe dous meses de subscrición gratis a Filmin.
 • Mellor Vídeo de Primaria e Mellor Vídeo de ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Medio (para cada un): Pack de cinema que inclúe: un kit croma FOTIMA Soporte fondos FTSF-10 portátil + fondo Cromakey, un kit de focos fluorescentes FOTIMA 2X85 FTF-85, un trípode Manfrotto Compact Advanced 3 way, e unha cámara CANON LEGRIA HF R86. O premio tamén inclúe un curso de cinema que se impartirá no centro escolar e ao que poderán acudir alumnado e/ou profesorado.
 • Premio "Imaxinación ao poder": Unha cámara 3660 Ricoh Theta V 4k + Lentes ZEISS VR ONE PLUS. O premio inclúe dous meses de subscrición gratis a Filmin.
 • Premio Junior (participantes entre 10 e 18 anos): GoPro HERO7 Black + TRÍPODE 3-Way™. O premio inclúe dous meses de subscrición gratis a Filmin.
 • Premio do Público: Unha cámara 3660 Ricoh Theta V 4k + Lentes ZEISS VR ONE PLUS. O premio inclúe dous meses de subscrición gratis a Filmin.
 • Premio Perseverantes: Sortéanse un total de 10 cámaras Rollei Actioncam 400.
 • Premio Primeiros Vídeos: Sortéase unha cámara BlackMagic Pocket 4K.

Contacto:

Fundación Bancaria "a Caixa"

Email: hola@participamelies.com

XI Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. Categoría Xeral
 • Concurso dirixido a calquera persoa física residente en España, maior de idade, ou a calquera español residente noutro país maior de idade.
 • Para participar, é necesario inscribirse en www.clipmetrajesmanosunidas.org .
 • Poderanse presentar tantas clipmetraxes como se queiran.
 • As clipmetraxes son pezas dun minuto de duración. Poden ser de ficción, animación ou documental, e deben versar sobre a temática proposta.
Data: Data de inscrición Ata o 14/04/2020
 • 1º premio: viaxe a Latinoamérica para gravar unha curtametraxe documental
 • 2º premio: cámara EOS 250D profesional
 • 3º premio: cámara réflex EOS M100
 • Premio á clipmetraxe máis votada: tarxeta regalo de Manos Unidas por un importe de 100 €

Contacto:

Manos Unidas

R/ Barquillo, 38

28004 Madrid

Tel.: 91 308 20 20

Correo electrónico: concurso@clipmetrajesmanosunidas.org

XI Premio de Gravado Atlante
 • Poderán participar todos os artistas nacionais e estranxeiros que o desexen. As obras deberán estar executadas necesariamente en calquera dos sistemas e técnicas gráficas, incluídas os procedementos dixitais e electrográficos, que considere conveniente o artista.
 • Admitiranse como máximo dúas obras por autor. O tamaño do papel será de 38 cm x 28 cm. O artista poderá utilizar as tintas e matrices que estime conveniente para estampar os orixinais.
 • Os gravados serán inéditos e sen ser editados nin numerados. 
 • Os gravados enviaranse sen enmarcar, convenientemente protexidos á Fundación Museo das Artes do Gravado.
Data: Data de inscrición Ata o 31/05/2020
 • Premio Ramiro Carregal de gravado de 5.000 €
 • 1 Premio María del Rosario Martín de 2500€
 • 2 premios dotados con 2.500 € cada un
 • 1 Premio especial de 2.000 €, para un artista nacido ou residente en Galicia. 

Contacto:

Fundación Museo das Artes do Gravado

Artes, Lugar de Outeiro s/n

15969 Riveira - A Coruña

Telf.: (+34) 981 871 342

Email: fundartes@gmail.com