CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Convocatoria profesoras/es en ensino secundario ou bacharelato en Reino Unido e Irlanda
 • Os/as candidatos/as cuxa lingua materna non sexa o inglés deberán posuír unha acreditación B2 de inglés segundo o Marco Común Europeo de Referencia das Linguas (MCERL) do Consello de Europa.
 • TITULACIÓN REQUIRIDA:
  • Filosofía: Licenciatura en Filosofía e Letras (Sección Filosofía), licenciatura en Filosofía e Ciencias da Educación (Sección Filosofía), licenciatura en Filosofía, calquera titulación universitaria superior e superar un ciclo dos estudos conducentes á obtención das titulacións superiores enumeradas, o correspondente título de grao das titulacións anteriores ou equivalente.
  • Física e Química: : Licenciatura en Ciencias (sección Física e Química), licenciatura en Ciencias Físicas, licenciatura en Ciencias Químicas, licenciatura en Física, licenciatura en Química, licenciatura en Bioquímica, enxeñería Química, enxeñería Aeronáutica, enxeñería Industrial, enxeñería de Telecomunicacións, enxeñería de Camiños, Canles e Portos, enxeñería Naval e Oceánica, calquera titulación universitaria superior e superar un ciclo dos estudos conducentes ás titulacións superiores enumeradas ou unha enxeñería técnica vinculada ás enxeñerías superiores enumeradas, o correspondente título de Grao das mesmas titulacións ou equivalente.
  • Tecnoloxía: Enxeñaría, arquitectura, licenciatura en Ciencias (sección Físicas), licenciatura en Ciencias Físicas, licenciatura en Físicas, licenciatura en Química, licenciatura da Mariña Civil, licenciatura en Máquinas Navais, licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo, licenciatura en Radioelectrónica Naval, calquera titulación universitaria superior e superar un ciclo dos estudos conducentes á obtención das titulacións superiores anteriormente enumeradas ou unha enxeñería técnica vinculada ás enxeñerías Superiores enumeradas, o correspondente título de Grao das mesmas titulacións ou equivalente.
Data: Data de inscrición Ata o 28/09/2022

Contacto:

Consellaría de Educación Reino Unido e Irlanda. Ministerio de Educación e Formación Profesional

20 Peel Street, London W8 7PD

e-correo: consejeria.uk@educacion.gob.es

Ofertas de emprego e prácticas para ALSA

En caso de interese, ALSA cóntache as paradas do proceso de selección. Comeza cun bo C.V.

Data:

ALSA ofrece diversos postos e prácticas para desenvolver en distintas localidades, cuxas características podes consultar a través da súa páxina web.

Agrupadas en:

 • Persoal de condución
 • Persoal de taller
 • Persoal de vendas
 • Persoal de oficina
 • Acompañante de transporte escolar
 • Servizos
 • Rail
 • Outros
 • Bolsas e prácticas

Contacto:

ALSA

R/ Josefa Valcárcel, 20. 28027 Madrid

alsa@alsa.es