Concello da Coruña

Concello da Coruña

Campamentos de Verán 2021

Nesta páxina

O Concello ofrece máis de 6.300 prazas para os campamentos deste verán co fin de que as familias concilien e as pequenas e os pequenos se divirtan e aprendan xogando. Xa comprobamos que son unhas campioas e uns campións, demostráronnolo todos os días! Por iso, queremos que volvan pisar a herba e desfruten nestas vacacións dunha oferta municipal do máis estimulante, con temáticas variadas para que teñan onde elixir.

Arrincamos o 28 de xuño e prolongarémolos até ben comezado setembro. As nosas nenas e nenos de entre 3 e 17 anos poderán mellorar o seu inglés, practicar os seus deportes favoritos ou experimentar coa ciencia e o coñecemento, sempre seguindo as pautas necesarias por mor da pandemia.

É tempo de verán e toca desfrutar!​

Condicións de participación

 • Preinscrición: 24, 25 e 26 de maio
 • Publicación de listaxes de menores preinscritos/as: 31 de maio
 • Reclamacións: 1, 2 e 3 de xuño
 • Sorteo das prazas: 4 de xuño
 • Publicación de listaxes de admitidas/os: 10 de xuño
 • Inscrición e aboamento da cota: do 11 ao 15 de xuño
 • As/os menores participantes deberán cumprir os requisitos específicos dos campamentos nos que se inscriban.
 • A preinscrición será telemática a través da ligazón https://www.coruna.gal/campamentos2021
 • Para obter a praza terán preferencia aquelas/es menores empadroadas/os no Concello da Coruña e aqueles/as cuxos/as proxenitores/as estean ambos/as traballando, ou teletraballando no caso de familias monoparentais.
 • Campamentos 2021. Documentación xeral (462 KB)

Campamentos dispoñibles

Campamentos urbanos en centros cívicos

Persoas destinatarias: menores nadas/os entre o 01/01/2009 e o 31/12/2017

Datas: do 1 de xullo ao 10 de setembro en 5 quendas de 15 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: entre 26 e 32 euros

Prazas: 1.350

Sorteo:

Centro

Sorteo

CMM A Silva

18

CMM Artesáns

6

CMM Castrillón

13

CMM Cidade Vella

41

CMM Eirís

54

CMM Elviña

52

CMM Feáns

7

CMM Labañou

33

CMM Mesoiro

85

CMM Monelos

2

CMM Monte Alto

98

CMM Novoboandanza

7

CMM Os Mallos

151

CMM Palavea

1

CMM Pescadores

8

CMM Rosales

12

CMM Sagrada Familia

28

CMM San Diego

33

CMM Santa Lucía

8

CMM S. Pedro Visma

3

CMM Santa Margarida

119

NEE 22

Proceso de inscrición

 • Todas as familias cuxos/as menores fosen admitidos/as neste campamento realizarán o pago mediante transferencia bancaria aboando a cota correspondente ao núm. de conta: ES76 2080 0036 6230 4002 1977
 • A continuación deberase achegar o xustificante de pago, o que poderá facer no seguinte formulario: Envío de xustificante de pago para o campamento urbano
 • Aquelas familias que non teñan acceso telemático para subir a documentación poderán poñerse en contacto no teléfono de atención á cidadanía 010 en horario de 10.00 a 14.00 h/17.00 a 20.00 h.
 • O primeiro día do campamento entregaráselle unha ficha que deberán cubrir as familias.

Máis información

 • Máis Información Campamentos Centros Cívicos (470 KB)

Campamentos de día

Persoas destinatarias: menores nadas/os entre o 01/01/2009 e o 31/12/2017

Datas: do 1 de xullo ao 31 de agosto en 4 quendas de 15 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá e tarde

Prezo: 85 euros

Prazas: 416

Sorteo:

 • Cota xeral: 21
 • Necesidades especiais: 7

Proceso de inscrición

 • Todas as familias cuxos/as menores fosen admitidos/as neste campamento, realizarán o pago mediante transferencia bancaria aboando a cota correspondente ao núm. de conta: ES73 2080 0065 3530 4001 2010
 • A continuación achegarase o xustificante de pago xunto cos datos indicados no formulario, ao final desta liña, onde se seleccionará a parada do autobús de entrada e saída ao campamento Inscrición nos campamentos de día 2
 • Unha vez subida a documentación solicitada remitiráselles toda a información do campamento ao correo electrónico indicado no formulario.
 • Aquelas familias que non teñan acceso telemático para subir a documentación poderán poñerse en contacto no teléfono de atención á cidadanía 010 en horario de 10.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h.

Máis información

 • Máis Información campamentos de día (438 KB)

Campamentos tradicionais de pernoctación

Persoas destinatarias: menores nadas/os entre o 01/01/2005 e o 31/12/2013

Datas: 4 quendas de 7 días durante xullo e agosto

Prezo: 85 euros

Prazas: 180

Sorteo:

 • Cota xeral: 368
 • Necesidades especiais: 5

Proceso de inscrición

 • Todas as familias cuxos/as menores fosen admitidos/as neste campamento realizarán o pago mediante transferencia bancaria aboando a cota correspondente ao núm. de conta: ES76 2100 4202 1822 0013 5451
 • A continuación achegarase o xustificante de pago xunto cos datos indicados no seguinte formulario. Envío de autorizacións e xustificante de pago para o campamento tradicional de pernoctación
 • Unha vez subida a documentación solicitada remitiráselles toda a información do campamento ao correo electrónico indicado no formulario.
 • A parada e os horarios de entrega e recollida dos/as menores será o seguinte:
 • Lugar: Igrexa de San Pedro de Mezonzo
 • Horario do día de saída: 10.00 h.
 • Horario do día de regreso: entre as 18.30 h e as 19.00 h aproximadamente
 • Aquelas familias que non teñan acceso telemático para subir a documentación na web poderán poñerse en contacto no teléfono de atención á cidadanía 010 en horario de 10.00 a 14.00 h e de 17.00 a 20.00 h.

Máis información

 • Máis Información campamentos pernoctación (444 KB)

Campamentos de mocidade

Persoas destinatarias: menores de 12 a 17 anos

Datas: do 5 ao 30 de xullo en 2 quendas de 10 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: gratuíto

Prazas: 100

Sorteo:

 • Núm. de sorteo de quenda 1: 84
 • Núm. de sorteo de quenda 2: 289

Máis información

 • Máis Información Campamentos Mocidade (455 KB)

Campacoles (Federación Provincial das ANPA e Concellería de Educación)

Destinatarias/os: escolares de 2.º ciclo de EI ou EP que estivesen matriculadas/os nalgún CEIP da Coruña no actual curso 2021/22

Datas: do 27 de xuño ao 29 de xullo en 5 quendas de 5 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: entre 20 - 25 euros

Prazas: 1.575 prazas

Máis información

 • Campamentos Verán 2022: Campacoles (557 KB)

Summer Talk

Destinatarios: alumnado matriculado en 6º EP ou nalgún curso da ESO en centros públicos da cidade

Datas: do 05 ao 30 de xullo en 4 quendas de 5 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: 15 euros

Prazas: 240

Máis información

 • Máis Información Summer Talk (381 KB)

Campamentos Fórum e Ágora

Persoas destinatarias: menores nados/as entre o 01/01/2009 ao 31/12/2017

Datas: do 28 de xuño ao 3 de setembro en 5 quendas de 15 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: entre 35 e 45 euros

Prazas: 900

Sorteo:

As prazas adxudicáronse a partir do número de sorteo (en Fórum o núm. 49 e en Ágora o núm. 239), utilizando como primeiro criterio o PADRÓN e como segundo criterio a CONCILIACIÓN.

Persoas admitidas e listas de espera:

En Fórum, as 81 prazas de cada quenda finalizaron en:

 • Quenda 1 - N.º 384 Padrón SI Conciliación SI

 • Quenda 2 - N.º 484 Padrón SI Conciliación SI

 • Quenda 3 - N.º 36 Padrón SI Conciliación SI

 • Quenda 4 - N.º 279 Padrón SI Conciliación NON

 • Quenda 5 - N.º 101 Padrón SI Conciliación NON

En Ágora, as 81 prazas de cada quenda finalizaron en:

 • Quenda 1 - N.º 235 Padrón SI Conciliación SI

 • Quenda 2 - N.º 272 Padrón SI Conciliación NON

 • Quenda 3 - N.º 28 Padrón SI Conciliación NON

 • Quenda 4 - N.º 236 Padrón SI Conciliación NON

 • Quenda 5 - N.º 448 Padrón SI Conciliación NON

As listas de espera organízanse priorizando aquelas persoas ás que non lles tocou ningunha quenda sobre as que xa tiveron unha adxudicada. A partir de aí, seguen prevalecendo os criterios anteriormente enumerados (Padrón e Conciliación a partir do núm. de sorteo agraciado). Contactaremos telefonicamente con tantas persoas como sexa necesario para cubrir as prazas que non se cubran tras os pagos derivados do resultado inicial do sorteo.

Máis información

 • Máis Información campamentos Fórum e Ágora (635 KB)

Campamentos deportivos

Destinatarios/as: menores de 6 a 13 anos

Datas: do 28 de xuño ao 3 de setembro en 5 quendas de 15 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: 25 euros

Prazas: 720

Formalización da matrícula ou renuncia

Publícase a listaxe das persoas que obtiveron praza e das que están na listaxe de agarda

Poderase obter información no teléfono 010 e no teléfono mobil: 610 974 898

Entre o 11 e o 15 de xuño (o prazo remata as 15.00 horas) poderán formalizar a matrícula cubrindo e asinando debidamente o formulario que se adxunta

O formulario enviarase á empresa prestadora do servizo, AXIÑA xunto coa seguinte documentación ao correo inscripciones@axinasd.com

 • Unha foto tamaño carné do/a menor
 • Fotocopia do DNI da nai, pai ou da persoa titor/a que asina a solicitude
 • Fotocopia do DNI do/a menor ou no seu defecto fotocopia do libro de familia
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria
 • Documentación relevante sobre datos médicos (enfermidade, alerxias, medicación) ou situación familiares que sexa preciso coñecer para o bo desenvolvemento da actividade

O pago realizarase directamente á empresa prestadora do servizo, AXIÑA, mediante transferencia bancaria ao número de conta ES89 0081 0390 1300 0146 0949 DEL BANCO SABADELL.

O pago débese realizar polo menos con unha semana de antelación antes de comezar cada quenda.

Nota: este prazo tamén é para presentar a renuncia se fose o caso. A renuncia farase polos mesmos medios que a solicitude

CHAMADA DA LISTAXE DE  AGARDA

Poderase chamar da listaxe de agarda do 16 ao 21 de xuño no caso de que non se realice a formalización da matrícula en prazo.

Mais informacion

 • Máis Información campamentos deportivos (351 KB)

Campamentos mc2 e mc2+

Persoas destinatarias: menores de 12 a 17 anos

Datas: do 28 de xuño ao 30 de xullo en 5 quendas de 5 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: 29,09 euros

Prazas: 90

Sorteo:

Sorteo dos campamentos mc2

Quenda

Número inscritos

Número sorteo

1

58

54

2

66

62

3

85

73

4

69

62

5

47

44

Sorteo Campamentos mc2+

Quenda

Número inscritos

Número sorteo

1

17

15

2

29

25

3

25

25

4

19

13

5

14

14

Máis información

 • Máis Información Campamentos MC2 (336 KB)

Escola de Verán da OMIC

Destinatarias/os: menores de 4 a 10 anos

Datas: do 1 ao 30 de xullo en 2 quendas de 15 días

Horario: de luns a venres en horario de mañá

Prezo: gratuíto

Prazas: 60

Sorteo:

 • Primeira quenda: letra H

 • Segunda quenda: letra J

Máis información

 • Máis información Escola de Verán da OMIC (349 KB)

Listas de persoas preinscritas, admitidas e outra documentación

Inicio / 

TipoNomeDataTamaño
 Campacoles (Federación Provincial de ANPAS e Concellería de Educación)  
 Campamento Aquarium Finisterrae  
 Campamentos de día  
 Campamentos de mocidade  
 Campamentos deportivos  
 Campamentos Fórum e Ágora  
 Campamentos Summer Talk  
 Campamentos tradicionais de pernoctación  
 Campamentos urbanos en centros cívicos  
 Escola de Verán da OMIC  

Prevención da COVID-19

O Concello da Coruña seguirá en todo momentos as directrices marcadas polo Ministerio de Sanidade e Benestar Social, e outras autoridades competentes en materia sanitaria, en relación coa realización de actividades de ocio educativo xuvenil nas diferentes fases de desescalada e volta á normalidade, en función da evolución xeral e territorial da COVID-19.

Para este fin implementará, en todas as actividades de ocio xuvenil,  estratexias e protocolos de actuación, así como condicións de participación nas actividades.

A realización dos campamentos do Concello da Coruña queda supeditada á evolución da crise sanitaria provocada pola Covid-19. No caso de emitiren as autoridades sanitarias competentes información contraria á súa realización, estes quedarían supendidos.

Protocolo de adecuación das actividades e instalacións para empregar en actividades de ocio educativo xuvenil con motivo da COVID-19

Co obxectivo de preservar a saúde e seguridade das persoas usuarias e traballadores/as no ámbito da educación non formal, establecerase un protocolo de actuación con medidas xerais e especificas a situacións concretas. Este protocolo poñerase en coñecemento das familias.

Protocolo de prevención e actuación en caso de risco de contaxio ou de contaxio positivo en COVID-19

O campamento contemplará e avaliará o risco para cada tipo de situación que se poida dar, a través dun protocolo de prevención e actuación ante COVID-19, coas consideracións que cumpra ter en conta en caso de risco de contaxio ou de contaxio positivo. Este protocolo poñerase en coñecemento das familias.

Documento de aceptación de condición de participación, obriga de información e consentimento informado

As persoas participantes deben comprometerse co cumprimento dunha serie de requisitos esenciais de carácter sanitario e legal, a través dun documento de aceptación de condicións de participación, obriga de información e consentimento informado. Este documento terá que asinarse e ser entregado antes do inicio do campamento pola nai, pai ou responsable legal do/a menor.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión