Boletín servizos sociais - 27/02/24
   
 
29 de xaneiro de 2024
Entroido nos Centros Cívicos
Actividades do Entroido nos centros cívicos.
 
Preinscricións próximas

Sen resultados.

Actividades nos centros cívicos
Grupo de apoio para familias de persoas LGTBIQA+

Encontros mensuais

Lugar: Centro Cívico Cidade Vella. Rúa Veeduría 2. 15001 A Coruña
O Grupo de Apoio para Familias de persoas LGTBIQA+ é un espazo seguro de apoio e acompañamento. Unha ferramenta esencial para fomentar o apoio dentro das familias e o respecto ás diversidades sexuais e identidades de xénero presentes nos fogares.
Horario:

De 19.00 a 20.30 h

Grupo de autoapoio
Lugar: Centro Cívico Cidade Vella. Rúa Veeduría 2. 15001 A Coruña
O grupo é un espazo seguro e de encontro que funciona como instrumento de orientación, como soporte emocional, e para favorecer o apoderamento das persoas usuarias. As reunións son quincenais e para unirte contacta por teléfono ou por e-mail.
Horario:

De 19.00 a 20.30 h.

Escola de Alimentación Saudable
Os días 31/01/2024, 28/02/2024, 20/03/2024, 17/04/2024, 15/05/2024, 19/06/2024 
Datas de inscrición: Dende o 17/01/2024 ata o 24/01/2024
Lugar: Centro Cívico Os Mallos. Avda. de Arteixo 147. 15007 A Coruña
A través de sesións teóricas e prácticas impartidas por un profesional da nutrición, poñerase en valor a alimentación saudable e de proximidade, baseada na cultura gastronómica galega, que axude á prevención de enfermidades e, se é o caso, que contribúa ao seu control ou erradicación.
Horario:

Das 12.00 ás 13.30 horas

Prezo:

Gratuíta