Uso de cookies nas páxinas web do Concello de A Coruña

Nas páxinas web municipais utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servizos mediante o análise dos seus hábitos de navegación. Se continúa navegando, consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis información, ou coñecer como cambiar a configuración, na nosa páxina de "Normas de uso"..

Centro Municipal de Empresas

Lista Axudas e subvencións vixentes

  • Subvencións destinadas ao fomento e apoio á creación de empresas no municipio da Coruña

    Cando:

    Dende o 30/10/2017

    Inscricións:

    Dende o 31/10/2017 ata o 30/11/2017

    Subvencións da Concellería de Empresa e Economía Social do Concello da Coruña para 2017.

  • Axudas bonificación de custos financeiros de pemes de Galicia

    Cando:

    Dende o 27/07/2017

    Inscricións:

    Dende o 27/07/2017 ata o 31/10/2017

    Instituto Galego de Promoción Económica RESOLUCIÓN do 14 de xullo de de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos de financiamento das pequenas das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e ás sociedades de garantía recíproca, e procédese á convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (liña pequenas empresas )

  • Axudas bonificación de custos financeiros de microempresas de Galicia

    Cando:

    Dende o 27/07/2017

    Inscricións:

    Dende o 27/07/2017 ata o 31/10/2017

    Instituto Galego de Promoción EconómicaRESOLUCIÓN do 14 de xullo de de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a bonificación dos custos de financiamento das pequenas das pequenas empresas de Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e ás sociedades de garantía recíproca, e procédese á convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (liña microempresas )

  • Iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) 2017

    Cando:

    Dende o 10/08/2017

    Inscricións:

    Dende o 10/08/2017 ata o 30/09/2017

    CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA ORDE do 20 de xullo do 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT), cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e procédese á súa convocatoria para o ano 2017.

  • Incentivos ao emprego autónomo e contratación de persoas novas en Sistema nacional de garantia xuvenil

    Cando:

    Dende o 05/08/2017

    Inscricións:

    Dende o 05/08/2017 ata o 30/09/2017

    CONSELLARÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIAORDEN de 18 de xullo de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a contratación de persoas novas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomo), Programa II (fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano 2017.

  • Convocatoria de subvencións para proxectos de expansión comercial

    Cando:

    Dende o 12/08/2017

    Inscricións:

    Dende o 12/08/2017 ata o 11/09/2017

    CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA Orde do 1 de agosto do 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para proxectos de expansión comercial e procédese á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento IN228A).

  • Subvencións para o apoio ao emprendimiento feminino. Programa Emega. Ano 2017

    Cando:

    Dende o 05/08/2017

    Inscricións:

    Dende o 05/08/2017 ata o 05/09/2017

    VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTICIA Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino. Programa Emega. Ano 2017 Resolución de 31 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria no ano 2017.

  • Bono das persoas autónomas

    Cando:

    Dende o 01/08/2017

    Inscricións:

    Dende o 01/08/2017 ata o 31/08/2017

    CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA Orde do 11 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do bono das persoas autónomas e procédese á súa convocatoria para o ano 2017

  • Axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas galegas:

    Cando:

    Dende o 25/07/2017

    Inscricións:

    Dende o 25/07/2017 ata o 26/08/2017

    Axencia Galega de Innovación: Resolución de 12 de xullo de 2017 pola que se regulan as axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a mellora da capacidade competitiva das empresas galegas.

  • Convocatoria de subvencións destinadas a entidades públicas e privadas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial que desenvolvan actividades de promoción económica

    Cando:

    Dende o 23/06/2017

    Inscricións:

    Dende o 23/06/2017 ata o 24/08/2017

    O Concello da Coruña convoca subvencións destinadas a entidades privadas e públicas sen ánimo de lucro e de carácter empresarial que desenvolvan proxectos de promoción económica no municipio no ano 2017 Véxase a corrección de erros e ampliación de prazo

  • Subvencións para o fomento do emprendemento en economía social

    Cando:

    Dende o 29/01/2018 ata o 01/10/2018

    Inscricións:

    Dende o 26/01/2018 ata o 01/10/2018

    Consellería de economía, emprego e industria. Xunta de Galicia. ORDE de 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social), cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e convócanse para o ano 2018.

  • Axudas para o fomento e consolidación do emprego para as pequenas empresas de nova creación e de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica

    Cando:

    Dende o 29/01/2018 ata o 30/09/2018

    Inscricións:

    Dende o 27/01/2018 ata o 30/09/2018

    Consellería de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación, e o Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e procédese á súa convocatoria para o ano 2018.

  • Axudas para a promoción e consolidación do emprego autónomo

    Cando:

    Dende o 29/01/2018 ata o 30/09/2018

    Inscricións:

    Dende o 27/01/2018 ata o 30/09/2018

    Consellería de Economía, Emprego e Industria. Xunta de Galicia. ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo e procédese á súa convocatoria para o ano 2018. Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020. Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas.

  • Axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas

    Cando:

    Dende o 29/01/2018 ata o 01/08/2018

    RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases reguladoras das axudas aos servizos de asistencia, diagnóstico e soporte na implantación de solucións de Industria 4.0 para a súa realización en empresas galegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e procédese á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. O Igape poderá conceder axudas en especie consistentes na execución de servizos do programa Re-accionaTIC, integrados nas seguintes categorías: a) Servizo de diagnóstico de capacidades e oportunidades para a aplicación de solucións de Industria 4.0. Neste servizo analizarase a situación actual da empresa e farase unha detección das súas capacidades para que se orienten cara a unha Industria 4.0. Tras a elaboración deste diagnóstico inicial, a contratista identificará as necesidades organizativas e tecnolóxicas que lle permitan á empresa incorporar novas tecnoloxías e preparará un itinerario de implantación tecnolóxico. b) Servizo de seguimento na posta en marcha de solucións de Industria 4.0. Trátase de xestionar o proxecto de implantación dun mínimo de 2 medidas de solucións Industria 4.0 que considera de maior relevancia a empresa procedentes dun diagnóstico de capacidades que pode ser realizado dentro deste programa ou ben pode ser resultado doutra análise que ofreza similares resultados. c) Servizo de xeración de modelos e simulación industrial. Consiste en executar un proxecto de xeración de modelos e simulacións sobre eles. Desta maneira, debe existir un produto, prototipo ou proceso que sexa susceptible da súa modelización, así como un problema para resolver para o cal se necesite realizar procesos de simulación sobre o modelo xerado. Poderán ser beneficiarias as pequenas e medianas empresas (pemes), incluíndo os autónomos, comunidades de bens, asociacións, fundacións ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, leven a cabo actividade empresarial. En calquera caso, deberán ter radicado algún centro de traballo en Galicia e cumprir a definición de peme. Os prazos para a presentación de solicitudes serán os seguintes: - Convocatoria 2018.1: 30.01.2018 - 01.03.2018 - Convocatoria 2018.2: 05.03.2018 - 19.04.2018 - Convocatoria 2018.3: 23.04.2018 - 7.06.2018 - Convocatoria 2018.4: 11.06.2018 - 31.07.2018

  • Programa Reacciona TIC - axudas

    Cando:

    Dende o 07/07/2017 ata o 25/05/2018

    Concederlles axudas a pemes destinatarias dos seguintes servizos de análise de potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), integrados en tres categorías: a) Análise de potencial competitivo b) Profesionalización c) Desenvolvemento estratéxico

Contacto

Teléfono:
981 189 857
Fax:
981 189 857
Correo electrónico:
info@cmeagrela.es

Localización

Centro Municipal de Empresas (Polígono da Grela). Rúa Galileo Galilei, 62. 15008 A Coruña.

Google+

  • Ayuntamiento de A Coruña
    • Ayuntamiento de A Coruña | Concello da Coruña
    • Praza de María Pita, 1. 15001 A Coruña
    • 981 184 200 ou desde dentro do termo municipal ao teléfono de atención 010
Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Internet Explorer 10 ou superior. Instalar agora un navegador compatible

?