Concello da Coruña

Concello da Coruña

Recurso de reposición contra actos tributarios

En que consiste?:

O Recurso de Reposición é un medio de impugnación contra os actos ditados polo Concello de Coruña en vía de xestión - liquidación, recadación e inspección - dos seus tributos propios (Bens Inmobles, Actividades Económicas, Vehículos de Tracción Mecánica, Plusvalía, Construcións e Obras, Taxas e Contribucións Especiais), e dos seus restantes ingresos de dereito público.

Onde se fai?:

De forma presencial no Rexistro Xeral do Concello achegando a instancia de solicitude correspondente debidamente cumprimentada . Direccións:

 • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.
 • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.
 • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.
 • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa. nº 20. C.P. 15001 A Coruña.

- Por correo dirixido ao Rexistro Xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada.

- Na Sede electrónica, identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido. Obrigatorio para as persoas ou entidades recollidas no artigo 14.2 da Lei 39/2015.

- Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da Lei39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

A quen vai dirixido?:

Poden presentar este recurso, ben por se mesmos ou por medio de representante, os suxeitos pasivos, os responsables dos tributos, os obrigados a efectuar o ingresos do dereito público de que se trate así como calquera outra acode cuxos intereses lexítimos e directos resulten afectados polo acto administrativo de xestión. Non é necesaria a intervención de avogado nin procurador.

Prazo de presentación:

O recurso será resolto no prazo dun mes para contar desde o día seguinte ao da súa presentación. O recurso entenderase desestimado cando non recaese resolución en prazo.

Contra a desestimación do recurso de reposición ou ante a ausencia de resolución expresa no prazo dun mes desde a súa interposición, poderá presentar a reclamación económico-administrativa, que terá carácter preceptivo previo ao recurso contencioso administrativo, prevista no art. 137 dá Lei 7/85, ante o Tribunal Económico Administrativo Municipal, en idéntico prazo dun mes.

Canles de presentación

Presencial

Que se necesita?:

Para a presentación do recurso poderá utilizar o modelo de solicitude xeral dispoñible neste trámite ou calquera outro que estime conveniente e que reúna as circunstancias que se mencionan a continuación

 • As circunstancias persoais do recorrente e, no seu caso, do seu representante, con indicación do número do documento nacional de identidade ou do código identificador.
 • O órgano ante quen se formula o recurso.
 • O acto administrativo que se recorre, a data en que se ditou, número do expediente e demais datos relativos a aquel que se consideren convenientes.
 • O domicilio que sinale o recorrente a efectos de notificacións.
 • O lugar e a data de interposición do recurso.

No escrito de interposición formularanse as alegacións tanto sobre cuestións de feito como de dereito. Co devandito escrito presentaranse os documentos que sirvan de base á pretensión que se exercita.

Suspensión: poderá suspenderse a execución do acto impugnado mentres dure a sustanciación do recurso cando se solicite a suspensión e previa prestación de garantía. As garantías admisibles a elección do recorrente e que haberán de acompañarse ao escrito de interposición do recurso, son:

 • 1. Depósito.
 • 2. Aval.
 • 3. Fianza Persoal (cos requisitos esixibles pola Ordenanza Xeral de Xestión).

ATENCIÓN: a interposición do recurso de reposición non suspenderá a execución do acto impugnado, coas consecuencias legais consecuentes, incluso a recadación de cotas ou dereitos liquidados, intereses e recargas.

Como se fai?:

 • De forma presencial no Rexistro Xeral. Direccións:
  • Concello da Coruña. Praza de María Pita nº 1. C.P. 15001 A Coruña.
  • Fórum Metropolitano. Rúa Río de Monelos nº 1. C.P. 15006 A Coruña.
  • Centro Sociocultural Ágora. Rúa Ágora s/n. C.P. 15010 A Coruña.
  • Rexistro Área Económica. Rúa da Franxa nº 21-22. C.P. 15001 A Coruña.
 • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
 • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

Internet

Que se necesita?:

Unha vez cuberta a solicitude telemática poderá achegar e asinar a documentación que considere necesaria.

Como se fai?:

Na Sede electrónica, identificándose con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido. En calquera caso, en aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

a) As persoas xurídicas.

b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

Páxina web:

Tramitación electrónica

Certificado dixital:

Si

Teléfono

Documentos relacionados

 • mod 001 solicitude xeral (119 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión