Concello da Coruña

Concello da Coruña

Persoas beneficiarias

O acceso, así como a utilización de espazos e servizos, ofertados por ACCEDE Papagaio, réxese por un sistema de convocatoria aberta e de carácter permanente.

De acordo co artigo 4º das bases da convocatoria, poderán optar ao uso e goce das instalacións e/ou servizos do centro calquera persoa física ou xurídica que se encontre nas seguintes tipoloxías:

 1. Persoas emprendedoras, aquelas que estean a traballar nunha idea/proxecto e vaian crear unha empresa relacionada, preferentemente, co ámbito da investigación, a tecnoloxía, e/ou a innovación. Este tipo de beneficiarios/as considerarase en fase de preincubación.
 2. Novas empresas, aquelas persoas físicas ou xurídicas que teñan como máximo dous anos dende a data da súa alta censual e que, comezando a súa actividade empresarial, precisen un apoio especial para mellorar as súas expectativas de supervivencia, priorizando a súa pertenza a sectores relacionados coa tecnoloxía, investigación e innovación. Este tipo de beneficiarios/as considerarase en fase de incubación.
 3. Usuarios/as puntuais: aquelas persoas físicas ou xurídicas que, con carácter esporádico e puntual, soliciten a utilización das instalacións e/ou servizos do centro.

Forma de solicitude

Con certificado dixital:

Presentar a instancia xeral do Concello xunto coa solicitude de espazos ACCEDE Papagaio e a documentación que corresponda a través da sede electrónica do Concello.

Sen certificado dixital:

Presentar a instancia xeral nunha oficina de Rexistro do Concello da Coruña e acompañala da solicitude de espazos en ACCEDE Papagaio e a documentación que corresponda.

Documentación que hai que achegar á solicitude

Uso permanente módulos de traballo:

Preincubación:

 • Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. En caso de cidadáns de terceiros países, deberán presentar a copia do número de identificación de estranxeiros e o permiso de traballo que corresponda.
 • Proxecto empresarial que inclúa, polo menos, os contidos do modelo de Plan de Empresa (Anexo I).

Incubación:

 • Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. En caso de cidadáns de terceiros países, deberán presentar a copia do número de identificación de estranxeiros e o permiso de traballo que corresponda.
 • Fotocopia compulsada do CIF e fotocopia compulsada das escrituras de constitución debidamente rexistradas e acreditación, de ser o caso, da súa representatividade.
 • Documentación sobre a constitución legal da empresa.
 • Fotocopia compulsada de alta na declaración censual.
 • Certificado de estar ao corrente nas súas obrigas fiscais e coa Seguridade Social. No caso de sociedades e o certificado deberá facer referencia a todas as persoas socias, independentemente da súa porcentaxe de participación.
 • Plan de Empresa (Anexo I).

Cando se pretenda a admisión de persoal empregado baixo contrato para o desenvolvemento dalgún dos proxectos deberá presentarse, ademais, a seguinte documentación:

 • Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. En caso de cidadáns de terceiros países, deberán presentar a copia do número de identificación de estranxeiros e o permiso de traballo que corresponda.
 • Copia compulsada dos contratos de traballo.
 • Copia compulsada da alta no réxime da seguridade social que corresponda das persoas contratadas.

Uso puntual (módulos de traballo; salas de reunión, salón de actos):

 • Copia compulsada do Documento Nacional de Identidade ou pasaporte. NIE, de ser o caso. En caso de cidadáns de terceiros países, deberán presentar a copia do número de identificación de estranxeiros e o permiso de traballo que corresponda.
 • Fotocopia compulsada do CIF, se fose o caso.
 • Xustificante de pago do prezo público correspondente.

Normativa e modelos de solicitude

A continuación detállanse as bases, o regulamento interno, solicitude de petición de cesión de módulos e de espazos compartidos e a solicitude de domicialización así como a carta de pago:

 • Bases polas que se rexe o proceso de admisión ACCEDE Papagaio (110 KB)
 • Ordenanza fiscal ACCEDE Papagaio (146 KB)

Localización

Centro Municipal de Empresas (Accede Papagaio). Plaza Papagaio, s/n, 15002, A Coruña.

Teléfono: 981 189 887

Correo electrónico: empresa@coruna.gal

Máis información: https://www.facebook.com/emprendementocoruna

Preguntas frecuentes

Que é un espazo de coworking?

O coworking é unha forma de traballo que permite a profesionais independentes, emprendedores e pemes de diferentes sectores, compartir un mesmo espazo de traballo, tanto físico como virtual, para desenvolver os seus proxectos profesionais de maneira independente, á vez que fomentan proxectos conxuntos.

Que tipo de empresas poden optar a este espazo?

 • Persoas emprendedoras, aquelas que estean a traballar nunha idea/proxecto e vaian crear unha empresa relacionada, preferentemente, co ámbito da investigación, a tecnoloxía, e/ou a innovación.
 • Novas empresas, aquelas persoas físicas ou xurídicas que teñan como máximo dous anos desde a data da súa alta censual e que, comezando a súa actividade empresarial, precisen dun apoio especial para mellorar as súas expectativas de supervivencia, priorizando a súa pertenza a sectores relacionados coa tecnoloxía, investigación e innovación.
 • Usuarios puntuais: aquelas persoas físicas ou xurídicas que, con carácter esporádico e puntual, soliciten a utilización das instalacións e/ou servizos do centro.

Que servizos inclúe?

 • Espazos de traballo compostos dunha mesa ampla de traballo, unha caixoneira e un despacho de billetes.
 • Acceso gratuíto a internet.
 • Servizos de apoio ao emprendemento e á empresa, entre os que destaca asesoramento, actividades formativas e de mentorización, organización de actividades e eventos relacionados coa creación de novas empresas, a innovación e as tics.
 • Espazos comúns: salas de reunións, cómodos espazos de descanso, e unha zona versátil onde se pode levar a cabo a presentación dun produto, encontros, reunións ou exposicións ou calquera outra actividade .
 • Servizos comúns tales como conserxería, administración, medios audiovisuais, reprografía e máquinas expendedoras.

 

Como podo acceder?

Con certificado dixital:

Presentar a instancia xeral do Concello xunto coa solicitude de espazos Accede Papagaio e a documentación que corresponda a través da sede electrónica do Concello.

Sen certificado dixital:

Presentar a instancia xeral nunha oficina de Rexistro do Concello da Coruña xunto coa solicitude de espazos en Accede Papagaio e a documentación que corresponda.

 • Protocolo de información do ACCEDE Papagaio (1 MB)
 • Protocolo de acollida ao ACCEDE Papagaio (2 MB)
 • Bases polas que se rexe o proceso de admisión ACCEDE Papagaio (110 KB)
 • Solicitude de espazo ACCEDE Papagaio (133 KB)
 • Anexo I, Plan de empresa (273 KB)
 • Ampliación Anexo I, Plan de empresa detallado (584 KB)
 • Anexo II, criterios de valoración (282 KB)
 • Bases ACCEDE-Xa (1 MB)

Cales son as tarifas?

Utilización e aproveitamento de 66 postos nos espazos compartidos do centro, polas persoas ou empresas que resulten adxudicatarias conforme ás normas e procedementos establecidos na normativa reguladora do centro. O importe mensual será o seguinte:

Cadro de tarifas:

PREINCUBADORA DE PROXECTOS EMPRESARIAIS, o custo/mes:

Seis primeiros meses

Gratuíto

Do sétimo ao duodécimo mes, inclusive, as tarifas serán as que seguen:

Localización en 1 módulo de 1 promotor/a para un mesmo proxecto

60,00 €

Localización en 2 módulos de 2 promotores/as para un mesmo proxecto

70,00 €

Localización en 3 módulos de 3 promotores/as dun mesmo proxecto

80,00 €

Localización en 4 módulos de 4 promotores/as dun mesmo proxecto

90,00 €

Localización en 5 módulos de 5 promotores/as dun mesmo proxecto

100,00 €

INCUBADORA DE EMPRESAS, o custo/mes:

Localización en 1 módulo de 1 promotor/a para un mesmo proxecto

108,00 €

Localización en 2 módulos de 2 promotores/as para un mesmo proxecto

128,00 €

Localización en 3 módulos de 3 promotores/as para un mesmo proxecto

138,00 €

Localización en 4 módulos de 4 promotores/as para un mesmo proxecto

148.00 €

Localización en 5 módulos de 5 promotores/as para un mesmo proxecto

158.00 €

Para o caso de usos puntuais das salas de reunións, salón de actos (sala conecta), espazos de formación, e postos compartidos por persoa ou entidade distinta ás enumeradas no apartado anterior, as tarifas virán determinadas en función do tempo de utilización da seguinte maneira:

OCUPACIÓNS PUNTUAIS

Xornada completa

Media xornada

Por horas

Salas reunión tipo A (grande), custo/día

60,00 €

30,00 €

10,00 €

Salas reunión tipo B (pequena), custo/ día

50,00 €

22,00 €

8,00 €

Salón de actos (sala conecta), custo/día

120,00 €

60,00 €

15,00 €

Espazos de formación (mesa onda e sala de formación), custo/día

100,00 €

50,00 €

12,00 €

Custo dun módulo mes

150 €

-------

--------

Custo dun módulo semana

60 €

-------

------

Custo dun módulo día

35 €

20 €

----

Custo dun módulo hora

------

------

10 €

 • Ordenanza fiscal ACCEDE Papagaio (146 KB)

Cal é o horario?

O horario de acceso ás persoas usuarias do ACCEDE Papagaio será de 08.00 horas a 20.00 horas ininterrompido de luns a venres, excepto festivos.

O horario de administración será de 08.00 horas a 15.00 horas.

O horario de conserxaría será de 08.00 horas a 20.00 horas.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión