Concello da Coruña

Concello da Coruña

Desde o Servizo de Vivenda e Rehabilitación xestiónanse as actuacións rehabilitación e urbanización financiadas a través dos programas de rexeneración e renovación urbana dos Plans Estatais de Vivenda.

Ao amparo dos Acordos da Comisión Bilateral do 26.10.2017 asinados no marco da execución da prórroga de 2017 do PEV 2013-2016, fináncianse actuacións nas seguintes áreas de rexeneración e renovación urbanas:

Ao amparo dos Acordos da Comisión Bilateral do 26.10.2018, asinados no marco da execución do PEV 2018-2021, fináncianse actuacións nas seguintes áreas de rexeneración e renovación urbana:

1º - ¿QUE ACTUACIÓNS SON SUBVENCIONABLES?

Nas ARIs de Elviña e Mariñeiros, a través do PEV 2013-2016, e a súa prórroga, son subvencionables as obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos á normativa vixente.

Nos ARRUs de Ventorrillo, Labañou e Centro histórico, a través do PEV 2018-2021, son subvencionables as actuacións definidas nos seus artigos 36, 43 e 51, que en sínteses son:

  • Art. 36: Mellora da eficiencia enerxética e a sustentabilidade das vivendas.
  • Art 43: Actuacións de conservación, e para a mellora da seguridade de utilización e accesibilidade.
  • Art. 51: Obras ou traballos de mantemento e intervención nas vivendas unifamiliares e nos edificios, mesmo no interior das vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, a fin de adecualos aos estándares previstos pola normativa vixente.

2º - ¿QUEN PODEN PEDIR SUBVENCIÓN?

Poderán ser beneficiarios das axudas quen asuma a responsabilidade da execución da actuación en proporción ao custo asumido por cada un.

Cando se trate de comunidades de propietarios e agrupacións de comunidades de propietarios, esta regra resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto o importe da mesma, como o custo das obras, deba repercutirse nos propietarios de vivendas e no seu caso locais comerciais ou predios doutros usos compatibles, de conformidade coas regras previstas na lexislación de propiedade Horizontal.

3º - ¿CAL É A CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS?

A porcentaxe de axuda aplicable sobre o total do custo subvencionable dunha actuación estableceuse a través dos acordos de Xunta de Goberno Local e Comisións Bilaterais nos que se acordou a participación do concello en cada programa de axudas, e varía para cada unha das ARI e ARRU nos que poida realizarse dita actuación:

Nas ARIs de Elviña e Mariñeiros, a través do PEV 2017, as axudas por vivenda son as seguintes:

TODAS As ACTUACIÓNS

Achega Ministerio Fomento

Achega Xunta

Achega Concello

Caso Xeral

35%

11.000 €

10%

4.000 €

35%

6.000 €

Nos ARRUs de Ventorrillo, Labañou, a través do PEV 2018-2021, as axudas por vivenda son as seguintes:

ACTUACIÓNS INCLUÍDAS EN ARTIGO 36

Achega Ministerio Fomento

Achega Xunta

Achega Concello

Renda >= 3 IPREM

40%

12.000 €

10%

4.000 €

30%

6.000 €

Renda < 3 IPREM

75%

12.000 €

10%

4.000 €

5%

6.000 €

Renda < 1,5 IPREM

75%

12.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

ACTUACIÓNS INCLUÍDAS EN ARTIGOS 43 E 51

Achega Ministerio Fomento

Achega Xunta

Achega Concello

Renda >= 3 IPREM

40%

8.000 €

10%

4.000 €

30%

6.000 €

Renda < 3 IPREM

75%

8.000 €

10%

4.000 €

5%

6.000 €

Renda < 1,5 IPREM

75%

8.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

No ARRU de Centro histórico e Pescadería, a través do PEV 2018-2021, as axudas por vivenda son as seguintes:

ACTUACIÓNS INCLUÍDAS EN ARTIGO 36

Achega Ministerio Fomento

Achega Xunta

Achega Concello

Renda >= 3 IPREM

40%

12.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

Renda < 3 IPREM

75%

12.000 €

10%

4.000 €

5%

6.000 €

Renda < 1,5 IPREM

75%

12.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

ACTUACIÓNS INCLUÍDAS EN ARTIGOS 43 E 51

Achega Ministerio Fomento

Achega Xunta

Achega Concello

Renda >= 3 IPREM

40%

8.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

Renda < 3 IPREM

75%

8.000 €

10%

4.000 €

5%

6.000 €

Renda < 1,5 IPREM

75%

8.000 €

10%

4.000 €

10%

6.000 €

Ademais, o PEV 2018-2021 contempla diversas casuísticas de axudas complementarias no caso de que os locais dun inmoble tamén participen do custo da actuación, de que as vivendas estean situadas nun inmoble declarado Ben de Interese Cultural ou de que se realicen simultaneamente actuacións das incluídas nos artigos 36 e 43 e/ou 51.

Estas particularidades regúlanse detalladamente no propio PEV, e trasladaranse ás convocatorias de axudas que se realicen para cada ámbito.

4º - ¿CANDO SE PODEN SOLICITAR?

As bases reguladoras e convocatoria de subvencións do PEV 2018-2021 para obras de rehabilitación durante o ano 2022 nas areas de rexeneración e renovación urbana de Ventorrillo, Labañou e Centro histórico foron aprobadas na Xunta de Goberno Local do 24.11.2021, e en data 14 de decembro de 2021 foron publicadas no BOP e esta web.

As bases reguladoras e convocatoria de subvencións do PEV 2013-2016, prórroga 2017, para obras de rehabilitación durante o ano 2022 nas áreas de rehabilitación integral de Elviña e Mariñeiros foron aprobadas na Xunta de Goberno Local do 30.12.2021, e proximamente serán publicadas no BOP e esta web.

5º - ¿ONDE PODO OBTER MÁIS INFORMACIÓN?

Para ter máis información poden facelo a través do servizo de consultas dispoñible na seguinte LIGAZÓN: Cita previa vivenda e rehabilitación

No apartado de NORMATIVA:

PEV 2013-2016, prorroga 2017

Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, polo que se regula o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas, 2013-2016.

Real Decreto 637/2016, de 9 de decembro, polo que se prorroga o Plan Estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria, e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016 regulado polo Real Decreto 233/2013, de 5 de abril

ORDE de 23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para solicitar a participación na prórroga do programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do aluguer de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e establécense as súas bases reguladoras e as das axudas autonómicas previstas para este programa.

PEV 2018-2021

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021

Real Decreto 1084/2020, de 9 de decembro, polo que se modifica o Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, polo que se regula o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 e a Orde TMA/378/2020, de 30 de abril, pola que se definen os criterios e requisitos dos arrendatarios de vivenda habitual que poden acceder ás axudas transitorias de financiamento establecidas no artigo 9 do Real Decreto-lei 11/2020, de 31 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19

Resolución de 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, ábrese o prazo de presentación de solicitudes e establécense as bases reguladoras das axudas previstas para este programa.

Resolución do 31 de maio de 2019 pola que se modifica a Resolución de 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, ábrese o prazo de presentación de solicitudes e establécense as bases reguladoras das axudas previstas para este programa, e pola que se convoca a participación neste programa para a anualidade 2019

Novas

Solicitudes

Normativa municipal

  • [GAL] OMR de axudas para a conservación e rehabilitación (175 KB)
  • [CAS] OMR de axudas para a conservación e rehabilitación (177 KB)
  • [GAL] Ordenanza de conservación e rehabilitación (146 KB)
  • [CAS] Ordenanza de Conservación e Rehabilitación (153 KB)
  • OMR de axudas para mellora estética no ámbito PEPRI (183 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión