Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña

Empregamos cookies propias (de sesión, de personalización, de preferencias) para mellorar a experiencia do usuario a través do sitio web e cookies de terceiros xeradas por servizos ou provedores externos ao sitio web, que recollen datos estatísticos, de uso, gustos dos usuarios, etc. Ao aceptar todas as cookies, dá o seu consentimento expreso para que as cookies propias e de terceiros sexan rexistradas e utilizadas. Ao rexeitar as cookies, acepta que só se usarán as súas propias cookies para mellorar a experiencia do usuario. Podes obter máis información, ou saber como cambiar a configuración, na nosa páxina Normas de uso

EidusCoruña

Que é a Estratexia EidusCoruña?

EidusCoruña é o nome da Estrategia DUSI de la ciudad de A Coruña que responde a un enfoque estratéxico e global cunha visión a longo prazo do modelo de cidade que se quere para a cidade, dando resposta aos problemas identificados na cidade e propoñendo liñas de actuación concretas.

É unha estratexia definida polo Concello da Coruña que conta cunha parte concreta, o seu Plan de Implementación, cofinanciada polos fondos FEDER.

O 12 de decembro de 2016 prodúcense dous fitos importantes:

A concesión dos fondos FEDER ao Concello da Coruña resólvese de forma definitiva mediante a Resolución de 21 de xullo de 2017, da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, publicada no BOE de 25 de xullo de 2017.

Ofrécese a estrategia EidusCoruña desagregada por capítulos para facilitar a súa lectura:

 1. Problemas e retos
 2. Análise da área urbana
 3. Diagnóstico
 4. Ámbito de actuación
 5. Plan de Implementación
 6. Participación Ciudadana
 7. Estructura administrativa
 8. Principios transversales

¿Cal é o valor e eixo prioritario da estratexia EidusCoruña?

A estratexia EidusCoruña xira ao redor da reconstrución da proximidade como valor urbano para o reforzo da convivencia no espazo público.

Para iso incorpora os principais obxectivos de mobilidade sustentable:

 • Redución da dependencia do automóbil privado.
 • Incremento de medios de transporte alternativos de menor impacto ambiental.
 • Limitación de espazos en superficies dependentes de coches, con aparcadoiros disuasorios.
 • Mellora da conexión e coordinación da rede de transporte público coa área metropolitana.
 • Incorporación da intermodalidad, mediante a implantación de intercambiadores urbanos que permitan a boa articulación dun sistema de mobilidade sustentable.

¿Que dimensións definen a estratexia EidusCoruña?

A estratexia organízase en función das 3 dimensións estratéxicas de Europa 2020, co obxectivo último de construír unha Coruña sustentable, intelixente e integradora.

¿Que comprende a globalidad da estratexia EidusCoruña?

Esta estratexia global establece:

 • un total de 11 Obxectivos Estratéxicos (OES) que dan resposta aos retos inicialmente expostos,
 • que á súa vez se materializan en 23 Obxectivos Operativos (OP), mediante os que se concretan de forma máis detallada os resultados para alcanzar.
 • o último e máis específico elo constitúeno as 34 liñas de actuación (A) que achegan o maior nivel de concreción de EidusCoruña.

¿Como se desenvolve a estratexia?

A estratexia EidusCoruña ponse en marcha a través de:

 • un plan de implementación, que é o a ferramenta que conta coa cofinanciación FEDER nun 80% para executar 22 liñas de actuación da Estratexia.
 • un plan complementario que achega o Concello da Coruña para 12 liñas de actuación.

A suma de ambos os plans conforman a globalidad da estratexia EidusCoruña.

¿Que nivel de investimento abarcará a estratexia EidusCoruña?

EidusCoruña implicará un investimento global de 52.100.000 € para o período 2017-2023

Esta dotación financeira estrutúrase entre o Plan de Implementación, que abarcará 22 liñas de actuación orzadas en 18.750.000 euros (dos cales o 80% están financiados polos Fondos FEDER) e os fondos complementarios achegados polo Concello da Coruña , alcanzando un total de 33.350.000 para as 12 liñas de actuación restantes.

Beneficios

A implantación da estratexia EidusCoruña busca converter A Coruña nunha cidade sustentable, intelixente e integradora, sendo moitos e diversos os beneficios que lle proporcionarán.

 • Aproveitamento de espazos públicos: unha cidade que xere espazos de titularidade pública de alto valor ambiental e social. Preténdese obter un maior aproveitamento de todas as oportunidades que a cidade ofrece para mellorar a calidade urbana e ambiental dos seus barrios así como do seu bordo litoral e o seu ámbito fluvial, articulados todos eles para maior beneficio da cidadanía.
 • Garantía de eficiencia na xestión dos recursos naturais. Debemos garantir a eficiencia na xestión de todos os recursos naturais dispoñibles no ámbito municipal. Neste sentido a cidade conta cun importante patrimonio en materia de xestión de auga., polo que se hece preciso manter este servizo e dotalo de sentido metropolitano, xa que a auga constituirá un ben de primeira orde.
 • Promoción de mobilidade sostenible: búscase recuperar para a cidadanía os espazos excesivamente abarcados polo vehículo privado na cidade compacta mediante a ampliación e mellora dos servizos de mobilidade eco-eficiente: vías peonís e ciclables, xunto á potenciación, integración e coordinación das redes urbanas e supramunicipais do transporte urbano colectivo en relación á futura construción da estación intermodal.
 • Redución de pegada de carbono: a cidade dispón de marxe de mellora en canto á redución da emisión de gases de efecto invernadoiro e na implantación de medidas de eficiencia enerxética. Por tanto, profundarase na promoción dun modelo de mobilidade non motorizada e a implantación da eficiencia enerxética xeneralizada na xestión do municipio. Iso conducirá a unha redución da pegada de carbono, contribuíndo á mitigación do cambio climático.
 • Smartcity e TIC: a cidade envorcarase no concepto Smartcity, promocionando as TIC para, de maneira transversal, facilitar o máximo posible a consecución dos obxectivos marcados para a presente Estratexia, pero de maneira específica para facilitar a mobilidade da cidadanía e a súa participación directa nos asuntos transcendentales da cidade.
 • Dinamización económica: o municipio impulsará o seu sector produtivo mediante a promoción das TIC aplicadas á formación de activos laborais, o impulso da innovación, o aproveitamento do potencial de emprendimiento e a creación de empresas na cidade (nos sectores cultural, creativo e turístico), ademais de fomentar o comercio local e de proximidade, con epicentro nos mercados de barrio e nas feiras especializadas.
 • Inclusión social: A Coruña debe ser un municipio socialmente amable, que colabora na mellora das condicións socioeconómicas e de habitabilidade dos colectivos vulnerables e a igualdade de xénero e diversidade. Búscase reducir a brecha económica e social entre colectivos e barrios, así como erradicar os asentamentos precarios aínda existentes.
Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

?

Iniciar sesión