Uso de cookies nas páxinas web do Concello da Coruña

Empregamos cookies propias (de sesión, de personalización, de preferencias) para mellorar a experiencia do usuario a través do sitio web e cookies de terceiros xeradas por servizos ou provedores externos ao sitio web, que recollen datos estatísticos, de uso, gustos dos usuarios, etc. Ao aceptar todas as cookies, dá o seu consentimento expreso para que as cookies propias e de terceiros sexan rexistradas e utilizadas. Ao rexeitar as cookies, acepta que só se usarán as súas propias cookies para mellorar a experiencia do usuario. Podes obter máis información, ou saber como cambiar a configuración, na nosa páxina Normas de uso

EidusCoruña

Contratos Eidus

En virtude do principio de transparencia, este apartado recolle toda a información referente á contratación das operacións Eidus, como as ligazóns á Plataforma de Contratación do Estado e outros datos relativos aos contratos menores.

Ademais incluímos modelos de documentos que poden axudar as unidades executoras (UUEE) na redacción de textos de contratación, e un apartado con modelos para proxectos de obra que facilitan o cumprimento da normativa nesta parte do proceso.

Plataforma de contratos

Nestes expedientes de contratación poderanse consultar, entre outros, os pregos de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas, as ofertas presentadas, a valoración das ofertas presentadas, o orzamento inicial previsto e o adxudicado, e finalmente a adxudicación e sinatura do contrato.

 • Expediente 6A3/2018/2: Contratación do servizo de asistencia técnica para a implementación e execución da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible (EidusCoruña)
 • Expediente 521/2017/906: Obras comprendidas no proxecto de reurbanización "da rúa Victoria Fernández España".
 • Expediente 521/2018/34: Obras comprendidas no proxecto de mellora "urbana do tramo final da rúa Ramón Cabanillas".
 • Expediente 521/2018/1085: Obras comprendidas no proxecto de urbanización "da rúa Nosa Señora do Rosario"
 • Expediente 541/2019/2029: Obras comprendidas no proxecto de restauración "do xardín de San Carlos"
 • Expediente 541/2019/1597: Obras comprendidas no proxecto de conservación "e mantemento no terceiro departamento do Cemiterio de Santo Amaro"
 • Expediente 541/2019/1596: Obras comprendidas no proxecto de acondicionamentos "varios no Cemiterio de Santo Amaro"
 • Expediente 238/2019/320: Obras de reforma do pavillón situado na Praza José Toubes Pego
 • Expediente 541/2019/272: Obras comprendidas no proxecto do "Observatorio de aves na contorna das illas de San Pedro no Portiño"
 • Expediente 541/2020/809: Obras comprendidas no proxecto de Recuperación "de camiños tradicionais"
 • Expediente 851/2020/73: Obras comprendidas no proxecto de Melloras "de seguridade e accesibilidade en itinerarios escolares"
 • Expediente 525/2019/101: Obras comprendidas no proxecto de Execución "de Reforma do Mercado municipal de Durmideiras"
 • Expediente 541/2020/560: Subministración, por lotes, para a instalación e posta en marcha de diverso equipamento para a modernización do sistema de información da calidade ambiental da Coruña
 • Expediente 851/2020/77: Obras comprendidas no proxecto de Mellora "da accesibilidade peonil e ciclable da rúa Mariscal Pardo de Cela"
 • Expediente 6A1/2020/33: Servizo de asistencia técnica de información, publicidade e comunicación da Estratexia EidusCoruña
 • Expediente 100/2020/1: Servizo de Evolución do sistema de xestión da tarxeta cidadá Millennium
 • Expediente 851/2020/100: Subministración de bicicletas, ancoradoiros, sistemas tic e software de xestión para o servizo de bicicletas de uso público
 • Expediente 541/2020/1574: Obras de implantación de hortas urbanas e edificacións auxiliares no Parque Adolfo Suárez
 • Expediente 541/2020/961: Obras de mellora da accesibilidade da cidadanía e do uso das praias do termo municipal da Coruña
 • Expediente 521/2020/265: Execución das obras de acceso peonil ao polígono de Pocomaco desde o Birloque.
 • Expediente 000/2020/124: Servizo de auditoría externa para o seguimento económico e de xestión da Estratexia EidusCoruña
 • Expediente 105/2020/1496: Obras de Reforma "integral do Centro Asociativo Domingo García Sabell"
 • Expediente 521/2020/627: Obras de Reurbanización "do espazo público exterior do Mercado de Santo Agostiño"
 • Expediente 524/2020/6: Servizo de posta en marcha un sistema de reserva de entradas on-line e control de capacidade, no marco da operación plataforma web - ferramenta integral de información turística e de mobilidade en liña - Smart destination (aplicación Smart city)
 • Expediente 6A1/2021/44: Servizos de asistencia técnica para a produción, gravación, realización e edición de vídeos para a Estratexia EidusCoruña
 • Expediente 521/2020/360: Reposición baixo criterios de sostibilidade de lámpadas obsoletas de alta potencia en diferentes vías da Coruña
 • Expediente 541/2021/853: Sinalización interpretativa na senda atlántica, proximidades dos espazos naturais de interese local da Torre de Hércules e das Illas de San Pedro
 • Expediente 100/2021/8: Prestación do servizo de desenvolvemento de servizos dixitais para a cidadanía en web e móbil (app cidadá multiplataforma)
 • Expediente 541/2020/2277: Obras de creación do Bosque de Breogán (Feáns) - Zona 1 e 3
 • Expediente 521/2021/458: Obras de urbanización da rúa Cortaduría. Ámbito Cidade Vella
 • Expediente 851/2021/142: Deseño, fabricación, subministración e instalación de marquesiña multifuncional interactiva para o transporte urbano en autobús.
 • Expediente 527/2020/69: Equipamento para a realización de feiras e mercados
 • Expediente 851/2021/35: Carril Bici entre a glorieta de Elviña e a avenida de Pablo Picasso
 • Expediente 851/2021/116: Servizo de desenvolvemento dunha aplicación multiplataforma para a mobilidade urbana 360 e multimodal da cidadanía - Portal web da mobilidade
 • Expediente 541/2021/431: Contratación da subministración, instalación e posta en marcha de pantallas de información da calidade ambiental
 • Expediente: 524/2021/11: Servizo de asistencia técnica para o desenvolvemento dunha plataforma de contidos dixitais para a información turística ao visitante
 • Expediente: 541/2021/1774: Obras de Conservación e Mantemento no segundo departamento do Cemiterio de Santo Amaro
 • Expediente: 851/2021/165: Subministración e Instalación de Equipamento TIC para a mellora da mobilidade en varias zonas da cidade da Coruña
 • Expediente 521/2021/110: Actuacións Ambientais no polígono da Grela: Humanización e reurbanización da rúa Severo Ochoa
 • Expediente 526/2020/67: Reforma Integral de Edificio para Centro Cívico Municipal en Ou Birloque
 • Expediente 541/2021/1697: Servizos para o desenvolvemento de diversas aplicacións destinadas ao Sistema de Información da Calidade Ambiental da Coruña
 • Expediente 105/2021/6227: Obras de reforma da eficiencia enerxética do Centro Cívico de Elviña
 • Expediente 521/2020/651: Execución das obras contidas no proxecto denominado "Pista de Skate, multideportes e reurbanización da praza José Toubes"
 • Expediente 527/2022/36: Dotación do Mobiliario para a realización de Feiras e Mercados na cidade. Por lotes.
 • Expediente 106/2022/14: Servizo de monitorización enerxética de edificios residenciais na Coruña
 • Expediente 238/2021/497: Desenvolvemento do sistema de indicadores de desenvolvemento urbano sostible, igualdade e diversidade (SIDUSID) do Novo Observatorio Urbano - Observatorio Municipal de Igualdade, Diversidade e Sustentabilidade da Coruña (NOU-OMIDS)
 • Expediente 521/2021/726: Plan de Humanización e Naturalización do Paseo Marítimo da Coruña.
 • Expediente 541/2022/1278: Subministración para a instalación e posta en marcha dun sistema de control de calidade das augas de baño na praia de Oza
 • Expediente 105/2023/665: Obras comprendidas no proxecto de reforma do local para o centro de baixa esixencia Padre Rubinos
 • Expediente 541/2022/1266: Subministración, instalación e mellora do Mobiliario ENIL Torre de Hércules
 • Expediente 238/2023/71: Adquisición dunha ferramenta de carga e xestión da información, implementación do novo Observatorio Urbano - Observatorio Municipal de Igualdade, Diversidade e Sustentabilidade da Coruña (NOU-OMIDS) e para a posta en funcionamento dunha nova web NOU-OMIDS
 • 238/2023/71 L2: Adquisición dunha ferramenta de carga e xestión da información, implementación do novo Observatorio Urbano - Observatorio Municipal de Igualdade, Diversidade e Sustentabilidade da Coruña (NOU-OMIDS) e para a posta en funcionamento dunha nova web NOU-OMIDS. Lote 2

Contratos menores

Inicialmente non existía a obriga legal de publicar os contratos menores na Plataforma de Contratos do Sector Público (PCSP), pero o Concello da Coruña quixo publicalos nesta web para dar cumprimento ao principio de transparencia na xestión do gasto público. A partir de 2021 comezan a publicarse na PCSP, de forma individual e sistemática, todos os contratos menores da Estratexia EidusCoruña:

 • Realización dos "Traballos de adaptación e mantemento evolutivo da web EidusCoruña, elaboración dun Manual de Identidade e Comunicación DUSI, e resumo executivo da Estratexia DUSI da Coruña". Realizouse a Folla Encargo Adaptación e Mantemento web EidusCoruña e outros en novembro de 2017 e mediante o correspondente Adxudicación web EidusCoruña e outros (contrato menor) , resolveuse o contrato a favor da empresa Estratexia e Organización, SA (EOSA).
 • Expediente 6A3/2018/5: Servizo de asistencia técnica para a elaboración de proxectos de gasto que reúnan as condicións requiridas para ser operacións EDUSI. Realizada a convocatoria en abril de 2018, posteriormente adxudicouse en maio de 2018 mediante o correspondente Informe Adxudicación contrato menor AT_ProyectosEidus_Craftium resolvéndose o contrato a favor de Craftium Consultores, SL.
 • Expediente 000/2021/21: Recompilación, dixitalización e arquivo en soporte físico de material audiovisual histórico do Concello da Coruña sobre a evolución do desenvolvemento urbano da cidade nos últimos 35 anos
 • Expediente 6A1/2021/51: Servizo de iluminación da praza de María Pita en conmemoración do Día de Europa
 • Expediente 6A1/2021/54: Alugueiro de espazo en Palexco para o desenvolvemento do evento EIDUS+URBACT
 • Expediente 6A1/2021/81: Adquisición dunha lona resistente á intemperie impresa con ortofoto do termo municipal da Coruña destinada aos actos de desenvolvmento da Semana Europea da Mobilidade 2021
 • Expediente 106/2021/593: Servizo de elaboración de informe de apoio á redacción do Prego para a licitación conxunta da monitoraxe enerxética dun barrio piloto da cidade e dun mapeado de ámbitos urbanos de pobreza enerxética
 • Expediente 106/2022/27: Servizo de Identificación de edificios e vivendas susceptibles de participar no Proxecto de caracterización enerxética de edificios residenciais da Coruña
 • Expediente 851/202/3: Mellora de accesibilidade na rúa Roberto Tojeiro Díaz - acceso ao Colexio San Francisco Javier
 • Expediente 521/2022/733: Mellora de accesibilidade e vexetación na parada de bus nº 481 da rúa Newton
 • Expediente 521/2022/734: Implantación de pavimentos permeables e vexetación en zona de aparcadoiro sita en rúa Galileo Galilei nº 20
 • Expediente 510/2023/37: Servizos para a realización de actividades de dinamización comercial da liña 26 do Eidus, de dotación do mobiliario para a realización de feiras e mercados na cidade
 • Expediente 521/2022/717: Obras de mellora de accesibilidade e humanización da contorna do número 32 da rúa Orzán.

Modelos de cadros de características

Estes documentos (suxeridos e por tanto non vinculantes) garanten a correcta redacción dos cadros de características dos contratos de servizos e obras Eidus, xa que se elaboraron en base á normativa que rexe a Estratexia EidusCoruña.

Persoais para proxectos de obra

Estes son os modelos (suxeridos e por tanto non vinculantes) que a Unidades Executoras (UUEE) poden utilizar para redactar os seus proxectos de obra de actuacións DUSI.

En word En pdf
Modelo_Anexo_A4 Modelo_Anexo_A4
Modelo-Portada-A4 Modelo_Portada_A4
Modelo_CajetinPlano_A4
Modelo_Anexo_A3 Modelo_Anexo_A3
Modelo_Portada_A3 Modelo_Portada_A3
Modelo_CajetinPlano_A3

Documentos relacionados

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

?

Iniciar sesión