Concello da Coruña

Concello da Coruña

ITEUPOR

Instalación de terrazas en espazos de uso público (renovación terraza xa autorizada)

Canles:

Telemático, Presencial

Nivel de tramitacion electronica:

Descarga e envío do formulario

Tipo:

Autorizacións, licenzas, concesións e homologacións

Materia:

Sector público, Urbanismo e infraestruturas, Comercio

Vixente:

Si

Renovación da autorización municipal para instalar terrazas en espazos de uso público nalgunha das seguintes modalidades:

 1. Terraza sen cerramento estable: composta por elementos móbiles e desmontables e sen cuberta fixa ou estable inclusive as que conten con toldo enrollable a fachada.
 2. Terraza con cerramento estable: composta por elementos fixos e móbiles, facilmente desmontables, pechada na totalidade ou parte do seu perímetro e cuberta.

Instalación de terrazas en espazos de uso público (renovación terraza xa autorizada)

Inscricións:

Sobre o procedemento

A quen vai dirixido?:

Poderá solicitar a renovación da autorización o titular da licenza de actividade do establecemento hostaleiro.

  Requisitos:

  Presentar a documentación requirida á que deberá achegarse o xustificante de pago das taxas

  Prezo / Custo:

  Autorización suxeita a taxa:

  • Ordenanza Fiscal nº 1 Reguladora da taxa por tramitación ou expedición de documentos administrativos.

  O pago das taxas da ordenanza 1 é un depósito previo segundo o disposto nas Ordenanzas Fiscais, polo que o xustificante do pago deberá achegarse á solicitude.

  O pago realizado en concepto de depósito previo non supón que a persoa interesada estea autorizada. É necesario obter a correspondente autorización, da que se deberá ter unha copia no momento da realización da ocupación.).

  • Ordenanza Fiscal nº 28, taxa por ocupación de vía.
  • A carta de pago das taxas correspondentes poderase obter no Edificio Servizos Económicos c/ Franxa 20-22 C.P. 15001 A Coruña.

  Órgano que resolve:

  Titular da Concellería Delegada de Urbanismo, Vivenda, Infraestruturas e Mobilidade

  Máis información:

  As modificacións tramitaranse como nova solicitude.

  Presentación

  Prazo de presentación:

  • Do 1 de outubro a 15 de decembro do ano anterior ao de instalación da terraza para as renovacións.

  Documentación necesaria:

  Documentación xeral

  • Solicitude de autorización de instalación de terrazas en espazos de uso público (modelo 103): Solicitude específica debidamente cumprimentada. No caso de que se solicite telemáticamente a través desta sede electrónica, mediante o formulario web ao que se acceda.
  • Declaración xurada: Declaración xurada de non modificarse as circunstancias que motivaron o otorgamiento da anterior autorización, con indicación da referencia ao expediente.
  • Xustificante póliza de responsabilidade civil: Xustificante de que se atopa en vigor a póliza de responsabilidade civil con cobertura para o prazo solicitado.
  • Acreditación da conformidade: Acreditación da vixencia da conformidade dos titulares lindeiros, nos termos establecidos no artigo 26.2. i), cando a terraza sitúese xunto á súa fachada e pásese a fronte do establecemento.

  Documentación específica de terrazas sitas en espazos de dominio privado e uso público

  • Acreditación da vixencia da conformidade dos titulares do emprazamento.

  No caso de que o titular do espazo sexa unha Comunidade de Propietarios

  • Autorización polo representante legal da mesma mediante acordo adoptado para o efecto.

  Documentos relacionados

  • Modelo 103 - Renovación de instalación de terrazas en espazos de uso público (146 KB)

  Canles de presentación

  Presencial

  Que se necesita?:

  • Cubrir o impreso de solicitude (modelo 103) e demais documentación que se indica na apartado Documentación necesaria.

   Como se fai?:

   • De forma presencial no Rexistro Xeral.Nas localizacións indicadas máis abaixo.
   • Por correo certificado dirixido ao Rexistro Xeral do concello.
   • Nos demais supostos contemplados no art 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas

   Internet

   Que se necesita?:

   Deberá dispoñer de certificado dixital .

   Unha vez cuberta a solicitude telemática debe ter preparados os ficheiros que necesite para xustificar a instalación que solicita, segundo especifícase na apartado "Documentación necesaria".

   No proceso de presentación solicitaráselle que asine dixitalmente a documentación presentada (deberá dispoñer de Autofirma no seu equipo), polo que non é recomendable asinar previamente a solicitude ou outros documentos.

   Como se fai?:

   A través desta Sede electrónica municipal.

   En aplicación do artigo 14.2 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común, teñen a obrigación de realizar este trámite, a través da Sede electrónica:

   a) As persoas xurídicas.

   b) As entidades sen personalidade xurídica (asociacións, sociedades civís, comunidades de propietarios, etc).

   c) Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colegiación obrigatoria, para os trámites e actuacións que realicen coas Administracións Públicas en exercicio da devandita actividade profesional. En todo caso, dentro deste colectivo entenderanse incluídos os notarios e rexistradores da propiedade e mercantís.

   d) Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.

   Páxina web:

   https://sede.coruna.gal/opensiac/action/tramitacion?method=enter&id=483

   Teléfono

   Despois

   Prazo de resolución:

   Un mes desde a presentación da documentación completa.

   Sentido do silencio administrativo:

   Desestimatorio

   E despois?:

   Contra a resolución que se dite, poderase interporner:

   - Recurso potestativo de reposición.

   - Recurso contencioso-administrativo.

   Novidades

   Noticias

   Que che parece esta sección?

   -101-101-101

   Síguenos en

   Tes un navegador demasiado antigo!

   Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

   Iniciar sesión