Concello da Coruña

Concello da Coruña

Servizos ás persoas corredoras

O Media Maratón Coruña21 ofrecerá unha serie de servizos a todos os participantes para garantir a máxima satisfacción dos corredores antes, durante e despois da competición, que se disputará o próximo 13 de febreiro.

Incidencias no tráfico

Afección ao tráfico da celebración do media maratón C21 , o vindeiro domingo 13 de febreiro.

Recoméndase evitar, na medida do posible, o uso do vehículo particular na zona afectada polo media maratón e, en caso de necesidade, recomenda utilizar os seguintes itinerarios:

 • De 6.00 a 14.30 h. corte TOTAL dos CANTÓNS, desviándose o tráfico de saída por Alcalde Manuel Casas e de entrada desde praza de Mina cara a Juana de Veiga.
 • De 9.00 a 9.40 h. corte TOTAL de Juana de Veiga, recuperándose daquela o sentido saída cidade.
 • De 9.00 a 10.45 h. corte TOTAL de C/ San Andrés, C/ Santa Catalina, C/ Sol, Paseo Marítimo desde a glorieta da casa dos Peixes ata Manuel Murguía e Manuel Murguía ata Pedro Ferrer. Este corte obriga a entrar e saír a Monte Alto - Cidade Vella obrigatoriamente por Linares Rivas - Avda. do Porto - Túnel Mariña/Parrote/María Pita .
 • De 9.00 a 12.45 h. corte TOTAL de Avda. a Mariña, Estrada do Porto e Avda. do Exercito entre Ramón e Cajal e a glorieta da Rolda de Outeriro.
 • De 9.00 a 12.45 h. corte PARCIAL, só a calzada ao lado do porto de Sánchez Bregua, Linares Rivas, Primo de Rivera.

Estes cortes obrigan a montar os desvíos habituais na AC-11 Alfonso Molina, AC-12 Avda. Pasaxe, desde as 6.00 h., que se implantarán:

 • De 9,00 a 12,45 h. conéctase Alfonso Molina con Avda. do Porto de forma directa habilitando un carril de saída pola calzada de entrada, na zona do Viaduto.
 • De 9.00 a 12.45 h, desvíase o tráfico da AC-12 Avda. da Pasaxe, só o SENTIDO ENTRADA CIDADE, cara á ligazón de Casabranca/Casabranca.
 • De 9.30 a 11.40 h. corte TOTAL dos Viarios interiores do Porto.
 • De 9.30 a 11.00 h. corte TOTAL de C/ Posse, Alcalde Marchesi (ata Ramón e Cajal), Alcalde Pérez Arda (desde a Rolda de Outeiro), Salvador de Madariaga (ata a glorieta con José Míñones Bernárdez/mercado).
 • De 9.30 a 11.00 h. corte PARCIAL de C/ Ramón e Cajal, calzada ao lado do centro comercial, Alcalde Pérez Arda calzada lado centro comercial e colexio San Francisco Javier.

Estes cortes obrigan a montar os seguintes desvíos:

 • Implantar dobre sentido no tramo final de Rio Monelos, para os garaxes, saíndo cara a Nicomedes Pastor Díaz.
 • Túnel de Salgado Torres, o tráfico de entrada cidade desvíase pola glorieta con Xeneral Rubín, manténdose o de saída desde Fernández Latorre.
 • Rolda de Outeiro, córtase co cruzamento con Pérez Ardá, polo que se desvían os tráficos do tramo estación de Tren polo ramal do Hotel Avenida cara a Alfonso Molina e na zona do parque de Oza cara a Travesía Rianxo.
 • Cale Cabaleiros, só cara a Marqués de Amboage desde C/ Chile
 • Avda. de Monelos só saída cidade desde Rafael Dieste.
 • En C/ Vicente Ferrer, todo o tráfico cara a Rafael Alberti.
 • En C/ Miguel González Garcés, todo o tráfico cara a Avda. de Monelos.

ACLARACIÓNS:

 • Quedan suprimidas as paradas do transporte metropolitano de Praza de Ourense e Entrejardines, manténdose catro camiños.
 • Mantense aberta ao tráfico, en ambos os sentidos a Avda. de Oza.
 • Mantense un carril de saída cidade, lado vivendas desde Juana de Veiga - Sánchez Bregua - Linares Rivas que se incorpora obrigatoriamente a Alfonso Molina. Hai conexión para o tráfico entre a Palloza- Casa do Mar - Ramón e Cajal.
 • Mantense a entrada e saída á Estación de Autobuses, cortándose a saída cara a Ramón e Cajal e a conexión coas Paxarelas, recomendándose o acceso polo túnel de Salgado Torres.
 • Suprímense as paradas de taxis situadas no circuíto, con especial atención aos Cantóns e Ramón e Cajal.
 • Liberarse a zona do Paseo Marítimo Praias sobre as 10.45 h.

Excepcionalmente para diminuír a afección ao tráfico vaise a abrir ao tráfico SAN ANDRES de 10.45 a 13 h.

Plano Viario Coruña21 (963 KB)

Entrega de dorsais

Para a participación e a entrega do dorsal será imprescindible cumprir algún dos seguintes requisitos:

 • Certificado de vacinación COVID.
 • Certificado da realización dun test de antígenos ou PCR negativos cunha antelación máxima de 72 h á celebración da proba.
 • Certificado médico conforme superouse a infección por COVID-19 nun período comprendido entre os 11 e os 180 días anteriores á celebración da proba.

Un destes tres requisitos deberá ser mostrado á organización no momento da recollida do dorsal.

Poderanse recoller no Departamento de Deportes do Corte Inglés situado na rúa Ramón y Cajal nos seguintes días e horarios:

 • Venres 11 de febreiro de 2022, de 11.00 a 21.30 horas
 • Sábado 12 de febreiro de 2022, de 10.00 a 21.30 horas.

De maneira extraordinaria, facilitarase a recollida dos dorsais o mesmo día da carreira, domingo 13 de febreiro, na zona saída/meta situada no Cantón Grande, á altura do Obelisco no seguinte horario:

Domingo 13 de febreiro de 2022: 08:00 a 09:00 horas

Rógase ás persoas participantes que procuren, na medida do posible, recoller previamente o dorsal para evitar aglomeracións.

A camiseta recollerase conxuntamente co dorsal e por estrita orde de chegada, ata finalizar a existencia da talla. A organización non pode garantir a talla debido a que o pedido de camisetas realízase con anterioridade ao peche de inscricións.

Os dorsais contarán cun código QR a través do cal os corredores finisher poderán consultar os seus rexistros de forma instantánea, a través deste dispositivo.

Cada un deses caixóns identificarase cunha cor de dorsal distintivo, cuxo orde pode consultar no documento adxunto ao pé da táboa.

Caixóns de saída

Considerando o protocolo FISICOVID da Federación Galega de Atletismo, realizaranse quendas de saída de 300 atletas, en función dos tempos rexistrados na inscrición. As quendas sairán cun intervalo de 1 minuto.

Quendas de saída:

 • Primeira quenda: Dorsal verde.
 • Segunda quenda: Dorsal amarelo.
 • Terceira quenda: Dorsal fucsia.
 • Cuarta quenda: Dorsal azul.
 • Quinta quenda:Dorsal granate.

Para contribuír a realizar un evento seguro, os/as atletas deberán saír correndo coa máscara posta, podéndoa retirar transcorridos os metros suficientes como para garantir a distancia de seguridade. Situaranse colectores uns 200 metros despois da saída para aqueles/as atletas que desexen desfacerse da máscara tras a saída, tal como permite o protocolo FISICOVID da Federación Galega de Atletismo. Á chegada a meta, todos aqueles corredores que se haxan refugallo da súa máscara, terán a posibilidade de recibir unha, ofrecida pola organización.

Avituallamento

Seguindo as normas da WA, instalaranse postos de auga a partir do quilómetro 5 e aproximadamente cada 5 quilómetros e criterios da menor manipulación posible, por prevención COVID.

Toda persoa participante que desexe utilizar un avituallamiento propio deberá entregalo á organización ata unha hora antes da saída, debidamente pechado e marcado co seu número de dorsal e punto quilométrico no que quere atopalo.

No caso de que a persoa participante queira que a súa avituallamiento persoal lle sexa entregado en man, é a súa responsabilidade designar e situar a unha persoa especificamente para esta función. Dita persoa deberá estar acreditada pola organización.

Calquera avituallamiento fóra da zona marcada para iso poderá supoñer a descualificación da carreira do infractor.

Así mesmo, poñeranse a disposición colectores suficientes para a recollida selectiva de residuos e que son de uso obrigatorio, polo que a non utilización destes por parte dos/as atletas poderá supoñer a descualificación.

Rúa Manuel Murguía á altura da rotonda do colexio das Escravas

PUNTO 1

Km. 5,380

Avituallamiento líquido: Auga

Avenida do Exercito á altura do parque Europa

PUNTO 2

Km. 9,720

Avituallamiento líquido: Auga

Estrada do Porto á altura da entrada das vías do tren ao porto

PUNTO 3

Km. 15,225

Avituallamiento líquido: Auga

Cantón Pequeno paralelo aos xardíns

PUNTO 4Km. 19,690Avituallamiento líquido: Auga
METAPUNTO 5Avituallamiento líquido: Auga, Powerade e avituallamiento sólido.

Roupeiro

Habilitarase un servizo de roupeiro que estará dispoñible para todos os corredores nunha carpa situada nunha zona próxima á zona de saída, no Obelisco desde as 08.00 ata as 13.00 horas.

Colectores

Poñeranse a disposición colectores suficientes para a recollida selectiva de residuos e que son de uso obrigado, polo que das e os atletas non os utilizar, poderá supoñer a súa descualificación.

Duchas

Establecerase, un servizo de duchas nas Instalacións da Cidade Deportiva de Riazor, ao que os atletas poderán acceder co seu dorsal, en horario de 10:30 a 13:30 horas.

Servizo de Fisioterapia

 • Servizo de fisioterapia: Estará dispoñible nunha carpa situada no Cantón Grande, na zona de meta.

Entrega de premios

A entrega de trofeos realizarase na zona do obelisco ás 12:10h.

Haberá trofeo para as tres primeiras persoas gañadoras absolutas, as tres primeiras persoas de nacionalidade española, as tres primeiras persoas galegas e un premio especial para o/a primeiro/a coruñés/a. Ademais, entregaráselles trofeo ás tres primeiras persoas clasificadas de cada categoría.

As persoas premiadas deberán situarse na zona próxima á entrega de premios no momento no que por megafonía fágase o anuncio do comezo, así como estar pendentes da chamada a cada unha das categorías.

Con carácter xeral, os/as atletas que non se presenten á recollida do seu premio no momento da entrega perderán o dereito para recollelo. Exclusivamente poderán subir ao podio as persoas premiadas. Non se entregará o premio a ninguén que non sexa o propia persoa participante.

Aquelas persoas que poidan alegar unha causa xustificada da súa ausencia no momento da entrega deberán poñerse en contacto co Servizo Municipal de Deportes durante un prazo máximo de 15 días, onde se custodiarán os trofeos non recolleitos.

O cobro dos premios en metálico realizásese posteriormente a contactar coa Federación Galega de Atletismo enviando un correo electrónico a: secretaria@atletismo.gal a partir do luns posterior á carreira.

Vídeo de chegada

Os atletas ao consultar os seus resultados poderán acceder á gravación en vídeo da súa chegada a meta en www.carreirasgalegas.com.

Clasificación e diplomas

Os dorsais contarán cun código QR a través do cal as persoas que cheguen a meta poderán consultar os seus rexistros de forma instantánea.

Ademais, todos os corredores finisher poderán descargar o diploma e visualizar a súa entrada en meta a través dos resultados publicados en www.carreirasgalegas.com , accedendo á ligazón no teu nome.

Responsabilidade

A organización non se fai responsable dos danos que puidesen causar ou causarse as persoas participantes por imprudencias ou descoidos delas mesmas.

O/a participante declara, baixo a súa responsabilidade, que se realiza o oportuno recoñecemento médico que lle permite estar en condicións óptimas para realizar a proba, e exime á organización da devandita responsabilidade.

A organización dispón dun Seguro de Accidentes e Responsabilidade Civil que cubrirá os incidentes inherentes á proba.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión