Concello da Coruña

Concello da Coruña

Arquivo técnico

Referencias e bibliografía facilitadas polo Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de Santo Antón e outras

Arquivo técnico

 • BAS LÓPEZ, B. (Coord.). 2009. Guía de recursos didácticos. Visitas escolares. Castro de Elviña, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, Concello da Coruña, A Coruña. (Guía e Caderno profesorado)
 • BAS LÓPEZ, B. (Coord.). 2009. Coñecemos ou Castro, Caderno de campo, 1. Castro de Elviña, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, Concello da Coruña, A Coruña. (Unidade didáctica 1 Coñecemos ou castro 1)
 • BAS LÓPEZ, B. (Coord.). 2009. A arquitectura do Castro, Caderno de campo, 3. Castro de Elviña, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, Concello da Coruña, A Coruña. (Unidade didáctica 3 Arquitectura do castro)
 • BAS LÓPEZ, B. (Coord.). 2009. Do Castro ao Museo, Caderno de campo, 4. Castro de Elviña, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, Concello da Coruña, A Coruña. (Unidade didáctica 4 Do castro ao museo)
 • BAS LÓPEZ, B. (Coord.). 2011. "Programa de didáctica do patrimonio nun xacemento arqueolóxico. Datos para unha avaliación", A avaliación no proceso de ensino e aprendizaxe das Ciencias Sociais, Asociación Universitaria de Profesorado de Didáctica das Ciencias Sociais, Murcia, pp. 31-42. (PROGRAMA DE DIDÁCTICA DO PATRIMONIO NUN. B.BAS)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 1994. A Coruña antes de Roma. Prehistoria, Editorial Vía Láctea, A Coruña, pp. 66-92. (A Coruña antes de roma, Belo)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2002. "Artabria", A Coruña, Historia e Turismo, A Coruña. (Artabria.Belo)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2002. "Artabria, un proxecto en marcha", Boletín Amigos do Arqueolóxico da Coruña Nº 4, Decembro de 2002, A Coruña. (Belo. Artabria, un proxecto en marcha.)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2002. Proxecto Artabria. Castro de Elviña, 2002: Sondaxes, A Coruña. (ARTABRIA memoria SONDAXES 2002)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2003. "A arqueoloxía ten algo de máxico", A Coruña, paraíso do turismo, A Coruña. (A Arq. ten algo máxico)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2004. "Elviña 2004", inédito, A Coruña (Elviña 2004)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2004. A nosa cita anual con Elviña. Actuacións 2004, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, A Coruña. (Nosa cita anual con Elviña 2004)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2005. "A nosa cita anual con Elviña", Boletín Amigos do Arqueolóxico da Coruña Nº 10, 2º semestre 2005, A Coruña, pp. 19-27. (Belo. Boletín Amigos Arq.10)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2006. Castro de Elviña. Horizonte 2012. 1, Memoria e proxecto, Concello da Coruña. Horizonte 2012.
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2010. Memoria técnica dá intervención arqueolóxica non Castro de Elviña, A Coruña. Proxecto "Castro de Elviña - Horizonte 2012" (Campaña 2008), Convenio Ministerio de Fomento - Concello dá Coruña, A Coruña. (MEMORIA 2008 XUNTA)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2011. "De Atenas a Astorga: a longa marcha dunhas pezas "raras" do Castro de Elviña", con probable final en Lugo", Coruña, Cultura e Tirusmo, A Coruña. (Belo. De Atenas a Astorga...)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M. 2011. Proxecto de escavación arqueolóxica non Castro de Elviña. Campaña 2011. A Coruña.
 • BELO DIÉGUEZ, J. M.; MARTÍNEZ ARENAZ, A. 2015. "As contas de vidro douradas do castro de Elviña (A Coruña)", Férvedes, 8, Vilalba, Lugo, pp. 381-390. Fervedés, 8
 • BELO DIÉGUEZ, J. M.; MARTÍNEZ ARENAZ, A. 2015. "Patrimonio arqueolóxico: experiencias didácticas no Museo Arqueolóxico e Castro de Elviña na Coruña)", Férvedes, 8, Vilalba, Lugo, pp. 463-470. (Contas Elviña. Fervedés, 8)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M.; GONZÁLEZ FÓRA, B. 2008. "Elviña, xacemento aberto. Investigación e intervencións arqueolóxicas no castro de Elviña (A Coruña): estado da cuestión", Férvedes, 5, 1 Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba, 11-14 xuño de 2008, Vilalba, Lugo, pp. 9-18. (comunicación elviña 080420)
 • BELO DIÉGUEZ, J. M.; SANTACANA, J.; HERNÁNDEZ, F. X. S/D. Parque de Elviña. Unha proposta patrimonial, Museo Arqueolóxico e Histórico Castelo de San Antón, Taller de projectes Patrimoni i Museologia, Universitat de Barcelona. (Parque de Elviña. Unha proposta patrimonial)
 • BRAÑAS, R. 2002. "A diadema do parrulo de Castro de Elviña (A Coruña)", Boletín Amigos do Arqueolóxico da Coruña Nº 4, Decembro de 2002, A Coruña, pp. 29-31. (Boletín Amigos,4. R.Brañas)
 • CONDE, I. 1988. "O Castro de Elviña", A Coruña paraíso do turismo, A Coruña, s/p. (Isidro Conde)
 • FARIÑA BUSTO, F. 1991. "Tesouro de Elviña", Galicia non tempo, Santiago de Compostela, pp. 146-147. (Galicia non tempo)
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1948. Memoria sucinta dos traballos efectuados na campaña de escavacións arqueolóxicas efectuadas no ano de 1948, presentada polo comisario-director das mesmas, Comisaría provincial de escavacións arqueolóxicas da Coruña. (Luengo. Memoria, 1948)
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1956. "Noticia sobre as escavacións do castro de Elviña (A Coruña)", Noticiario Arqueolóxico Hispánico, III-IV, Cadernos 1-3, 1954-1955, Madrid, pp. 90-95. (54-55 Noticia)
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1956. "Noticia sobre as escavacións do castro de Elviña (A Coruña)", Noticiario Arqueolóxico Hispánico, III-IV, Cadernos 1-3, 1954-1955, Madrid, pp. 90-101; Láms. LXXXIV- XCVII. (Luengo. Noticiario Arqueolóxico Hisp. 1954-55)
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1965. "A fonte-alxibe do castro céltico de Elviña (A Coruña)", Revista do instituto "José Cornide" de estudos coruñeses, Ano 1, Núm. 1, A Coruña, pp.155-160. Fonte-alxibe. Luengo
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1975. "O castro celta de Elviña", Paraíso do turismo, A Coruña. (Luengo. Paraiso de Turismo.O Castro Celta de Elviña. 1975)
 • LUENGO MARTÍNEZ, J. M. 1979. "O tesouro de Elviña e os seus torques coruñeses", Traballos de Prehistoria, Vol. 36, Instituto Español de Prehistoria, CSIC, Madrid, pp. 213-246.
 • MONTEAGUDO GARCÍA, L. 1954. "Xoias do Castro de Elviña (A Coruña) e solucións museológicas xerais", Arquivo Español de Arqueoloxía, XXVII, 89-90, Madrid, pp. 235-246. (Xoias. Monteagudo)
 • MONTEAGUDO GARCÍA, L. 1990. "Castro de Elviña (A Coruña), 1ª campaña de escavacións", Anuario Brigantino,nº 13, Concello de Betanzos, Betanzos, pp. 11-26. (Monteagudo Anuario Brigantino)
 • MONTEAGUDO GARCÍA, L. 1991. "Necrópole de mámoas da "Zapateira" (A Coruña)", Anuario Brigantino, nº 14, Concello de Betanzos, Betanzos, pp. 11-32.
 • MUSEO ARQUEOLÓXICO E HISTÓRICO CASTELO DE SAN ANTÓN. Folleto Castro de Elviña.
 • MUSEO ARQUEOLÓXICO E HISTÓRICO CASTELO DE SAN ANTÓN. Folleto Castro de Elviña. (FOLLETO Castro de Elviña)
 • NAVEIRO LÓPEZ, J. 1994. O Golfo Ártabro, Arqueoloxía e Historia do gran porto dos galaicos lucenses, Asociación Amigos do Museo Arqueolóxico dá Coruña, A Coruña, pp. 26-31. (Naveira. O Golfo Ártabro)
 • NAVEIRO LÓPEZ, J. S/D. Estudo dos materiais da campaña de escavacións, Elviña-81. Área 17 (casa nº 23 de Luengo), Inédito. (Naveiro. Estudo de Materiais)
 • REBOREDO CANOSA, N. 1996. "O tesouro de Elviña", Ouro e a Ourivaría Prehistórica de Galicia, Museo Provincial de Lugo, Deputación Provincial de Lugo, Lugo, pp. 71-87. (Ouro e Ourivaría Prehistórica. O Tesouro de Elviña)
 • RIVAS NODAR, M. A. 2014. Proxecto arqueolóxico. Escavación do Castro de Elviña. Campaña 2014, Concello da Coruña, A Coruña.
 • RODRIGUEZ IGREXAS, F. (Ed.). 1993. Proxecto Galicia - Arte, Tomo IX, A Coruña, Hércules Edicións, p. 220. (Hércules Arte)
 • ROMEU MASIÁ, A.; ALFEIRÁN RODRÍGUEZ, X. 1997. "A cidade antiga: ou espazo coruñés dende vos primeiros asentamentos humanos ata ou século XII", Descubrir Coruña, Fontes para ou estudo dá cidade, 3, Concello da Coruña, Servizo Municipal de Educación, A Coruña, pp. 8-10. (Descubrir Coruña)

** OBSERVACIÓNS: Indícase entre paréntese o nome do arquivo en formato pdf, da documentación facilitada desde o Museo de San Antón. De valorarse a inclusión no arquivo técnico destes documentos, sería necesario comprobar as súas licenzas, xa que algúns forman parte de publicacións en uso comercial actualmente. Tamén sería necesario realizar un novo escaneado de calidade a cor.

Plan Director

Informes e estudos do Plan Director

 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Documento de Síntese, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Documento de Síntese)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Estudos / Informes I: O Castro de Elviña no Contexto da Idade do Hierro, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Estudos-informes I)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Estudos / Informes II: Os Materiais Cerámicos do Castro de Elviña, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Os materiais cerámicos do Castro de Elviña)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Instrucións e lenda para a lectura das bases de datos vinculadas ao estudo "Os Materiais Cerámicos do Castro de Elviña", Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Instrucións Lectura de Táboas Cerámica Elviña)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Estudos / Informes III: Estudos dos Plans de Investigación, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Estudos-informes III)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Estudos / Informes IV: Estudos dos Plans de Consolidación, Proxección de Intervencións e Proxección do Parque "Castro de Elviña", Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Estudos-informes IV)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Programa Elviña. Apéndice I. Documentación relativa ás primeiras actuacións no Castro de Elviña: Recompilación e Análise, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Apéndice I)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2000. Programa Elviña. Apéndice II. Actuacións no Castro de Elviña no Período 1979-1985: Documentación e Información Publicada, Plan Director do Castro de Elviña, Universidade de Santiago de Compostela, Concello da Coruña. (Apéndice II)
 • CRIADO BOADO, F.; GONZÁLEZ MÉNDEZ, M. (Coord.). 2003. Planear o pasado. Ideas para a recuperación do Castro de Elviña, Servizo de Publicacións dá Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. (2003_Planear o pasado_CriadoGonzalez)

Bases de datos do Plan Director

 • Cerámica de Elviña (Táboas Cerámica Elviña.accdb)
 • Cerámica de Elviña (Táboas Cerámica Elviña.mdb)

Planimetría do Plan Director

 • Parcelario (PARCEL-2)
 • Parcelario Esc. 1/12. 000(PARCELARIO12000)
 • Parcelario. Unidade de xestión. (PARCELARIO)
 • Plano Esc. 1/5000 (plano15000)
 • Planta do castro. (PLANIM-1)
 • Planta do castro. (PLANTA-2)
 • Planta do castro. (PLANTAantigua)
 • Planta do castro dá intervención de 1983. (PLANTAcampaña1983)
 • Planta Esc. 1/300. (PLANIMETRIA1300)
 • Planta de escavacións. (ESCAVACIÓNS)
 • Plano do alzado dá muralla na zona dá acrópole. (ALZADO)
 • Planimetría do ámbito de acción do futuro Parque e ou seu contorna (PLANO0)
 • Terreo abarcado polo futuro Parque de Elviña (PLANO01)
 • Situación actual do castro e ou seu contorna (PLANO02)
 • Vexetación actual do castro e ou seu contorna (PLANO03)
 • Aproveitamento tradicional do só nos anos 70 e na actualidade: terreos de cultivos, monte e arborado (PLANO04)
 • A forma dá paisaxe tradicional: parcelario do Parque de Elviña (PLANO05)
 • A forma dá paisaxe tradicional: elementos agrarios do contorna do castro: socalcos, bancais e cómaros (PLANO06)
 • Rede actual de camiños non contorna do Parque (PLANO07)
 • Reconstrución dá rede tradicional de camiños non ámbito do Parque de Elviña (PLANO08)
 • Estruturas arqueolóxicas escavadas do Castro de Elviña (PLANO09)
 • Recuperación do espazo do Parque: identificación dás obras de desmonte (PLANO10)
 • Vieiros do Parque de Elviña: recuperación dá rede de camiños tradicionais como roteiros básicos do Parque (PLANO11)
 • Vieiros do Parque de Elviña: construción dunha nova rede de acceso e servizo ao Parque (PLANO12)
 • Recuperación dá paisaxe agraria tradicional e do lugar de Castro. Emprazamento dás agras didácticas PLANO13)
 • Revexetación do Parque simulando as condicións climáticas (PLANO14)
 • Distribución dúas servizos e construcións auxiliares do Parque (PLANO15)
 • Síntese dás actuacións necesarias para crear a rede de infraestrutura de servizos do Parque (PLANO16)
 • Planta do castro recreado (PLANO17)
 • Síntese dás actuacións necesarias para recrear unha paisaxe de época castrexa (PLANO18)
 • Síntese dás actuacións necesarias para recuperar a paisaxe labrega tradicional (PLANO19)
 • Parque Arqueolóxico Castro de Elviña, resultado final (PLANO20)
 • Parque Arqueolóxico Castro de Elviña, resultado final (PLANO21)
 • Casa 10. Alzado SE. (CASA10alzadoSE)
 • Casa 10. Sección 4-4. (CASA10seccion4-4)
 • Casa 12. Sección 3-3. (CASA12seccion3-3)
 • Casa 17. Alzado E. (Casa 17. Alzado E.)
 • Casa 17. Sección 2-2. (CASA17seccion2-2)
 • Casa 19. Sección 1-1. (CASA19seccion1-1)
 • Sección 8 (SECCION8)
 • Sección H (SECCIONH)

Estudos realizados no marco do Plan Director do Castro de Elviña

 • Ayán Vila, J.M. 2000. Análise da Arquitectura Doméstica do Castro de Elviña.
 • Ayán Vila, J.M. 2000. Proposta de reconstrución dun recinto habitacional castrexo no Parque Temático de Elviña.
 • Ballesteros Arias, P. 2000. A paisaxe agraria de Elviña: os elementos e as formas.
 • Branco Rotea, R. 2000. Análise estratigráfico no castro de Elviña: aplicación a elementos concretos.
 • Bóveda López, Mª. M. 2000. Bases para a realización do Proxecto educativo e pedagóxico do Parque Temático de Cultura castrexa «Castro de Elviña»: Propostas de actuación.
 • Brañas Abad, R. 2000. A Relixión dos Castrexos. Crenzas e Ritos.
 • Brañas Abad, R. 2000. Onomástica e organización socio-política no mundo castrexo.
 • Carreira Ramírez, F.; Buceta Bruneti, G. 2000. Estudo Preliminar do Estado Actual de Conservación das Estruturas Arqueolóxicas do Castro de Elviña e Avance da Programación dos Traballos para a súa Conservación.
 • Carreira Ramírez, F.; Buceta Bruneti, G. 2000. Criterios para Rózaa, Limpeza-Reexcavación e Propostas de Consolidación Urxente e Diagnóstico.
 • Filgueiras Rei, A.; Rodríguez e Fernández, T. 2000. Estudo Antropolóxico na Área do Xacemento Castrexo de Elviña, Acoruña.
 • Fraga Vila, Mª. I. 2000. Proposta de Revegetación e Axardinamento do Parque de Elviña.
 • Fraga Vila, Mª. I.; Castro Baleato, J. L.; Sahuquilo Balbuena, E. 2000. Vexetación da Contorna do Castro de Elviña.
 • García Fernández-Albalat, B. 2000. Aspectos antropolóxicos e simbólicos da cultura castrexa.
 • García Fernández-Albalat, B. 2000. Expediente do Castro de Elviña. Primeiras Campañas.
 • García Fernández-Albalat, B. 2000. Recompilación da Información Existente sobre o Castro e contorna.
 • García Quintela, M.V. 2000. A organización socio-política dos populi do Noroeste da Península Ibérica.
 • González García, F. J. 2000. Os Ártabros: Xeografía, Etnoloxía e Tradicións Medievais.
 • González Méndez, M. 2000. Bases para unha Proposta de Adecuación para Visitar o Castro de Elviña.
 • González Méndez, M.; Neo Pérez, T. 2000. Simulación da Xestión do Parque Arqueolóxico do Castro de Elviña.
 • Lima Oliveira, E.; Parcero Oubiña, C. 2000. Especificacións Arqueolóxicas para Rózaa e a Limpeza do Castro de Elviña.
 • Lima Oliveira, E.; Parcero Oubiña, C. 2000. Especificacións Arqueolóxicas para as Sondaxes no Castro de Elviña.
 • Lima Oliveira, E.; Parcero Oubiña, C. 2000. Especificacións Arqueolóxicas para o Valado de Peche do Castro de Elviña.
 • Martínez Cortizas, A.; Franco Maside, S. 2000. Contexto xeográfico do Castro de Elviña.
 • Martínez Cortizas, A.; Franco Maside, S. 2000. Proposta metodolóxica para unha reconstrución paleoambiental da área do castro de Elviña.
 • Otero Vilariño, C. 2000. O Futuro Parque de Elviña no Contexto Patrimonial e Museológico Galego.
 • Otero Vilariño, C. 2000. Arquivo gráfico do Castro de Elviña.
 • Parcero Oubiña, C. 2000. O castro de Elviña no seu contexto comarcal.
 • Parcero Oubiña, C. 2000. Arqueoloxía, Paisaxe e Sociedade na Cultura Castrexa.
 • Porto Tenreiro, E.; Branco Rotea, R. 2000. O Castro de Elviña: Resumo das Intervencións arqueolóxicas 1947-1985 e Descrición das estruturas escavadas.
 • Porto Tenreiro, E.; Lima Oliveira, E.; Parcero Oubiña, C. 2000. Bases para a Reexcavación das Estructruras Exhumadas do Castro de Elviña.
 • Rey Castiñeira, J., Calo Ramos, N., Rodríguez Calviño, M.; Abad Vidal, E. 2000. Os materiais cerámicos do Castro de Elviña.
 • Sánchez Sánchez, X. Mª.; Barral Ribadulla, Mª. D. 2000. San Vicente de Elviña a través do Tempo: Historia e Arte.
 • Santos Estévez, S. 2000: Gravados rupestres do Castro de Elviña e da Torre de Hércules.
 • Tomás Botella, V. 2000. Documentación relativa ás actuacións no Castro de Elviña no período 1979-1985.
 • Tomás Botella, V. 2000. Documentación relativa ás actuacións no Castro de Elviña no período 1979-1985.

** OBSERVACIÓNS: Os apéndices documentais presentan unha ampla documentación relativa ás actuacións no castro ata 1985, así como outra documentación publicada, integrada polos seguintes documentos:

 • Caamaño Xesto, J. M. 1980. Cerámica romana procedente do Castro de Elviña e de Cidadela. Brigantium, Bol. do Museo Arqueolóxico Histórico, vol 1: 131-8. A Coruña.
 • Carré Albarellos, L. 1968. Contos populares dá Galiza. Porto: Museo de Etnografía e Historia.
 • Carré Alvarellos, L. 1956. Unha representación do deus innominado pre-román? Bol. Da Real Acaddemis Galega, tomo 27, nº 309-320: 65-76. A Coruña.
 • Conde, I. 1988. O Castro de Elviña. Coruña, paraíso do turismo. A Coruña.
 • Do Hoyo, J. 1950. Memorias do Arcebispado de Santiago. Santiago de Compostela: Porto e Cía editores.
 • López Gómez, F. S. 1994. Cuestións arqueolóxicas e museolóxicas: revisión dende ou Museo Arqueolóxico da Coruña. Discurso lido no Instituto "José Cornide" de Estudos Coruñeses. A Coruña: Offset Valladares.
 • López Gómez, F. S. 1994. O Castro de Elviña, esquecido patrimonio de futuro. Coruña, paraíso do turismo: 72-81. A Coruña.
 • Luengo Martínez, J. Mª. 1956. Noticia sobre as escavacións do Castro de Elviña (A Coruña). Noticiario Arqueolóxico Hispánico, vol III e IV (1954-55): 90-101. Madrid.
 • Luengo Martínez, J. Mª. 1966. A fonte-alxibe do castro céltico de Elviña (A Coruña). Instituto "José Cornide" de Estudos Coruñeses, nº 1: 155-160. A Coruña.
 • Luengo Martínez, J. Mª. 1975. O castro celta de Elviña. Coruña, paraíso do turismo. A Coruña.
 • Luengo Marínez, J. Mª. 1979. O tesouro de Elviña e tres torques coruñeses. Traballos de Prehistoria, vol 36: 213-46. Madrid: CSIC.
 • Monteagudo García, L. 1954. Xoias do Castro de Elviña (A Coruña) e solucións museográficas xerais. Arquivo Español de Arqueoloxía, vol XXVII: 236-46. Madrid.
 • Monteagudo García, L. 1990. Castro de Elviña (A Coruña). 1ª campaña de Escavacións. Anuario Brigantino, nº 3: 11-26. Betanzos: Lugami.
 • Presedo Velo, F. 1953. Primeiro Curso Internacional de Arqueoloxía de Campo. Noticiario Arqueolóxico Hispánico, cadernos 1-3.
 • Reboredo Canosa, N. 1996. O tesouro de Elviña. No ouro e a ourivaría prehistórica en Galicia, 71-86. Lugo: Museo de Lugo.
 • VV.AA. 1947. As escavacións no Castro de Elviña. Terminaron con resultado satisfactorio. (Seminario de Arqueoloxía da Universidade Compostelá). La Voz de Galicia (¿Ideal Galego?), 28 de setembro de 1947.
 • 1998. Resolución 6 de agosto de 1998, da dirección Xeral de Patrimonio Cultural [...] pola que se incoa expediente para a delimitación da contorna de protección do Castro de Elviña, na Coruña. Boletín Oficial do Estado, nº 234.
 • 1999. Decreto 37/1999 de 11 de febreiro, polo que se declara a delimitación do contorno de protección do Castro de Elviña, non concello da Coruña. Diario Oficial de Galicia, nº 37.
 • 1962. Decreto 1758/1962, de 5 de xullo, polo que se declara monumento históricoartístico o Castro de Elviña, na parroquia de S. Vicente de Elviña, no termo municipal da Coruña. Boletín Oficial do Estado nº 173. 1962.

Tamén che pode interesar

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Horario de verán

(1 de xuño - 30 de setembro)

Sábados e domingos ás 12.00 h

Horario de inverno

(1 de outubro - 31 de maio)

Domingos ás 12.00 h

Contacto

RESERVA PREVIA no teléfono do Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón

981 189 850

Chamadas locais: 010 / 981 184 278

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión