Concello da Coruña

Concello da Coruña

Licencias e disciplina. Servizos

SERVIZO DE INTERVENCIÓN DA EDIFICACIÓN E DISCIPLINA URBANÍSTICA:

As competencias municipais en materia da intervención administrativa na actividade dos administrados para a aplicación e o control da legalidade e os planeamentos urbanísticos conforman o conxunto das tarefas e a tramitación dos procedementos dos que se ocupa este servizo. Tal intervención realízase dun modo completo e global e alcanza a toda clase de usos do solo pertencente ao territorio municipal, de acordo co previsto polo planeamento de aplicación, por iso o control municipal abarca desde o fomento da edificación, a adopción de ordes de execución para obrigar ao cumprimento dos deberes inherentes á propiedade, o sometemento das construcións, instalacións, construcións e implantación de actividades á obtención previa de licenza municipal, e a tramitación dos expedientes en caso de vulneración da legalidade dos expedientes de reposición da legalidade e sancionadores.

Os citados procedementos relaciónanse coas materias seguintes:

Fomento da edificación

  • É obxecto do control municipal o cumprimento das obrigas por parte das persoas propietarias de urbanizar e edificar/reedificar nos prazos legalmente establecidos, de acordo co establecido pola lexislación do solo e o planeamento urbanístico. O incumprimento daquelas dará lugar á incoación do procedemento legalmente establecido para tal fin, segundo a clasificación do solo de que se trate e o réxime de directo ou indirecto que a Administración determine. Neste caso, unha vez terminado o procedemento, remitiráselle o actuado á empresa municipal encargada da expropiación e edificación/reedificación, quen substitúe a propiedade para o cumprimento das obrigas establecidas.

Licenzas

  • O fundamento da intervención da Administración exércese como un control previo sobre as actividades dos administrados para asegurar que o aproveitamento e os usos que se proxectan no solo se axusten á lexislación urbanística e ao planeamento. Trátase, por tanto, de actos administrativos de control da legalidade e de carácter regrado.
  • As licenzas outórganse, en consecuencia, de acordo coa normativa urbanística, a salvo o dereito de propiedade e dos de terceiros, (os conflitos de todo orde, relacionados con estes extremos excédense das competencias municipais e correspóndenlles aos xulgados de primeira instancia).
  • Xunto coas licenzas urbanísticas, tramítanse as licenzas de actividades e aperturas.
  • Nos supostos nos que a implantación de actividades requira a execución de obras, as licenzas concederanse conxuntamente nun único acto administrativo e pronunciaranse sempre en primeiro termo sobre a viabilidade da autorización da licenza de apertura ou actividade, xa que de proceder a súa denegación non se entrará a examinar a urbanística e así se lles comunicará ás persoas interesadas.
  • Nos casos nos que a concesión de licenzas comporte a obriga dos seus titulares de executar simultaneamente as obras de urbanización, indicarase expresamente e esixirase, previamente, un aval ou fianza por importe igual ao valor da execución destas, como garantía do cumprimento da citada obriga.
  • Igualmente, cando a aliñación oficial establecida polo planeamento afectase á parcela, será obrigatoria, previamente, a formalización da acta de cesión da porción do terreo afectado, que se incorporará á correspondente escritura pública e inscribirase no Rexistro da Propiedade. Para iso, a persoa solicitante achegará a escritura de propiedade da parcela.

Disciplina Urbanística

  • Con carácter xeral, o termo alcanza o control da legalidade dos actos das persoas administradas por medio dos procedementos anteriormente relacionados e, con carácter estrito, dá lugar á tramitación dos expedientes de reposición da legalidade urbanística que fose vulnerada e á dos sancionadores que procedan, de acordo coa tipificación legal das condutas. O obxecto dos primeiros é a restauración da legalidade física alterada, de maneira que as persoas responsables da ilegalidade coloquen os terreos, edificacións e usos na situación na que se encontraban con anterioridade. Os segundos perseguen a corrección da conduta infractora coa imposición das sancións legalmente previstas ás persoas responsables.

Convenios urbanísticos

Desde este apartado pódese ter acceso ao texto dos convenios urbanísticos asinados polo Concello da Coruña con outras administracións públicas ou entidades particulares.

Convenios urbanísticos

Documentos en exposición pública

Exposición pública

Para ler os documentos...

Para poder ler os documentos deste especial necesita descargar o lector gratuíto de PDF.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión