Concello da Coruña

Concello da Coruña

Fontes para un sistema de indicadores

O reto de dispoñer na Coruña dunha axenda urbana que expoña, no seu deseño conceptual, desenvolver un modelo de integración de metas, obxectivos e liñas de actuación das diferentes axendas da chamada "fervenza de planificación estratéxica" levounos a contemplar a imperioso necesidade de estudar a conformación dun sistema básico de indicadores urbanos que manase da mesma fonte: a integración nun único sistema de información de variados indicadores de procedencia diversa pero que conformasen un sistema estruturado e coherente.

Ese foi o punto de partida para o actual SIDUS da Axenda Urbana da Coruña 2030.

Fontes para o SIDUS

O noso actual SIDUS (Sistema de Indicadores de Desenvolvemento Urbano) da Coruña, é un sistema que aglutina 341 indicadores obtidos das seguintes fontes:

Axenda Urbana Española (AUE)

Nos indicadores da AUE distínguense tres tipoloxías de indicadores: os descritivos e os de seguimento e avaliación, que á súa vez de dividen en: os cualitativos (35), que son aqueles que se formulan a modo de pregunta e que permiten identificar as medidas e actuacións que se levaron a cabo, ou se ten previsto desenvolver nos próximos anos na materia correspondente (corresponden ao Nivel IV do noso SIDUS) e os cuantitativos (37) que serán datos obxectivos (superficie, orzamento, etc.) calculados ou estimados a partir dunha metodoloxía definida; son o Nivel III do noso sistema. Son, por tanto, un total de 72 indicadores agrupados en 10 Obxectivos Estratéxicos tamén entendidos como "áreas temáticas".

Urbanismo Ecolóxico (Axencia de Ecoloxía Urbana de Barcelona)

Estes indicadores do urbanismo ecolóxico agrúpanse en dous grandes bloques: os indicadores no caso de actuacións de plan de desenvolvemento (73) e os indicadores para aplicar no caso dun proceso de certificación de tecidos urbanos existentes (52), o que fai un total de 125 indicadores. Estes últimos (tecidos urbanos existentes) son os que corresponden ao Nivel II do noso SIDUS, xunto cos 55 do Observatorio Urbano.

Observatorio Urbano da Coruña

O Observatorio Urbano da Coruña componse dunha batería de 142 indicadores agrupados en 17 áreas temáticas. Estes indicadores (87) forman parte do Nivel I xunto cos indicadores descritivos da AUE, e tamén do Nivel II (son 55), xunto cos 52 indicadores de Urbanismo Ecolóxico.

Outras fontes para un sistema de indicadores

Ademais dos indicadores utilizados para a creación do SIDUS da Coruña, existen outros indicadores de gran interese, e que poden servir para que nun futuro póidanse incorporar ao propio sistema do concello da Coruña:

Indicadores da Axenda 2030

Os indicadores da Axenda 2030 deberían desagregarse, sempre que fose pertinente, por ingresos, sexo, idade, raza, orixe étnica, status migratorio, discapacidade e localización xeográfica e outras características, de conformidade cos Principios Fundamentais das Estatísticas Oficiais.

Indicadores da Nova Axenda Urbana-Habitat III

Estes indicadores son coñecidos como AFINUA, acrónimo de Action "Framework for Implementation of the New Urban Axenda". Os seus 35 elementos crave agrúpanse en 5 categorías: políticas urbanas nacionais (6 elementos crave), lexislación, normas e regulamentos urbanos (9), planificación e deseño urbano (8), economía urbana e finanzas municipais (6) e implementación local (6). Os principios de participación e gobernanza abarcan os 35 elementos crave, e practicamente todos requiren que se active a participación política; sen ela, só existirían hipoteticamente, sen esquecer a transparencia, que debe servir como principio reitor se se queren evitar as influencias debilitantes da corrupción.

Indicadores SDI da Comisión Europea (Eurostat)

Os indicadores SDI da Comisión Europea (Eurostat) son un conxunto de indicadores que comprende 100 indicadores estruturados ao longo dos 17 ODS. Cada meta ten 6 indicadores que se lle atribúen principalmente, fóra das metas 14 e 17 que só teñen 5. Outros indicadores, 36 dos 100, son polivalentes, é dicir, utilízanse para monitorear máis dun ODS. Todos os indicadores agrúpanse en subtemas para subliñar as interrelacións e destacar diferentes aspectos de cada ODS. A web de consulta permite elixir un ODS para atopar información e datos sobre os subindicadores máis relevantes. Un gráfico de tempo permite ver o desenvolvemento de cada subindicador dunha ollada e comparar o seu país coa media da UE e outros Estados membros da UE.

Indicadores da Axenda 2030 en España (INE)

A Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sustentable en España componse de 17 obxectivos e 169 metas. Para o seu seguimento deseñáronse 232 indicadores que poden medirse a través dos datos estatísticos que aquí se recollen. A actualización destes indicadores, que constitúen unha operación estatística recollida no Programa anual vixente, é continua e inclúe información tanto do INE como doutras fontes oficiais que se incorporan progresivamente. Nese documento atópanse os distintos instrumentos que, unidos, configuran un sistema de seguimento e avaliación da acción coordinada multiactor e multinivel para o cumprimento da Axenda 2030 en España. (ver Mapa de Indicadores da Axenda 2030 en España ).

Índice de Progreso Social

O Social Progress Index (SPI) mide mide a extensión na que os países satisfán as necesidades sociais e ambientais dos seus cidadáns, e está baseado nos conceptos de Porter/Stern/Green. Parten da idea de que as medicións tradicionais do ingreso nacional, como o PIB per cápita, non reflicten o progreso total das sociedades. O SPI define o progreso social como "a capacidade dunha sociedade para satisfacer as necesidades humanas básicas dos seus cidadáns, establecer as bases que permiten aos cidadáns e as comunidades mellorar e soster a súa calidade de vidas e crear as condicións para que todos os individuos poden alcanzar o seu verdadeiro potencial".

Indicadores da Rede Española para o Desenvolvemento Sustentable (REDS)

Estes indicadores REDS extráense do informe Informe REDS. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable en 100 cidades españolas (2ª edición de novembro de 2020) elaborado por REDS (Rede Española para o Desenvolvemento Sustentable), avalíanse ás 103 cidades españolas de máis de 80.000 habitantes e a todas as capitais de provincia, de acordo con 85 indicadores referidos aos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) para medir o seu grao de cumprimento. Este informe identifica oportunidades post-covid no ámbito municipal e prácticas inspiradoras para os gobernos locais en resposta á crise provocada pola pandemia, aliñadas cos ODS. Incorpora novidades como a identificación dos ODS con maior competencia municipal, maior número de indicadores e medición do esforzo orzamentario. Os datos relativos á nosa cidade podes consultalos aquí.

Indicadores EDUSI / POPE

Os indicadores DUSI/POPE poden ser de Produtividade, de Resultado e de Comunicación, e derívanse da execución do Eixo 12 de Desenvolvemento Urbano do Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, período no que se outorgou gran importancia ao enfoque a resultados e á súa cuantificación.

  • Indicadores de produtividade: están ligados a prioridades de investimento e son directamente proporcionais ao gasto realizado. Poden definirse como os bens e servizos "comprados" polo programa. Por esta razón, o seu valor inicial é nulo, e vai acumulando valor a medida que van desenvolvéndose as operacións.
  • Indicadores de resultado: están ligados a obxectivos específicos e miden o cambio previsto en relación cos devanditos obxectivos. ven afectados, ademais de por o gasto realizado, por outros factores externos. Deben cuantificar un valor inicial de referencia (que en xeral non será cero) e a evolución de leste cunha periodicidade como mínimo anual. Os datos dos indicadores de resultado deberán provir dunha fonte estatística fiable e publicada que pode ser a propia Entidade Local.
  • Indicadores de Comunicación. Forman parte do mecanismo de seguimento das accións de I+P+C (información, publicidade e comunicación) que levan a cabo na Estratexia EidusCoruña financiada polos FEDER.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión