Concello da Coruña

Concello da Coruña

Anseca de Solcrisal, SL

Condicións do servizo

1. Titular:

ANSECA DE SOLCRISAL S.L.

(CIF B70105622)

CONDICIONADO PARA A AUTORIZACIÓN DE VERTEDURAS NON CANALIZADAS Á ESTACIÓN DEPURADORA DE BENS

1º Ou volume máximo indicado a verter, así como a tipoloxía do vertedura indicada poden ser admitidos na EDAR de Bens, previa autorización expresa dá Entidade Xestora, sempre que se garanta ou especificado non artigo 18 do Decreto 141/2012, de 21 de xuño, polo que se aproba ou Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia, en particular ou recollido nos seus puntos 3 e 4 non relativo ás características dá vertedura e non punto 5 non relativo á organización dás descargas.

Así, a aceptación dás verteduras non canalizadas quedará supeditada ó cumprimento dás limitacións e prohibicións establecidas non citado artigo e á dispoñibilidade do persoal dá EDAR, debéndose coordinar con este para establecer vos horarios e frecuencias en que é admisible a vertedura.

Como procedemento xeral para a entrega dás verteduras non canalizadas na EDAR de Bens, ou persoal responsable dá explotación dá Edar de Bens indicarálle ó responsable dá vertedura ou punto onde descargar as augas a depurar, sendo ou titular dá autorización dá vertedura non canalizada ou responsable dá conexión ó punto de descarga e a descarga dás mesmas.

EDAR BENS, S.A., ou quen ela autorice, poderán recoller cantas mostras crean necesarias dás verteduras a realizar, poidendo non aceptar ditas verteduras en caso de comprobar ou incumprimento do establecido non Decreto 141/2012, ou sempre que se considere que a vertedura non é compatible coa capacidade dá instalación de depuración.

De igual xeito, ou responsable dá vertedura non canalizada quedará obrigado ó cumprimento estrito do procedemento de coordinación de actividades empresariais vixente en EDAR BENS, S.A., debendo asistir a cantas reunións de coordinación sexa convocado co fin de garantir a correcta coordinación dúas traballos coas distintas contratas que se poidan ver afectadas.

Con carácter previo ó inicio dás verteduras non canalizadas na EDAR de Bens, ou responsable dás mesmas deberá acreditar ou cumprimento dá Lei de Prevención de Rochas Laborais coa entrega dá documentación preventiva correspondente, a través dá plataforma de xestión que indique EDAR BENS, S.A., para ou que se deberán por en contacto cos servizos técnicos dá Edar de Bens previamente ó inicio dás descargas. Non autorizarase ningunha descarga ata a validación completa dá documentación requirida ó respecto.

Ou responsable dá vertedura non canalizada quedará obrigado ó cumprimento dás normas recollidas na Política de Calidade e Medio Ambiente de EDAR BENS, S.A., que se poden consultar non ligazón https://edarbens.es/wp-content/uploads/2018/10/Manual-boas-pr%C3%A1cticas-ambientais.pdf, na medida en que resulten de aplicación non desenvolvemento dá súa actividade, así como a proporcionar evidencias do seu cumprimento, en caso de ser requiridas.

Ou incumprimento de calquera dás obrigas arriba sinaladas facultará a EDAR BENS, S.A. a non admitir as verteduras non canalizadas, ata que se emenden ditos incumprimentos.

2º Esta autorización, que ten carácter intransferible, terá unha duración de OITO ANOS, contados a partir dá data do seu outorgamento, e será renovable por idénticos períodos, logo de solicitude, unha vez emitido ou informe técnico favorable do Servizo, e sen prexuízo dá obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos non artigo 19 dá Ordenanza.

3º Ou permiso de vertedura ao sistema revisarase cando se produza algún cambio significativo na composición ou non volume do vertedura, cando altérense substancialmente as circunstancias do momento dá súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustificarían a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes e, en todo caso, cando concorran as circunstancias previstas non artigo 19.2 dá Ordenanza.

Ou anterior, sen prexuízo dá potestade do Concello de modificar as condicións do permiso de vertedura nos supostos 3/3do artigo 19.3 dá Ordenanza, e dúas supostos de revogación recollidos non artigo 20 dá Ordenanza.

4º Ou Excelentísimo Concello dá Coruña en ningún caso será responsable dás obrigas contraídas polos titulares dá autorización, nin dúas dános ou prexuízos causados por lestes a terceiros.

5º Ou titular do permiso de vertedura está suxeito ao rigoroso cumprimento do disposto na Ordenanza de verteduras e do servizo municipal de saneamento do Concello da Coruña, con especial atención ao artigo 23, en canto ao protocolo a seguir en situacións de emerxencia.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión