Concello da Coruña

Concello da Coruña

Instituto Secular Hijas de la Natividad de María

Condicións do servizo

1.- Titular:

Instituto Secular Hijas de la Natividad de María

C/ BALTASAR PARDAL VIDAL, 1, 15001, A Coruña

NIF: R1500051F

2.- Dirección da instalación:

C/ BALTASAR PARDAL VIDAL, 1, 15001, A Coruña

3) Tipo de actividade:

DOCENTE - RESIDENCIAL

• CNAE: 85.31

• RDPH: Clase 1. Grupo 0. SERVIZOS.

4) Tipoloxía do efluente:

• Augas residuais procedentes de aseos asimilables a domésticas

• Augas residuais procedentes de cociñas

• Augas pluviais

5) Coordenadas UTM da conexión de augas residuais ao Saneamento Municipal. Fuso 29. ED 50:

• X: 548.961.9• E: 4.802.419,1

6) Coordenadas UTM arqueta de control de augas residuais. Fuso 29. ED 50:

• X: 548.961.9• E: 4.802.419,1

7) Coordenadas UTM da conexión de augas pluviais ao Saneamento Municipal. Fuso 29. ED 50:

• X: 548.961.9• E: 4.802.419,1

8) Coordenadas UTM arqueta de control de augas pluviais. Fuso 29. ED 50:

• X: 548.961.9• E: 4.802.419,19) Volume auga consumida: 6.461 m3/ano

10) Volume auga vertida:

• Asimilable a doméstica: 6.461 m3/ano

• Non asimilable a doméstica: 0,0 m3/ano

• Pluviais vertidas a rede de saneamento: 0,0 m3/ano

11) Horario de Vertedura:

Caudal uniforme todo o ano en horario de apertura do establecemento.

12) Prazo para adaptarse aos límites de vertedura:

Segundo a documentación achegada, a instalación cumpre neste momento os límites de vertedura.

13) Contía do aval:

Non se establece.

14) Valores límite de emisión e parámetros a controlar:

Valor medio diario máximo Valor instantáneo máximo

• Aceites e graxas 100 mg/l 150 mg/l

• Amoníaco 30 mg/l 30 mg/l

• Condutividade a 25ºC 5.000 µS/cm 5.000 µS/cm

• DBO5 500 mg Ou2/l 1.000 mg Ou2/l

• DQO 1.000 mg Ou2/l 1.500 mg Ou2/l

• Nitróxeno amoniacal 30 mg N/l 50 mg N/l

• Nitróxeno Kjeldahl 40 mg N/l 50 mg N/l

• PH 5,5 - 9 5,5 - 9

• Sólidos en suspensión 500 mg/l 1.000 mg/l

• Tensoactivos aniónicos 6 mg MBAS/l 20 mg MBAS/l

15) Para o resto de parámetros non indicados neste plan de seguimento, os límites máximos permitidos serán os especificados no Anexo III da Ordenanza Municipal e especialmente teranse en conta as prescricións relativas a sustancias perigosas contidas nos Anexos I e II e demais disposicións.

16) Programa de control de Verteduras:

• Semestralmente, efectuarase unha analítica dos parámetros contemplados no apartado 14) desta Autorización.

• Anualmente, antes do día 31 de xaneiro de cada ano, presentarase un informe de seguimento do plan de vertedura, que incluirá:

Informes correspondentes a todas as analíticas realizadas durante o ano.

Rexistros anuais de xestor autorizado do separador de aceites e graxas, indicando tipo de residuo, cantidade correspondente, data e destino do mesmo.

Volume de auga consumida da rede pública ou outras fontes de abastecemento.

Caudais de vertedura en caso de dispoñer de caudalímetro.

17) As mostras dos parámetros sinalados deberán ser recollidas e analizadas por laboratorio acreditado na norma UNE NISO EC 17025 para este ámbito de actuación e/ou por medio dunha Entidade Colaboradora da Administración Hidráulica (ECA).

18) Todas as analíticas correspondentes aos controis internos das verteduras realizaranse seguindo a metodoloxía analítica establecida no Standard Methods ou nas correspondentes Normas UNE existentes.

19) En ningún caso o cumprimento dos valores límite de emisión establecidos poderá alcanzarse mediante técnicas de dilución.

20) Se a análise dalgunha das mostras periódicas recollidas superase os valores límite establecidos na Ordenanza Municipal, será notificado no prazo de 24 horas ao Concello, achegando o informe correspondente á analítica realizada. Con independencia desta acción, adoptaranse as medidas correctoras oportunas para eliminar a causa da devandita superación. Poderá esixirse unha nova toma de mostra, que será remitida a este Concello nun prazo non superior a un mes.

21) No caso de non efectuarse algunha analítica contemplada durante o período indicado no plan de seguimento por ausencia de vertedura, notificarase este feito ao Concello no informe anual, xunto ao resto de documentación correspondente.

22) As actuacións para realizar en caso de emerxencia serán as establecidas no plan de emerxencia con carácter particular, e as indicadas no artigo 23 da Ordenanza Municipal con carácter xeral.

23) Os datos de volume vertido á rede de augas residuais contemplados neste permiso servirán de referencia para o cálculo da taxa por prestación do servizo de rede de sumidoiros e depuración de augas residuais. Calcularase sumando o total de verteduras dirixidas á depuradora: asimilables a domésticos, non domésticos e escorrentía. Excluiranse da taxa as augas de escorrentía limpa no caso de estar conectadas a unha rede unitaria e conten con rede separativa interior, nos termos da modificación puntual da Ordenanza publicada no B.Ou.P o día 10 de xullo de 2015.

24) O permiso de vertedura ao sistema revisarase cando se produza algún cambio significativo na composición ou no volume da vertedura, cando se alteren substancialmente as circunstancias do momento da súa concesión, ou cando sobreveñan outras que xustifiquen a súa denegación ou a súa aprobación en termos diferentes, e, en todo caso, cando concorran as circunstancias previstas no artigo 19.2 da Ordenanza, sen prexuízo da potestade do Concello de modificar as condicións do permiso de vertedura nos supostos do artigo 19.3, e dos supostos de revogación recollidos no artigo 20.

25) Esta autorización, de carácter intransferible, terá unha duración de OITO ANOS, contados a partir da data da súa otorgamiento e será renovable por idénticos períodos, previa solicitude, unha vez emitido o informe técnico favorable do Servizo de Medio Ambiente, e sen prexuízo da obrigada revisión antes dese prazo nos casos previstos no artigo 19 da Ordenanza.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión