Concello da Coruña

Concello da Coruña

Como modificar un orzamento?

Toda proposta de modificación orzamentaria será remitida ao Servizo de Orzamentos e Estudos Económicos para ser aprobada polo órgano competente despois dos trámites previos necesarios.

Podes consultar os últimos modificativos de crédito aprobados que atoparás xunto cos seus correspondentes orzamentos anuais.

Segundo a lexislación aplicable, incluída a Instrución anual da concellería competente en materia económica e orzamentaria, establécese o seguinte réxime de modificacións de crédito:

Créditos extraordinarios e suplementos de crédito

Son aquelas modificacións sobre o orzamento inicialmente aprobado polas que se dota crédito (crédito extraordinario) ou se aumenta o que existe inicialmente (suplemento de crédito) para gastos urxentes, específicos, determinados e inaprazables ao exercicio seguinte. O órgano competente para a súa aprobación é o pleno da corporación, e a súa tramitación é a mesma que para a aprobación do orzamento.

Ampliación de crédito

É a modificación pola que se aumenta o crédito naquelas partidas que o pleno determinou como ampliables, nos casos en que se dea a circunstancia necesaria para a devandita ampliación. A competencia para aprobar estes expedientes correspóndelle ao alcalde.

Só se poderá ampliar crédito no caso de execucións subsidiarias cando se proceda ao recoñecemento do dereito procedente da notificación da liquidación provisional a conta ou, se é o caso, da liquidación definitiva do custo da execución subsidiaria, e iso despois da notificación previa do orzamento de actuación á persoa interesada, o que debe quedar acreditado no correspondente expediente de ampliación de crédito.

Transferencias de crédito

É a modificación pola que, sen alterar o importe total do orzamento, se traslada a totalidade ou parte do crédito previsto para unha finalidade a outra diferente. Segundo o tipo de transferencias proposta, corresponderalle ao Pleno ou á Alcaldía directamente a súa aprobación, aínda que en ambos os casos esixirá informe previo da Intervención xeral.

Xeración de crédito

É a modificación pola que, ante a existencia dun novo ingreso específico destinado á realización dun gasto concreto (por exemplo, unha subvención), faise aflorar no orzamento o crédito para esa finalidade. A competencia para aprobar os expedientes de xeración de crédito ostentaraas a Alcaldía.

De forma xenérica, poderán xerar créditos:

  1. Aqueles ingresos de natureza non tributaria cunhas detreminadas características.
  2. As achegas ou subvencións públicas ou privadas, de acordo coa súa finalidade.

Incorporación de remanentes de crédito

É a modificación pola que se permite aumentar o crédito inicialmente aprobado mediante o traslado de créditos sobrantes da execución do orzamento de gastos do exercicio anterior.

O expediente de incorporación de remanentes iniciarao a concellería delegada correspondente ou a tenza de alcaldía responsable dos créditos que se pretenden incorporar. Tras o informe previo da Intervención, esta incorporación de remanentes aprobarase por decreto de Alcaldía.

Normas comúns ao réxime das modificacións de crédito

As áreas de xestión, nas súas propostas, deberán indicar expresamente a aplicación ou aplicacións orzamentarias afectadas, así como as razóns que as xustifican.

Para a válida adopción da resolución que modifique o crédito orzamentario é requisito o preceptivo informe da Intervención.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión