Concello da Coruña

Concello da Coruña

Equipo de Goberno

Mediante unha determinada acción de goberno pódese alcanzar o concepto de Goberno aberto cuxo obxectivo é que a cidadanía participe na creación e mellora de servizos públicos, así como no fortalecemento da transparencia e a rendición de contas.

Os órganos que integran a organización municipal son os seguintes:

Alcaldía

A Alcaldía (alcalde ou alcaldesa) desempeña as funcións de dirección do Goberno e da Administración municipal, así como as demais atribucións que lle outorga a actual, entre elas, a organización das concellerías, áreas, departamentos, servizos e outros entes que constitúen a Administración municipal na súa globalidade.

Así mesmo é atribución do alcalde ou alcaldesa a representación do Concello, sen prexuízo da súa posible delegación. Nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade, será substituído/a polos tenentes de alcalde na orde e coas competencias que se deriven do seu nomeamento.

As atribucións do alcalde ou alcaldesa e delegacións regúlanse nos artigos 95 ao 99 do Regulamento orgánico municipal do Concello da Coruña

Pleno

O Pleno está formado polo alcalde ou alcaldesa e o conxunto de todos os concelleiros e concelleiras electas. É o órgano de máxima representación política da cidadanía no Goberno municipal. O Pleno Municipal reúnese en sesións ordinarias, extraordinarias ou extraordinarias de carácter urxente.

A organización e o funcionamento do Pleno recóllese nos artigos 25 ao 71 (título III, capítulo I) do Regulamento orgánico municipal de 2004.

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano que ten como atribución propia e indelegable a asistencia permanente ao alcalde ou alcaldesa no exercicio das súas funcións. Así mesmo, exercerá as competencias que lle deleguen o alcalde ou a alcaldesa e o Pleno Municipal, cando teñan este carácter. Está integrada polo alcalde ou alcaldesa, que a preside e os/as concelleiros/as nomeados/as libremente pola Alcaldía como membros dela, que serán asistidos/as nas súas reunións pola Secretaría Xeral do Pleno da Corporación.

A nivel particular, cada unha das persoas titulares das concellerías que integran a Xunta de Goberno Local mantén unha serie de competencias municipais propias con respecto á área da súa responsabilidade.

Comisións

As comisións están integradas por membros da Corporación municipal e participan nelas todos os grupos políticos que integren a corporación.

Establécense distintos tipos de comisións segundo a súa función:

  • As Comisións Informativas, permanentes ou especiais (temporais), que estudan aqueles asuntos que teñen que ser sometidos á decisión do Pleno ou das súas Comisións Delegadas.
  • As Comisións Delegadas son aquelas comisións con funcións delegadas expresamente polo Pleno.
  • A Comisión de Seguimento da xestión do alcalde ou alcaldesa e o seu Equipo de Goberno, órgano que ten atribuída, sen prexuízo das funcións superiores de control e fiscalización do Pleno, a función de seguimento da xestión do alcalde ou alcaldesa
  • Comisións Especiais: entre as comisións especiais están a Comisión Especial de Contas e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións.

Os tipos e funcionamento das comisións recóllense nos artigos 72 ao 94 do Regulamento orgánico municipal

Tenente/s de alcalde ou alcaldesa

Os/as tenentes de Alcaldía substitúen o alcalde ou a alcaldesa en caso de ausencia ou enfermidade. Esta función realízaa de forma independente á competencia que lle corresponda na súa área como edil ou edila.

Ademais das mencionadas, están reguladas no ROM outras figuras de organización territorial que poden ser ou non contempladas no funcionamento do teu municipio a criterio do equipo de goberno que as desenvolva.

Distritos

A creación de distritos como forma de organización territorial da cidade da Coruña recóllese no artigo 112 do Regulamento orgánico municipal de 2004 no que se establece que o réxime orgánico e xurídico da devandita organización territorial será obxecto dun regulamento independente.

Consello Social da cidade

O artigo 110 do Regulamento orgánico municipal de 2004 recolle a constitución e réxime orgánico e xurídico do Consello Social da Cidade establecido no art. 131 da Lei 7/85.

Defensor do veciño

Co fin de defender os dereitos da veciñanza ante a Administración municipal créase o órgano denominado Defensor do Veciño. A constitución, organización e funcionamento deste órgano, segundo se establece no artigo 113 do Regulamento orgánico municipal de 2004 será obxecto do correspondente regulamento específico e independente.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión