Concello da Coruña

Concello da Coruña

Consulta

O orzamento municipal da Coruña está integrado polo da propia entidade e os de todos os organismos e empresas locais con personalidade xurídica propia dependentes dela (IMCE, EMALCSA e EMVSA).

Podes consultar os últimos orzamentos municipais aprobados, coas súas correspondentes modificacións, no despregable:

Orzamento Xeral Municipal 2024

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello na sesión ordinaria realizada o día 28 de decembro de 2023 (Boletín Oficial da Provincia n.º 247 da data 29/12/2023)

 • Orzamento Xeral Municipal 2024 (3 MB)
 • Anexo de investimentos 2024 (481 KB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2024 (576 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2023

Orzamento 2023, prorrogado de 2022

Orzamento Xeral Municipal 2022

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello na sesión extraordinaria do 13 de abril de 2022 (Boletín Oficial da Provincia núm. 72 do 18 de abril de 2022)

 • Orzamento Xeral Municipal 2022 (2 MB)
 • Anexo de investimentos 2022 (636 KB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2022 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 13 de outubro de 2022, exp. M1/2022 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 28 de decembro de 2022, exp M2/2022 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 29 de novembro de 2022, expt. M3/2022 (893 KB)
 • Modificación orzamentaria do 28 de decembro de 2022, exp. M4/2022 (2 MB)
 • Modificación orzamentaria do 29 de novembro de 2022, exp. M5/2022 (559 KB)
 • Modificación orzamentaria do 28 de decembro de 2022, exp M6/2022 (494 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2021

Orzamento de 2021, prorrogado de 2020

 • Orzamento Xeral Municipal 2021 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 24 de febreiro de 2021, exp. M1/2021 (8 MB)
 • Modificación orzamentaria do 8 de xullo de 2021, exp. M2/2021 (7 MB)
 • Modificación orzamentaria do 8 de xullo de 2021, exp. M3/2021 (6 MB)
 • Modificación orzamentaria do 4 de novembro de 2021, exp. M4/2021 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 4 de novembro de 2021, exp. M5/2021 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 3 de decembro de 2021, exp. M6/2021 (8 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2020

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello na sesión extraordinaria do 21 de febreiro de 2020 (Boletín Oficial da Provincia n.º 38 do 26 de febreiro de 2020)

 • Orzamento Xeral Municipal 2020 (6 MB)
 • Anexo de investimentos 2020 (174 KB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2020 (112 KB)
 • Modificación orzamentaria do 10 de xuño de 2020, exp. M1/2020 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 1 de xuño de 2020, exp. M2/2020 1.ª parte (7 MB)
 • Modificación orzamentaria do 1 de xuño de 2020, exp. M2/2020 2.ª parte (8 MB)
 • Modificación orzamentaria do 28 de agosto de 2020, exp. M3/2020 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria do 30 de xullo de 2020, exp. M4/2020 (2 MB)
 • Modificación orzamentaria do 30 de decembro de 2020, exp. M5/2020 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria do 3 de decembro de 2020, exp. M6/2020 (1 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2019

Orzamento de 2019, prorrogado de 2018.

 • Orzamento Xeral Municipal 2019 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria do 6 de maio de 2019, exp. M1/2019 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria de 30 de agosto de 2019, exp. M2/2019 (8 MB)
 • Modificación orzamentaria do 24 outubro 2019, exp. M3/2019 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria 7 novembro 2019, exp. M4/2019 (2 MB)
 • Modificación orzamentaria 2 decembro 2019, exp M5/2019 (2 MB)
 • Modificación orzamentaria 27 decembro 2019, exp. M6/2019 (5 MB)
 • Modificación orzamentaria 27 decembro 2019, exp. M7/2019 (2 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2018

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello na sesión ordinaria realizada o día 5 de febreiro de 2018 (Boletín Oficial da Provincia núm. 27 do 7 de febreiro de 2018)

 • Orzamento Xeral Municipal 2018 (2 MB)
 • Anexo de investimentos 2018 (105 KB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2018 (594 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 de xuño do 2018, exp M1/2018 (513 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 maio 2018 exp M2/2018 (5 MB)
 • Modificación orzamentaria do 6 de setembro 2018, exp. M3/2018 (432 KB)
 • Modificación orzamentaria do 26 de decembro 2018, exp. M4/2018 (8 MB)

Orzamento xeral municipal 2017

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello na sesión ordinaria realizada o día 8 de maio de 2017 (Boletín Oficial da Provincial nº 92 do 18 de maio de 2017)

 • Orzamento Xeral Municipal 2017 (6 MB)
 • Anexo de investimentos 2017 (1 MB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2017 (324 KB)
 • Modificación orzamentaria do 3 de xullo de 2017 exp. M1/2017 (8 MB)
 • Modificación orzamentaria do 31 de xullo de 2017 exp M2/2017 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 11 de setembro de 2017 exp. M3/2017 (4 MB)
 • Modificación orzamentaria de 25 de agosto 2017 exp. M4/2017 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 28 xullo 2017 exp M5/2017 (439 KB)
 • Modificación orzamentaria do 28 de xullo do 2017 exp. M6/2017 (529 KB)
 • Modificación orzamentaria 17 outubro 2017 exp M7/2017 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria 17 outubro 2017 exp M8/2017 (1 MB)
 • Modificación orzamentaria do 9 novembro de 2017 exp M9/2017 (976 KB)
 • Modificación orzamentaria do 18 decembro de 2017 exp. M10/2017 (7 MB)
 • Modificación orzamentaria do 4 de decembro 2017 exp. M11/2017 (312 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2016

Aprobado definitivamente polo Pleno en sesión extraordinaria do 23 de maio de 2016 (Boletín Oficial da Provincia de 25 de maio de 2016).

 • Orzamento Xeral Municipal 2016 (2 MB)
 • Anexo de investimentos 2016 (442 KB)
 • Anexo de subvencións nominativas 2016 (300 KB)
 • Modificación orzamentaria do 10 de novembro 2016, exp M2/2016 (381 KB)
 • Modificación orzamentaria do 10 de novembro 2016 exp M3/2016 (344 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 decembro 2016 exp M4/2016 (555 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 decembro 2016 exp M5A/2016 (689 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 decembro 2016 exp M5C/2016 (527 KB)
 • Modificación orzamentaria do 7 decembro 2016 exp M6/2016 (625 KB)
 • Modificación orzamentaria do 27 de decembro do 2016 exp M5B.1/2016 (9 MB)
 • Modificación orzamentaria do 27 de decembro do 2016 exp M5B.2/2016 (9 MB)
 • Modificación orzamentaria do 27 de decembro do 2016 exp M8/2016 (1 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2015

Aprobado definitivamente polo Pleno na sesión do 22 de decembro de 2014 (Boletín Oficial da Provincia do 24 de decembro de 2014).

 • Orzamento 2015 PDF (castelán) (3 MB)
 • Orzamento 2015 PDF galego (1 MB)
 • Anexo de investimentos 2015 (921 KB)
 • Anexo de transferencias 2015 (4 MB)
 • Alegacións orzamento 2015 (3 MB)
 • Aprobación definitiva Orzamento 2015 (4 MB)
 • Aprobación inicial Orzamento 2015 (6 MB)
 • Modificación orzamentaria de 30-11-2015 exp. M1C/2015 (100 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2014

Orzamento xeral para o exercicio 2014, aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación en sesión de 23 de decembro de 2013 e publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 245 de data 26 de decembro de 2013.

 • Orzamento en PDF (castelán) (1 MB)
 • Orzamento en PDF (galego) (1 MB)
 • Anexo de investimentos (41 KB)
 • Anexo de transferencias (58 KB)
 • Modificación orzamentaria de 21/07/2014, exp M1/2014 (97 KB)
 • Modificación orzamentaria de 18/11/2014, exp M2/2014 (97 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2013

Orzamento xeral para o exercicio 2013, aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación na sesión extraordinaria do 26 de decembro de 2012 e publicado no Boletín Oficial da Provincia número 247 do 28 de decembro de 2012

 • Orzamento Xeral Municipal 2013 (2 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2013 galego
 • Orzamento 2013 - Anexo investimentos (1 MB)
 • Orzamento 2013 - Anexo transferencias (689 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2012

Orzamento Xeral para o exercicio 2012, aprobado definitivamente polo Pleno na sesión do 26 de decembro de 2011 e publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 246 do 28 de decembro de 2011.

 • Ozamento Xeral Municipal 2012 (2 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2012 galego (2 MB)
 • Anexo de investimentos 2012 (810 KB)
 • Anexo de transferencias 2012 (6 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2011

Orzamento Xeral para o exercicio 2011, aprobado definitivamente polo Pleno en sesión de 23 de decembro de 2010 e publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 245 de 27 de decembro de 2010.

 • Orzamento Xeral Municipal 2011 (1 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2011 galego (1 MB)
 • Anexo de investimentos 2011 (1012 KB)
 • Anexo de transferencias 2011 (766 KB)

Orzamento Xeral Municipal 2010

Orzamento Xeral para o exercicio 2010, aprobado definitivamente polo Pleno na sesión do 23 de decembro de 2009 e publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 272 do 29 de decembro de 2009.

 • Orzamento Xeral Municipal 2010 (9 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2010 galego (9 MB)
 • Anexo de investimentos 2010 (3 MB)
 • Anexo de transferencias 2010 (2 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2009

Orzamento Xeral para o exercicio 2009, aprobado definitivamente polo Pleno na sesión do 19 de decembro de 2008 e publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 295 do 24 de decembro de 2008.

 • Orzamento Xeral Municipal 2009 (6 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2009 galego (5 MB)
 • Anexo de investimentos 2009 (5 MB)
 • Anexo de transferencias 2009 (2 MB)

Orzamento Xeral Municipal 2008

Orzamento Xeral para o exercicio 2008, aprobado definitivamente polo Pleno na sesión do 17 de decembro de 2007 e publicado no Boletín Oficial da Provincia núm. 292 do 20 de decembro de 2007.

 • Orzamento Xeral Municipal 2008 (3 MB)
 • Orzamento Xeral Municipal 2008 galego (3 MB)
 • Anexo de investimentos 2008 (2 MB)
 • Anexo de transferencias 2008 (1 MB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión