Concello da Coruña

Concello da Coruña

Contratación

Todas as administracións públicas réxense, no relativo á contratación con terceiros, segundo as diferentes modalidades e tipos de contratos existentes, pola Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, publicada no BOE núm. 272 do 09/11/2017

Recóllense a continuación aqueles apartados que consideramos de maior interese:

Normativa municipal

Ademais da indicada lei de contratación pública, de obrigado cumprimento para todas as administracións, o Concello da Coruña publicou outras instrucións en materia de contratación que poden consultarse no apartado "Normativa municipal", sección "Instrucións":

Perfil do Contratante

A súa regulación recóllese no art. 63 da Lei de Contratos do Sector Público mencionada anteriormente. Establécese co fin de asegurar a transparencia e o acceso público (vía web e de fácil acceso) á información relativa á actividade contractual da administración correspondente, podendo incluír calquera dato ou información referida aos concursos públicos (anuncios, licitacións abertas ou en curso, documentación requirida, contido dos pregos, procedementos anulados...), e outra información útil de tipo xeral (forma de contacto e horario do órgano de contratación).

Pódese acceder a esta información a través da Sede electrónica do Concello da Coruña para o caso de licitacións anteriores ao 9 de marzo de 2017.

Pode acceder á información contractual desde o 9 de marzo na Plataforma de contratación do Sector Público.

Modelos de procedementos abreviados simplificados

En aplicación da apartado "racionalización e axilización da actividade contractual" do Concello da Coruña, recollido na Instrución sobre a actividade contractual do Concello da Coruña , o servizo de Contratación elaborou tres modelos de procedementos abreviados simplificados ("sumarísimos") correspondentes aos contratos de obras, servizos e subministracións, como referencia para os seus futuros procedementos de contratación.

Estes modelos foron ratificados pola JGL en sesión extraordinaria e urxente de 7 de febreiro de 2020:

Mesa de Contratación

Regúlase o seu funcionamento e composición na lei estatal de contratos (art. 326 e Disposición Adicional segunda, apdo. 7). Esta Mesa de Contratación será o órgano competente para a valoración das ofertas presentadas aos concursos licitados e é de existencia obrigatoria.

Estará constituída por unha Presidencia, as vocalías que se determinen, e unha Secretaría designada entre o persoal funcionario. A súa composición permanente para o mandato 2019-2023 é a seguinte:

 • Presidencia: titular da concellería de Economía, Facenda e Réxime Interior
  • Suplente: titular da concellería de Innovación, Industria, Emprego e Consumo
 • Vogais:
  • Intervención Xeral
   • Suplente: persoal funcionario que desempeñe postos de traballo do grupo A1 ou A1/A2, baixo a dependencia da intervención xeral
  • Titular da Asesoría Xurídica
   • Suplente: persoal funcionario que desempeñe postos de traballo de de letrado/a baixo a dependencia da asesoría xurídica
  • Titular da xefatura de servizo de Contratación
   • Suplente: persoal funcionario que desempeñe postos de traballo do grupo A1 ou A1/A2, baixo a dependencia do servizo de Contratación
  • A persoa que ostente a Dirección da área de Economía, Facenda e Réxime Interior
   • Suplente: persoal funcionario que desempeñe o posto de traballo de técnico de Apoio á Dirección da área de Economía, Facenda e Réxime Interior.
 • Secretaría: titular da xefatura de departamento de Contratación de Obras e Servizos
  • Suplente: persoal funcionario que desempeñe postos de traballo do grupo A1 ou A1/A2 baixo a dependencia do servizo de Contratación

Características:

 • A estas sesións asistirá persnoal adscrito ao Servizo de Contratación para prestar apoio administrativo e tecnolóxico.
 • Aínda sen ser integrantes da Mesa e se son citados por correo electrónico, poderán asistir un concelleiro/a por cada grupo político municipal con independencia do carácter público ou non do trámite.
 • Nos trámites que non sexan reservados, poderá asistir o público en xeral e as persoas interesadas en particular.
 • Constituirase Mesa de Contratación potestativamente naqueles procedementos que así o contemplen os seus Pregos de cláusulas administrativas particulares e no propio expediente de contratación, e preceptivamente nos seguintes procedementos de contratación:
  • Abertos
  • Abertos simplificados
  • Procedemientos restrinxidos
  • De diálogo competitivo
  • De licitación con negociación
  • De asociación para a innovación

Publicación mensual da formalización de contratos

Segundo o establecido no art. 154.1 da Lei de Contratos, pode acceder á información sobre contratos formalizados desde o 9 de marzo de 2018 na Plataforma de contratación do Sector Público, e tamén desde a páxina de Contratos formalizados

Publicación dos contratos menores

Para cumprir co establecido, fanse públicos os contratos menores formalizados por este Concello.

Actas Mesas de Contratación

Para cumprir co establecido, publícanse as actas da mesa de contratación:

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión