Concello da Coruña

Concello da Coruña

CMIX

Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá

Mans de cores en grupo, formando un círculo.

Son aquelas escolas recoñecidas oficialmente pola Xunta, e as únicas autorizadas para impartir os cursos para a obtención dos títulos oficiais de monitores e directores de Actividades de Tempo Libre, e directores de Campo de Traballo. A normativa que regula estes ensinos está recollida na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia (DOG 20-07-2012).

Escolas de tempo libre da Coruña

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CRUZ VERMELLA XUVENTUDE

R/ Cruz Roja Española, nº 1. 15002  (A CORUÑA)

Tlf: 981 22 10 00 Ext.: 1027/ 1047

xuventudegalicia@cruzroja.es - www.cruzvermella.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ALDEBARÁN

R/ Ramón María Aller, nº 12. 15010 (A CORUÑA)

Tlf: 881 922 031 / 981 270 163

escuelaldebaran@yahoo.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "LICEO LA PAZ"

R/ Sebastián Martínez Risco, nº 12. 15009 (A CORUÑA)

Tlf: 609 44 55 87

etl.liceo@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "UNIVERSIDADE DA CORUÑA"

Pavillón de Deportes. Campus de Elviña. 15071 (A CORUÑA)

Tlf: 981 16 70 00. ext. 1904

etl.deportes@udc.es

ESCOLA GALEGA DE TEMPO LIBRE

R/ Alberto Datas Panero, 3 baixo. 15007 (A CORUÑA)

Tlf.: 607 935 924 / 645 206 174

escolagalegatl@gmail.com - www.escolagalegadetempolibre.es

ESCOLA SCOUT "INSIGNIA DE MADEIRA"

R/ Fray Pedro Payo Piñeiro, nº 12-baixo. 15008 (A CORUÑA)

Tlf: 981 280 594

esim@scoutsdegalicia.org - http://scoutsdegalicia.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE LECER

R/ Benito Blanco Rajoy, Nº 7 1º. 15006 -(A CORUÑA)

Tlf: 687 876 468

info@lecertempolibre.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ESCOLA DAS UTOPÍAS"

R/ Manuel Deschamps 5, Bx. Dta. 15011 (A CORUÑA)

Tlf : 981 902 772 / 647 488 688

escoladasutopías@gmail.com - www.aescoladasutopias.blogspot.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CAMPA

R/ Simón Bolívar, nº 3. 15011 (A CORUÑA)

Tlf: 981 214 444

escuela@etlcampa.net - info@etlcampa.net

www.etlcampa.net

ESCOLA DE TEMPO LIBRE POLARIS

Avenida do Exército, nº 21, 1ºC. 15008 (A CORUÑA)

Tlf.: 633 257 646 / 981 283 690

polarisetl@galiciamultigestiondeportiva.com - www.galiciamultigestiondeportiva.com/polarisetl

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ABELONI

R/ Villa de Cedeira, nº 6. 15006 (A CORUÑA)

Tlf: 685 282 908

escola@abeloni.com - www.abeloni.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "QUERQUS"

Betanzos (A CORUÑA)

etlquerqus@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ARENARIA

Parroquia de Santa María de Dodro, Lugar de Vigo, nº 138. 15981 - Dodro (A CORUÑA)

Tlf: 633 335 463

info@arenariaetl.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE AVENTEIRA

Avenida Conces,  61 2º 3. - 15500 (FENE)

Tlf: 722 342 658

escola@aventeira.com-  https://aventeira.com/escola-de-tempo-libre/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ICARO"

Estrada de Castela, nº 58-64, esc.C - Baixo. 15404 (FERROL)

Tlf: 981 333 011

etlicaro@wannado.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE MONDOÑEDO-FERROL

R/ Magdalena, nº 153-2º esq. 15402 (FERROL)

Tlf: 981 353 150

edetl@mondonedoferrol.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CAPUCHINO

R/ San Amaro, 2-4 entrechán B.   15403 (FERROL)

Tlf:  690 177 599

inma@kpus.es - www.capuchinokpus.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "NATURMAZ"

Aeródromo s/n, Pazos - Mazaricos (A CORUÑA) 

Tlf: 659 208 541 / 610 550 524 / 676 727 261 

info@naturmaz.com / www.naturmaz.com/es/escuela

ESCOLA DE TEMPO LIBRE TEMPUS NARÓN

Camiño do Pino, nº 5 baixo. 15570 - Narón (A CORUÑA)

Tlf: 657 926 913 / 616 890 418

tempusyahy@gmail.comtempos@mundo-r.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "NÉBOA"

R/ Muchiqueira, nº 24. 15510 A Mourela - Neda (A CORUÑA)

Tlf: 981 34 76 90 / 669 11 11 11 / 646 156 421

escola@neboa.org - www.neboa.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE DO EUME

Avda. Ortigueira, nº 40 - Baixo. 15320 - As Pontes de García Rodríguez (A CORUÑA)

Tlf: 881 090 480 / 693 065 374 / 693 065 373

formacion@espaciogarabatos.com / info@espaciogarabatos.com / www.espaciogarabatos.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ANA MOGAS

Pazo de Rianxiño. 15920 - Rianxo (A CORUÑA)

Tlf: 669 361 250 / 981 86 65 18

leceranamogas@hotmail.com / m.berta.castro@edu.xunta.es / berta.castro@telefónica.net

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "HEBE ESCOLA"

R/ Samoedo, s/n. 15160 Sada (A Coruña)

Tlf.: 981 62 45 81 / 697 566 176

hebesportocio@gmail.com - www.hebesport.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "KELTIA"

R/ O Cruce, 1º-baixo. 15179 Santa Cruz - Oleiros (A CORUÑA)

Tlf: 610 430 568

escolatempolibrekeltia@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ABRAIO

R/ Néveda, 4 Baixo. 15179 - SANTA CRUZ DE LIÁNS. OLEIROS. (A Coruña)

Tlf: 680 33 76 58

aseduc.galicia@gmail.com  -  www.aseduc.es  -  www.facebook.com/abraio.etl  

escola@neboa.org - www.neboa.org

ESCOLA DE TIEMPO LIBRE DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO

Carreira do Conde, 14. 15706 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 58 15 42 / 981 55 44 33

animacion.cdsantiago@caritas.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "RECURSOS"

R/ Mª Ángeles de La Gándara, nº 32 (Polígono de Boisaca). 15890 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 558 374

etl@recursosgalicia.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

R/ Belvís, nº 2. 15703 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 58 22 43 / 620 537 989

etl@cxdonbosco.org - www.cxdonbosco.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE FESAN

Rúa do Amio, nº 114. Parque Empresarial "Costa Vella". 15707 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 534 020 / 981 522 426

etlfesan@fesan.org - www.fesan.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE NORDESÍA

R/ Altamira nº2 A. 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 580 215 / 678 797 685

nordesia@scoutsgalicia.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ESCOL@CTIVA

R/ Betanzos, Nº 44 baixo. 15703 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 981 58 28 36

galicia@coperactiva.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ACTEX

R/ Nova de Abaixo, nº 16- local 5. 15701 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tlf: 607 58 2719

actex@actex.es / dpto.tecnico@actex.es

Escolas de tempo libre de Lugo

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BUGALLO

Rúa Paxariños, 30 baixo. 27002 (LUGO)

Tlf: 982 804 773

etlbugallo@yahoo.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BULIDEIRA

R/ Serra de Outes nº 67, 1º C. 27004 (LUGO)

Tlf: 669 432 111 / 982 805 038

etlbulideira@gmail.com - www.bulideira.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE VITAE

R/ Rof Codina, nº 37-39. 27002 (LUGO)

Tlf: 982 220 372 / 639 950 045

animacion@grupovitae.com / https://grupovitae.com/escuela-tiempo-libre

ESCOLA DE TEMPO LIBRE LUCENSE

R/ Estaca de Vares, nº 27-2. 27004 (LUGO)

darribaprado@hotmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ALTAIR GALIZA"

R/ do Río, nº 10 - Burela (LUGO)

Tlf: 685 325 153 / 665 316 561 / 610 845 852

etl.altair.galiza@gmail.com / https://etlaltairgaliza.wordpress.com

ESCOLA RURAL DE TEMPO LIBRE

Avda. Compostela, nº 38 - Baixo. 27620 - Samos (LUGO)

Tlf: 982 804 149

escolaruraltempolibre@gmail.com / www.escolaruraldetempolibre.org

Escolas de tempo libre de Ourense

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ANIMACCIÓN"

C/ Murillo, 20 baixo. 32002 (OURENSE)

Tlf: 988 391 389

etlanimaccion@gmail.com / info@animaccion.info / www.animaccion.info

ESCOLA DE TEMPO LIBRE DE CÁRITAS DE OURENSE

Plaza de Obispo Cesareo s/n. 32005 (OURENSE)

Tlf: 988 236 819

caritasourense@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "XIRXILAR"

R/ Ramón y Cajal, 6 baixo. 32005 - OURENSE

Tlf: 988 22 33 77 / 638 581 726

xirxilar@xirxilar.com - www.xirxilar.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE UNIVERSITARIA DO CAMPUS DE OURENSE - ESTOU

Seminario Educación pola Paz. Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense

Tlf: 618 469 631

escolaestou@gmail.com / secretariaestou@gmail.com - www.facebook.com/escolaestou

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CIPRI GOMES

R/ Benito Vicetto, 8 baixo.  32004 (OURENSE)

Tlf: 988 225 302

www.fundacionciprigomes.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "BAIXA LIMIA"

Pza. de San Rosendo, 1. 32880 - Mugueimes - Muíños (OURENSE)

Tlf: 988 45 64 03

concello.muinos@eidolocal.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ESCOLA LIMICORUM"

CDR "O Viso". Rúa da Igrexa, nº3, Lodoselo. 32638 - Sarreaus

APDO. 17. 32630 - Xinzo de Limia (OURENSE)

Tlf: 988 46 15 71 / 988 46 20 04

lodoselo@cdroviso.org - www.cdroviso.org

Escolas de tempo libre de Pontevedra

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "MISTURA"

R/ Xusto Martínez, 15-3º. 36680- A Estrada (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 572 670

misturatempolibre@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE COESCO

R/ San Pelayo, nº 21. 36680 - A Estrada (PONTEVEDRA)

Avda. Buenos Aires, nº 100. 36500 - Lalín (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 572 025 / 670 017 037

aldebaran@coesco.com / coesco@coesco.com / www.coesco.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ULTREIA

Avda. José Graña, nº 4. Aldán. 36945 - Cangas do Morrazo (PONTEVEDRA)

Tlf: 608 534 812

etlultreia@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ALOUMIÑA"

R/ da Fonte, 24 baixo. Lalín (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 78 17 26 / 679 30 61 88 / 606 509 611

etlaloumina@gmail.com / www.etlaloumina.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "MEU LAR"

Avda. de Rebullón, 21, Puxeiros. 36416 - Mos (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 487 792

colegiolar@colegiolar.com - www.colegiolar.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BALEA

Camping Os Fieitas, Balea s/n. 36988 - O Grove (PONTEVEDRA)

Tlf: 600 802 222 /653 908 020

etlbalea@gmail.com - https://etlbalea.wixsite.com/escola

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASPALLÁS"

R/ Altamira nº 7, 2º dta. 36002 (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 86 58 84 / 685 137 519    

etlpaspallas@mundo-r.com - www.etlpaspallas.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "RIAS BAIXAS"

Pza. Méndez Núñez, 1.  36002 (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 85 02 51

escuelariasbaixas@ocupa.e.telefonica.net

ESCOLA DE TEMPLO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL "ANIAS ETLAS"

R/ Echegaray, 39 baixo. 36001 (PONTEVEDRA)

Tlf: 986 86 45 98 - 649 34 64 57

anias@anias.es / etlas@anias.es  - www.anias.es

ESCOLA DE TEMPLO LIBRE FORMAGAL

R/ Italia nº 35 andar 1º.  36162 (PONTEVEDRA)

Tel.: 986 107 007

info@formagal.com   -  www.formagal.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "AIKA"

Sede VIGO: R/ Conde de Torrecedeira, 90 baixo 2. Tlf: 886 11 24 84

Sede PONTEVEDRA: R/ Gorgullón, 42 baixo. Tlf: 986 84 84 86

info@aikaformacion.com - www.aikaformacion.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DAJALCA"

Avda. de Castrelos, 20-5ºB oficina 1. 36210 (VIGO)

Tlf: 629 83 49 33 / 986 23 13 49

escolatldajalca@hotmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BARLOVENTO

Avda. Fragoso, 63-3ºA. (VIGO)

Tlf: 670 89 23 07

etlbarlovento@marexada.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "XARUMA"

Local: R/ Sanjurjo Badía, 79. 36207 (VIGO)

Tlf: 986 127 949

xarumaorg@gmail.es - www.xaruma.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ICA

R/ Menéndez Pelayo, 25 baixo. (VIGO)

Tlf.: 986 37 77 79

info@icaformacion.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE KOREMI

R/ Cronista Rodríguez Elías, 2. Oficina 3. (VIGO) 

Tlf.: 665 990 515

etl@koremi.es  -  http://koremi.es/es/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "FERVENZA"

Camiño do Pombal, 38 - B. 36205 (VIGO)

Tlf: 606 321 636

escolatempolibrefervenza@gmail.com - http://fervenza-etl.jimdosite.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASATEMPOS"

Avda. de Madrid, nº 26- entreplanta. 36204 (VIGO)  

Tlf: 693 603 349

pasatemposetl@yahoo.es - www.pasatemposetl.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ACADEMIA ELISA

Avenida Matosinhos, nº 14. Baixo. 36600 (VILAGARCÍA DE AROUSA)

Tlf.: 986 50 70 19 / 629 20 50 55

academiaelisa@gmail.com  -  www.academiaelisa.es

Onde estamos

Centro Municipal de Información Xuvenil (CMIX)

Fórum Metropolitano

  • R/ Río Monelos, s/n, 15006 A Coruña
  • Tel.: 981 184 294
  • Fax: 981 184 295
  • WhatsApp: 606 36 23 66
  • Email: cmix@coruna.es
  • Horario: De luns a venres, de 10 a 14 e de 17 a 20 h. Sábados, de 11 a 14 h.
  • Horario de verán: pechado os sábados.
  • Agosto: De luns a venres, de 09:30 a 14:30 h.
  • Servizo de orientación legal: De luns a xoves, de 17 a 20 h.

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión