Concello da Coruña

Concello da Coruña

Información Xuvenil

Área de Benestar Social

Escolas de tempo libre

Son aquelas escolas recoñecidas oficialmente pola Xunta, e as únicas autorizadas para impartir os cursos para a obtención dos títulos oficiais de monitores/as e directores/as de actividades de tempo libre, e directores/as de campo de traballo. A normativa que regula estas ensinanzas está recollida na Lei 6/2012, do 19 de xuño, de xuventude de Galicia (DOG 20-07-2012).

Escolas de tempo libre da Coruña

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CRUZ VERMELLA XUVENTUDE

R/ Cruz Roja Española, nº 1. 15002 - A CORUÑA.

Tel: 981 22 10 00 Ext.: 1027/ 1047

xuventudegalicia@cruzroja.es

www.cruzvermella.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ALDEBARÁN

R/ Ramón María Aller, 12. 15010 - A CORUÑA

Tel: 881 922 031 / 981 270 163

escuelaldebaran@yahoo.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "LICEO LA PAZ"

R/ Sebastián Martinez Risco, nº 12. 15009 - A CORUÑA

Tel: 981 28 61 22

etl.liceo@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "UNIVERSIDADE DA CORUÑA"

Pavillón de Deportes. Campus de Elviña. 15071- A CORUÑA

Tel: 981 16 70 00. ext. 1904

etl.deportes@udc.es

ESCOLA GALEGA DE TEMPO LIBRE

R/ Alberto Datas Panero, 3 baixo. 15007 - A CORUÑA

Tel: 607 935  924 / 645 206 174

escolagalegatl@gmail.com

www.escolagalegadetempolibre.es

ESCOLA SCOUT "INSIGNIA DE MADEIRA"

R/ Fray Pedro Payo Piñeiro, nº 12-baixo. 15008 - A CORUÑA

Tel: 981 280 594

esim@scoutsdegalicia.org

http://scoutsdegalicia.org/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE LECER

R/ Benito Blanco Rajoy, nº 7 1º. 15006 - A CORUÑA

Tlf: 687 876 468

info@lecertempolibre.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ESCOLA DAS UTOPÍAS"

R/ Manuel Deschamps 5, Bx. Dta. 15011 - A CORUÑA

Tel: 981 902 772 / 647 488 688/ 619 345 100

escoladasutopías@gmail.com

www.aescoladasutopias.blogspot.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CAMPA 

R/ Simón Bolívar, nº 3. 15011 - A CORUÑA

Tel: 981 214 444

escuela@etlcampa.net - info@etlcampa.net 

http://www.etlcampa.net/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE POLARIS

Avenida do Exército 21, 1ºC. 15008 - A CORUÑA

Tel: 633 257 646 / 981 283 690

polarisetl@galiciamultigestiondeportiva.com 

www.galiciamultigestiondeportiva.com/polarisetl

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ABELONI

R/ Villa de Cedeira, nº 6. 15006 - A CORUÑA

Tlf: 685 28 29 08

escola@abeloni.com - www.abeloni.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE AVENTEIRA

Enderezo de desenvolvemento dos cursos:

Monasterio de Caaveiro, 1 baixo. 15010 - A CORUÑA

Tel: 722 342 658

escola@aventeira.com

https://aventeira.com/escola-de-tempo-libre/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "QUERQUS"

15300 Betanzos (A CORUÑA)

Tel.: 651 921 380

etlquerqus@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ARENARIA

Parroquia de Santa María de Dodro. Lugar de Vigo, 138. 15981- Dodro (A CORUÑA)

Tel: 633 335 463

info@arenariaetl.org

https://gl-es.facebook.com/arenariacoord

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ICARO"

Estrada de Castela, 58-64, esc. C-baixo. 15404 - Ferrol (A CORUÑA)

Tel: 981 333 011

etlicaro@wannado.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE MONDOÑEDO-FERROL

R/ Magdalena, 153-2º esq.  15402 - Ferrol (A CORUÑA)

Tel: 981 35 31 50

edetl@mondonedoferrol.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CAPUCHINO

R/ San Amaro, 2-4 entrechán B. 15403 - Ferrol (A CORUÑA)

Tel:  690 177 599

inma@kpus.es

www.capuchinokpus.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE NATURMAZ

Aeródromo s/n, Pazos. 15258 - Mazaricos (A CORUÑA)

Tel.: 659 208 541 /  610 550 524 / 676 727 261

info@natrumaz.comreservas@naturmaz.com

www.naturmaz.com/es/escuela 

ESCOLA DE TEMPO LIBRE TEMPUS NARÓN

Camiño do Pino, 5 baixo. 15570 - Narón (A CORUÑA)

Tel: 657 926 913 / 616 890 418

tempusyahy@gmail.comtempos@mundo-r.com - tempusnaron@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "NÉBOA"

R/ Muchiqueira, 24. 15510 - A Mourela. Neda (A CORUÑA)

Tel: 981 34 76 90 / 669 11 11 11 / 646 156 421

escolar@neboa.org

www.neboa.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE DO EUME

Avenida Ortigueira nº 40- baixo. 15320 - As Pontes de García Rodríguez (A CORUÑA)

Tel: 881 090 480 / 693 065 374 / 693 065 373

formacion@espaciogarabatos.com / info@espaciogarabatos.com 

www.espaciogarabatos.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ANA MOGAS

Pazo de Rianxiño. 15920 - Rianxo (A CORUÑA)

Tel: 669 361 250 / 981 86 65 18

leceranamogas@hotmail.com / m.berta.castro@edu.xunta.es / berta.castro@hotmail.com 

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "HEBE ESCOLA"

R/ Samoedo, s/n. 15160 - Sada (A CORUÑA)

Tel: 981 62 45 81 / 697 566 176

hebesportocio@gmail.com

www.hebesport.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "KELTIA"

R/ O Cruce, 1º-baixo. 15179 - Santa Cruz de Liáns. Oleiros (A CORUÑA)

Tel: 610 430 568

escolatempolibrekeltia@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ABRAIO

R/ Néveda, 4 Baixo. 15179 - Santa Cruz de Liáns. Oleiros (A CORUÑA)

Tel.: 680 33 76 58

aseduc.galicia@gmail.com 

www.facebook.com/abraio.etl  

ESCOLA DE TIEMPO LIBRE DE CÁRITAS DIOCESANA DE SANTIAGO

Carreira do Conde, 14. 15706 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981 58 15 42 / 981 55 44 33

animacion.cdsantiago@caritas.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "RECURSOS"

R/Mª Ángeles de La Gándara, 32 (Polígono de Boisaca). 15890 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981 558 374   

etl@recursosgalicia.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL DON BOSCO

R/ Belvís, 2. 15703 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981  58 22 43 / 620 537 989   

etl@cxdonbosco.org   

www.cxdonbosco.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE FESAN

R/ do Amio, 114. Parque Empresarial "Costa Vella".  15707 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981 534 020 / 981 522 426

etlfesan@fesan.org

www.fesan.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE NORDESÍA

R/ Altamira nº2 A. 15704 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981 580 215 / 678 797 685

nordesia@scoutsgalicia.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ESCOL@CTIVA

R/ Betanzos, 44 baixo. 15703 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 981 58 28 36

galicia@coperactiva.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ACTEX

R/ Nova de Abaixo, nº 16- local 5. 15701 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 607 58 2719

actex@actex.es - dpto.tecnico@actex.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ANOANDO

Rúa Granxa do Castiñeiriño, 42. 15702 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

anoandoetl@gmail.com-

https://etlanoando.blogspot.com/

MUU ESCOLA DE TEMPO LIBRE

Villa de Carral, 22 baixo, 15002 A CORUÑA

Tel: 682 684 287 / 661 784 561

info@muuescola.com  

http://muuescola.com/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE O RECREO

C/ Cuento 6 - 8. 15002 A CORUÑA

Tel: 674 764 997

espacioelrecreo@gmail.com

https://espacioelrecreo.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ILLAS ATLÁNTICAS

Lugar de Touro, nº 1 Baixo, 15960 Ribeira (A Coruña)

Tel:  981 972 744, 630 065 790 e 630 065 890

info@escoladasillas.com

www.escoladasillas.com www.xestiondeocio.com 

ESCOLA DE TEMPO LIBRE SCOLÉ

Abeiro da Loba- Lugar Madelos nº3 Carelle

15813 Sobrado dos Monxes (A CORUÑA)

Tel: 648 87 26 09- 661 71 02 54

info@avada.gal - escoladetempolibre@avada.gal

www.avada.gal

ETL ALTAIR GALIZA

 R/Home Santo, 29B, 19703 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Tel: 633 33 62 56

Escolas de tempo libre de Lugo

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BUGALLO

R/ Paxariños, 30 baixo.  27002 - LUGO

Tel: 982 804 773/ 636 047 422

etlbugallo@yahoo.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BULIDEIRA

R/ Serra de Outes 67, 1º C. 27004 - LUGO

Tel: 669 432 111 / 982 805 038

etlbulideira@gmail.com

www.bulideira.org 

ESCOLA DE TEMPO LIBRE VITAE

R/  Rof Codina, 37-39.  27002 - LUGO

Tel: 982 220 372 / 639 950 045

animacion@grupovitae.com

https://grupovitae.com/escuela-tiempo-libre

ESCOLA DE TEMPO LIBRE LUCENSE

R/ Estaca de Bares 27, 2º.  27004-  LUGO

Tel: 630 613 745

darribaprado@hotmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ALTAIR GALIZA"

R/ do Río, 10.  27880 Burela (LUGO)

Tel: 685325153 / 665316561 / 610845852

etl.altair.galiza@gmail.com

https://etlaltairgaliza.wordpress.com

ESCOLA RURAL DE TEMPO LIBRE

Avenida Compostela, 38 - Baixo . 27620 Samos (LUGO)

Tel: 982 804 149

escolaruraltempolibre@gmail.com

www.escolaruraldetempolibre.org

Escolas de tempo libre de Ourense

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ANIMACCIÓN"

R/ Murillo, 20 baixo. 32002 - OURENSE

Tel: 988 39 13 89

etlanimaccion@gmail.com - info@animaccion.info 

www.animaccion.info

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CÁRITAS DE OURENSE

Plaza de Obispo Cesareo s/n. 32005 - OURENSE

Tel: 988 23 68 19

caritasourense@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "XIRXILAR"

R/ Ramón y Cajal, 6 baixo. 32005 - OURENSE

Tel: 988 22 33 77 / 638581 726

xirxilar@xirxilar.com

www.xirxilar.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE UNIVERSITARIA DO CAMPUS DE OURENSE - ESTOU

Seminario Educación pola Paz. Facultade de Ciencias da Educación do Campus de Ourense

Tel: 646 398 967

escolaestou@gmail.com - secretariaestou@gmail.com 

www.facebook.com/escolaestou

ESCOLA DE TEMPO LIBRE CIPRI GOMES

R/ Benito Vicetto, 8 baixo.  32004 - OURENSE

Tel: 988 225 302

www.fundacionciprigomes.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "BAIXA LIMIA"

Pza. de San Rosendo, 1. 32880 -  Mugueimes - Muíños (OURENSE)

Tel: 988 45 64 03 

concello.muinos@eidolocal.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ESCOLA LIMICORUM"

CDR "O Viso".R/ da Igrexa, 3, Lodoselo. 32696 - Sarreaus (OURENSE)

Tel: 988 46 15 71

info@cdroviso.org- - cixdalimia@cdroviso.org

www.cdroviso.org

Escolas de tempo libre de Pontevedra

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "MISTURA"

Rúa Xusto Martínez, 15-3º.  36680- A Estrada (PONTEVEDRA)

Tel: 986 572 670

misturatempolibre@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE COESCO

R/ San Pelayo, 21. 36680. A Estrada (PONTEVEDRA)

Avda. Buenos Aires, 100. 36500. Lalín (PONTEVEDRA)

Tel: 986 572 025 / 670 017 037/ 667 768 077

aldebaran@coesco.com  / coesco@coesco.com

www.coesco.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ULTREIA

Avda. José Graña nº 4 . Aldán. 36945 - Cangas do Morrazo (PONTEVEDRA)

Tel: 626 574 161

etlultreia@gmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "ALOUMIÑA"

R/ da Fonte, 24 baixo. Lalín (PONTEVEDRA)

Tel: 986 78 17 26 / 679 30 61 88 / 606 509 611

etlaloumina@gmail.com

www.etlaloumina.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "MEU LAR"

Avda. de Rebullón, 21, Puxeiros. 36416 - Mos (PONTEVEDRA)

Tel: 986 487 792

colegiolar@colegiolar.com

www.colegiolar.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BALEA

Camping Os Fieitas, Balea s/n. 36988 - O Grove (PONTEVEDRA)

Tel: 600 802 222 / 653 908 020

etlbalea@gmail.com 

https://etlbalea.wixsite.com/escola

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASPALLÁS"

R/ Altamira nº 7, 2º dta. 36002 - PONTEVEDRA

Tel: 986 86 58 84 / 685 137 519 /626 184 883

etlpaspallas@mundo-r.comasociacion.paspallas@gmail.com

www.etlpaspallas.org 

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "RIAS BAIXAS"

Pza. Méndez Núñez, 1.  36002 - PONTEVEDRA

Tel: 986 85 02 51

escuelariasbaixas@ocupa.e.telefonica.net

ESCOLA DE TEMPLO LIBRE E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL "ANIAS ETLAS"

R/ Echegaray, 39 baixo. 36001 - PONTEVEDRA

Tlf: 986 86 45 98 - 649 34 64 57

anias@anias.es / etlas@anias.es  - www.anias.es

ESCOLA DE TEMPLO LIBRE FORMAGAL

R/ Italia nº 35 andar 1º.  36162  - PONTEVEDRA

Tel: 986 107 007

info@formagal.com  

www.formagal.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "AIKA"

Sede VIGO: R/ Conde de Torrecedeira, 90 baixo 2.

Tel: 886 11 24 84

Sede PONTEVEDRA: R/ Gorgullón, 42 baixo.

Tel: 986 84 84 86

info@aikaformacion.com

www.aikaformacion.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DAJALCA"

Avda. de Castrelos, 20-5ºB oficina 1. 36210 - Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 629 83 49 33 / 986 23 13 49/ 626 971 839

escolatldajalca@hotmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE BARLOVENTO

Avda. Fragoso, 63-3ºA. Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 670 89 23 07

etlbarlovento@marexada.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "XARUMA"

Local: R/ Sanjurjo Badía, 79. 36207 - Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 698 175 266

escola@xaruma.org

www.xaruma.org

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ICA

R/ Menéndez Pelayo, 25 baixo. Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 986 37 77 79

info@icaformacion.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE KOREMI

R/ Cronista Rodríguez Elías, 2. Oficina 3. Vigo (PONTEVEDRA)

Tel.: 665 990 515

etl@koremi.es 

http://koremi.es/es/

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "FERVENZA"

Local social: R/ Serafin Avendaño, 5, 1º. 36201 - Vigo (PONTEVEDRA)

Enderezo postal: R/ Conde de Torre Cedeira, 17-7ºD. 36202 - Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 606 32 16 36

secretario@escolafervenza.es

www.escolafervenza.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASATEMPOS"

Avda. de Madrid, nº 26- entreplanta. 36204 - Vigo (PONTEVEDRA)

Tel: 693 603 349

pasatemposetl@yahoo.es

www.pasatemposetl.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ACADEMIA ELISA

Avenida Matosinhos, nº 14. Baixo. 36600- Vilagarcía de Arousa (PONTEVEDRA)

Tel: 986 50 70 19 / 629 20 50 55

academiaelisa@gmail.com 

www.academiaelisa.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE ARGALLADAS

Rua Michelena 10 3º - PONTEVEDRA

Tel: 693 43 75 44

gerenciaetlargalladas@hotmail.com

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión